Xamkissa julkaistaan vuosittain kymmeniä teoksia viidessä eri julkaisusarjassa. Teosten laatijoina on opettajia, tutkijoita ja TKI-asiantuntijoita. Vuoden julkaisu 2022 -äänestyksen voitti Oppimateriaalit-sarjan avaaja Rakenteellisen sosiaalityön ideakirja.

Xamkin vuoden julkaisu 2022 -äänestyksessä eniten ääniä kokosi uudenlainen julkaisu. Rakenteellisen sosiaalityön ideakirja monipuolistaa muodollaan ja tavoitteellaan Xamkin julkaisusarjoja. Odotettu julkaisu on jo tavoittanut käyttäjäkuntansa.

Xamkin julkaisusarjoissa julkaistavilla käsikirjoituksilla on kaksi selkeää ominaisuutta: niillä on aina tietty yleisö ja selkeä tavoite. Voittajajulkaisu Rakenteellisen sosiaalityön ideakirja (Xamk Oppimateriaalit 1) toteuttaa nämä piirteet hyvin. ”Tämä on sosiaalialan ammattilaisille suunnattu teos. Moni ammattikorkeakoulu käyttääkin tätä opetuksessaan”, toteaa julkaisun toimittanut Henna Raikaslehto.

”Tälle julkaisulle on käyttöä eri amkien koulutusohjelmissa, ja kehittämistyössä on rakentunut valtakunnan tasolla yhteistyötä ja verkostoja, joissa julkaisu on ammattikorkeakouluja laajemminkin hyödynnettävissä”, jatkaa Xamkin sosiaali- ja terveysalan koulutusyksikön yliopettaja Johanna Hirvonen, yksi julkaisun kirjoittajista. ​​​​​​​

Yleisöäänestyksen voittaneen julkaisun Rakenteellisen sosiaalityön ideakirja toimittaja Henna Raikaslehto. Kuva: Pauliina Rahunen.

Julkaisuryhmän valinta nostaa esille Xamkin erityisalan, digitoinnin

Julkaisuryhmän valinta vuoden julkaisuksi on Henna Ristolaisen ja Emmi Liikasen toimittama Digiksi. Digitointiprojektin suunnittelijan ja toteuttajan opas (Xamk Kehittää 209). Valintaperusteluinaan julkaisuryhmä toteaa, että opas on ainutlaatuinen ja monissa arkistoissa myös ajankohtainen. Suomeksi ilmestyneelle teokselle on ollut kysyntää jo kansainvälisestikin.

Oppaan toimittaja Henna Ristolainen kertoo: ”Ilman hankkeen asiantuntijaverkostoa teoksen laatiminen olisi ollut vaikeaa. Julkaisun tekeminen on nivoutunut myös digitoinnin koulutukseen: sitä ei ole vielä Suomessa tarjolla, joten siksi tämä opas on todella vaikuttava. Ulkomaillakin on tarve digitoinnin koulutukselle ja keskusteluja on käyty Tanskan, Islannin ja Viron kansallisarkistojen kanssa. Oppaan käännöksestä on tullut tiedusteluja​​​​​​​.”

Kunniamaininnat kahdelle alueellisesti merkittävälle teokselle

Kunniamaininnan saanut julkaisu, Etukenossa eteenpäin – Kokeiltuja keinoja, ajattelun aiheita ja rekrytointivinkkejä osaajapulaa ratkoville yrityksille (Xamk Inspiroi 50) tarjoaa ratkaisuja Kaakkois-Suomen alueelliseen pulmaan eli työvoiman osaajapulaan. Julkaisun toimittaja Irina Kujanpää kertoo: ”Sama pulma jaetaan paitsi alueellisesti, myös maanlaajuisesti. Ennakointiosaaminen on yksi teoksen pääaiheista. Tämä tarkoittaa, että uskalletaan katsoa erilaisia tulevaisuuksia ja sitä, mitä ne mahdollisesti voisivat omalle toiminnalle tai yritykselle tarkoittaa.” Teos tuo näin esille yhden Xamkin keskeisistä vaikuttavuuden kehittämisen tekijöistä.

