Xamkissa julkaistaan vuosittain kymmeniä teoksia viidessä eri julkaisusarjassa. Teosten laatijoina on opettajia, tutkijoita ja TKI-asiantuntijoita. Nyt käynnistyy neljättä kertaa äänestys, jonka tulosten perusteella valitaan Vuoden julkaisu. Yleisö voi äänestää omaa suosikkiaan julkaisuryhmän valitsemien ehdokkaiden joukosta.  

 Xamkissa on viisi julkaisusarjaa: Tutkii, Kehittää, Inspiroi, Oppimateriaalit ja Beyond. Teosten laatijoina on Xamkin opettajia, tutkijoita sekä TKI-asiantuntijoita. Julkaisut avaavatkin monipuolisen näkymän Xamkin toimintaan.

Xamkin julkaisuryhmä on valinnut vuoden 2022 Xamkin julkaisusarjoissa ilmestyneistä julkaisuista ehdokkaat vuoden parhaaksi julkaisuksi. Nyt ehdokkaana on myös ensimmäinen uudessa Xamk Oppimateriaalit –sarjassa ilmestynyt julkaisu.

Miten pääsen äänestämään? 

Yleisö voi tutustua alla esiteltyihin ehdokkaisiin ja äänestää suosikkiaan. Yhteystiedot jättäneiden osallistujien kesken arvotaan palkinto. 

Yleisön suosikin lisäksi myös julkaisuryhmä valitsee ehdokkaiden joukosta oman valintansa vuoden julkaisuksi. 

Toivotamme kaikki mukaan julkistamistilaisuuteen!  

Voittajat julkistetaan Xamkin vuoden julkaisu 2022 –tapahtumassa Kouvolan kampuksella. Mukaan pääset myös verkkotapahtumassa: Liity mukaan tapahtumaan 12.4.2023 klo 12 – 13.30! 

Tilaisuudessa julkaisu- sekä kirjastopalvelujen päällikkö Pekka Uotila haastattelee pitkäaikaista Xamkin julkaisuryhmän jäsentä Marja-Liisa Neuvonen-Rauhalaa ammattikorkeakoulujen julkaisutoiminnan merkityksestä.  

Kun kohtaamme hyvin älykkään ihmisen, meidän pitäisi kysyä, mitä kirjoja hän lukee.

– Ralph Waldo Emerson

Äänestä suosikkiasi ja voita!

Äänestä suosikkiasi vuoden 2022 julkaisuista!

Tutustu Xamkin vuoden julkaisu 2022 -ehdokkaisiin tällä sivulla. Alta löydät myös edellisvuosina palkitut julkaisut!

Itse äänestäminen tapahtuu erillisellä sivulla:

Linkki äänestyslomakkeelle

 

Yhteystiedot jättäneiden osallistujien kesken arvotaan palkinto.
Tänä vuonna voittaja voi valita joko
Xamk-hupparin tai 50 euron arvoisen kirjalahjakortin. 

Arvonnan säännöt löydät tämän sivun alalaidasta.

Äänestysaika loppuu 31.3.2023.

Vuoden julkaisu 2022 -ehdokkaat

1. Digiksi. Digitointiprojektin suunnittelijan ja toteuttajan opas. Xamk Kehittää 207.

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-501-7 

Selkeälle kohderyhmälle suunnattu opas. Kohderyhmälleen tärkeä, vaikka ei kosiskele suuria massoja. Aihe on ajankohtainen monissa arkistoissa eikä vastaavaa ole tarjolla. Opas on toteutettu suomeksi, mutta on herättänyt kiinnostusta myös kv-yhteisön piirissä. 

2. Etukenossa eteenpäin – Kokeiltuja keinoja, ajattelun aiheita ja rekrytointivinkkejä osaajapulaa ratkoville yrityksille. Xamk Inspiroi 50.

