Mervi Pajunen suoritti liiketalouden ylemmän AMK-tutkinnon keväällä 2015 ja työskentelee nyt yhteyspäällikkönä Etelä- Savon Energia Oy:ssä (ESE).

Mervi inspiroitui uusien ihmisten tapaamisesta ja verkostoitumisesta heti opintojen alussa. Uudet kontaktit olivat hyödyksi nykyisessä työtehtävässä jo opiskelun aikana. Onhan se aika ajatuksia avartavaa, kun keskustelee erilaisissa työyhteisöissä työskentelevien ihmisten kanssa.
– Itse sain valittua opintotarjottimelta oman osaamiseni syventämistä tukevat kurssit, jotka osuivat työelämässä joskus aivan loistaviin ajoituksiin. Strategisen johtamisen kurssia opiskelin samaan aikaan, kun työnantajani oli kirkastamassa strategiaa. Oli huikeaa kun sai viedä opit suoraan käytäntöön ja toisaalta yhdistää kaikkea työelämässä vuosien kuluessa mukaan kertynyttä osaamista. Omassa työssäni kirjoitan myös paljon tekstejä. Ylempää AMK-tutkintoa opiskellaan paljon itsenäisesti tietoa hankkien ja pitkiä raportteja laatien ja myös tästä asiatekstin kirjoittamisesta olen hyötynyt konkreettisesti.

Johtamisen näkökulmaa omaan työhön

Mervillä on pitkä työelämäkokemus, johon hän haki ja sai opinnoissa uutta näkökulmaa.
– Suurin oivallus oli ehkä jo olemassa olevan tiedon koostaminen ja jalostaminen nykyiseen työympäristöön ja kokonaisuuksien parempi hahmottaminen. Mitään täysin uutta ei opinnoissa noussut esiin, sillä eri työnantajille tekemissäni töissä olen vuosien mittaan kohdannut hyvin monenlaisia tehtäviä. Nyt kuitenkin asiakokonaisuuksia katsottiin enemmän johtamisen näkökulmasta, eli aikaisempaan tietoon etsittiin uusia näkökulmia.

Uusi työnkuva ja ylennys

– Opintojen aikana käydyt kurssit ja niiden asiasisällöt herättivät pohtimaan monia asioita uudella tavalla. Itse halusin työnkuvan muutosta ja keskustelu esimiehen kanssa poikikin minulleuudenlaisen työnkuvan sekä uuden aseman meidän organisaatiossa. Ylennyksen myötä kohosin esimiesasemaan ja pääsen vielä työelämässä tekemään jotain ”aivan muuta” kuin aikaisemmin olen tehnyt. Johdon assistentin lisäksi teen yhteyspäällikön töitä. Työ tuo mukanaan uusia tehtäväkokonaisuuksia, jotka liittyvät henkilöstön osaamiseen, osaamisen kehittämiseen sekä työhyvinvointiin.

Arki sujumaan perheen ja työnantajan tuella

Aikuisopiskelussa perheen, työn ja opintojen yhteensovittamiseen on usein etsittävä keinoja. Mervillä opiskelu sujui jouheasti perheen ja työnantajan tuella.
– YAMK-tutkinnossa opiskelu tapahtuu paljolti omaehtoisesti ja luentoja on melko vähän. Opiskelun saattoi siten sijoittaa elämään sopivaan aikaan, vaikka illan hiljaisille tunneille ja tämä tyyli sopi minulle erinomaisesti. Työnantaja tuki myös opiskelua palkallisilla opiskelupäivillä. Työn ja opiskelun yhdistäminen sujui siis melko ongelmitta.

Terveisiä YAMK-opintoja suunnitteleville

– Opiskelu ja osaamisen päivittäminen hyödyttävät aina, sillä koskaan ei tiedä mitä huominen tuo tullessaan. Opiskeluun sijoitettu aika tuo sellaista pääomaa, jota ei voi ottaa pois. Ammattikorkeakoululle oman lisänsä
antavat hyvin kansainvälinen opiskelijaporukka ja sulassa sovussa kohtaavateri sukupolvet.
– Xamkin (Mamkin) opetuksen laatu on todettu valtakunnallisesti hyväksi ja on palkittukin. Täällä on loistavia opettajia, joten opiskelusta ja ohjauksesta kannattaa ottaa kaikki irti!