Monivuotinen yleisöäänestyksen voittaja, Metsä, ympäristö ja energia. Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Vuosijulkaisu 2022 (Xamk Kehittää 208), ansaitsi tänä vuonna kunniamaininnan. Myös äänestäjien kommenteissa tulee esille julkaisun tärkeä rooli. ”Ympäristöalasektorilla käytännönläheinen tapa tuoda tutkittua tietoa esille on erityisen tärkeää ja samalla parhaimmillaan edistää kilpailukykyä ja liiketoimintamahdollisuuksien kehittymistä. Hyvinvoiva ihminen tarvitsee hyvinvoivaa ympäristöä”, yksi äänestäjistä kiteyttää.

Julkaisun toimittajat Hanne Soininen ja Noora Haatanen kertoivat julkistamistilaisuudessa: ”Vuosijulkaisulla viestimme muun muassa yhteistyöverkostoille, TKI-toimijoille ja koulutuksen alalle uusimmista avauksistamme ja tuloksistamme. Julkaisu on myös tapa reflektoida omaa tekemistä.”

Pitkäaikainen julkaisuryhmän jäsen Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala kannustaa julkaisemaan

Julkistamistilaisuudessa haastateltu Xamk Beyondin päätoimittaja, pitkäaikainen julkaisuryhmän jäsen, koulutusjohtaja ja nykyinen freelancer Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala kannusti xamkilaisia julkaisemaan ja ennen kaikkea analysoimaan sitä, millaisia julkaisuja tehdään.

Xamkin runsaan julkaisumäärän sisällä on myös monenlaisia tavoitteita: Neuvonen-Rauhala kannustaa julkaisemaan eri kanavissa ja löytämään itselleen sopivan tyylisen kanavan. Kirjoittaminen ei ole hänen mukaansa ainoa media, vaan podcast- ja videomuotoiset julkaisut sopivat monelle. Niidenkin kautta nimenomaan osaamisen kehittämisen polkuja voisi tuoda esille.

Neuvonen-Rauhala näkee ammattikorkeakoulun julkaisuilla useanlaisia funktioita. Erityisesti hän nostaa esille kehittämisen aseman. Julkaisujen kautta voi hänen mukaansa myös tutkia ammattikorkeakoulun kehittämisen keinoja. Lukijatutkimusta olisi hänen mukaansa hyvä tehdä ja tätä kautta saada lisää tietoa julkaisujen vaikuttavuudesta.

Xamkin sarjoissa ilmestyy Neuvonen-Rauhalan mukaan äärimmäisen hyvien TKI-hankkeiden julkaisuja. Hän toivoo, että näitä julkaisuja käytettäisiin opetuksessa enemmän. Neuvonen-Rauhala vinkkaa: “Opettajana alkaisin kahlata meidän julkaisujamme Theseuksessa. Antaisin niitä opiskelijoille luettavaksi ja tutustuttavaksi: sekä kehittämismenetelmien suhteen että sisältöjen suhteen.” Näin Kehittää-sarja lähestyisi hänen mukaansa Oppimateriaalit-sarjan kanssa, ja kenties TKI-hankkeiden toiminnasta syntyisi myös meta-analyysia. ​​​​​​​​​​​​​​

Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala, Irina Kujanpää, Henna Raikaslehto sekä Pekka Uotila. Kuva: Pauliina Rahunen

Kun kohtaamme hyvin älykkään ihmisen, meidän pitäisi kysyä, mitä kirjoja hän lukee.

– Ralph Waldo Emerson

​​​​​​

Vuoden 2022 -äänestyksen voittaja sekä julkaisuryhmän valinta

Henna Raikaslehto (toim.): Rakenteellisen sosiaalityön ideakirja. Xamk Oppimateriaalit 1

Teoksen aihe on ammattialallaan merkittävä ja ajankohtainen. Oppimateriaali on huolellisesti toteutettu, mukaansatempaava ja monimediainen, ja sen konkreettisia caseja tarinallistava sisältö avautuu myös aihepiiriä ennestään tuntemattomalle lukijalle ja katselijalle. Julkaisu, jolle on tarvetta.

