Nainen käyttää tietokonetta istuen ikkunalaudalla.

Ihminen ja käyttäjälähtöisyys

TKI:n vaikuttavuuden kolme kulmakiveä muodostavat vision strategiasta: vuonna 2030 Xamk on uudistanut Kaakkois-Suomen elinvoimaisuuden.

Kuvaamalla tavoiteltavaa tulevaisuutta visio kertoo Xamkin TKI-toiminnan olemassaolon syytä – siitä, minkälaista yhteiskuntaa Xamk tavoittelee.

Parannamme yritysten ja yhteisöjen käyttäjäkokemuksia ja ihmisten hyvinvointia hyödyntämällä digitaalisia palveluja.

Xamkin osaaminen palveluiden käyttäjälähtöisessä muotoilussa auttaa yrityksiä luomaan laadukkaita palveluita, joista ollaan valmiita maksamaan enemmän. Käyttäjälähtöisyys hyvinvoinnin palveluissa puolestaan luo suuremaa vaikuttavuutta, kun ihmiset hyötyvät palveluista enemmän. Hyvinvointiin, ympäristöön, ruokaan ja logistiikkaan liittyvissä teemoissa ollaan onnistuttu luomaan kansallisesti merkittävää palveluliiketoimintaa.

Xamkin TKI-toiminnalla tuetaan yhteisöjä ja luodaan yhteisöllisyyden työkaluja. Varsinkin nuorten kanssa kehitetään uusia yhteisöllisyyden malleja ja tutkitaan nuorten osallistumista globaaleissa verkostoissa, kuten esimerkiksi ilmastoliikkeessä.

Uudet perheet, monikuntalaisuus, etätyö, maahanmuutto ja maallemuutto ovat tuoneet Kaakkois-Suomeen uusia pysyviä ja osa-aikaisia asukkaita. Uudet asukkaan löytävät toisensa helposti niin uusien kuin hyväksi todettujen yhteisöllisyyden muotojen avulla. Tulevaisuudessa joustavat yhteisöt ovat tärkein Kaakkois-Suomen hyvinvointia ja elinvoimaisuutta selittävä tekijä.

Digitaaliset palvelut ovat ihmistä lähellä: ne ovat saatavilla ja niitä on helppo käyttää. TKI-toiminnalla tuetaan digitaalisia kyvykkyyksiä ja rakennetaan hyvinvointipalveluja, jotka auttavat varsinkin maailman ikäihmisiä. Xamkin osaaminen toimivien digitaalisten sote-palvelujen luomisessa tukee demokratiaa ja hyvinvointia koko Suomessa.


Tutustu hankkeisiin, joissa Ihminen ja käyttäjälähtöisyys -vaikuttavuustavoite on keskiössä

Xamkin projektinhallintajärjestelmässä jokainen TKI-hanke kytkeytyy yhteen tai useampaan TKI-vision kulmakiveen. Näin hankkeessa tehtävä työ edistää vaikuttavuustavoitteen toteutumista yhdessä sidosryhmien kanssa.

Ajankohtaista