Xamkin vuoden julkaisu -kilpailu palkitsee vuosittain yhteiskunnallisesti ja alueellisesti vaikuttavan julkaisun. Yleisö voi äänestää ehdokkaiden joukosta omaa suosikkiaan.

Palkitsemistilaisuudessa paneudutaan ajankohtaiseen aiheeseen myös asiantuntijapuheenvuoron ja paneelikeskustelun kautta.

Xamkin julkaisusarjoissa ilmestyy vuosittain kymmeniä kiinnostavia, yllättäviä ja ajatuksia herättäviä julkaisuja ajankohtaisista ja alueellisesti tärkeistä aiheista. 

Xamkin julkaisuryhmä on valitsee edellisenä vuonna Xamkin julkaisusarjassa ilmestyneistä julkaisuista ehdokkaat Vuoden julkaisuksi. 

Ehdokkaista voi jokainen äänestää suosikkiaan, ja yhteystiedot jättäneiden osallistujien kesken arvotaan palkinto. 

Julkaisuryhmä valitsee ehdokkaiden joukosta myös oman valintansa. Julkaisuryhmä painottaa valinnassaan julkaisun yhteiskunnallista tai/ja alueellista vaikuttavuutta, asiantuntijuuden tasoa, ajankohtaisuutta ja sovellettavuutta. 

Lisäksi kilpailussa palkitaan muita ansioituneita julkaisuja kunniakirjoin.

Voittajat julkistetaan huhtikuussa Vuoden julkaisu -tapahtumassa, jossa palkitsemisen lisäksi kuullaan ajankohtaiseen aiheeseen pureutuva asiantuntijapuheenvuoro sekä innostava paneelikeskustelu.

Äänestä suosikkiasi ja voita!

Äänestys on päättynyt, ja arvonnan voittaja julkistetaan näillä sivuilla lähipäivinä.

Mikä Xamkin vuoden julkaisu 2021 -ehdokkaista on suosikkisi? Tutustu alla esiteltyihin ehdokkaisiin ja äänestä!

Yhteystiedot jättäneiden osallistujien kesken arvotaan palkinto. Tänä vuonna voittaja voi valita joko Xamk-hupparin tai 50 euron arvoisen kirjalahjakortin. 

Arvonnan säännöt löydät tämän sivun alalaidasta.

Tutustu Xamkin vuoden julkaisu 2021 -voittajiin ja ehdokkaisiin tällä sivulla!

Kun kohtaamme hyvin älykkään ihmisen, meidän pitäisi kysyä, mitä kirjoja hän lukee.

– Ralph Waldo Emerson

Julkaisuilla luodaan ja edistetään vaikuttavuutta - Xamkin vuoden julkaisu 2021 on valittu

Xamkin vuoden julkaisu 2021 -kilpailun voittajat julkistettiin 6.4.2022 klo 12.00 kaikille avoimessa tapahtumassa.

Tapahtuman aloituspuheenvuorossa Vaikuttavuussäätiön toimitusjohtaja, dosentti Petro Poutanen pohti, miten julkaiseminen on aikojen saatossa muuttunut. Tiedon hyödyntäjät saavat nykyisin tietoa hyvin erilaisten julkaisualustojen kautta.

– On pohdittava, missä ja miten vaikuttavuus konkretisoituu ja missä yleisöt tavoitetaan, korosti Poutanen.

Paneelikeskustelussa jatkettiin tämän tärkeän aiheen parissa. Keskusteluun osallistuivat Etelä-Savon maakuntaliiton kehittämisjohtaja Merja Olenius, dosentti Petro Poutanen sekä TKI-yksikön johtaja Tomi Oravasaari ja julkaisu- ja kirjastopalvelujen päällikkö Pekka Uotila Xamkista.

Kaikki panelistit olivat yhtä mieltä siitä, että yhteistyö ja vuorovaikutus on vaikuttavuuden ydin. Julkaisut ovat kuin instrumentteja, joiden avulla tieto ja ideat kommunikoidaan erilaisille yleisöille.

