Olen opiskellut kohta kaksi vuotta ylempää ammattikorkeakoulututkintoa sähköisen asioinnin ja arkistoinnin koulutusohjelmassa. Opinnäytetyö on tekeillä ja viimeinen opintojakso menossa. Varsin mukava tilanne kaiken kaikkiaan, joskin asioiden loppuunsaattamiseen tarvitaan ehkä enemmän tsemppiä kuin opintojen alussa.

Opinnäytetyöni käsittelee tietojärjestelmän käyttöönottoa. On hedelmällistä tehdä käytännön työtä ja kirjoittaa havaintoja siitä yhtä aikaa.

”Pidän siitä, että ylempi AMK-koulutus on hyvin työelämälähtöistä, ja opetusta voi harjoitustehtävien kautta peilata oman työn ja työyhteisön kehittämiseen.”

 

Olin ollut työelämässä noin viisitoista vuotta, kun tuli tunne, että nyt voisi olla sopiva hetki päivittää osaamista. Työskentelen suunnittelijana koulutustani vastaavissa tehtävissä kaupunginarkistossa. Työ on varsin itsenäistä, ja siinä tapaa sekä ulkoisia että sisäisiä asiakkaita.

Tehtäviini kuuluu mukana olo tietojärjestelmien kehittämisessä, tiedonohjaussuunnitelmien laatiminen, työyksiköiden neuvonta asianhallintaan ja arkistointiin liittyvissä asioissa sekä asiakaspalvelu. Ala on sellainen, ettei siinä tapahdu nopeasti suuria muutoksia.

Nyt kuitenkin tuntuu siltä, että elämme työssämme jonkinlaisessa murroksessa. Hallitusohjelmassakin mainitaan digitalisaation edistäminen. Tähän liittyy myös asiakirjojen sähköinen arkistoiminen ja paperiarkistojen digitoiminen. Mihin kaikkeen tutkimus voikaan hyödyntää näitä valtavia tietovarantoja, kun ne ovat sähköisessä muodossa.

Meidän digitointisuunnitelmiin kuuluvat alkuvaiheessa kaupunginvaltuuston ja -hallituksen pöytäkirjat, kunnalliskertomukset ja kauniit 1800-luvulta alkaen olevat rakennuspiirustukset. Hakusanojen avulla pääsee tekstitunnistettuihin päätöksiin kiinni ja tietoja yhdistelemällä voi tehdä asioista aivan uudenlaisia johtopäätöksiä.

arkistointia

Opiskelin Mikkelissä jo aiemmin 1990-luvun alussa. Tämän jälkeen suoritin yliopisto-opinnot historian parissa, minkä jälkeen siirryin työelämään. Olen työskennellyt koko ajan lähes samanlaisissa tehtävissä.

Näiden vuosien ajan on tavallaan odotettu jonkinlaista digitaalista murrosta, mutta ympäröivä maailma ei ole ollut siihen valmis. Se edellyttää vahvan yhteisen tahtotilan ja valmiuden laite- ja ohjelmistokehityksessä. Sähköisen asioinnin ja arkistoinnin koulutusohjelma antaa hyvät valmiudet edistää tätä kehitystä.

 

Helena Reponen
Sähköisen asioinnin ja arkistoinnin YAMK-opiskelija keväästä 2016 alkaen