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-464-5

Julkaisun aihe on ajankohtainen. Siinä on houkutteleva kansi ja otsikko. Sisällöllisesti teos on selkeä ja ajatuksia herättelevä, ulkoasultaan visuaalisesti miellyttävä.

3. Ikäihmisten ruokaympäristö eri alueilla Suomessa. Ikäihmisten, palvelujen tuottajien ja kehittäjien näkemyksiä kauppa- ja ruokapalveluista.  Xamk Kehittää 201.

Tuikkanen, Riitta; Jyväkorpi, Satu; Karjalainen, Saana; Leinonen, Suvi-Tuulia; Mäkeläinen, Paula; Peltola, Sari-Maarit; Rantakari, Niina; Suominen, Merja; Vaara, Elina; Väisänen, Karoliina (2022)

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-461-4

Aihe on ajankohtainen. Väestön ikääntyminen on kansallisesti ja varsinkin alueellisesti merkittävä ilmiö. Sisältö vaikuttaa uskottavalta, ja vaikutelmaa vahvistaa se, että tekijöitä on useista eri organisaatioista. Selvitys tai raportti selvityksestä on yksi, eheä ja selkeästi etenevä kokonaisuus, vaikka tekijöitä on useita.  Taulukoita ja muita visuaalisia elementtejä on käytetty tarkoituksenmukaisesti.  Itse hanke ja sen toteutus on taka-alalla ja asia etualalla.

Luulen, että tätä julkaisua vodaan käyttää sekä ammattipiireissä että osana opetusta ehkäpä useammilla aloilla. Julkaisu on laadittu siten, että sitä on maallikonkin helppo lukea. Erinomainen esimerkki korkeatasoisesta selvityksen raportoinnista.

4. Maalla, merellä, ilmassa. Katsaus Logistiikan ja merenkulun tutkimus- ja kehitystoiminnasta 2022. Xamk Kehittää 203.

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-466-9

Monipuolinen katsaus logistiikan ajankohtaisiin tutkimusteemoihin. Julkaisu nostaa mielenkiintoisella tavalla esille muun muassa logistiikan digitalisaatiota, automatisaatiota sekä liikenteen sähköistymistä koskettelevia teemoja.

5. Metsä, ympäristö ja energia. Soveltavaa tutkimusta. Vuosijulkaisu 2022. Xamk Kehittää 208.

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-502-4

Julkaisu on monipuolinen kokoelma vahvuusalan Savonlinnan, Mikkelin, Kouvolan ja Kotkan TKI-toimintaa esitteleviä oivaltavia artikkeleita globaalien ympäristö-, energia- ja materiaalitehokkuushaasteiden ratkaisemiseksi.

Artikkeleita vuosijulkaisussa on 47 ja kirjoittajia 101, mikä kertoo toimintamme laaja-alaisuudesta ja ansiokkaasta sidosryhmäyhteistyöstä.

Valtaosa vuoden 2022 Metsä, ympäristö ja energia -julkaisussa esiteltävistä hankkeista ja niiden tuloksista liittyvät EU:n puitteissa tapahtuvan kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän edistämiseen.

6. Raikaslehto, H. ym. 2022. Rakenteellisen sosiaalityön ideakirja. Xamk Oppimateriaalit 1.

Huolellisesti toteutettu, mukaansatempaava ja monimediainen oppimateriaali, jonka konkreettisia caseja tarinallistava sisältö avautuu myös aihepiiriä ennestään tuntemattomalle lukijalle ja katselijalle.

Tämä on sarjansa ensimmäinen julkaisu, ja valtakunnallisessa Avointen oppimateriaalien kirjastossa varmasti tavoittaa laajan lukijakunnan.

Julkaisu tuntuu aidosti kohderyhmäänsä palvelevalta ja tavoittavalta. Toteutustapa ei ole tyypillinen, ja tämänkin ansiosta julkaisu tuo korkeakoulujen julkaisukentälle tervetullutta out of the box -tuulahdusta.