Myös Xamkin vuoden julkaisu 2021 -kilpailun valinnoissa kriteereinä olivat julkaisun yhteiskunnallinen ja alueellinen vaikuttavuus, ajankohtaisuus, asiantuntijuuden taso ja sovellettavuus.

– Vaikuttavuus on vuorovaikutusta, miten tekemämme työ ymmärretään ja miten se muuttaa maailmaa esimerkiksi julkaisujen kautta, päätti Uotila.

* * *

Petro Poutanen on viestinnän, vuorovaikutuksen, tiedeviestinnän ja vaikuttavuuden asiantuntija. Hän on toiminut tutkimustehtävissä mm. Helsingin yliopistossa ja Aalto-yliopistossa sekä ollut kehittämässä tiede- ja asiantuntijaviestintää useissa asiantuntijaorganisaatiossa.

Poutanen on myös kirjoittanut asiantuntijoille suunnatun, suositun Faktat nettiin! -tietokirjan tiedeviestinnän ja vuorovaikutuksen jalkauttamisesta. Poutanen on työskennellyt vuodesta 2019 lähtien Vaikuttavuussäätiön toimitusjohtajana edistäen suomalaisen huippututkimuksen vaikuttavuutta ja elinkeinoelämän kanssa tehtävää yhteistyötä.

Lisätietoja:

Vuoden julkaisu 2021 -kilpailun voittajat

Xamkin vuoden julkaisu 2021 -kilpailun valinnat perusteluineen

Julkaisuryhmän valinta 

Anu Haapala (toim.): Kestävää hyvinvointia kehittämässä. Vaikutuksista kohti vaikuttavuutta. Xamk Kehittää 184 

Tämä kattava ja laadukas artikkelikokoelma onnistuu nousemaan yksittäisten hankkeiden tarkastelusta laajemmalle yhteiskunnalliselle tasolle ja ottamaan kantaa eettisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän hanketoiminnan arvioinnin kysymyksiin. Tällaiselle pohdinnalle on tässä ajassa tarvetta. Tutustu julkaisuun: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-411-9

Yleisöäänestyksen voittaja 

Hanne Soininen, Noora Haatanen & Lasse Pulkkinen (toim.): Metsä, ympäristö ja energia. Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Vuosijulkaisu 2021. Xamk Kehittää 183 

Äänestäjät kuvasivat julkaisun olevan ajankohtainen ja monipuolinen kokonaisuus, johon on koottu aluekehitystä edistävää ja tulevaisuuden kannalta tärkeää tietoa ja tutkimustyötä. Tutustu julkaisuun: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-408-9

Vuoden nosto 

Miia Kosonen: Tiedolla johtamisen käsikirja (2019). Xamk Kehittää 81 

Julkaisu on pitänyt pintansa julkaisemisestaan lähtien, ja sitä on hyödynnetty laajalti oppimateriaalina. Julkaisu onkin erinomainen esimerkki siitä, miten Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnassa tuotettu tieto välitetään myös opiskelijoille. Teosta on ladattu Theseus-palvelusta 7 700 kertaa (tilanne 29.3.2022). Tutustu julkaisuun: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-183-5

Kunniamaininnat

Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala & Cai Weaver (eds.): Xamk Beyond 2021. Sustainable Development and Social Responsibility. Xamk Research 22 

Xamk Beyond on laadukas ja sisällöltään monipuolinen kokonaisuus ajankohtaisesta ja erittäin tärkeästä teemasta. Kokoelma on kansainvälinen, korkeaan profiiliin pyrkivä formaatti, mikä on linjassa korkeakoulujen julkaisutrendien kanssa. Tutustu julkaisuun: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-400-3

Heli Kesämaa & Marita Mattila (toim.): Ideariihi häkkäys jamit. Yhteiskehittämisen opas opettajille. Xamk Kehittää 141 

Julkaisu on kokoomateoksien valtavirrasta edukseen erottuva teos, jossa on kiinnostava aihe ja selkeä kohderyhmä. Tässä oppaassa hankeretoriikka on vähemmän esillä ja itse käsiteltävä asia on esitetty ytimekkäästi ja ymmärrettävästi.  Tutustu julkaisuun: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-321-1

Vuoden julkaisu 2021 -ehdokkaat

Kesämaa, H. & Mattila, M. 2021.

