Kaksi insinööriä mittaavat vedenlaatua joesta metsässä.

Ympäristö ja kestävyys

TKI:n vaikuttavuuden kolme kulmakiveä muodostavat vision strategiasta: vuonna 2030 Xamk on uudistanut Kaakkois-Suomen elinvoimaisuuden.

Kuvaamalla tavoiteltavaa tulevaisuutta visio kertoo Xamkin TKI-toiminnan olemassaolon syytä – siitä, minkälaista yhteiskuntaa Xamk tavoittelee.

Vuonna 2030 Xamk on alueen yritysten tärkein kumppani kestävyysloikassa, ja Kaakkois-Suomessa hyödynnetään luonnonvaroja esimerkillisen kestävästi.

Varsinkin raaka-aineen jalostusasteen kasvattamiseksi tehdään töitä, minkä tuloksena yritykset tuottavat korkeampaa lisäarvoa ja käyttävät luonnonvaroja kestävämmin. Xamkin ja sen kumppaneiden tutkimuksella kehitetään olemassaolevaa ja luodaan uutta liiketoimintaa.

Xamkissa on kehitetty ratkaisuja ihmisen ja ympäristön kestävälle rinnakkaiselolle. Varsinkin materiaalivirtojen hallinnassa ja ympäristönseurantadatan hyödyntämisessä ollaan pitkällä. Ratkaisut herättävät kansainvälistä mielenkiintoa ja xamkilaisilla on rooli ratkaisujen paikallisessa soveltamisessa.

Xamkissa on lisäksi kehitetty ratkaisuja kasvunjälkeiseen maailmaan ympäristön varjelemiseksi ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Ymrpäristön varjelemisella hyvän elämän perusedellytykset on taattu myös tuleville sukupolville. Kaakkois-Suomen talouskasvu on ympäristön kannalta kestävällä pohjalla.


Tutustu hankkeisiin, joissa Ympäristö ja kestävyys -vaikuttavuustavoite on keskiössä

Xamkin projektinhallintajärjestelmässä jokainen TKI-hanke kytkeytyy yhteen tai useampaan TKI-vision kulmakiveen. Näin hankkeessa tehtävä työ edistää vaikuttavuustavoitteen toteutumista yhdessä sidosryhmien kanssa.

Ajankohtaista