7. Sähköisten potkulautojen liikenneturvallisuuden edistäminen – loppuraportti hankkeen tuloksista. Xamk Kehittää 189.

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-423-2

Ajankohtainen ja liikenneturvallisuuden kannalta tärkeä ja melko uusi aihe. Perinteinen hankeraportti, joka on toteutettu hyvin ja selkeästi.

8. Ylönen, E. 2022. Vertaisohjaajana verkossa – Opas verkko-ohjauksen tueksi. Xamk Inspiroi 37.

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-415-7

Xamk Inspiroi –sarjassa julkaistu opas edustaa erinomaisesti kyseisen julkaisusarjan muotoa. Opas on sekä visuaalisesti että sisällöllisesti inspiroiva, käyttäjälähtöinen ja lisäinformaation hakemiseen sekä omiin kokeiluihin ohjaava.

Temaattisesti se kohdentuu koko korkeakoulukentällä ajankohtaiseen aiheeseen eli vertaisohjaajuuden kehittämiseen erityisesti verkkoympäristössä.

Opas antaa tähän toimintaan konkreettisia työvälineitä. Tällaisena opas palvelee paitsi Xamkin tutor-toiminnan kehittämistä myös muita verkko-ohjauksen vuorovaikutteisuuden kehittämisestä kiinnostuneita.

Edellisten vuosien voittajat ja ehdokkaat

Vuoden julkaisu 2021 -äänestyksessä palkitut

Julkaisuryhmän valinta

Anu Haapala (toim.): Kestävää hyvinvointia kehittämässä. Vaikutuksista kohti vaikuttavuutta. Xamk Kehittää 184 

Tämä kattava ja laadukas artikkelikokoelma onnistuu nousemaan yksittäisten hankkeiden tarkastelusta laajemmalle yhteiskunnalliselle tasolle ja ottamaan kantaa eettisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän hanketoiminnan arvioinnin kysymyksiin. Tällaiselle pohdinnalle on tässä ajassa tarvetta. Tutustu julkaisuun: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-411-9

Yleisön suosikki

Hanne Soininen, Noora Haatanen & Lasse Pulkkinen (toim.): Metsä, ympäristö ja energia. Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Vuosijulkaisu 2021. Xamk Kehittää 183 

Äänestäjät kuvasivat julkaisun olevan ajankohtainen ja monipuolinen kokonaisuus, johon on koottu aluekehitystä edistävää ja tulevaisuuden kannalta tärkeää tietoa ja tutkimustyötä. Tutustu julkaisuun: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-408-9

 

Vuoden nosto 

Miia Kosonen: Tiedolla johtamisen käsikirja (2019). Xamk Kehittää 81 

Julkaisu on pitänyt pintansa julkaisemisestaan lähtien, ja sitä on hyödynnetty laajalti oppimateriaalina. Julkaisu onkin erinomainen esimerkki siitä, miten Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnassa tuotettu tieto välitetään myös opiskelijoille. Teosta on ladattu Theseus-palvelusta 7 700 kertaa (tilanne 29.3.2022). Tutustu julkaisuun: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-183-5

 

Kunniamaininnat

Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala & Cai Weaver (eds.): Xamk Beyond 2021. Sustainable Development and Social Responsibility. Xamk Research 22 

Xamk Beyond on laadukas ja sisällöltään monipuolinen kokonaisuus ajankohtaisesta ja erittäin tärkeästä teemasta. Kokoelma on kansainvälinen, korkeaan profiiliin pyrkivä formaatti, mikä on linjassa korkeakoulujen julkaisutrendien kanssa. Tutustu julkaisuun: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-400-3

Heli Kesämaa & Marita Mattila (toim.): Ideariihi häkkäys jamit. Yhteiskehittämisen opas opettajille. Xamk Kehittää 141 

Julkaisu on kokoomateoksien valtavirrasta edukseen erottuva teos, jossa on kiinnostava aihe ja selkeä kohderyhmä. Tässä oppaassa hankeretoriikka on vähemmän esillä ja itse käsiteltävä asia on esitetty ytimekkäästi ja ymmärrettävästi.  Tutustu julkaisuun: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-321-1

 

Muut ehdokkaat

Henttu, V. & Potinkara, P. (toim.) 2021. : Tulevaisuutta tekemässä. Tuloksia Logistiikan ja merenkulun tutkimus- ja kehitystoiminnasta 2021. Xamk Kehittää 177.