Ideariihi häkkäys jamit. Yhteiskehittämisen opas opettajille.

Xamk Kehittää 141.

Tutustu julkaisuun: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-321-1

Julkaisuryhmän kommentti:

Kokoomateoksien valtavirrasta edukseen erottuva teos, jossa on kiinnostava aihe (yhteiskehittäminen) ja selkeä kohderyhmä (opettajat). Usein projektien julkaisuissa korostuu hankkeen ja tekijöiden toiminnan kuvaukset ja hanketoiminnan perustelu.

Tässä oppaassa hankeretoriikka on vähemmän esillä ja itse käsiteltävä asia on esitetty ytimekkäästi ja ymmärrettävästi. Ehkäpä teos tosiaan toimii tulevaisuudessa yhteiskehittäjien avoimena oppaana? Hieno taitto.

Haapala, A. (toim.) 2021.

Kestävää hyvinvointia kehittämässä. Vaikutuksista kohti vaikuttavuutta.

Xamk Kehittää 184.

Tutustu julkaisuun: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-411-9 

Julkaisuryhmän kommentti:

Xamkin TKI-toiminta on volyymiltaan amk-kentän parhaimmistoa. Mutta mikä hankkeiden tuloksena lopulta muuttuu ja miten pysyviä muutokset ovat? Miten vaikuttavaa hanketoimintaa voidaan menetelmällisesti edistää ja mitata? Mitä on vaikuttavuus ja vaikuttamisosaaminen?

Näihin kysymyksiin otetaan kantaa kattavassa, monipuolisessa ja laadukkaassa artikkelikokoelmassa. Vaikka kirjoittajat työskentelevät Xamkin hankkeissa, artikkelikokoelma onnistuu nousemaan yksittäisten hankkeiden tarkastelusta laajemmalle yhteiskunnalliselle tasolla ja ottamaan kantaa eettisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän hanketoiminnan arvioinnin kysymyksiin. Tällaiselle pohdinnalle on tässä ajassa tarvetta.

Soininen, H., Haatanen, N & Pulkkinen, L. (toim.) 2021

Metsä, ympäristö ja energia. Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Vuosijulkaisu 2021.

Xamk Kehittää 183.

Tutustu julkaisuun: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-408-9 

Julkaisuryhmän kommentti:

Julkaisu on koonnut yhteen vaikuttavan määrän konkreettisia ja ajankohtaisia artikkeleita vahvuusalan TKI-toiminnan tutkimus- ja kehitysteemoista. Jokaisen artikkelin taustalla on vaikuttava TKI-projekti, joissa on mukana erittäin runsas joukko Xamkin asiantuntijoita sekä kumppanikorkeakoulujen, yritysten, kuntien ja muiden sidosryhmien edustajia.

Julkaisussa olevat 60 artikkelia edustavat kansallisesti ja merkittäviltä osin myös kansainvälisesti tärkeitä tutkimusteemoja liittyen kestävään kehitykseen ja vihreään siirtymään. Lisäksi artikkeleissa on vahva käytännön läheinen ote ja alueellisissa ekosysteemeissä tehty soveltava tutkimus- ja kehitystyö.

 

Henttu, V. & Potinkara, P. (toim.) 2021.

Tulevaisuutta tekemässä. Tuloksia Logistiikan ja merenkulun tutkimus- ja kehitystoiminnasta 2021.

Xamk Kehittää 177.

