Valmisteilla oleva uudistus maankäyttö- ja rakennuslakiin aiheuttaa muutoksia osaamisvaatimuksissa rakennusalalla. Yksi uudistuksen teemoista on vähähiilisyys ja kestävyys. Xamkin kestävän rakentamisen YAMK-tutkinto herätti poikkeavuudellaan Marko Lohikosken huomion.

Marko Lohikoski on Etelä-Pohjanmaalta kotoisin oleva yrittäjä, joka on sittemmin sipoolaistunut. Ennen YAMK -opintoja, hänellä oli taustalla AMK-tutkinto sekä sähköasentajan ammattitutkinto. Työuransa aikana Lohikoski on toiminut monessa erilaisessa tehtävässä sekä rakennusalan työmaa- että tilaajapuolella. Pääosin hän työskentelee työnjohtotehtävissä vastaavana työnjohtajana, mutta myös projektipäällikkönä ja valvojana.

”Tiesin tulevasta maankäyttö- ja rakennuslain muutoksesta. Ylempiä AMK-koulutuksia etsiessä, sosiaalisessa mediassa tuli vastaan Xamk ja kestävän rakentamisen tutkinto.”

Kestävän rakentamisen ja muotoilun YAMK-koulutus herätti Lohikosken mielenkiinnon, sillä se poikkeaa perinteisistä rakentamisen YAMK-tutkinnoista. Opetus painottuu vähähiiliseen- ja ekologiseen rakentamiseen, joten se vastaa vuonna 2024 voimaan astuvan lakimuutoksen myötä syntyviin uuden osaamisen tarpeisiin.

”Työtehtävät tulevat osin muuttumaan kaikilla rakentamisen osa-alueilla suunnittelusta toteutukseen. On oltava valmis tuohon muutokseen”, hän toteaa. Omien sanojensa mukaan kouluttautuminen mahdollistaa myös aiemmasta poikkeavien työtehtävien saamisen.

Oma osaamiseni on kehittynyt varsinkin hiilijalanjäljen hallinnassa, materiaalien tuntemuksessa sekä palvelujen tuottamisessa. Erityisesti palvelumuotoilun kurssit antoivat täysin uutta osaamista koskien palvelujen näkyväksi tuomista.

 

Opinnäytetyöstä Lohikoski sanoo seuraava: ”Opinnäytetyöni antaa juuri sitä osaamista, mitä tulevaisuudessa tarvitaan. Hiilijalanjäljen vähentäminen tulee olemaan isossa roolissa.”

 

-Marko Lohikoski

Insinööri (ylempi AMK), kestävä rakentaminen ja muotoilu