Ohjaaja auttaa raskaana olevaa naista venyttelemään.
  • Artikkeli
  • Henkilöjuttu
  • Kokemus
  • Uutinen
Artikkeli
Henkilöjuttu
Kokemus
Uutinen

Eteläsavolaiset yritykset kohentavat digikuntoaan digiportailla

Eteläsavolaisten yritykset saavat jatkossakin apua digitaalisessa liiketoiminnassa menestymiseen. Tämä varmistui, kun Digiportaat-hanke sai jatkoa kahdeksi vuodeksi.

Kahdessa aiemmassa Digiportaat-hankkeessa on tavoitettu jo yli neljäsataa eteläsavolaista yritystä ja työstä on saatu runsaasti kiittävää palautetta. Niissä on myös tunnistettu, että eteläsavolaisilla yrityksillä on tarvetta kehittää erityisesti digitaalisen markkinoinnin ja myyntikanavien hyödyntämiseen liittyvää osaamistaan.

– Digitaalisessa liiketoiminnassa markkina on erittäin kilpailtu. Jotta yritys voi menestyä, sen tulee panostaa asiakaskokemukseen. Siksi hanke opastaa yrittäjiä kasvattamaan asiakasymmärrystä ja löytämään vastauksen kysymykseen ’Miksi asiakkaat ostaisivat meiltä’? projektipäällikkö Anna Ollanketo Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta sanoo.

– Digitaalisten valmiuksien kehittämisen merkitys korostuu haastavassa maailmantilanteessa, jossa yritysten kyky uudistua ja tehdä rohkeita, mutta dataan ja tietoon perustuvia avauksia kohti uusia markkinoita on välttämätöntä.

Uudessa hankkeessa on jälleen tarjolla osaamisen kartoittamista, digineuvontaa ja sparrausta, täsmäkoulutuksia, kaikille avoimia ja maksuttomia digi-infoja ja verkkokauppiaille kasvupolkuja. Lisätietoa näistä mahdollisuuksista on osoitteessa digiportaat.fi.

Edellisen Digiportaat-hankkeen lukuja

  • Hankkeen maksuttomiin tietoiskumaisiin koulutuksiin, digi-infoihin osallistui yhteensä 534 henkilöä.
  • Osaamiskartoitukseen osallistui yhteensä 187 yritystä.
  • Yritysten tärkeimmät koulutustarpeet liittyivät verkkosisällön tuottamiseen, digitaaliseen mainontaan, datan keruuseen, sosiaaliseen mediaan ja verkkonäkyvyyteen.
  • Koulutuksiin ja sparrauksiin osallistui yhteensä 125 yritystä ja yli 200 eri henkilöä.

Digiportaat – asiakaslähtöisempää digitaalista liiketoimintaa -hanke 1.9.2023-31.8.2025. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy (Xamk), Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Savonlinnan Hankekehitys Oy ja ProAgria Etelä-Savo. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus ESR+ -ohjelmasta.

Lisätietoja:

www.digiportaat.fi

HUOM: verkkosivuilta löytyy asiakastarinoita alueen yrittäjistä, esimerkiksi Anssi Kirvesniemestä: https://digiportaat.fi/hyvinvointiyrittajan-uudet-digitaidot-vauhdittivat-valmennuksen-viemista-verkkoon/

projektipäällikkö Anna Ollanketo, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, anna.ollanketo@xamk.fi, p. 040183 9330

yrittäjä Anssi Kirvesniemi  https://kehokuntoonmama.fi/,  anssi.kirvesniemi@gmail.com, p. 040 912 8160

Kuvateksti: Liikunta- ja terveysalan yrittäjä Anssi Kirvesniemi on yksi aiemmissa Digiportaat-hankkeissa mukana olleista yrittäjistä.  Hän on saanut sparrausta muun muassa Keho kuntoon MAMA -valmennuksen markkinoimiseen Facebookissa ja Instagramissa.

Kuvaaja: Marle Kirvesniemi

Tutustu myös näihin artikkeleihin