Tutustu julkaisuun: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-397-6  

Julkaisu on Logistiikka ja merenkulku -vahvuusalan viides yhteinen loppuvuodesta ilmestyvä tutkimusjulkaisu. Julkaisu kokoaa vahvuusalan TKI-toiminnasta ja tutkimuskohteista kertovia artikkeleita. Artikkelit jakautuvat vahvuusalan eri tutkimuskärjille: merenkulun turvallisuus ja häiriötilannehallinta, öljyntorjunta, kestävä satamalogistiikka, rautatielogistiikka sekä tulevaisuuden älykkäät liikennejärjestelmät.

Artikkelikokoelmassa käsitellään aluksi öljyntorjuntaa, minkä jälkeen keskitytään logistiikkasektorin turvallisuuteen hieman yleisemmältä kantilta. Julkaisun keskivaiheen artikkelit kohdistuvat merenkulun TKI-toimintaan. Toinen puolisko käsittelee sektoria digitalisaation ja palvelumuotoilun kehittämisen keinoin ja lopussa suunnataan kasvot tulevaisuuden rahoitusmahdollisuuksiin.

Neuvonen-Rauhala, M.-L. & Weaver, C. (eds.) 2021

Xamk Beyond 2021. Sustainable Development and Social Responsibility.

Xamk Research 22.

Tutustu julkaisuun: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-400-3 

Julkaisuryhmän kommentti:

Laadukas, sisällöltään monipuolinen kokonaisuus ajankohtaisesta ja erittäin tärkeästä teemasta (istuu myös julkaisukisamme vuositeemaan). Tämä kokoelma on hieno, mutta arvokasta on myös sarja.

Xamk Beyond -sarja on vakiinnuttamassa paikkansa Xamkin sarjajulkaisuissa. Se on kansainvälinen, korkeaan profiiliin pyrkivä formaatti, mikä on linjassa korkeakoulujen julkaisutrendien kanssa.

 

Sirén, H. 2021.

Yhteistyöllä osaamista, aluekehitystä ja kansainvälisyyttä.

Xamk Kehittää 157.

Tutustu julkaisuun: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-351-8 

Julkaisuryhmän kommentti:

Kokonaisvaltainen esitys ammattikorkeakoulujen tulevaisuuden mahdollisuuksista ja samalla tärkeä keskustelun avaus koulutuspoliittisella tasolla.

Myös yhteistyö Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa tuo lisäarvoa ja painoa, mitä voisi tavoitella muutenkin julkaisutoiminnassa.

Edellisten vuosien voittajat ja ehdokkaat

Vuoden julkaisu 2020

Julkaisuryhmän valinta

Xamkin julkaisuryhmä valitsi vuoden julkaisuksi Emmi Maijasen ja Meri Vallan toimittaman Yrittäjän pieni digikirja – somesta strategiaan.  Xamk Kehittää 130.

Julkaisun ansioiksi julkaisuryhmä katsoi yrittäjän tukemisen helposti omaksuttavalla tavalla sekä ammattikorkeakoulun osaamisen ja tiedontuottamisen esille nostamisen. Julkaisu konkretisoi rautalankamallien avulla ajankohtaista ja vaikeaa asiaa.

Julkaisu on ladattavissa osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-293-1

Yleisön suosikki

Kuvassa Metsä, ympäristö ja energia -vuosijulkaisun kansikuva.

Yleisön suosikki oli Hanne Soinisen, Noora Haatasen ja Lasse Pulkkisen toimittama Metsä, ympäristö ja energia. Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Vuosijulkaisu 2020. Xamk Kehittää 131.

Äänestäneet kuvasivat julkaisun olevan asiantunteva kokonaisuus, joka tuo ansiokkaasti esiin kestävän tulevaisuuden kannalta tärkeää bio- ja kiertotalouden osaamista.

Julkaisun voi ladata osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-295-5

 

Ladatuin julkaisu

SököSaimaa-julkaisun kansiXamkin ladatuin julkaisu vuonna 2020 oli Justiina Halosen, Elias Altarriban ja Emmi Rantavuon SÖKÖSaimaa – Öljyntorjunnan toimintamalli Saimaan syväväylälle. Xamk Kehittää 42.

