Onko uudistuva tiedonhallintalaki vastaus siihen, mihin me sähköisellä 2000-luvulla haluamme vastauksia? Huomioiko se historian näkökulmat ja tutkijat? Mikä saa meidät epäilemään uuden lain käyttöönoton vaikutuksia työhömme?

Valtiovarainministeriö oli tehnyt selvityksen syksyllä 2017, jossa pähkinänkuoressa oli todettu lainsäädännön kaipaavan kehittämistä. Jopa itsekin olen hämmästynyt siitä ”viidakosta”, jossa rämmin päivittäisessä työssäni. Vähemmästäkin menee tukka sekaisin!

Minun pitää hallita kunta-, arkisto-, julkisuus-, tiedonhallinta- ja henkilötietolaki. Näiden lisäksi on olemassa muitakin lakeja ja asetuksia, joita tarvitsen työssäni. Samaan aikaan käsittelen työssäni tietoa erilaisissa tietojärjestelmissä. Avaan tietokoneeni töissä ja sitten ensimmäisen ohjelman, toisen ohjelman, kolmannen ohjelman jne. Avaan ohjelmia eri selaimilla mm. Internet Explorer-selaimeen tai Google Chrome –selaimeen, koska kaikki pilvipalvelussa olevat ohjelmat eivät toimi kaikissa selaimissa.

 

 

Seuraan sähköpostiani, puhelinta, Twitteriä, Facebookia, WhatsAppia ja naapurihuoneen keskustelua. Tietoa on minulle verkkolevyillä, eri kansioissa, toisen sisällä ja toisen vieressä. Tietoa löytyy sähköisesti ja tulostettuna paperilla. Arkistokansioissa oleva tieto on valmiiksi luetteloituna tai mikä pahinta: sitä löytyy myös luetteloimattomana!

Minä konttaan lattialla kaupunginarkistossa etsimässä karttoja laatikosta, jotka on merkattu numeroin tai ovat merkkaamattomia. Tekisi mieleni huudahtaa niin kuin kuuluisa muusikkokriitikko Seppo Heikinheimo, että ”Nyt on palvelu kesken!” ja suojata naamani maailmalta tulevalta tiedonvirralta kaasunaamarilla. Miten tässä onkin päässyt näin käymään?

 

 

Me vain olemme olleet ihmiskuntana liian nopeita ja liian ahneita tiedonkäsittelijöitä!

Elettiin vuotta 1995 ja olin toimistovirkailijana ensimmäisessä työpaikassani Siirtolaisuusinstituutissa. Työpaikassa oli Turun toiseksi uusin sähköinen kirjoituskone!

No, tästä mentiin pari vuotta eteenpäin ja saatiin työpaikalle tietokone ja siihen Teko-tekstinkäsittelyohjelma. Tietokonetta saivat käyttää tutkijat, jahka olivat muistaneet varannet vuoron minulta. Eihän kaikille työntekijöille ollut varaa hankkia kallista tietokonetta, josta oli päästy myös siihen ”kuuluisaan” INTERNETTIIN! Silloin minulla oli vielä ”tunne”, että hallitsin tietoa.

 

 

Niinpä niin, aika kultaa muistot ja palataanpa takaisin vuoteen 2018. Kokemukseni mukaan elämme informaatioähkyisessä yhteiskunnassa, jossa tietoa tulvii paljon eri kanavilta. Kuten Elina Nikkanen ja Linda Kuisma toteavat:

sen sijaan, että keskitytään tiedon haalimiseen määrällisesti, olisi syytä kiinnittää huomiota siihen, kuinka tallennettua tietoa saadaan haettua muistista ja jalkautettua osaksi arjen käytänteitä.

 

Hmm… pystyvätkö tiedonhallintalain sisältämät tiedonhallintamalli ja tiedonhallintakartta tähän? Minä niin toivon, että saamme jotain apua tänne työelämään.

 

Piija Huhtala
Sähköisen asioinnin ja arkistoinnin YAMK-opiskelija

 

Valokuvat otettu Päivälehden museosta 21.8.2018, kuvaaja Piija Huhtala.

 

Lisätietoja:

Lausuntoyhteenveto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle tiedonhallintalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laiksi. 2018. Valtiovarainministeriö. 30.10.2018. PDF-dokumentti. Saatavissa: https://vm.fi/documents/10623/4134136/Tiedonhallintalain+lausuntoyhteenveto/55a28179-bccd-8599-e765-01d5c7859783/Tiedonhallintalain+lausuntoyhteenveto.pdf [viitattu 21.11.2018].

Tiedonhallinnan lainsäädännön kehittämislinjaukset. Työryhmän raportti. Valtiovarainministeriön julkaisuja 37/2017. PDF-dokumentti. Saatavissa: https://vm.fi/documents/10623/306884/37_2017_Tiedonhallinnan+lains%C3%A4%C3%A4d%C3%A4nn%C3%B6n+kehitt%C3%A4mislijaukset.pdf/c1f679f5-a26b-4308-9162-c395b3f5d093/37_2017_Tiedonhallinnan+lains%C3%A4%C3%A4d%C3%A4nn%C3%B6n+kehitt%C3%A4mislijaukset.pdf.pdf [viitattu 21.11.2018].

Tiedonhallintalain valmistelu. 2018. Valtiovarainministeriö. WWW-sivut. Saatavissa: https://vm.fi/tiedonhallintalain-valmistelu [viitattu 21.11.2018].

Nikkanen, E. & Kuisma, L. 2017. Tietoähky haastaa työelämässä oppimista. 9.1.2017. Työelämä. WWW-sivu. Saatavissa: http://www.tyoelama2020.fi/ajankohtaista/blogit/tyoelaman_muutoksentekijat/tietoahky_haastaa_tyoelamassa_oppimista.3399.blog [viitattu 21.11.2018].