Oma osaaminen kehittyi eniten strategisen johtamisen ja digitalisoitumisen osa-alueilla. Olen kokenut erilaiset digitaaliset ratkaisut hyödylliseksi varsinkin markkinoinnissa sekä uusasiakashankinnassa.

Vuonna 2003 valmistuin 22-vuotiaana logistiikkainsinööriksi Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta. Jo ennen valmistumista aloitin vakituisen työn merenkulun parissa pääkaupunkiseudulla. Työskentelin siellä varustamossa vajaat kymmenen vuotta hoitaen pääasiassa konttivientiliikennettä ympäri maailmaa.

Perheen perustamisen jälkeen muutin takaisin kotiseudulle, ja ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen aloitin työt kansainvälisessä puualan yrityksessä, jossa työskentelen myynnin ja logistiikan parissa. Liiketalouden YAMK-opinnot suoritin vuosina 2014-2016.

Tutkinnon suorittaminen toi lisää palkkaa

Valitsin kaupalliset opinnot ja liiketoiminnan johtamisen sen takia, koska sen hetkinen ja nykyinen työni sisältää myös paljon kaupallisen alan tehtäviä, ja halusin saada uusia nykypäivän näkemyksiä liiketoiminnan johtamiseen ja oman työni kehittämiseen.

Opinnot antoivat paljon uusia näkemyksiä, ajatuksia ja perspektiiviä omaan työhöni ja siihen miten liiketoimintaa pitäisi suunnitella ja kehittää. Opinnäytetyössäni suunnittelin yritykseen työkalun, jolla yrityksen sisäistä myyntiä voidaan auditoida ja sen myötä kehittää.

Tutkinnon suorittaminen toi lisää palkkaa, mutta suurimpana hyötynä mielestäni oli uudet näkemykset ja ajatukset, joita opintojen kautta sain. Henkilökohtaisesti oli myös tärkeää huomata, että vielä tässä iässä pystyy opiskelemaan, oppimaan uusia asioita, ja pärjäämään hyvin opinnoissa.

YAMK-koulutus antoi uutta potkua työelämään ja tietojen päivittämiseen. Jatkuvasti kehittyvässä liike-elämässä Itsensä kehittäminen ja tietojen päivittäminen on menestymisen kannalta välttämätöntä. Lisäksi opinnot ovat tärkeitä verkostoitumisen takia.

Strateginen johtaminen ja digitalisoituminen

Oma osaaminen kehittyi eniten strategisen johtamisen ja digitalisoitumisen osa-alueilla. Olen kokenut erilaiset digitaaliset ratkaisut hyödylliseksi varsinkin markkinoinnissa sekä uusasiakashankinnassa. Strategisen johtamisen opinnot auttoivat ajattelemaan asioita suunnitelmallisemmin, ja keskittymään olennaisiin asioihin. Ne myös auttoivat näkemään oman alan paljon laajemmalta kantilta, ja kehittämään ajatuksia sellaiseen suuntaan, mitä aikaisemmin ei osannut ottaa huomioon. Opinnot myös lisäsivät omaa itsetuntoa työntekijänä, ja vahvana osaajana.

Tutustuin opintojen aikana eri alan ammattilaisiin, joihin on vielä osaan edelleenkin yhteydet. Eri alan ammattilaisilta sai eri näkemyksiä asioihin. Verkostoitumisenkin kannalta suosittelen opintoja lämpimästi.

En ole opintojen jälkeen vielä etsinyt juurikaan uusia työpaikkoja, mutta nyt enää ei ole rajoitteena, jos haettavaan paikkaan vaaditaan ylempikorkeakoulu tutkinto. Mielessä on myös opettajan työt, ja siihen vaaditaan myös ylempi korkeakoulututkinto.

Opinnot olivat minun ”oma juttuni”!

Opinnot sijoittuivat tämän hetkisen elämäni kiireisimpään aikaan. Töissä teimme ennätysvuosia vajaalla miehityksellä vanhempainvapaiden takia ja kotirintamalla tapahtui samaan aikaan suuria elämänmuutoksia. Lisäksi toimin toisen lapseni omaishoitajana. Ilman tukiverkkoa – isovanhempien apua – opintojen suorittaminen olisi ollut vaikeaa. Joten iso kiitos heille. Aika oli kortilla, mutta sain opinnot suoritettua, koska opiskelu oli motivoivaa, ja opinnot olivat minun ”oma juttuni”.  Opinnot veivät ajatukset pois kuormittavasta muusta arjesta.

Haluaisinkin sanoa vielä, että Xamkissa on mukavaa ja joustavaa opiskella. Opettajat ovat asiantuntevia, ja tukevat hyvin oppilaiden opintoja ja menestymistä opinnoissa. Suosittelen lämpimästi opintojen suorittamista Xamkissa!

Riikka Hyvönen, liiketalouden YAMK-opiskelija