Xamk on opiskelijoiden määrällä mitattuna Suomen suurin avoin ammattikorkeakoulu. Xamkin vaikutus ulottuu Etelä-Savon ja Kymenlaakson maakuntien rajojen ulkopuolelle: avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskelee aikuisia ympäri Suomen. Jopa kolmasosa kaikista Suomen avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoista valitsee opinahjokseen Xamkin.

Xamkin avoin ammattikorkeakoulu tunnetaan nimellä Xamk Pulse. Vuonna 2022 Pulsessa opiskeli yli 28 000 opiskelijaa eri puolilta Suomea. Opintopisteitä suoritettiin lähes 110 000 – se vastaa pistemäärältään noin 460 AMK-tutkintoa.

– Xamk Pulse on ollut Suomen suurin avoin ammattikorkeakoulu jo viiden vuoden ajan. Nyt ensimmäistä kertaa ohitimme myös avoimet yliopistot, Pulsen johtaja Pia-Mariana Toukkari kertoo.

Pulsen opintojen pariin päätyy yli 30 prosenttia kaikista avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoista Suomessa. Opiskelijoita on miltei kaikista maakunnista, lähes 50 prosenttia heistä on Uudeltamaalta, Varsinais-Suomesta ja Pirkanmaalta. Etelä-Savossa ja Kymenlaaksossa asuu molemmissa noin 10 prosenttia opiskelijoista. Myös ulkomaalaisia opiskelijoita on paljon.

– Xamkin merkitys osaamistason nostossa onkin valtakunnallinen eikä ulotu vain omalle alueellemme, Toukkari kiteyttää.

Suuret opintopistemäärät kertyvät yksittäisten opiskelijoiden suorituksista eivätkä esimerkiksi isoista yritysryhmistä.

– Usein luullaan, että luvut koostuvat isoista ryhmistä, mutta näin ei meillä ole. Toki meillä on vakiasiakkaita, jotka opiskelevat harrastuksenomaisesti, Toukkari selventää.

Avoin korkeakoulu sivistää ja täydentää osaamista

Avoin ammattikorkeakoulu on monille reitti korkeakouluopintoihin ja -tutkintoon. Opintoja tullaan suorittamaan avoimeen esimeriksi silloin, jos ovet eivät auenneet suoraan korkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi. Avoimen opinnot voivat myös tarjota kurkistuksen kokonaan uuteen alaan tai auttaa täydentämään ja päivittämään omaa osaamista.

– Avointa ammattikorkeakoulua kuvaavat termit monipuolisuus ja joustavuus. Koulutustarjonta antaa mahdollisuuden rakentaa yksilöllisiä, eri alojen opinnoista koostuvia oppimispolkuja ja kokonaisuuksia. Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot palvelevat paitsi yksilöiden myös työelämän ja yritysten tarpeita, Toukkari kiteyttää.

Avoin ammattikorkeakoulu sivistää ja edistää tasa-arvoa.

– Kuka tahansa voi osallistua ja suorittaa korkeakoulun opintoja. Avoin korkeakoulu mahdollistaa korkeakouluopintoja uusille kohderyhmille.

Opiskelemaan aiheen perusteella

Vuonna 2022 Xamk ja neljä muuta ammattikorkeakoulua teettivät tutkimuksen, jonka tavoitteena oli lisätä ymmärrystä avoimeen ammattikorkeakouluun hakeutumisesta.

Tutkimuksen mukaan suurimmat syyt avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin hakeutumiseen oli opiskeltavan aiheen kiinnostavuus, opintojen liittyminen omaan alaan ja opintojen tuottaman tiedon tarvitseminen omassa työssä.

Tutkimuksen mukaan tietty avoin ammattikorkeakoulu valittiin opiskelupaikaksi ensisijaisesti kurssitarjonnan mukaan. Muita syitä valintaan olivat opintojen sopivuus ja sijainti.

Xamkin merkitys osaamistason nostossa on valtakunnallinen.

 

Kuka tahansa voi osallistua ja suorittaa korkeakoulun opintoja.

Johtaja Pia-Mariana Toukkari (ylhäällä), koulutuskoordinaattorit Heidi Väisänen (vas.), koulutusassistentti Tiina Valjakka, koulutuskoordinaattori Sanna Tähkäpää ja suunnittelija Piia Lampinen Xamk Pulsesta ovat iloisia asiakkaiden antamasta kiittävästä palautteesta.

Laaja tarjonta opintoja ja hyvä asiakaspalvelu

Xamk Pulsessa onkin panostettu erityisesti laajaan koulutustarjontaan: tarjolla on yli 700 opintojaksoa eri koulutusaloilta. Opintojaksojen laajuudet vaihtelevat muutamasta opintopisteestä jopa 30 tai 60 opintopisteen osaajakoulutuksiin ja korkeakouludiplomeihin.

Eniten opintoja suoritetaan terveyden ja hyvinvoinnin aloilta. Myös pelialan opinnot ovat suosittuja.

– Tarjontaa on suunniteltu koko ajan niin, että pääkohderyhmänä ovat työikäiset henkilöt. Tarjonta on suunnattu pääasiassa heille. Se on osoittautunut oikeaksi valinnaksi, Toukkari toteaa viitaten Pulsen suureen suosioon.

Toinen Xamk Pulsen suosion salaisuuksista on hyvä asiakaspalvelu. Asiakaspalvelu sekä tiedon löytyminen nettisivuilta ja opinnoille ilmoittautuminen ovat saaneet kiitosta muun muassa asiakastyytyväisyyskyselyissä.

Tutustu Xamk Pulseen!

Tutustu koulutuskalenteriin!

Vaikuttavuusartikkelit

Miten Xamk edistää vastuullisuutta ja Kaakkois-Suomen elinvoimaa? Julkaisemme 1-3 artikkelia kuukausittain.