Emmi Liikanen & Henna Ristolainen (toim.): Digiksi. Digitointiprojektin suunnittelijan ja toteuttajan opas. Xamk Kehittää 207

Opas on ainutlaatuinen ja monissa arkistoissa aiheeltaan ajankohtainen digitoinnin teos. Ammattilaisten käyttöön suunnatulle teokselle on ollut kysyntää heti ilmestyttyään. Opas on toteutettu suomeksi mutta on herättänyt kiinnostusta kansainvälisenkin yhteisön piirissä. Myös visuaalisesti onnistunut julkaisu.

Vuoden julkaisu 2022 - kunniamaininnan ansainneet

Hanne Soininen (toim.): Metsä, ympäristö ja energia. Soveltavaa tutkimusta. Vuosijulkaisu 2022. Xamk Kehittää 208

Julkaisu on monipuolinen kokoelma vahvuusalan Savonlinnan, Mikkelin, Kouvolan ja Kotkan TKI-toimintaa esitteleviä oivaltavia artikkeleita globaalien ympäristö-, energia- ja materiaalitehokkuushaasteiden ratkaisemiseksi.Artikkeleissa osoitetaan Xamkin alueellisen tutkimuksen yhteydet yhteiskunnalliseen muutokseen. Parhaimmillaan julkaisussa esille nostettu toiminta edistää kilpailukykyä ja liiketoimintamahdollisuuksien kehittymistä.

Irina Kujanpää (toim.): Etukenossa eteenpäin. Kokeiltuja keinoja, ajattelun aiheita ja rekrytointivinkkejä osaajapulaa ratkoville yrityksille. Xamk Inspiroi 50

Selkeälle kohderyhmälle, yrittäjille ja yrityksille, suunnattu opas. Ajankohtaisen, alueellisen ilmiön esille tuova julkaisu tarjoaa asiakaslähtöisiä ja toimivia ratkaisuja työvoiman osaajapulaan. Tuo esille yhden Xamkin keskeisistä vaikuttavuuden kehittämisen tekijöistä: ennakointiosaaminen. Ulkoasultaankin onnistunut julkaisu.

 

Edellisvuosien voittajat ja ehdokkaat

Vuoden julkaisu 2021 -äänestyksessä palkitut

Julkaisuryhmän valinta

Anu Haapala (toim.): Kestävää hyvinvointia kehittämässä. Vaikutuksista kohti vaikuttavuutta. Xamk Kehittää 184 

Tämä kattava ja laadukas artikkelikokoelma onnistuu nousemaan yksittäisten hankkeiden tarkastelusta laajemmalle yhteiskunnalliselle tasolle ja ottamaan kantaa eettisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän hanketoiminnan arvioinnin kysymyksiin. Tällaiselle pohdinnalle on tässä ajassa tarvetta. Tutustu julkaisuun: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-411-9

Yleisön suosikki

Hanne Soininen, Noora Haatanen & Lasse Pulkkinen (toim.): Metsä, ympäristö ja energia. Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Vuosijulkaisu 2021. Xamk Kehittää 183 

Äänestäjät kuvasivat julkaisun olevan ajankohtainen ja monipuolinen kokonaisuus, johon on koottu aluekehitystä edistävää ja tulevaisuuden kannalta tärkeää tietoa ja tutkimustyötä. Tutustu julkaisuun: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-408-9

 

Vuoden nosto 

Miia Kosonen: Tiedolla johtamisen käsikirja (2019). Xamk Kehittää 81 

Julkaisu on pitänyt pintansa julkaisemisestaan lähtien, ja sitä on hyödynnetty laajalti oppimateriaalina. Julkaisu onkin erinomainen esimerkki siitä, miten Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnassa tuotettu tieto välitetään myös opiskelijoille. Teosta on ladattu Theseus-palvelusta 7 700 kertaa (tilanne 29.3.2022). Tutustu julkaisuun: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-183-5

 

Kunniamaininnat

Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala & Cai Weaver (eds.): Xamk Beyond 2021. Sustainable Development and Social Responsibility. Xamk Research 22 

