Henkilö tutkii mikroskoopilla elintarvikkeeseen liittyvää näytettä.

Insinööri (AMK), kehittyvä elintarviketekniikka

Insinööri (AMK)

Ilmasto muuttuu ja kasvisruokailu lisääntyy. Kuluttajat haluavat monipuolisia kasviperäisiä elintarvikkeita markkinoille.

Työelämä tarvitsee lisää elintarviketekniikan osaajia.

Hae lisähaussa!

Lisähaku 29.7.-8.8.2024.

Kevään yhteishaku on 11.3.-25.3.2025.

Päiväopiskelu

Kouvola

Aloituspaikat: 30 Opintojen kesto: 4 vuotta Seuraavat hakuajat: 11.3.-25.3.2025 ja 29.7.-8.8.2024 Hakeminen ja valintaperusteet opintopolku.fi

Tutkintonimikkeet

 • Insinööri (AMK)

Työelämä tarvitsee elintarviketekniikan osaajia

Kehittyvä elintarviketekniikka -insinöörikoulutus painottuu työelämän tarpeita huomioiden kasviperäisten elintarvikkeiden ja raaka-aineiden prosessointiin, tuotekehitykseen, turvalliseen käsittelyyn, pakkaamiseen ja tuotteistamiseen. Opit prosessitekniikkaa, elintarvikkeiden valmistustekniikkaa ja kasviperäisiä raaka-aineita. Insinööriosaaminen yhdistettynä elintarvikeosaamiseen ovat opintojen ydinosaamista. 

Elintarvikeopinnoissa korostuu mikrobiologia, elintarvikehygienia, omavalvonta ja yleinen elintarviketuntemus sekä elintarvikkeiden valmistustekniikat. Laatu-, turvallisuus- ja vastuullisuusosaaminen ovat osa opintoja. Prosessiteknisiin opintoihin sisältyy mm. matematiikkaa, kemiaa ja fysiikkaa. Voit täydentää osaamistasi viranomais- ja valvontatehtävien osaamisella, liiketoimintaopinnoilla tai 20 op työelämäprojekteilla.

Koulutus toteutetaan päätoimisina päiväopintoina suomeksi, arkipäivisin ja pääsääntöisesti lähiopetuksena Kouvolassa. Opintoihin sisältyy erilaisia laboraatiota ja muita käytännönharjoituksia, joihin osallistutaan läsnäolevana paikan päällä.

Ohita upotus:
Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Kuluttajien makutottumukset muuttuvat, jolloin tarvitaan uudenlaisia elintarvikkeita!

 • elintarviketurvallisuus
 • ilmastonmuutos
 • kasviperäiset elintarvikkeet
 • kasvisruoka
 • kestävä kehitys
 • prosessisuunnittelu 
 • tuotekehitys 
 • pakkaus 

Miksi kannattaa opiskella elintarviketekniikan insinööriksi Xamkissa?

.

.

Opintojen sisältö

Opintojen laajuus on 240 op (opintopistettä).

 • Ydinopinnot 195 op
  • harjoittelu 30 op
  • opinnäytetyö 15 op
 • Täydentävät opinnot 30 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Kehittyvän elintarviketekniikan kaikille pakollisissa ydinosaamisen opinnoissa opit ammatin ja tutkinnon perusasiat. Nämä opinnot on koottu moduuleihin, joissa opit  

 • opiskelu- ja työelämätaitoja  
 • elintarvikeosaamista yleisesti  
 • luonnontieteitä, kuten matematiikkaa ja kemiaa  
 • elintarviketuotannon toimintaympäristöjä 
 • tuotantoturvallisuutta  
 • syvennät luonnontieteiden opintoja  
 • työelämässä toimimista  
 • elintarviketekniikkaa ja -pakkaamista  
 • kasviperäisiä raaka-aineita  
 • ruokatehtaan prosesseja ja tuotekehitystä. 

Opinnot sisältävät käytännön työskentelyä laboratoriossa ja tuotekehitystilassa.

Työelämä mukana opinnoissa

Koulutus toimii tiiviissä yhteistyössä alueen työelämäkumppaneiden kanssa ja panostamme työelämäyhteistyöhön heti opintojen alusta alkaen. Pääset tutustumaan alan käytännön työtehtäviin yritysten kanssa.