Julkaisu on Logistiikka ja merenkulku -vahvuusalan viides yhteinen loppuvuodesta ilmestyvä tutkimusjulkaisu. Julkaisu kokoaa vahvuusalan TKI-toiminnasta ja tutkimuskohteista kertovia artikkeleita. Artikkelit jakautuvat vahvuusalan eri tutkimuskärjille: merenkulun turvallisuus ja häiriötilannehallinta, öljyntorjunta, kestävä satamalogistiikka, rautatielogistiikka sekä tulevaisuuden älykkäät liikennejärjestelmät.

Artikkelikokoelmassa käsitellään aluksi öljyntorjuntaa, minkä jälkeen keskitytään logistiikkasektorin turvallisuuteen hieman yleisemmältä kantilta. Julkaisun keskivaiheen artikkelit kohdistuvat merenkulun TKI-toimintaan. Toinen puolisko käsittelee sektoria digitalisaation ja palvelumuotoilun kehittämisen keinoin ja lopussa suunnataan kasvot tulevaisuuden rahoitusmahdollisuuksiin. Tutustu julkaisuun: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-397-6  

 

Sirén, H. 2021.: Yhteistyöllä osaamista, aluekehitystä ja kansainvälisyyttä. Xamk Kehittää 157.

Kokonaisvaltainen esitys ammattikorkeakoulujen tulevaisuuden mahdollisuuksista ja samalla tärkeä keskustelun avaus koulutuspoliittisella tasolla. Myös yhteistyö Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa tuo lisäarvoa ja painoa, mitä voisi tavoitella muutenkin julkaisutoiminnassa. Tutustu julkaisuun: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-351-8 

 

 

Vuoden julkaisu 2020

Julkaisuryhmän valinta

Xamkin julkaisuryhmä valitsi vuoden julkaisuksi Emmi Maijasen ja Meri Vallan toimittaman Yrittäjän pieni digikirja – somesta strategiaan.  Xamk Kehittää 130.

Julkaisun ansioiksi julkaisuryhmä katsoi yrittäjän tukemisen helposti omaksuttavalla tavalla sekä ammattikorkeakoulun osaamisen ja tiedontuottamisen esille nostamisen. Julkaisu konkretisoi rautalankamallien avulla ajankohtaista ja vaikeaa asiaa.

Julkaisu on ladattavissa osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-293-1

Yleisön suosikki

Kuvassa Metsä, ympäristö ja energia -vuosijulkaisun kansikuva.

Yleisön suosikki oli Hanne Soinisen, Noora Haatasen ja Lasse Pulkkisen toimittama Metsä, ympäristö ja energia. Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Vuosijulkaisu 2020. Xamk Kehittää 131.

Äänestäneet kuvasivat julkaisun olevan asiantunteva kokonaisuus, joka tuo ansiokkaasti esiin kestävän tulevaisuuden kannalta tärkeää bio- ja kiertotalouden osaamista.

Julkaisun voi ladata osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-295-5

 

Ladatuin julkaisu

SököSaimaa-julkaisun kansiXamkin ladatuin julkaisu vuonna 2020 oli Justiina Halosen, Elias Altarriban ja Emmi Rantavuon SÖKÖSaimaa – Öljyntorjunnan toimintamalli Saimaan syväväylälle. Xamk Kehittää 42.

Teosta on ladattu eniten Xamkin julkaisusarjojen julkaisuista Theseus-palvelussa 2017–2020. Julkaisua on ladattu peräti 4349 kertaa (tilanne 31.3.2020)!