Xamk Beyond on laadukas ja sisällöltään monipuolinen kokonaisuus ajankohtaisesta ja erittäin tärkeästä teemasta. Kokoelma on kansainvälinen, korkeaan profiiliin pyrkivä formaatti, mikä on linjassa korkeakoulujen julkaisutrendien kanssa. Tutustu julkaisuun: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-400-3

Heli Kesämaa & Marita Mattila (toim.): Ideariihi häkkäys jamit. Yhteiskehittämisen opas opettajille. Xamk Kehittää 141 

Julkaisu on kokoomateoksien valtavirrasta edukseen erottuva teos, jossa on kiinnostava aihe ja selkeä kohderyhmä. Tässä oppaassa hankeretoriikka on vähemmän esillä ja itse käsiteltävä asia on esitetty ytimekkäästi ja ymmärrettävästi.  Tutustu julkaisuun: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-321-1

 

Muut ehdokkaat

Henttu, V. & Potinkara, P. (toim.) 2021. : Tulevaisuutta tekemässä. Tuloksia Logistiikan ja merenkulun tutkimus- ja kehitystoiminnasta 2021. Xamk Kehittää 177.

Julkaisu on Logistiikka ja merenkulku -vahvuusalan viides yhteinen loppuvuodesta ilmestyvä tutkimusjulkaisu. Julkaisu kokoaa vahvuusalan TKI-toiminnasta ja tutkimuskohteista kertovia artikkeleita. Artikkelit jakautuvat vahvuusalan eri tutkimuskärjille: merenkulun turvallisuus ja häiriötilannehallinta, öljyntorjunta, kestävä satamalogistiikka, rautatielogistiikka sekä tulevaisuuden älykkäät liikennejärjestelmät.

Artikkelikokoelmassa käsitellään aluksi öljyntorjuntaa, minkä jälkeen keskitytään logistiikkasektorin turvallisuuteen hieman yleisemmältä kantilta. Julkaisun keskivaiheen artikkelit kohdistuvat merenkulun TKI-toimintaan. Toinen puolisko käsittelee sektoria digitalisaation ja palvelumuotoilun kehittämisen keinoin ja lopussa suunnataan kasvot tulevaisuuden rahoitusmahdollisuuksiin. Tutustu julkaisuun: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-397-6  

 

Sirén, H. 2021.: Yhteistyöllä osaamista, aluekehitystä ja kansainvälisyyttä. Xamk Kehittää 157.

Kokonaisvaltainen esitys ammattikorkeakoulujen tulevaisuuden mahdollisuuksista ja samalla tärkeä keskustelun avaus koulutuspoliittisella tasolla. Myös yhteistyö Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa tuo lisäarvoa ja painoa, mitä voisi tavoitella muutenkin julkaisutoiminnassa. Tutustu julkaisuun: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-351-8 

 

 

Vuoden julkaisu 2020

Julkaisuryhmän valinta

Xamkin julkaisuryhmä valitsi vuoden julkaisuksi Emmi Maijasen ja Meri Vallan toimittaman Yrittäjän pieni digikirja – somesta strategiaan.  Xamk Kehittää 130.

Julkaisun ansioiksi julkaisuryhmä katsoi yrittäjän tukemisen helposti omaksuttavalla tavalla sekä ammattikorkeakoulun osaamisen ja tiedontuottamisen esille nostamisen. Julkaisu konkretisoi rautalankamallien avulla ajankohtaista ja vaikeaa asiaa.

Julkaisu on ladattavissa osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-293-1

Yleisön suosikki

Kuvassa Metsä, ympäristö ja energia -vuosijulkaisun kansikuva.

Yleisön suosikki oli Hanne Soinisen, Noora Haatasen ja Lasse Pulkkisen toimittama Metsä, ympäristö ja energia. Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Vuosijulkaisu 2020. Xamk Kehittää 131.

Äänestäneet kuvasivat julkaisun olevan asiantunteva kokonaisuus, joka tuo ansiokkaasti esiin kestävän tulevaisuuden kannalta tärkeää bio- ja kiertotalouden osaamista.