Voit sisällyttää opintoihisi runsaasti erilaisia työelämälähtöisiä projektitöitä, joissa ratkot yksin tai ryhmässä muiden opiskelijoiden kanssa aitoja työelämän toimeksiantoja. Näistä kontakteista voi löytyä harjoittelupaikka, opinnäytetyöaihe ja lopulta valmistumisen jälkeen ensimmäinen työpaikka.

Tutkimus- ja kehittämistoiminta (TKI) on myös opetuksessa vahvasti mukana.

Opintojen aluksi teet henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) ja opit digitaitoja ja viestintää, joita tarvitset opinnoissasi.

Ammatillista osaamistasi pääset kerryttämään Elintarvikeosaamisen perusteet -moduulissa, jossa mikrobiologian, kemian ja lämpöopin avulla opit, mistä erilaisten elintarvikkeiden elintarviketurvallisuus muodostuu. Luonnontieteissä matematiikka, kemia ja fysiikka ovat pääosassa.  

Elintarvikkeista opit niitä säätelevää lainsäädäntöä, valmistusteknologiaa, raaka-aineita, pakkaamista, pakkausmerkintöjä, elintarviketuotannossa käytettävän veden laatuvaatimuksia, omavalvontaa ja näytteenottoa. Keskiössä ovat kasviperäiset raaka-aineet ja niihin liittyvät prosessit, kuten esimerkiksi myllyteknologia, leipomoteknologia, juoma- ja marjateollisuus. 

Erilaiset laatujärjestelmät ja laadunhallinta sekä tutkimus- ja kehittämisosaaminen tulevat tutuksi opintojen aikana.

Johtaminen ja työyhteisötaidot yhdessä työsuojelun kanssa sekä työlainsäädäntö ja esihenkilötyö antavat osaamista niin harjoitteluun kuin työelämäänkin.  

Vastuullisuus, kestävä kehitys ja kiertotalous ovat mukana luonnollisena osana oppimista monessa eri opintojaksossa.  

Kouvolassa on valtakunnallisesti huomattavaa elintarvikkeiden raaka-aineiden alkutuotantoa ja merkittävää jalostusta.

Elintarvikeala on vahvassa kasvussa, ja kymenlaaksolaiset yritykset ovat viestineet alan huutavasta osaajapulasta. Myös viimeaikaisten globaalien tapahtumien vuoksi elintarvikealan painoarvo on entisestään korostunut.

Aloite uuden koulutuksen kehittämisestä syntyi työelämässä, ideoijana yrittäjä Raino Kukkonen.

Neuvotteluja on edelleen käynnissä potentiaalisten lahjoittajien kanssa. Tähän mennessä lahjoituksia ovat myöntäneet:

 • Kouvolan kaupunki
 • Kymenlaakson Osuuspankki
 • Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö
 • Elintarvikkeiden Tutkimussäätiö
 • Fazer Lifestyle Foods, Korian tehdas
 • Raino Kukkonen
 • HoviRuoka Oy
 • Kouvolan Lakritsi Oy
 • Kouvolan Vesi Oy
 • Kymenlaakson Jäte Oy
 • William ja Ester Otsakorven Säätiö

Lue opiskelijatarinoita ja artikkeleita

Uramahdollisuudet

Elintarviketekniikan insinöörinä voit työllistyä erilaisiin elintarvikealan, pakkausteknologian tai tuotekehitystä tekeviin yrityksiin.

Koulutus antaa sinulle valmiudet olla tekemässä tulevaisuuden ratkaisuja ja toimia erilaisissa elintarvikejalostuksen suunnittelu- tai esihenkilö tehtävissä, tuotekehityksessä, pakkaamiseen liittyvissä tehtävissä koskien joko pakkausmateriaaleja tai -merkintöjä tai itsenäisenä yrittäjänä. Työtehtävät voivat liittyä esimerkiksi prosessiohjaukseen, tuotannonsuunnitteluun, tuotekehitykseen tai laadunhallintaan.

Voit valita oman kiinnostuksesi mukaan opintoja esimerkiksi elintarvikealan valvonnasta, liiketoiminnasta tai robotiikasta, jolloin laajennat mahdollisia työtehtäviä viranomaistehtäviin, kuten terveystarkastajana tai yrittäjyyteen ja myyntiin liittyvissä tehtävissä.

Tehtävänimikkeitä voivat esimerkiksi olla:

 • tuotekehittäjä
 • laatupäällikkö
 • tuotannonsuunnittelija’
 • käyttöinsinööri
 • tutkimusinsinööri
 • markkinointipäällikkö
 • myyntipäällikkö
 • pakkausasiantuntija.

