Opintoihin ei tarvitse olla metsätaustaa

Voin suositella metsätalousinsinöörin koulutusta heille, joita kiinnostaa metsä, luonto ja ulkona oleminen. Ei tarvitse olla maatilalta kotoisin, eikä tarvitse olla...

Kaikesta tiedosta paras mahdollinen hyöty irti

”Opit kuinka tiedonhallinta linkittyy organisaation muihin prosesseihin ja pääset vertailemaan kokemuksiasi eri alojen ammattilaisten kanssa.” Valmistuin tietojenkäsittelyn tradenomiksi vuonna 2013...