Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 30
 • opiskelupaikka Kotka
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • tutkintonimike insinööri (AMK)
 • seuraava hakuaika ei ole tiedossa

 

Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 30
 • opiskelupaikka Kotka
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • tutkintonimike insinööri (AMK)
 • seuraava hakuaika ei ole tiedossa

 

Energiainsinöörit työllistyvät hyvin, myös kansainvälisesti

Energia- ja ympäristötekniikan insinöörikoulutuksesta valmistut energiantuotannon asiantuntijaksi. 

Energia-alalla vastuullisissa tehtävissä toimivalta edellytetään vahvaa ammatillista pätevyyttä. Energiatekniikan insinöörinä ymmärrät energiatuotannon matemaattis-luonnontieteelliset perusteet. Ymmärrät teknisen suunnittelun perusteet ja turvallisten työmenetelmien merkityksen. Hallitset yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotantoprosessin voimalaitoksissa.

Opinnoissasi perehdyt energiantuotantoon, -siirtoon ja -käyttöön. Opit käyttämään energiatuotantolaitosten prosessi- ja tietojärjestelmiä optimoidaksesi tuotannon energiakäyttöä ja -tehokkuutta. Opit myös arvioimaan eri vaihtoehtojen teknistä ja taloudellista hyödyntämistä sekä hallitset kestävän energiatuotannon periaatteet.

Modernien suunnitteluvälineiden avulla opit toimimaan teollisuuden tehdas-, automaatio-, prosessi- tai laitesuunnittelijana. Lisäksi opit tunnistamaan mittaus-, ohjaus- ja säätöpiirit sekä niiden laitteet. Osaat ajaa voimalaitosta.

Opintojesi aikana tutustut myös työelämään ja opit työskentelemään itsenäisesti, osana ryhmää tai esimiestehtävissä. Opit myös toimimaan kansainvälisessä työympäristössä.

Kasvava ja monipuolinen energia-ala on uusien haasteiden edessä ja tarvitsee kestävän energiatuotannon osaajia. Energiainsinöörit työllistyvät hyvin myös kansainvälisesti, ja alan palkkataso on kilpailukykyinen. Energiatekniikan insinööriksi valmistuttuasi voit työllistyä energiatuotantoon, suunnittelutoimistoihin, laitetoimittajille ja kunnossapito-organisaatioihin.

automaatiotekniikka | energiantuotanto | kestävä kehitys | konetekniikka | kunnossapito | prosessitekniikka | sähkötekniikka | voimalaitokset

Opintojen sisältö

Energiatekniikan insinööritutkinnon laajuus on 240 opintopistettä (op) ja se rakentuu ydin- ja täydentävästä osaamisesta.

Opintojen rakenne:

 • ydinosaaminen 150 op
 • täydentävä osaaminen 30 op
 • vapaasti valittavat opinnot 15 op
 • työharjoittelu 30 op
 • opinnäytetyö 15 op.

Ydinosaamisen hallitseminen on tavoitteena kaikille tutkinnon opiskelijoille. Ydinosaamisen opinnoissa opit perusteet energiantuotantoprosesseista, siirtojärjestelmistä ja energian tehokkaasta käytöstä. Opit vertailemaan ja optimoimaan eri vaihtoehtojen teknistä ja taloudellista hyödyntämistä sekä hallitset kestävän energiatuotannon periaatteet. Voimalaitoksen automaatioprosessiopinnoissa pääset käyttämään voimalaitossimulaattoria, joka parantaa valmiuksiasi toimia voimalaitoksen käytönvalvojana.

Täydentävissä opinnoissa voit valita ammatillista mielenkiintoasi tukevia opintoja omalta alaltasi tai esimerkiksi muilta tekniikan aloilta. Voit myös täydentää energiatekniikan opintojasi ulkomailla opiskelijavaihdossa kertyneillä suorituksilla. 

Insinööriopintoihisi kuuluu myös viestintä- ja kieliopintoja, jotka valmistavat sinua työskentelemään kansainvälisissä energia-alan tehtävissä.  

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esimerkiksi kannettavia tietokoneita). Lue lisää.

Konetekniikka on tärkeä osa energiatekniikan koulutusta. Katso videolta mitä kivaa opinnoissa voi tehdä!

Päiväopintojen toteutus

Päiväopetuksena toteutettava energiatekniikan koulutuksen työviikkopohjainen opetussuunnitelma tarjoaa sinulle kolmen ja puolen vuoden aikana lähiopetusta ammattitaitoisten opettajien johdolla.

Opintojen alussa hankit teknillisiin opintoihin vaadittavia matemaattis-luonnontieteellisiä perustaitoja samalla, kun syvennyt energiantuotannon sekä sähkö- ja konetekniikan perusteisiin sekä voimalaitosten mittaus- ja ohjausautomaatioon.

Lähiopetus sisältää teorialuentojen lisäksi laskuharjoituksia, mittaus- ja laboratoriotöitä sekä erilaisia ryhmätöitä ja itsenäisiä oppimistehtäviä, joiden tekemistä erilaiset tietotekniset ratkaisut tukevat. Ryhmissä ja itsenäisesti tehtävät oppimistehtävät kannustavat sinua itsenäiseen tiedonhankintaan ja -käsittelyyn sekä tavoitteelliseen tiimityöskentelyyn.

Päivätoteutuksessa opetusta on syyskuun alusta huhtikuun loppuun, paitsi ensimmäinen syksy alkaa elokuun puolella. Opiskelijalle jää hyvin aikaa kesäisin harjoitteluihin. Ne tehdään useimmiten työsopimuksella, eli ovat palkallisia. Kolmannen ja neljännen kouluvuoden välisenä kesänä voi myös tehdä opinnäytetyötä, jolloin valmistuminen on mahdollista 3½ vuodessa. 

Monimuoto-opintojen toteutus

Energiatekniikan monimuoto-opinnot sisältävät lähiopetusta ja etäopetusta. Lähiopetusta on kaksi päivää kuukaudessa pe—la klo 8—18 välisenä aikana. Etäopetusviikko on kerran kuukaudessa arkipäivinä klo 17—20. Monimuoto-opinnot voit suorittaa työn ohella.

Syksyllä opiskelu alkaa uudella kampuksella!

Kotkan Kantasatamaan, aivan keskustan tuntumaan valmistuu parhaillaan uusi kampus, jossa uudet ja jatkavat opiskelijat aloittavat opintonsa syksyllä 2024. Uusi valoisa ja avara kampus tarjoaa moderneja tapoja opettaa ja opiskella, esimerkiksi erilaisia simulaatioympäristöjä ja erilaisia laboratorioita.

Lue lisää uudesta kampuksesta!

Opinto-opas, päiväopinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää päiväopintojen sisällöstä

Opinto-opas, monimuoto-opinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää monimuoto-opintojen sisällöstä

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää valintaperusteista

Energiainsinööri työelämässä

Energiainsinöörin tehtävät ovat konkreettisia, käytännönläheisiä ja reaaliajassa muuttuvia. Työvälineinä käytetään tietotekniikkaa sekä erilaisia tietojärjestelmiä, ohjelmistoja, verkkotietokantoja ja -pankkeja. Esimerkiksi tuotantolaitosten työmääräyksiä ja laitetietoja hallitaan verkkotietokannoissa.

Energiatekniikan koulutuksesta valmistuvat työllistyvät hyvin alueen energiatuotantoon, suunnittelutoimistoihin, laitetoimittajille ja kunnossapito-organisaatioihin. Valmistuttuasi voit työllistyä energiantuotantoa tai paperi-, massa-, öljynjalostus- ja koneteollisuutta palveleviin yrityksiin. Suurimpia työllistäjiä ovat kunnossapitoyritykset ja käynnissäpitopalvelut sekä laitetoimittajat, insinööri- eli suunnittelutoimistot sekä teollisuuslaitokset.

Energia-ala on kriittisen kysymyksen äärellä: miten voimme tuottaa energiaa jatkuvasti kasvavaan tarpeeseen ja samalla säästää ympäristöä? Sumitomo SHI FW on ottanut tämän haasteen vastaan, ja teknologisesti olemme vahvoja ja valmiita. Saavuttamamme menestys lepää osaavien ihmisten varassa.

Sumitomo SHI FW tarjoaa sinulle erittäin kiinnostavan toimialan uramahdollisuudet aidosti kansainvälisessä toimintaympäristössä. Työllistämme vuosittain opiskelijoita erilaisten projektien sekä kesätöiden merkeissä.  Meillä sinulla on mahdollisuus oppia ja kehittyä jatkuvasti. Tervetuloa innovatiiviseen joukkoomme!

Eve Asikainen, HR Specialist. Human Resources
Sumitomo SHI FW, www.shi-fw.com

Energiatekniikan insinöörin työtehtävät liittyvät usein suunnitteluun, valmistukseen, markkinointiin, myyntiin, asennusvalvontaan, käyttöönottoon, tuotantoajoon, kunnossapitoon, koulutukseen tai omaan yritystoimintaan. Tutkinnon suoritettuasi saatat toimia työryhmien jäsenenä tai esimiesasemassa, jolloin tarvitset hyviä kommunikaatiotaitoja, projekti- ja tiimityövalmiuksia sekä kykyä hankkia ja omaksua uutta tietoa jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Tehtävänimikkeitä voivat olla

 • automaatiosuunnittelija
 • energianeuvoja
 • konesuunnittelija
 • kunnossapitoinsinööri
 • käyttöinsinööri
 • projekti-insinööri
 • suunnitteluinsinööri
 • sähköverkkoasiantuntija
 • valvomo-operaattori
 • voimalaitoksen kunnossapitomestari
 • voimalaitosinsinööri

Ammattilainen ammattilaisten takana

Xamkin yliopettaja Merja Mäkelä on pitkäaikainen Ontecin luottohenkilö ja on opettanut suurta osaa Ontecin työntekijöistä.

Opettajana Merja Mäkelä nauttii alan ammattilaisten erityistä kunnioitusta osaamisensa ja yrityslähtöisen koulutustapansa vuoksi. Mäkelä ei halua kouluttaa kouluttamisen vuoksi, vaan kantaa aitoa huolta oppilaistaan sekä siitä, että opiskelija saa taidot, joilla työelämässä pärjää ja joista toisaalta työnantajayritys saa rahoilleen vastinetta.

Mäkelä on auttanut opiskelijoita työllistymään Onteciin, jolloin yritys on saanut rekrytoitua motivoituneita tekijöitä suoraan koulunpenkillä. Opiskelijat ovat tehneet lopputöitä Ontecia kiinnostavista aiheista, kuten ohjelmistojen rajapintaongelmista. Tällöin lopputyön tekoa on voitu samalla käyttää osana työntekijäkandidaatin sisäänajoa. Lue lisää Xamkin ja Ontecin yhteistyöstä.

Työelämäyhteistyö

Xamkissa opintoihin kuuluu alusta alkaen paljon erilaista yhteistyötä työelämän kanssa.

Lue tarinoita, katso videoita ja tutustu työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin Xamkissa!

Lue lisää työelämäyhteistyöstä

Opiskelijat äänessä

Työnäkymät ovat erittäin positiiviset

Lue lisää opiskelijan tarinaa

Energia-alalle tarvitaan kestävän energiatuotannon osaajia

Lue lisää opiskelijan tarinaa

5 syytä valita Xamk

1. Meiltä saat koulutuksen, jota työelämä arvostaa.

2. Joustavat opiskelutavat. Voit valita oman oppimisväyläsi ja yhdistellä erilaisia tapoja opiskella.

3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.

4. Toimivat opiskelijan tukipalvelut – meillä saat tukea ja apua sekä ohjausta. Et jää huolinesi yksin.

5. Mahdollisuus lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ympäri maailmaa.

Tutustu Xamkiin

Opiskelijat kävelevät Kotkan kampuksen käytävällä selin kameraan.

Kotkan kampus

Tutustu kampukseen
Opiskelijat tekevät ryhmätyötä pöytien ääressä

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää
Opiskelijat lukevat sanomalehtiä ja juttelevat kirajston lukusalissa

Opiskelija äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Jatko-opintomahdollisuuksia

Master School

YAMK-tutkinnot opiskellaan Master Schoolissa. Se on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa sinulle valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Lue lisää

Sinulla on mahdollinen polku Xamkista Aalto-yliopiston maisteriohjelmaan!

Kun suoritat tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon hyvin arvosanoin, ja valinnaisina opintoina syvennät erityisesti matemaattis-luonnontieteellistä osaamistasi, sinulla on hyvä mahdollisuus hakeutua jatkamaan opintojasi Aalto-yliopistossa tekniikan 2-vuotisessa maisteriohjelmassa. Valinnat yliopiston maisteriohjelmiin ovat kilpailullisia ja perustuvat pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön. Pääsykokeita ei järjestetä.

Lue lisää.

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Xamk Pulse avoin AMK

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Jyri Mulari
puh. 044 702 8417
jyri.mulari@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610