Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 30
 • opiskelupaikka Kotka
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • seuraava hakuaika: 20.3.-3.4.2019

Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 45
 • opiskelupaikka Kotka
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • seuraava hakuaika: 5.-19.9.2018

Energiainsinöörit työllistyvät hyvin

Energiatekniikan opinnoissa perehdyt energiatuotannon sekä sähkö- ja konetekniikan perusteisiin. Opiskelet voimalaitosten mittaus- ja ohjausautomaatioita sekä laitteistojen hallintaa.

Voit suunnata opintojasi:

 • voimalaitoksen kunnossapitoon
 • energiantuotannon automaatioon
 • energiatehokkuuspalveluihin
 • voimalaitos- ja prosessisuunnitteluun tai
 • uusiutuvan energian tuotantoon.

Käytännön kokemuksien ja yrityksiltä saatujen tietojen mukaan energiainsinöörit työllistyvät hyvin. Valmistuttuasi voit työllistyä energiatuotantoon, suunnittelutoimistoihin, laitetoimittajille ja kunnossapito-organisaatioihin. Insinöörinä osaat hallita energiantuotannon perinteiset ja vaihtoehtoiset teknologiat. Ymmärrät kuinka niitä hyödynnetään sekä teknisesti että taloudellisesti. Työelämässä voit toimia työryhmien jäsenenä tai esimiesasemassa.

Työelämäkokemusta hankit itsellesi jo opintojesi aikana, sillä koulutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa erilaisissa projekteissa. Projektit ovat osa opintojasi ja ammatillista kehittymistäsi ja tärkeitä tulevaisuuden työllistymisesi kannalta. Projektien kautta opit tuntemaan yrityksiä ja muita sidosryhmiä ja luot verkostoja, joita voit hyödyntää valmistumisesikin jälkeen.

Koulutuksessa saat voimalaitoksen käytönvalvojan teoreettisen pätevyyden. Riittävän työkokemuksen myötä vastuualueenasi voi olla kokonaisen voimalaitoksen energiatuotantoon liittyvä toiminta.

energiatekniikka | konetekniikka | sähkötekniikka | voimalaitos|  uusiutuva energia

Opintojen sisältö

Koulutus rakentuu ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opinnoista. Kaikille yhteisissä ydinosaamisen opinnoissa opit ammatin ja tutkinnon perusasiat. Täydentävissä opinnoissa voit valita sinua kiinnostavia opintoja omalta alaltasi tai muilta aloilta. Harjoittelun laajuus on 30 opintopistettä (op) eli yht. noin 20 viikkoa. Opinnäytetyö on 15 op.

Ydinosaamisen opintoja ovat mm.:

 • energiatuotannon perusteet
 • prosessidynamiikka ja sähkönsiirto
 • voimantuotannon hallinta
 • energia ja ympäristö
 • energiantuotanto ja palvelutoiminnot
 • voimalaitosten operointi

Energiatuotannon perusteiden opinnoissa opit käyttämään energiatuotantolaitosten prosessi- ja tietojärjestelmiä optimoidaksesi tuotannon energiakäyttöä ja –tehokkuutta. Perehdyt energiantuotantoon ja -siirtoon.

Perustekniikan opintokokonaisuuden jälkeen ymmärrät teknisen suunnittelun perusteet ja turvallisten työmenetelmien merkityksen.

Voimalaitokset -kokonaisuudessa opit mitoittamaan ja suunnittelemaan voimalaitosprosesseja lämpö- ja virtausteknisesti.

Energiantuotannon ohjaustekniikan opinnoissa opit tunnistamaan mittaus-, ohjaus- ja säätöpiirit ja niiden laitteet. Osaat selittää yleisten ohjaus- ja säätöpiirien toiminnan sekä ajaa voimalaitosta ja selittää pääsäätöpiirien toiminnan.

Kestävän energiantuotannon kokonaisuus tarjoaa sinulle osaamista optimoida energiantuotannon ja -käytön tehokkuutta.

