Astu Tiian saappaisiin ja tutustu hänen alkutaipaleeseensa Kehittyvän elintarviketekniikan insinöörikoulutuksessa Kouvolassa. Mihin kiinnostus elintarviketekniikan alaa kohtaa voikaan viedä työelämässä!

Lahtelainen Tiia Sarell tarttui rohkeasti tilaisuuteen aloittaa elintarviketekniikan opinnot Kouvolassa syksyllä 2023. Päätös oli selvä: tähän hän halusi sitoutua.

Kasviperäisiin elintarvikkeisiin keskittyvää insinöörikoulutusta ei ollut tarjolla missään muualla, ja se tuntui juuri oikealta valinnalta Tiialle.

 

Opintojen joustavuus ja yhteisöllisyys

Elintarviketekniikan koulutus on päiväopiskelua eli opinnot ovat pääsääntöisesti Kouvolan kampuksella, lukuun ottamatta joitain valinnaisia kursseja verkossa. Päiväopiskelu Kouvolan kampuksella oli Tiialle kuin räätälöity ratkaisu. Hän pitää kampuksella opiskelusta ja huomasi joustavuuden olevan avainasemassa opintojen sujumisessa. Yhdessä tekeminen oli parasta: opettajien ja opiskelijoiden välillä käyty vuoropuhelu loi innostavan oppimisympäristön, joka antoi tilaa uusille oivalluksille ja luovuudelle.

– Lähiopetus on itselleni se tärkeä juttu. Saan enemmän irti opinnoista, kun olen paikan päällä ja tulee tehtyäkin enemmän, kun kaikki ei ole ihan omilla harteilla. Opiskeluintokin pysyy paremmin yllä luokkakavereiden seurassa.

– Ammattikorkeakoulussa opiskelu vaatii paljon itsenäistä opiskelua ja työskentelyä. Opiskelu on kuitenkin melko rentoa, ei kovin muodollista ja tunneilla käydään paljon vuoropuhelua opettajan ja opiskelijoiden kesken. Parasta onkin juuri yhdessä tekeminen. Järjestimme alkuvuodesta koulutuksemme esittelypäivän, johon oli kutsuttu vieraita yrityksistä ja kouluilta Kymenlaakson alueelta. Se oli hieno ja hyvin onnistunut tapahtuma, toivottavasti siitä tulee jokavuotinen perinne. Ja fuksiaisiin kannattaa ehdottomasti osallistua!

– Aiempaa tietämystä ja osaamista elintarvikealasta ja esim. kemiasta ei tarvitse olla, mutta kiinnostus alaan on hyvästä. Jos tuntuu, että vaikka fysiikassa ja matematiikassa tarvitsee heti alkuun apua, on kertauskursseja saatavilla.

Vaikka Kouvola oli ennen tuntematon paikka, Tiia yllättyi positiivisesti kaupungin tarjoamista mahdollisuuksista. Museokortteli ja viihtyisät puistoalueet tekivät vaikutuksen, ja kirjastosta tuli nopeasti yksi hänen suosikkipaikoistaan kampuksella.

Seikkailua luonnontieteiden maailmassa

Tiia pitää erityisesti luonnontieteistä, esimerkiksi biokemiasta. Elintarvikelainsäädännöstäkin tuli kiinnostavaa, kun sen merkitys konkretisoitui käytännön opetuksessa.

– Kiinnostavinta toistaiseksi opiskelussa on ollut kaikki luonnontieteelliset aineet, erityisesti biokemia. Ja odotan kovasti syksyä 2024, jolloin koulutuksellemme valmistuu Kouvolaan uudet laboratoriotilat ja pääsemme kunnolla käytännön töihin kiinni. Laboratoriotyöskentely nimittäin sisältyy oleellisesti opintoihin.

– Työharjoitteluissa elintarvikealan yrityksissä oppii käytännön työskentelyä, ja meillä on kampuksella myös käynyt useampia yritysvierailijoita ja olemme päässeet myös itse yritysvierailuille. Harjoitteluja on yhteensä 30 opintopistettä joista 15 on perusharjoittelua, esimerkiksi tuotannossa ja 15 op on syventävää harjoittelua missä ollaan elintarvikkeiden kanssa tekemisissä vaikkapa laadunvarmistuksen ja tuotekehityksen parissa.

Unelmien työpaikka ja maailmanlaajuiset mahdollisuudet

Elintarviketekniikan insinöörinä voi työllistyä esimerkiksi tuotekehitykseen, laadunvarmistukseen, tuotannonsuunnitteluun, käyttö- tai tutkimusinsinööriksi, markkinointi- tai myyntipäälliköksi tai pakkausasiantuntijaksi.

Tiia haaveilee työskentelystä kasviperäisten elintarvikkeiden tuotekehityksen tai laadunvarmistuksen parissa, ja hänen jo saamansa kesätyönsä ja harjoittelupaikkansa ovatkin hyödyllisiä askeleita kohti tavoitetta. Hän näkee alan työllisyyden valoisana, erityisesti kasvipohjaisten tuotteiden kysynnän noustessa ja yritysten laajentuessa maailmanlaajuisesti. Aika monella kurssikaverilla on myös jo kesätyöpaikka tiedossa, ja kyselyjä on yrityksiltä tullut jo opettajillekin uusista työntekijöistä eli työllistyminen näyttää hyvälle.

– Itse seuraan elintarvikealaa ja sen kehitystä, erityisesti kasvipohjaisten tuotteiden osalta. Kysyntää onkin nimenomaan kasvipohjaisten tuotteiden parissa työskenteleville asiantuntijoille. Yrityksiä tulee koko ajan lisää ihan maailmanlaajuisesti, joten tästä on hyvä ponnistaa vaikka ulkomaille töihin. Tykkään tutkia ja yhdistellä ainesosia ja selvittää mitä kaikkea voidaan kehittää ja saada aikaiseksi. Olisi hienoa päästä kehittämään uusia kasvipohjaisia elintarvikkeita!

Suositus tuleville seikkailijoille

Tiia kannustaa kaikkia elintarviketeollisuudesta kiinnostuneita hakemaan tätä innostavaa insinöörikoulutusta. Hän korostaa ilmastoasioiden, luonnon monimuotoisuuden ja kasvipohjaisuuden merkitystä alalla ja vakuuttaa, että yhteisöllisessä ilmapiirissä opiskeleminen antaa voimaa ja rohkeutta tavoitella unelmiaan.

– Jos jokin pohdituttaa tai huolestuttaa niin aina saa kysyä, yksin ei pidä eikä tarvitse jäädä. Meillä opiskelijoilla on todella hyvä yhteishenki ja saa opiskella ihan huipputyyppien kanssa!

Tiia Sarell, opiskelija
Kehittyvä elintarviketekniikka, insinööri (AMK)