Julkaisun voi ladata osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-085-2

Kunniamaininnat

Marja-Liisa Neuvonen-Rauhalan toimittama Xamk Beyond 2020.  At Your Service – Business Development, Co-operation and Sustainability. Xamk Research 16 on julkaisuryhmän mielestä tärkeä avaus Xamkin kansainvälisen julkaisutoiminnan kasvattamiseksi. Julkaisu luo yhdeksän napakan englanninkielisen artikkelin kautta monipuolisen katsauksen Xamkin TKI-toimintaan.

Julkaisu on ladattavissa osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-279-5

Jade Hirvosen, Antti Leppilammen ja Teemu Saarelaisen toimittama Selvitys elektronisen urheilun nykytilanteesta ja mahdollisuuksista Kymenlaaksolle. Xamk inspiroi 20 -julkaisun ansioksi julkaisuryhmä katsoo ajankohtaisen ja aluekehitystä tukevan otteen vaikeana poikkeusaikana. Elektronisen urheilun käsitettä ja tilaa valotetaan useista erilaisista näkökulmista mielenkiintoisella ja raikkaalla tavalla.

Julkaisu on ladattavissa osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-250-4

Ehdokkaina olivat lisäksi

Nevanperä T., Järvisalo T. (toim.) Soteresepti. Kehittämisvinkkejä ketterille järjestöille. Xamk kehittää 106

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-236-8

Julkaisuryhmän kommentti:

Tässä teoksessa pystytään antamaan julkaisun avulla keinoja alueen järjestöille kehittää itseään. Tässä näkyy hyvin ammattikorkeakoulun kehittämistehtävä. Kirja perustuu järjestettyyn koulutukseen ja hankkeiden yhteistyöhön. Tällainen tiedon avaaminen tukee hyvin Xamkin toiminnan avoimuutta ja tukee jatkuvaa oppimista ja madaltaa kynnystä hyödyntää korkeakoulumme osaamista alueemme työelämän kehittämisessä.

Hännikäinen-Uutela A.-L. (toim.) 2020. Vinkkejä oppilaitosnuorisotyöhön. Koulujeesarin käsikirja. Xamk Kehittää 109 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-241-2

Julkaisuryhmän kommentti:

Toisen asteen opiskelijoiden uupumiseen, motivaatio-ongelmiin sekä yksinäisyyteen on kiinnitetty viime vuosina enenevässä määrin huomiota. Julkaisu kiinnittyy alueellisestikin erittäin ajankohtaiseen oppilaitosnuorisotyön kehittämiseen. Julkaisussa kuvataan erilaisia harjoitteita, joita oppilaitoksen eri toimijat nuorisotyöntekijöistä vertaisohjaajiin ja opettajiin voivat käyttää nuorten kohtaamisessa, heidän osallisuutensa edistämisessä tai laajemmin kouluyhteisön yhteisöllisyyden vahvistamisessa.

Vuoden julkaisu 2019

Julkaisuryhmän valinta

Xamkin julkaisuryhmä valitsi vuoden 2019 julkaisuksi Viljo Kuuluvaisen toimittaman julkaisun Onko hyvinvointipalveluilla vaikutusta? Terveyttä ja euroja vaikuttavuutta kehittämällä.

Julkaisun ansioiksi julkaisuryhmä katsoi ammattikorkeakoulun sidosryhmien mukanaolon ja tieteellisten tulosten popularisoinnin kiinnostavalla tavalla.

Yleisön suosikki

Eniten yleisöääniä keräsi Hanne Soinisen, Noora Haataisen ja Lasse Pulkkisen toimittama julkaisu Metsä, ympäristö ja energia. Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Vuosijulkaisu 2019.

Äänestäneet pitivät teosta monipuolisena ja raikkaasti esitettynä julkaisuna, jossa kuvataan mielenkiintoisella tavalla luonnon ja talouden harmoniaa.

