Opinnot antavat niin laajat työkalut melkein mille vaan tekniikan alalle, että työt eivät osaajalta lopu. Työtä löytyy energiaosaajalle ympäri maailmaa. 

Energiatekniikan insinööriopinnot aloitin vuonna 2019 ja valmistuin elokuussa 2021. Opinnot olivat monimuoto-toteutuksena eli pystyin opiskelemaan työn ohella.

Energiatekniikan koulutuksen valitsin mielenkiinnosta tekniikkaa kohtaan. Xamkin energiatekniikan koulutus on laaja-alainen opintokokonaisuus, joka sisältää niin kone- ja sähkötekniikkaa kuin automaatiotakin. Edellä mainitut tekniikan pääkomponentit on saatu yhdistettyä sulavaksi kokonaisuudeksi ja se antaa opiskelijalle mahdollisuuden työskennellä laajalla kentällä, kuten esimerkiksi projektitöissä on tapana.

Työkaluja melkein mille vaan tekniikan alalle

Suosittelen energiatekniikkaa kaikille tekniikasta kiinnostuneille. Opinnot antavat niin laajat työkalut melkein mille vaan tekniikan alalle, että työt eivät osaajalta lopu. Pääsykokeita ei tarvitse jännittää. Itselläni oli ammatillisista opinnoista aikaa jo monia vuosia ja onnistuin pääsemään sisään kertaamalla tarvittavia oppiaineita ennen kokeita.

Ammattikorkeakoulussa monimuoto-opinnoissa opiskelu on itsenäistä ja vapaata. Opiskelijat kantavat vastuun omasta opiskelutahdistaan ja menestyksestään, mutta se tehdään yhdessä kanssaopiskelijoiden ja opettajien tukemana. Haasteiden kanssa ei kenenkään tarvitse yksin jäädä.

Työnäkymät ovat erittäin positiiviset

Työnäkymät ovat erittäin positiiviset. Paperi- ja selluteollisuus (vai pitäisikö kutsua nykyään jo nimellä biotuoteteollisuus) on murroksessa, yhteiskunta ja liikenne sähköistyy, uusia lämmön- ja sähköntuotantotapoja tulee kehittää sekä vanhoja tehostaa. Edellä on mainittu vain murto-osa meneillään olevasta teollisesta ja yhteiskunnallisesta kehityksestä, joten työtä kyllä löytyy energiaosaajalle ympäri maailmaa.

Aloitin jo opintojen loppuvaiheessa työskentelemään yhteyspäällikkönä Sulzerilla, jossa pääosin vietin aikana laitetoimitusprojektien parissa. Tällä hetkellä olen vieläkin samaisen työnantajan palveluksessa, mutta istun käytävän toisella puolella myynnissä. Kummatkin positiot ovat olleet niitä unelma-ammatteja, joiden takia jaksoin lukea iltaisin töiden jälkeen ja päntätä opinnot läpi.

Tulevaisuudessa suunnitelmani on jatkaa Sulzerin palveluksessa, mutta sillä muutoksella, että syksyllä aloitan energiatekniikan maisteriopinnot Lappeenrannassa. Työn ohessa tietysti nekin.

 

Miko Nykänen, insinööri (AMK), energiatekniikka