Teosta on ladattu eniten Xamkin julkaisusarjojen julkaisuista Theseus-palvelussa 2017–2020. Julkaisua on ladattu peräti 4349 kertaa (tilanne 31.3.2020)!

Julkaisun voi ladata osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-085-2

Kunniamaininnat

Xamk Beyond -julkaisun kansiMarja-Liisa Neuvonen-Rauhalan toimittama Xamk Beyond 2020.  At Your Service – Business Development, Co-operation and Sustainability. Xamk Research 16 on julkaisuryhmän mielestä tärkeä avaus Xamkin kansainvälisen julkaisutoiminnan kasvattamiseksi. Julkaisu luo yhdeksän napakan englanninkielisen artikkelin kautta monipuolisen katsauksen Xamk:n TKI-toimintaan.

Julkaisu on ladattavissa osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-279-5

 

Julkaisun kansikuva, joss nuori nainen on tietokoneen äärellä.

Jade Hirvosen, Antti Leppilammen ja Teemu Saarelaisen toimittama Selvitys elektronisen urheilun nykytilanteesta ja mahdollisuuksista Kymenlaaksolle. Xamk inspiroi 20 -julkaisun ansioksi julkaisuryhmä katsoo ajankohtaisen ja aluekehitystä tukevan otteen vaikeana poikkeusaikana. Elektronisen urheilun käsitettä ja tilaa valotetaan useista erilaisista näkökulmista mielenkiintoisella ja raikkaalla tavalla.

Julkaisu on ladattavissa osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-250-4

Ehdokkaina olivat lisäksi

Nevanperä T., Järvisalo T. (toim.) Soteresepti. Kehittämisvinkkejä ketterille järjestöille. Xamk kehittää 106

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-236-8

Julkaisuryhmän kommentti:

Tässä teoksessa pystytään antamaan julkaisun avulla keinoja alueen järjestöille kehittää itseään. Tässä näkyy hyvin ammattikorkeakoulun kehittämistehtävä. Kirja perustuu järjestettyyn koulutukseen ja hankkeiden yhteistyöhön. Tällainen tiedon avaaminen tukee hyvin Xamkin toiminnan avoimuutta ja tukee jatkuvaa oppimista ja madaltaa kynnystä hyödyntää korkeakoulumme osaamista alueemme työelämän kehittämisessä.

Hännikäinen-Uutela A.-L. (toim.) 2020. Vinkkejä oppilaitosnuorisotyöhön. Koulujeesarin käsikirja. Xamk Kehittää 109 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-241-2

Julkaisuryhmän kommentti:

Toisen asteen opiskelijoiden uupumiseen, motivaatio-ongelmiin sekä yksinäisyyteen on kiinnitetty viime vuosina enenevässä määrin huomiota. Julkaisu kiinnittyy alueellisestikin erittäin ajankohtaiseen oppilaitosnuorisotyön kehittämiseen. Julkaisussa kuvataan erilaisia harjoitteita, joita oppilaitoksen eri toimijat nuorisotyöntekijöistä vertaisohjaajiin ja opettajiin voivat käyttää nuorten kohtaamisessa, heidän osallisuutensa edistämisessä tai laajemmin kouluyhteisön yhteisöllisyyden vahvistamisessa.

Vuoden julkaisu 2019

Julkaisuryhmän valinta

Xamkin julkaisuryhmä valitsi vuoden 2019 julkaisuksi Viljo Kuuluvaisen toimittaman julkaisun Onko hyvinvointipalveluilla vaikutusta? Terveyttä ja euroja vaikuttavuutta kehittämällä.

Julkaisun ansioiksi julkaisuryhmä katsoi ammattikorkeakoulun sidosryhmien mukanaolon ja tieteellisten tulosten popularisoinnin kiinnostavalla tavalla.

Yleisön suosikki

Eniten yleisöääniä keräsi Hanne Soinisen, Noora Haataisen ja Lasse Pulkkisen toimittama julkaisu Metsä, ympäristö ja energia. Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä.