Ladatuin julkaisu

Xamkin ladatuin julkaisu vuonna 2019 tilastojen valossa (1/2017 – 12/2019) oli Srujal Shahin ja Kari Dufvan kirjoittama CFD modeling of airflow in a kitchen environment: Towards improving energy efficiency in buildings.

31.3.2020 julkaisua oli ladattu 2571 kertaa.

Ehdokkaina olivat myös

Rajahonka, M., Villman K., (2019). 10 teesiä naisten työurista ja digitalisaatiosta. Xamk Inspiroi 14.

Julkaisuryhmäläisen kommentti: “Raikas ja iskevä toteutus, ajankohtainen aihe ja rajattu näkökulma. Hyvällä tavalla esitemäinen, kun tähdätään sidosryhmille tai laajalle yleisölle viestimiseen. Vaikuttava julkaisu voi olla näinkin tiivis!”

Myllylä, Y., Peltola, S. & Poikolainen, J. (toim.) Kymenlaakso ennakoi. Xamk Kehittää 89

Julkaisuryhmäläisen kommentti: “Hyvä esimerkki ammattikorkeakoulun aluevaikuttamisen tehtävästä ja alueellisesta kehittämisestä. Hanke- ja organisaatiorajat ylittävä kirjoittajakunta on luonut kiinnostavan teoksen maakunnan tulevaisuuksista.”

Lappalainen, S. (toim.) Oppimisen paikka. Xamk Kehittää 96

Julkaisuryhmäläisen kommentteja: “Aihe ajankohtainen. Moniäänisessä julkaisussa kuvataan monipuolisesti nuorisotyön ja digitaalisuuden menetelmiä, merkitystä ja innovatiivisia kokeiluja nuorten työllistämisen edistämisessä. Harkittu visuaalinen ilme houkuttelee tarttumaan julkaisuun.”

“Koherentti kokonaisuus, jolla raportointia laajempi kiinnostavuus. Tutkimuksellinen ja keskustelua avaava.”

Halonen, J. & Potinkara, P. (toim.) Työtä tulevaisuuteen. Katsaus Logistiikan ja merenkulun tutkimus- ja kehitystoimintaan 2019. Xamk Kehittää 94

Julkaisuryhmäläisen kommentti: “Artikkelikokoelma luo kattavan katsauksen logistiikan ajankohtaiseen kehitystyöhön. Kokoelma antaa työkaluja turvallisien, tehokkaiden ja ympäristönäkökulmasta kestävien logistiikkaketjujen luomiseen fokusoiden toimialueellemme keskeisiin logistiikkatoimintoihin.”

Xamkin julkaisutoiminta

Julkaisutoiminta tekee Xamkin toimintaa ja osaamista näkyväksi. Julkaisusarjoja on viisi: Xamk Tutkii, Xamk Kehittää ja Xamk Inspiroi, Xamk Beyond sekä Xamk Oppimateriaalit.

Lue lisää

Lisätietoja

Xamkin julkaisuryhmä

Puheenjohtaja Pekka Uotila, päällikkö, kirjastopalvelut 

Jäsenet: 

  • Niina Ervaala, yliopettaja, terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö 
  • Miia Karttunen, yliopettaja, yhteisten opintojen koulutusyksikkö 
  • Katja Komonen, yliopettaja, matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö 
  • Hanne Soininen, tutkimuspäällikkö, metsä, ympäristö ja energia 
  • Tomi Oravasaari, tutkimusyksikön johtaja, logistiikka ja merenkulku 
  • Noora Talsi, tutkimusjohtaja, digitaalinen talous 
  • Ari Utriainen, yksikön johtaja, luovien alojen tutkimusyksikkö 

 

Xamkin vuoden julkaisu on valittu vuodesta 2019 lähtien. Kilpailun järjestää Xamkin julkaisuryhmä.

Arvonnan säännöt (pdf)

Xamkin tietosuojailmoitus