Eläkkeelle jäänyt yläkoulun kieltenopettaja Unto Mentula on suorittanut espanjan kieliopintoja Xamkin avoimessa ammattikorkeakoulussa. Matkailukokemukset herättivät Unton kiinnostuksen espanjan kielen ja kulttuurin opiskeluun vielä eläkepäivillä.

Korkeakoulutasoista kieliopetusta avoimessa AMK:ssa

Unto kokeili ensin kansalaisopiston kielikursseja, mutta päätyi sitten Xamkin avoimen AMK:n opintojen pariin.

– Kansalaisopiston kielten opinnoissa tahti on yleensä verkkainen ja puuttuu kaipaamani systemaattinen tavoitteellisuus. Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoissa opinnot etenevät nopeammin ja koen sekä opetuksen että oppimisen tehokkaaksi, Unto kertoo.

Xamkin avoimen AMK:n tarjoamat kieliopinnot ovat samoja opintoja, joita Xamkin tutkinto-opiskelijat voivat valita yhteisten opintojen tarjonnasta osaksi tutkintokoulutusta. Opintojaksot ovat korkeakoulutasoisia ja niiden suoritukset edellyttävät opintopistelaajuuden verran opiskelijan työtä. Yksi opintopiste edellyttää noin 27 h opiskelijan työaikaa.

Espanjan kieliopintoja Kanarian matkoja varten

Unto valitsi espanjan kieliopinnot Kanarian saarten matkojen innostamana.

– Espanjan kieliopinnoissa olen oppinut kotiin, asuntoon, liikkumiseen ja arkipäivän tilanteisiin liittyvää sanastoa. Opintoihin on kuulunut keskustelutilaisuuksia, kielioppia ja loppuun kuuluu tentti. Opintoihin on sisältynyt myös tietoa kielen kulttuurialueista. Kulttuuri on mielestäni tärkeä osa kielten opiskelua, Unto pohtii.

– Avoimen AMK:n opinnot ovat lisäksi maksuttomia seniorieläkeläisille, se on iso plussa, Unto huomauttaa.

Avoimen AMK:n opinnot ovat maksuttomia
seniorieläkeläisille, se on iso plussa!

Etäopiskelu sopii hyvin eläkeläisille

Unto on suorittanut espanjan kieliopintoja etäyhteydellä. Opintoja on ollut kaksoistunti kerran viikossa Adobe Connect (AC) -palvelun välityksellä.

– Käytännössä opettajalla on ollut luokka tutkinto-opiskelijoita kampuksella, ja me avoimen osallistujat olemme olleet mukana verkkoyhteyden välityksellä. Opettaja on antanut meille etäopiskelijoille omia tehtäviä, joita olemme tehneet keskenämme verkossa, Unto kertoo.

Opiskelu ylläpitää vireyttä ja rikastuttaa elämää

Unto on ollut tyytyväinen saamaansa opetukseen ja etäopetuksen toimivuuteen. Unto kertoo opiskelun tuovat vireyttä elämään ja pitävän aivotoimintaa yllä.

– Etäopiskelu on sopinut elämäntilanteeseeni hyvin. Olin jonkin aikaa huonossa kunnossa, enkä olisi pystynyt kulkemaan kotoani lähiopetukseen. Olen kohdannut opinnoissani vain positiivisia haasteita: olen saanut paljon tehtävää, Unto naurahtaa.

Olen kohdannut opinnoissani vain
positiivisia haasteita: olen saanut paljon tehtävää.

 

Kieltenopettajan varmuudella Unto suosittelee kielten opiskelua kaikille kielistä kiinnostuneille:

– Kieliopinnot eivät koskaan mene hukkaan. Niistä on hyötyä työelämässä, matkustaessa ja maailman tapahtumien ymmärtämisessä.

– Kielen ja kulttuurien opiskelu rikastuttaa elämää, Unto muistuttaa lopuksi.

Hae Xamkin avoimen AMK:n kieliopintotarjontaa koulutuskalenterista: www.xamk.fi/koulutuskalenteri