Kolme naista keskustelee modernissa toimistossa.

Yrittäjyys ja korkea lisäarvo

TKI:n vaikuttavuuden kolme kulmakiveä muodostavat vision strategiasta: vuonna 2030 Xamk on uudistanut Kaakkois-Suomen elinvoimaisuuden.

Kuvaamalla tavoiteltavaa tulevaisuutta visio kertoo Xamkin TKI-toiminnan olemassaolon syytä – siitä, minkälaista yhteiskuntaa Xamk tavoittelee.

Vaikuttavalla, kansainvälisellä ja digitaalisella liiketoiminnalla luomme arvoa ja toimintamalleja yritystoimintaan.

Sensorit, datan hallinta ja koneoppivat järjestelmät luovat pohjan korkeamman lisäarvon palveluille. Xamkin TKI-toiminnan avulla luodaan skaalautuvaa liiketoimintaa ja tuetaan alueen yritysten digiosaamista. Kaakkois-Suomeen on syntynyt kansainvälisiä menestystarinoita. Xamkin TKI-toiminnalla on merkittävä rooli varsinkin PK-yrittäjien osaamisen tukemisessa.

Xamkin TKI-toiminnassa on tehty paljon töitä tutkimuslähtöisen yrittäjyyden (ns. spinoffien) tukemiseksi ja kiihdyttämötoiminnan systematisoinniksi. Lisäksi Xamk osallistuu kiihdyttämöverkostoihin Suomessa ja kansainvälisesti. Toiminnan myötä Kaakkois-Suomeen syntyy yhteiskunnallisia haasteita ratkovia yrityksiä. Yhteiskunnallisen yrittäjyyden rinnalla myös alustatalousmallit sekä oikeudenmukainen mikroyrittäjyys valtavirtaistuvat. Suuret yritykset hyötyvät yhteistyöstä startupien kanssa ja Xamkilla on erityinen rooli ekosysteemien johtamisessa.

Xamkin TKI-toiminnassa on vahvat kansainväliset verkostot. Näiden verkostojen kautta paikalliset yritykset pääsevät kansainvälistymään ja Xamkissa tuotetun tiedon vaikuttavuus saa kansainvälisen ulottuvuuden. Esimerkiksi globaalien solmukohtien logistiikka-, liikenne-, ja turvallisuushaasteisiin on luotu ratkaisuja Xamkissa. Kaakkois-Suomessa luodaan kansainvälistä liiketoimintaa, tutkimusta ja ratkaisuja 2030-luvun haasteisiin.


Tutustu hankkeisiin, joissa Yrittäjyys ja korkea lisäarvo -vaikuttavuustavoite on keskiössä

Xamkin projektinhallintajärjestelmässä jokainen TKI-hanke kytkeytyy yhteen tai useampaan TKI-vision kulmakiveen. Näin hankkeessa tehtävä työ edistää vaikuttavuustavoitteen toteutumista yhdessä sidosryhmien kanssa.Ajankohtaista