Julkaisun voi ladata osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-295-5

 

Ladatuin julkaisu

SököSaimaa-julkaisun kansiXamkin ladatuin julkaisu vuonna 2020 oli Justiina Halosen, Elias Altarriban ja Emmi Rantavuon SÖKÖSaimaa – Öljyntorjunnan toimintamalli Saimaan syväväylälle. Xamk Kehittää 42.

Teosta on ladattu eniten Xamkin julkaisusarjojen julkaisuista Theseus-palvelussa 2017–2020. Julkaisua on ladattu peräti 4349 kertaa (tilanne 31.3.2020)!

Julkaisun voi ladata osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-085-2

Kunniamaininnat

Marja-Liisa Neuvonen-Rauhalan toimittama Xamk Beyond 2020.  At Your Service – Business Development, Co-operation and Sustainability. Xamk Research 16 on julkaisuryhmän mielestä tärkeä avaus Xamkin kansainvälisen julkaisutoiminnan kasvattamiseksi. Julkaisu luo yhdeksän napakan englanninkielisen artikkelin kautta monipuolisen katsauksen Xamkin TKI-toimintaan.

Julkaisu on ladattavissa osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-279-5

Jade Hirvosen, Antti Leppilammen ja Teemu Saarelaisen toimittama Selvitys elektronisen urheilun nykytilanteesta ja mahdollisuuksista Kymenlaaksolle. Xamk inspiroi 20 -julkaisun ansioksi julkaisuryhmä katsoo ajankohtaisen ja aluekehitystä tukevan otteen vaikeana poikkeusaikana. Elektronisen urheilun käsitettä ja tilaa valotetaan useista erilaisista näkökulmista mielenkiintoisella ja raikkaalla tavalla.

Julkaisu on ladattavissa osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-250-4

Ehdokkaina olivat lisäksi

Nevanperä T., Järvisalo T. (toim.) Soteresepti. Kehittämisvinkkejä ketterille järjestöille. Xamk kehittää 106

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-236-8

Julkaisuryhmän kommentti:

Tässä teoksessa pystytään antamaan julkaisun avulla keinoja alueen järjestöille kehittää itseään. Tässä näkyy hyvin ammattikorkeakoulun kehittämistehtävä. Kirja perustuu järjestettyyn koulutukseen ja hankkeiden yhteistyöhön. Tällainen tiedon avaaminen tukee hyvin Xamkin toiminnan avoimuutta ja tukee jatkuvaa oppimista ja madaltaa kynnystä hyödyntää korkeakoulumme osaamista alueemme työelämän kehittämisessä.

Hännikäinen-Uutela A.-L. (toim.) 2020. Vinkkejä oppilaitosnuorisotyöhön. Koulujeesarin käsikirja. Xamk Kehittää 109 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-241-2

Julkaisuryhmän kommentti:

Toisen asteen opiskelijoiden uupumiseen, motivaatio-ongelmiin sekä yksinäisyyteen on kiinnitetty viime vuosina enenevässä määrin huomiota. Julkaisu kiinnittyy alueellisestikin erittäin ajankohtaiseen oppilaitosnuorisotyön kehittämiseen. Julkaisussa kuvataan erilaisia harjoitteita, joita oppilaitoksen eri toimijat nuorisotyöntekijöistä vertaisohjaajiin ja opettajiin voivat käyttää nuorten kohtaamisessa, heidän osallisuutensa edistämisessä tai laajemmin kouluyhteisön yhteisöllisyyden vahvistamisessa.

Vuoden julkaisu 2019

Julkaisuryhmän valinta

Xamkin julkaisuryhmä valitsi vuoden 2019 julkaisuksi Viljo Kuuluvaisen toimittaman julkaisun Onko hyvinvointipalveluilla vaikutusta? Terveyttä ja euroja vaikuttavuutta kehittämällä.

Julkaisun ansioiksi julkaisuryhmä katsoi ammattikorkeakoulun sidosryhmien mukanaolon ja tieteellisten tulosten popularisoinnin kiinnostavalla tavalla.

Yleisön suosikki

Eniten yleisöääniä keräsi Hanne Soinisen, Noora Haataisen ja Lasse Pulkkisen toimittama julkaisu Metsä, ympäristö ja energia. Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Vuosijulkaisu 2019.