Voimalaitossimulaattorikoulutus on ollut osa opetusta jo yli vuosikymmenen ajan. Opintojesi aikana pääset tekemään voimalaitoksen operointia, joka vastaa todellista tilannetta voimalaitoksen valvomossa.

Opiskelussa käytetään mm.:

 • kenttäinstrumentointi- ja ohjausjärjestelmälaitteistoja sekä
 • simulaatio- ja suunnitteluohjelmistoja.

Konesuunnittelussa hyödynnetään 3D-suunnittelumalleja ja automaatiosuunnittelussa tuotetaan automaatiosovelluksia tietokonepohjaisiin ohjausjärjestelmiin.

Monimuoto-opintojen toteutus

Monimuoto-opinnot sisältävät lähiopetusta ja etäopetusta. Lähiopetusta on kaksi päivää kuukaudessa pe-la klo 8-18 välisenä aikana. Etäopetusviikko on kerran kuukaudessa arkipäivinä klo 17-19. Monimuoto-opinnot voit suorittaa työn ohella.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää.

Opinto-opas, päiväopinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opinto-opas, monimuoto-opinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Energialaboratorio 360°

Energiainsinööri työelämässä

Energiainsinöörin tehtävät ovat konkreettisia, käytännönläheisiä ja reaaliajassa muuttuvia. Työvälineinä käytetään tietotekniikkaa sekä erilaisia tietojärjestelmiä, ohjelmistoja, verkkotietokantoja sekä -pankkeja. Esimerkiksi tuotantolaitosten työmääräyksiä ja laitetietoja hallitaan verkkotietokannoissa.

Energiatekniikan koulutuksesta valmistuneet työllistyvät hyvin energiatuotantoon, suunnittelutoimistoihin, laitetoimittajille ja kunnossapito-organisaatioihin.

Valmistuttuasi voit työllistyä energiantuotantoa tai paperi-, massa-, öljynjalostus- ja koneteollisuutta palveleviin yrityksiin. Suurimpia työllistäjiä ovat kunnossapitoyritykset ja käynnissäpitopalvelut sekä laitetoimittajat, insinööri- eli suunnittelutoimistot ja teollisuuslaitokset.

Työtehtävä liittyvät usein suunnitteluun, valmistukseen, markkinointiin, myyntiin, asennusvalvontaan, käyttöönottoon, tuotantoajoon, kunnossapitoon, koulutukseen tai omaan yritystoimintaan.

Tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • automaatio- ja konesuunittelija
 • energianeuvoja
 • kunnossapitoinsinööri
 • käyttöinsinööri
 • projekti-insinööri
 • suunnitteluinsinööri
 • sähköverkkoasiantuntija
 • valvomo-operaattori
 • voimalaitoksen kunnossapitomestari
 • voimalaitosinsinööri

Opiskelijat äänessä

Kolmantena kesänä pääsee jo kilpailuttamaan palkkaa

Lue lisää

Asentajan työtaustasta on ollut paljon apua opiskelussa

Lue lisää
Insinööri (AMK) Juuso Kylmälä

Hyvät työmahdollisuudet houkuttelivat energiatekniikan alalle

Lue lisää

5 syytä valita Xamk

 1.  Meiltä saat koulutuksen, jota työelämä arvostaa.
 2. Joustavat, ajasta ja paikasta riippumattomat opiskelutavat. Voit valita oman oppimisväyläsi ja yhdistellä erilaisia tapoja opiskella.
 3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.
 4. Toimivat opiskelijan tukipalvelut – meillä saat tukea ja apua sekä ohjausta. Et jää huolinesi yksin.
 5. Mahdollisuus lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ympäri maailmaa.

Parasta opiskelussa ovat ammattitaitoiset opettajat ja yksilöllinen huomioiminen. Se, että opettajat muistavat ja morjestavat käytävällä on ihan huippua. Meistä opiskelijoista välitetään ja meihin panostetaan ihan oikeasti.

Tutustu Xamkiin

Kotkan kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelija äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Hannu Sarvelainen
puh. 044 702 8485
hannu.sarvelainen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610

Jaa sivu