YAMK-opintojen aikana eri ilmiöt työelämästä saivat selitystä ja laajensivat ymmärrystäni oman tehtävänkuvani ulkopuolelle. Omassa työssäni kokonaisuuksien hahmottaminen helpottui ymmärtäessäni myös projektinjohdollista näkökulmaa.

Mikkelin lukion luonnontieteisiin painottuvien opintojen jälkeen hain opiskelemaan sähkö- ja automaatiotekniikan insinööriksi Xamkiin (ent. Mamk).

Opiskeluaikana tein kesätöitä, opintoihini kuuluvat harjoittelut ja opinnäytetyön nykyiselle työnantajalleni. Olen toiminut saman työnantajan palveluksessa pian kahdeksan vuotta, ja titteleitäni ovat olleet Design Engineer, Senior Design Engineer ja nykyisin turvallisuusasiantuntija.

Olen työskennellyt laitteistosuunnittelun, käyttöliittymäsuunnittelun sekä pääsuunnittelun ja erilaisten perehdytystehtävien parissa aikaisemmin.

Nykyiseen tehtävänkuvaani kuuluu projektien toiminnallisen turvallisuuden varmistaminen pääasiassa validoinnin muodossa sekä koko toiminnallisen turvallisuuden prosessien kehittäminen.

Koulutus kokoaa eri alojen osaajia yhteen

Xamkin Projekti- ja myyntijohtamisen YAMK-koulutuksen valitsin, koska työskentelin projektien parissa teknisessä vetovastuussa ja koin, että projektiosaamisesta sekä –johtamisesta voisi olla hyötyä työssäni. Koulutus oli itseäni kiinnostava, mutta myös osaamistani laajentava, koska se ei keskity yhteen tiettyyn tekniikan alaan, vaan kokoaa eri alojen osaajia yhteen. Koulutuksen sisällöt vaikuttivat hyödyllisiltä kelle tahansa projektissa toimivalle sekä olin myös kiinnostunut urallani etenemisestä.

Opintojen aikana verkostoiduimme muiden Mikkelissä opiskelleiden kanssa. Koulutuksessamme oli osaajia niin erilaisista tehdasympäristöistä, projektimaailmasta sekä myyntialalta. Usean eri alan osaajat mahdollistivat mielenkiintoisia näkökulmia kurssisisältöihin ja oli erittäin mukava päästä kuulemaan kanssaoppijien työelämän onnistumisista ja haasteista.

Projektinjohdollista näkökulmaa

Opinnot antoivat paljon uutta perspektiiviä työhöni, koska nyt sain yhdistettyä aiemmin käytännössä oppimani koulutuksessa opittuun teoriaan. Eri ilmiöt työelämästä saivat selitystä ja laajensivat ymmärrystäni oman tehtävänkuvani ulkopuolelle. Omassa työssäni kokonaisuuksien hahmottaminen helpottui ymmärtäessäni myös projektinjohdollista näkökulmaa.

Tutkinnon suorittaminen ei suoraan vaikuttanut urakehitykseeni, mutta ei koulutuksesta uralleni mitään haittaakaan ollut. Jatkoin työskentelyä koulutuksen aikaisessa työtehtävässäni vielä jonkin aikaa, mutta sain laajempia vastuita osaamiseni karttuessa.

Oma osaamiseni kehittyi erityisesti johtamisen ja data-analytiikan osa-alueilla. Projektitoteutuksesta tietotaitoni oli jo melko korkealla, joten opitut asiat vain syvensivät tiettyjä tekniikoita ja teorioita.

Opinnäytetyöstä hyötyä sekä työnantajalle että itselle

Opinnäytetyön tein työnantajalleni ja työni keskittyi työmääräarvioinnin kehittämiseen. Projektitoteutuksessa työmäärän arviointi on aina olennaista ja vaikuttaa koko projektin kestoon ja hintaan, joten työllä oli merkitystä. Työssä pääsin myös käyttämään uutena opittua data-analytiikkaa, joten olin innoissani työn tekemisestä. Opinnäytetyöstäni oli suurin hyöty työnantajalleni, mutta itsekin hyödyin osaamiseni siirtämisestä työkalun muotoon.

Työn ohella opiskelussa itsekuri ja ajanhallinta auttaa

Opiskelun ja työelämän yhdistäminen oli itselläni melko helppoa. Koulutusta järjestettiin kotipaikkakunnallani ja työnantajani tuki minua opintojen suorittamisessa. Koulupäivät olivat lauantaisin ja keskiviikkoiltaisin työpäivän jälkeen, joten työskentely täysipäiväisesti oli mahdollista. Opiskelu vaatii toki hiukan itsekuria ja ajanhallintaa, jotta kotitehtävät tulee tehtyä ajallaan seuraavalle kerralle.

YAMK-tutkinnon suorittaminen kannattaa mielestäni, koska koulutuksen sisällöt ovat monipuolisia ja käytännönläheisiä. Kursseilla keskustellaan ja tehdään paljon pieniä ryhmätöitä, joissa oma osaaminen karttuu kuin huomaamatta. Tutkinnon suorittaminen on mielestäni myös helppoa, koska koulutuspäiviä on muutama kurssia kohden ja väleillä suoritetaan pieniä tehtäviä.

Projekti- ja myyntijohtamisen YAMK-koulutus on erittäin mielenkiintoinen ja yleishyödyllinen koulutus, joten suosittelen sitä kaikille, joille kurssisisällöt vaikuttavat houkuttavilta.

Milka Viita
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka
Insinööri (ylempi AMK), projekti- ja myyntijohtaminen