Äänestäneet pitivät teosta monipuolisena ja raikkaasti esitettynä julkaisuna, jossa kuvataan mielenkiintoisella tavalla luonnon ja talouden harmoniaa.

Ladatuin julkaisu

Xamkin ladatuin julkaisu vuonna 2019 tilastojen valossa (1/2017 – 12/2019) oli Srujal Shahin ja Kari Dufvan kirjoittama CFD modeling of airflow in a kitchen environment: Towards improving energy efficiency in buildings.

31.3.2020 julkaisua oli ladattu 2571 kertaa.

Ehdokkaina olivat myös

Rajahonka, M., Villman K., (2019). 10 teesiä naisten työurista ja digitalisaatiosta. Xamk Inspiroi 14.

Julkaisuryhmäläisen kommentti: “Raikas ja iskevä toteutus, ajankohtainen aihe ja rajattu näkökulma. Hyvällä tavalla esitemäinen, kun tähdätään sidosryhmille tai laajalle yleisölle viestimiseen. Vaikuttava julkaisu voi olla näinkin tiivis!”

Myllylä, Y., Peltola, S. & Poikolainen, J. (toim.) Kymenlaakso ennakoi. Xamk Kehittää 89

Julkaisuryhmäläisen kommentti: “Hyvä esimerkki ammattikorkeakoulun aluevaikuttamisen tehtävästä ja alueellisesta kehittämisestä. Hanke- ja organisaatiorajat ylittävä kirjoittajakunta on luonut kiinnostavan teoksen maakunnan tulevaisuuksista.”

Lappalainen, S. (toim.) Oppimisen paikka. Xamk Kehittää 96

Julkaisuryhmäläisen kommentteja: “Aihe ajankohtainen. Moniäänisessä julkaisussa kuvataan monipuolisesti nuorisotyön ja digitaalisuuden menetelmiä, merkitystä ja innovatiivisia kokeiluja nuorten työllistämisen edistämisessä. Harkittu visuaalinen ilme houkuttelee tarttumaan julkaisuun.”

“Koherentti kokonaisuus, jolla raportointia laajempi kiinnostavuus. Tutkimuksellinen ja keskustelua avaava.”

Halonen, J. & Potinkara, P. (toim.) Työtä tulevaisuuteen. Katsaus Logistiikan ja merenkulun tutkimus- ja kehitystoimintaan 2019. Xamk Kehittää 94

Julkaisuryhmäläisen kommentti: “Artikkelikokoelma luo kattavan katsauksen logistiikan ajankohtaiseen kehitystyöhön. Kokoelma antaa työkaluja turvallisien, tehokkaiden ja ympäristönäkökulmasta kestävien logistiikkaketjujen luomiseen fokusoiden toimialueellemme keskeisiin logistiikkatoimintoihin.”

Xamkin julkaisutoiminta

Julkaisutoiminta tekee Xamkin toimintaa ja osaamista näkyväksi. Julkaisusarjoja on viisi: Xamk Tutkii, Xamk Kehittää ja Xamk Inspiroi, Xamk Beyond sekä Xamk Oppimateriaalit.

Lue lisää

Lisätietoja

Xamkin julkaisuryhmä

Puheenjohtaja Pekka Uotila, päällikkö, kirjastopalvelut 

Jäsenet: 

  • Niina Ervaala, yliopettaja, terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö 
  • Miia Karttunen, yliopettaja, yhteisten opintojen koulutusyksikkö 
  • Katja Komonen, yliopettaja, matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö 
  • Hanne Soininen, tutkimuspäällikkö, metsä, ympäristö ja energia 
  • Tomi Oravasaari, tutkimusyksikön johtaja, logistiikka ja merenkulku 
  • Noora Talsi, tutkimusjohtaja, digitaalinen talous 
  • Ari Utriainen, yksikön johtaja, luovien alojen tutkimusyksikkö 

 

Xamkin vuoden julkaisu on valittu vuodesta 2019 lähtien. Kilpailun järjestää Xamkin julkaisuryhmä.

Arvonnan säännöt (pdf)

Xamkin tietosuojailmoitus