Yhteistyössä Xamk Pulsen ja Ely-keskuksen kanssa toteutettiin laaja ja monialainen TäsmäKoulutus. Xamk oli luonteva valinta kumppaniksi aiempien hyvien kokemusten ansiosta.

 

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo on Suomen suurin metsänhoitoyhdistys. MHY Etelä-Savo kattaa lähes koko Etelä-Savon ja lisäksi Joutsan alueen. Yhdistys toimii yhteensä 12 paikkakunnalla, joissa on 19 toimistoa. Yhdistyksessä on yli 11 000 jäsentä. MHY Etelä-Savo tarjoaa metsänomistajille kokonaisvaltaisesti puukauppaan, metsänhoitoon ja metsätilojen omistusjärjestelyihin liittyviä palveluita.

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo on Suomen suurin. Jäseniä on yli 11 000.

 

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon johtaja Petri Pajunen on ollut tyytyväinen Xamkin ja TE-keskuksen kanssa yhteistyössä toteutettuun TäsmäKoulutukseen. Koulutus on räätälöity MHY:n toiveiden mukaisesti ja siihen on kuulunut sekä metsätalouden teemoja että liiketaloudellista osaamista.

 

UUTTA OPPIMALLA PIDETÄÄN TYÖMOTIVAATIOTA YLLÄ

MHY Etelä-Savon johtajana toimii Petri Pajunen. Organisaatiossa on 80 työntekijää, joista 42 on metsäasiantuntijoita. Pajunen sanoo, että asiantuntijatyössä on tärkeää huolehtia osaamisen säännöllisestä päivittämisestä ja ajantasaisen tiedon hankkimisesta. MHY Etelä-Savossa koko organisaation kouluttautumiseen panostetaan jatkuvasti.
– Työntekijän kouluttautumista halutaan tukea ja jos mahdollista, kannustetaan suorittamaan esimerkiksi ylempi amk-tutkinto. Toisaalta opinnot voivat olla myös nykyistä osaamista täydentäviä kokonaisuuksia, kuten mediaosaamista tai kuvankäsittelytaitoja. Tärkeintä on, että uutta oppimalla pidetään myös työmotivaatiota yllä.

Koulutukseksi valikoitui TäsmäKoulutus. Oli positiivista, että MHY sai vaikuttaa sisällön lisäksi sekä kouluttajan valintaan että etenemisaikatauluun.

 

XAMK ON MHY:LLE MONIPUOLINEN YHTEISTYÖKUMPPANI

MHY Etelä-Savo ja Xamk ovat tehneet jo usean vuoden ajan yhteistyötä. MHY tarjoaa vuosittain muun muassa usealle metsätalousinsinööriopiskelijalle harjoittelupaikan. Kun MHY:ssä alettiin pohtia useampivuotista henkilöstön koulutusta, Xamk oli luonteva yhteistyökumppani aiempien hyvien kokemusten pohjalta. Pajusen mukaan Xamkin Mikkelin kampus sijaitsee MHY Etelä-Savon kannalta keskeisellä paikalla, ja koulutusta varten käyttöön on järjestynyt toimivat tilat.
– Xamkin kanssa keskusteluissa tuli kattavasti esille erilaiset koulutusvaihtoehdot ja rahoitusmahdollisuudet. Koulutukseksi valikoitui TäsmäKoulutus, Pajunen kertoo. TäsmäKoulutus tarjoaa yrityksen ja sen henkilöstön tarpeisiin räätälöityä ammatillista koulutusta ja tähtää ammattitaidon kehittämiseen tulevia työtehtäviä varten. TäsmäKoulutuksen rahoittavat sekä työnantaja että työ- ja elinkeinohallinto yhdessä.

 

TÄSMÄKOULUTUS RÄÄTÄLÖIDÄÄN YRITYKSEN TARPEISIIN

Petri Pajusen vastuulla oli koulutuskokonaisuuden suunnittelu. Koulutukseen haluttiin sekä metsätalouden teemoja että liiketaloudellista osaamista.
– Osa kokonaisuuksista oli jo mietitty etukäteen, mutta koulutusta pystyttiin muokkaamaan myös sen edetessä. Oli positiivista, että MHY sai vaikuttaa sisällön lisäksi myös kouluttajan valintaan ja etenemisaikatauluun. Kaiken kaikkiaan kokonaisuus on ollut onnistunut, kun asioita on toteutettu suunnitelmallisesti ja ammattitaitoisesti.

Koulutuspäivät kokoavat henkilöstön hyvin yhteen ja sitä myöten tulee muutakin ajatustenvaihtoa

 

Petri Pajunen suositteleekin TäsmäKoulutusta tai vastaavaa kokonaisuutta myös muille metsänhoitoyhdistyksille.
– Koulutuspäivät kokoavat henkilöstön hyvin yhteen ja sitä myöten tulee muutakin ajatustenvaihtoa. Työkavereiden näkeminen ja yhdessä oleminen on tärkeää vaihtelua, kun toimitaan laajalla alueella ja paljon omissa yksiköissä, Pajunen toteaa.

 

Haluatko tietää tarkemmin TäsmäKoulutuksen mahdollisuuksista? Lue lisää yhteishankintakoulutuksesta Xamk Pulsen sivuilta.