Äänestäneet pitivät teosta monipuolisena ja raikkaasti esitettynä julkaisuna, jossa kuvataan mielenkiintoisella tavalla luonnon ja talouden harmoniaa.

Ladatuin julkaisu

Xamkin ladatuin julkaisu vuonna 2019 tilastojen valossa (1/2017 – 12/2019) oli Srujal Shahin ja Kari Dufvan kirjoittama CFD modeling of airflow in a kitchen environment: Towards improving energy efficiency in buildings.

31.3.2020 julkaisua oli ladattu 2571 kertaa.

Ehdokkaina olivat myös

Rajahonka, M., Villman K., (2019). 10 teesiä naisten työurista ja digitalisaatiosta. Xamk Inspiroi 14.

Julkaisuryhmäläisen kommentti: “Raikas ja iskevä toteutus, ajankohtainen aihe ja rajattu näkökulma. Hyvällä tavalla esitemäinen, kun tähdätään sidosryhmille tai laajalle yleisölle viestimiseen. Vaikuttava julkaisu voi olla näinkin tiivis!”

Myllylä, Y., Peltola, S. & Poikolainen, J. (toim.) Kymenlaakso ennakoi. Xamk Kehittää 89

Julkaisuryhmäläisen kommentti: “Hyvä esimerkki ammattikorkeakoulun aluevaikuttamisen tehtävästä ja alueellisesta kehittämisestä. Hanke- ja organisaatiorajat ylittävä kirjoittajakunta on luonut kiinnostavan teoksen maakunnan tulevaisuuksista.

Lappalainen, S. (toim.) Oppimisen paikka. Xamk Kehittää 96

Julkaisuryhmäläisen kommentteja: “Aihe ajankohtainen. Moniäänisessä julkaisussa kuvataan monipuolisesti nuorisotyön ja digitaalisuuden menetelmiä, merkitystä ja innovatiivisia kokeiluja nuorten työllistämisen edistämisessä. Harkittu visuaalinen ilme houkuttelee tarttumaan julkaisuun.”

“Koherentti kokonaisuus, jolla raportointia laajempi kiinnostavuus. Tutkimuksellinen ja keskustelua avaava.”

Halonen, J. & Potinkara, P. (toim.) Työtä tulevaisuuteen. Katsaus Logistiikan ja merenkulun tutkimus- ja kehitystoimintaan 2019. Xamk Kehittää 94

Julkaisuryhmäläisen kommentti: “Artikkelikokoelma luo kattavan katsauksen logistiikan ajankohtaiseen kehitystyöhön. Kokoelma antaa työkaluja turvallisien, tehokkaiden ja ympäristönäkökulmasta kestävien logistiikkaketjujen luomiseen fokusoiden toimialueellemme keskeisiin logistiikkatoimintoihin.”

Xamkin julkaisutoiminta

Julkaisutoiminta tekee Xamkin toimintaa ja osaamista näkyväksi. Julkaisusarjoja on kolme: Xamk Tutkii, Xamk kehittää ja Xamk inspiroi.

Lue lisää

Lisätietoja

Xamkin julkaisuryhmä

Puheenjohtaja Pekka Uotila, päällikkö, kirjastopalvelut 

Jäsenet: 

  • Niina Ervaala, yliopettaja, terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö 
  • Miia Karttunen, yliopettaja, yhteisten opintojen koulutusyksikkö 
  • Katja Komonen, yliopettaja, matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö 
  • Hanne Soininen, tutkimuspäällikkö, metsä, ympäristö ja energia 
  • Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala, yliopettaja, liiketalous 
  • Tomi Oravasaari, tutkimusyksikön johtaja, logistiikka ja merenkulku 
  • Noora Talsi, tutkimusjohtaja, digitaalinen talous 
  • Ari Utriainen, yksikön johtaja, luovien alojen tutkimusyksikkö 

 

Xamkin vuoden julkaisu on valittu vuodesta 2020 lähtien. Kilpailun järjestää Xamkin julkaisuryhmä.

Arvonnan säännöt (pdf)

Xamkin tietosuojailmoitus