Usein kysyttyjä kysymyksiä koulutuksesta

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Tukea saat sekä opintojen suorittamiseen, osaamisen kehittämiseen sekä hyvinvointiin ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen. Hyvinvointisi eteen tekee töitä koko korkeakoulumme henkilökunta. 

 • Oppimisen ja opintojen suorittamisen tuki: opettajat, harjoittelun ohjaajat, opintotoimisto, E-kampus ja muut tukipalvelut
 • Osaamisen kehittäminen ja urasuunnittelun tuki: opettajat, opiskelijavastaavat, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat ja Xamkin tukipalvelut
 • Hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tuki: opintopsykologit, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijat, erityisopettajat, opiskeluterveydenhuolto, tutorit, Xamk Sports, opiskelijakunta Kaakko, oppilaitospastorit.

Kansainvälinen yhteistyöverkostossa on partnereita kymmenistä eri maista. Xamkissa on mahdollista lisätä opiskeluun kansainvälisyyttä monella tavalla. Voit opiskella tai suorittaa harjoittelun ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa tai -organisaatiossa joko Erasmus+-, Nordplus- tai kahdenvälisten vaihtosopimusten kautta. Voit myös suorittaa tutkinnon tai osan siitä englannin kielellä. 

Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa sekä itsevarmuutta. Valmiutesi toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työelämässä kasvavat. Opiskeluvaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja se edistää ammatillista kasvua ja osaamista. 

Xamk on myös mukana Eurooppa -yliopisto INGENIUM-verkostossa, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin 10 Days of INGENIUM tapahtumien Junior ja Senior Schooleihin.

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esimerkiksi kannettavia tietokoneita).

Xamk ilmoittaa opiskelijalle opintoihin suositellun laitteiston ja opiskelija hankkii laitteen omatoimisesti ja -kustanteisesti. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan laitesuosituksen mukaisesti. Joissain koulutuksissa, joissa tarvitaan ohjelmistoja, joita ei ole järkevästi saatavilla omiin päätelaitteisiin, osa opetuksesta järjestetään kampusten atk-luokissa. Microsoft Office -tuotteet saat opintoja varten käyttöösi maksutta.

AMK-opintojen suorittaminen

AMK-opintojen suorittaminen

Lue lisää toteutustavoista ja opintojen yleisestä rakenteesta.

Käytännönläheistä opiskelua

Käytännönläheistä opiskelua

AMK-opintojen tärkeä osa on oppiminen työelämässä. Siihen on paljon erilaisia tapoja, eri opintojen vaiheisiin.

Opiskeluhyvinvointi

Opiskeluhyvinvointi

Hyvinvointi syntyy monen eri tekijästä, joista valtaosaan voi jokainen vaikuttaa itse. Hyvinvointiin ja jaksamiseen tarvitaan myös muiden tukea ja apua. Xamkissa huolehditaan, että tukea on saatavilla.

Ihmisiä juomassa kahvia pöydän ympärillä Cafe Alfassa.

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys

Voit lisätä opiskeluusi kansainvälisyyttä monin eri tavoin. Lähtemällä itse ulkomaille vaihtoon, opiskelemalla englanniksi tai osallistumalla kv-toimintaan kampuksillamme.

Opiskele tutkintoon polkuopinnoilla

Polkuopinnoissa suoritetaan AMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opintoja. Suoritetut opinnot antavat hakukelpoisuuden Xamkiin avoimen väylän haussa.

Savonlinnan kampus

Kampukset neljässä kaupungissa

Xamkin kampukset sijaitsevat neljässä kaupungissa: Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Osa koulutuksista on kokonaan verkossa.

Tutustu omaan kampukseesi!

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Kysy lisää koulutuksesta

Puhelin
+358503796946
Sähköposti
Mari.Jarvenmaki@xamk.fi
Yksikkö
Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksi
Mari Järvenmäki
Lehtori
+358503796946
Mari.Jarvenmaki@xamk.fi

Ota yhteyttä hakijapalveluihin

Xamkin hakijapalvelut palvelee ensisijaisesti tutkinto-opiskeluun hakemiseen liittyvissä asioissa. Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla tai verkkolomakkeellamme.

Puhelinpalvelu heinäkuussa:

 • mape klo 1013

Suomenkielinen tutkintokoulutus:

 • 044 702 8891 
 • 040 585 6610

Englanninkielinen tutkintokoulutus:

 • 040 585 6610

Yhteydenottopyyntö verkkolomakkeella: