Auringosta ja matkailusta nauttivana pakkasin alkuvuodesta omaisuuteni ja suuntasin mieheni ja kahden pienen lapsen kera Etelä-Afrikkaan asumaan vuodeksi. Muutto ulkomaille oli ollut jo pitkän ajan haave, ja sen mahdollisti puolison työkomennus.

Kun Xamk tarjosi minulle mahdollisuuden opiskella Etelä-Afrikasta käsin, pitihän se hyödyntää!

 

Olin ehtinyt aloittaa YAMK-tutkinnon Suomessa ja halusin jatkaa opintoja ulkomailta käsin. Kun Xamk tarjosi minulle mahdollisuuden opiskella Etelä-Afrikasta käsin, pitihän se hyödyntää! Tämä alkuvuosi onkin herättänyt minussa monenlaista reflektointia itsestäni, tavastani opiskella ja tehdä työtä.

 

Erilaisia verkko-opiskelumahdollisuuksia on nykyään paljon. Monia erilaisia ammatteja ja kursseja pystytään opettamaan joko kokonaan etänä tai osittain. Verkko-opiskelu mahdollistaa opiskelun lähes missä vain paikasta riippumatta, kunhan vain on internet.

Päätin hakea ainoastaan sellaisia kursseja tälle vuodelle, jotka eivät vaadi lainkaan lähiopintoja. Verkkokursseja on YAMK-opinnoissa ollut hyvin tarjolla, ja kaikille pakollisille kursseille olen valinnut itsenäisen suoritustavan, mikä on mahdollistanut muiden opiskelukavereiden tahdissa pysymisen.

Toistaiseksi olen kokenut sen olevan jopa helpompaa kuin kotona ollessa työn ja perheen ohessa opiskellessani. Nyt opiskelu on päätyöni tämän vuoden ajan, voin itse valita, milloin tehtävät teen. Olen pyrkinyt jakamaan hommia vähän jokaiselle päivälle. Näin ne etenevät suunnitellusti. Toki välillä tulee kiire, ja kone laulaa yötä myöten täältäkin käsin.

Verkko-opiskelu etänä on siis erittäin joustavaa. Määrität itse tahtisi. Opiskelu ei silti ole laiskottelua, sillä palautuspäivämäärät pitävät kyllä liikkeessä sopivasti. Aluksi pelkäsin, kuinka vaikeaa on suorittaa opinnot etänä, mutta homma toimii hyvin sujuvasti. Kursseilla käytetään sähköistä oppimisalustaa ja useimmat materiaaleista löytyvät netistä. Joitakin kirjoja ostin ennen lähtöämme, joita tiesin tarvitsevani ja joita en verkosta löytänyt.

Toivon, että tietopääomani karttuu ja olemassa olevia absoluuttisena totuutena pitämiäni ajatuksia tämä aika sopivasti kyseenalaistaa.

 

Teen samalla myös opinnäytetyötä täällä. Työni liittyy jälkihuoltonuoren elämäntarinaan ja sen auki työstämiseen. Teen sitä Suomeen yritykselle, joka tuottaa avohuollon tukipalveluista lapsille, nuorille ja heidän perheilleen.

Tämä on minulle iso haaste; johtaa ja ohjata opinnäytettä ulkomailta käsin. Työ on kuitenkin vielä hyvin alkuvaiheessa, ja löydän varmasti tavan sille, että sekin prosessi etenee toivotusti. Onneksi saan olla oman opinnäytetyöryhmäni mukana tapaamisissa Skypen välityksellä ideoimassa.

Tietysti tämänkaltainen opiskelu vaatii sitoutumista eri tavalla ja opiskelutyyli on erilainen. Paljon asioita ja tehtäviä pitää itse selvittää etsimällä tietoa ja apua netistä. Oma-aloitteisuus ja oma tiedonhaku verkko-opiskelussa on siis erittäin tärkeää. Aurinko ja joustavat ”työajat” toimivat kuitenkin erittäin hyvänä motivaattorina opiskeluun. Tämä on ollut minulle mieleinen opiskelumuoto.

 

 

Toivon ulkomailla asumisen avartavan ajatuksiani ja näkökulmiani opintoihin. Toivon, että tietopääomani karttuu ja olemassa olevia absoluuttisena totuutena pitämiäni ajatuksia tämä aika sopivasti kyseenalaistaa.

Etäopetus ei ole enää kakkosvaihtoehto, vaan moni haluaa suorittaa opiskelunsa verkossa. Joustavuus on avaintekijä, mikä näkyy tämän päivän työelämässäkin. On tutkittu, että nuoren polven työntekijät arvostavat joustavia työaikoja ja etätyöskentelymahdollisuuksia.

Harva yritys mahdollistaa etätyömahdollisuuden, vaikka se voisi olla kilpailuvaltti.

 

Harva yritys mahdollistaa etätyömahdollisuuden, vaikka se voisi olla kilpailuvaltti. Etätyömahdollisuus voisi motivoida jopa enemmän kuin palkankorotus.

Kuulun itse Y-sukupolveen, olen syntynyt 1980-luvun alussa. Sukupolvellemme on tärkeää, että työ on mielekästä ja palkitsevaa. Tunnistan tämän ”fiilis edellä” -ajattelutavan, on parempi vaihtaa paikkaa siinä kohtaa, kun työ ei enää motivoi. 2010-luvulla työelämässä alkaa olla enemmistö meitä Y-sukupolven edustajia. Onkin tutkittu, että sukupolvemme haastaa työelämän ja heidän odotuksensa työelämää ja johtamista kohtaan ovat erilaiset kuin aiemmilla sukupolvilla.

Mitä enemmän työntekijä pystyy vaikuttamaan työhönsä, sitä tyytyväisempi, motivoituneempi ja sitoutuneempi hän on.

 

Ajattelen, että joustava työ hyödyttää sekä työntekijää että työnantajaa. Mitä enemmän työntekijä pystyy vaikuttamaan työhönsä, sitä tyytyväisempi, motivoituneempi ja sitoutuneempi hän on. Joustomahdollisuus lisää tutkitusti myös tehokkuutta.

Perinteisen ja usein työn ulkoisiin tekijöihin kohdistuvan valvonnan ja ohjauksen sijasta joudutaan keskittymään työn sisältöön ja tuloksiin. Etätyö perustuukin luottamukseen. Kaikki työ ei tietenkään ole muutettavissa etätyöksi, ja hyvä niin. Jo mahdollisuus päivään kahteen viikossa tai kuussa voi olla riittävää, ja täytyy muistaa, etteivät kaikki meistä edes sellaista työtapaa kaipaa. Usein joustoa työhön kaivataan lasten tai ikääntyvien vanhempien vuoksi ja myös ylipäätään työn ulkopuolisen elämän vuoksi.

Omaan elämäntilanteeseeni tällainen joustaminen sopii hyvin. Se helpottaa perheen ja työn yhteensovittamista. Myös tämä sama näkyy nyt päätoimisesti opiskellessani etänä joustavasti ulkomailla. Opiskelu näin vähentää stressiä, lisää tehokkuuttani ja olen tyytyväisempi ja motivoituneempi. Voisiko työnantaja olla välittämättä näistä vaikutuksista?

 

Laura Mäkinen, sosiaaliohjaaja
Yhteisöpedagogi (YAMK), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

 

Kirjoita kommentti

*