Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 30 (kevään 2020 yhteishaku)
 • opiskelupaikka Kotka
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • seuraava hakuaika: 18.3.-1.4.2020

Monimuoto-opiskelu

 • opiskelupaikka Kotka
 • opintojen kesto 4 vuotta
 • seuraava hakuaika ei tiedossa
 • kysy lisää: hakijapalvelut@xamk.fi, p. 044 702 8891

Energiainsinöörit työllistyvät hyvin

Kasvava ja monipuolinen energia-ala on uusien haasteiden edessä ja tarvitsee kestävän energiatuotannon osaajia. Energiainsinöörit työllistyvät hyvin ja alan palkkataso on erittäin kilpailukykyinen.

Energia-alalla vastuullisissa tehtävissä toimivalta edellytetään vahvaa ammatillista pätevyyttä. Energiatekniikan insinöörinä ymmärrät energiatuotannon matemaattis-luonnontieteelliset perusteet.  Ymmärrät teknisen suunnittelun perusteet ja turvallisten työmenetelmien merkityksen. Hallitset yhdistetyn sähkön ja lämmöntuotantoprosessin voimalaitoksissa.

Opinnoissasi perehdyt energiantuotantoon, -siirtoon ja -käyttöön. Opit käyttämään energiatuotantolaitosten prosessi- ja tietojärjestelmiä optimoidaksesi tuotannon energiakäyttöä ja –tehokkuutta.Opit myös arvioimaan eri vaihtoehtojen teknistä ja taloudellista hyödyntämistä sekä hallitset kestävän energiatuotannon periaatteet. Lisäksi opit tunnistamaan mittaus-, ohjaus- ja säätöpiirit ja niiden laitteet. Osaat ajaa voimalaitosta.

Valmistuttuasi energiainsinööriksi voit toimia erilaisten teollisten prosessien parissa. Energiatekniikan koulutuksessa opit työelämävalmiuksia ja sinulla on mahdollisuus työskennellä itsenäisesti, osana ryhmää tai esimiestehtävissä. Osaat toimia myös kansainvälisessä työskentely-ympäristössä.

automaatiotekniikka | bioenergia | energiantuotanto | kestävä kehitys | konetekniikka | metsä- ja prosessiteollisuus | sähkötekniikka | uusiutuva energia | voimalaitokset

Opintojen sisältö

Koulutus rakentuu ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opinnoista. Kaikille yhteisissä ydinosaamisen opinnoissa opit ammatin ja tutkinnon perusasiat.

Ydinosaamisen opintoja ovat mm.:

 • energiatuotannon perusteet
 • prosessidynamiikka ja sähkönsiirto
 • voimantuotannon hallinta
 • energia ja ympäristö
 • energiantuotanto ja palvelutoiminnot
 • voimalaitosten operointi

Täydentävissä opinnoissa voit valita ammatillista mielenkiintoasi tukevia opintoja omalta alaltasi tai esimerkiksi muilta tekniikan aloilta. Voit myös täydentää energiatekniikan opintojasi muiden korkeakoulujen verkkotarjonnalla.

Insinööriopintoihisi kuuluu myös viestintä- ja kieliopintoja, jotka valmistavat sinua työskentelemään energia-alan tehtävissä.

Energiatekniikan opinnoissa on hyötyä aiemmista kone-, sähkö-, automaatio- tai prosessitekniikan opinnoista sekä kiinnostuksesta matemaattis-luonnontieteellisiin aineisiin.

Opintojesi pohjana ovat energiatuotannon sekä sähkö- ja konetekniikan perusteet, voimalaitosten mittaus- ja ohjausautomaatio sekä laitteistojen hallinta.

Opintoihisi sisältyy simulaatio-opetusta, jossa pääset voimalaitossimulaattorilla ohjaamaan prosessia valvomo-operaattorin tapaan realistisen kaltaisessa voimalaitossimulaatiossa. Simulaatioympäristössä harjoittelet erilaisia ajo- ja häiriötilanteita, sovellat oppimaasi teoriaa ja havainnoit toimiesi vaikutuksia.

Monimuoto-opintojen toteutus

Monimuoto-opinnot sisältävät lähiopetusta ja etäopetusta. Lähiopetusta on kaksi päivää kuukaudessa pe-la klo 8-18 välisenä aikana. Etäopetusviikko on kerran kuukaudessa arkipäivinä klo 17-19. Monimuoto-opinnot voit suorittaa työn ohella.

BYOD – Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää.

Mahdollisuus jatko-opintoihin Aalto-yliopistossa

Sinulla on hyvä mahdollisuus hakeutua jatkamaan opintojasi Aalto-yliopistossa tekniikan 2-vuotisessa maisteriohjelmassa.

Opinto-opas, päiväopinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Opinto-opas, monimuoto-opinnot

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Energialaboratorio 360°

Energiainsinööri työelämässä

Energiatekniikan koulutuksesta valmistut energiatuotannon asiantuntijaksi. Monipuolisen teknologiaosaamisen ansiosta voit työllistyä monenlaisiin energia-alan tehtäviin. Energiatekniikan insinöörin työtehtävät liittyvät usein suunnitteluun, valmistukseen, markkinointiin, myyntiin, asennusvalvontaan, käyttöönottoon, tuotantoajoon, kunnossapitoon tai koulutukseen.

Työelämässä voit toimia asiantuntijaryhmien jäsenenä tai esimiesasemassa. Valmistuttuasi työpaikkasi voi olla esimerkiksi energiayhtiössä, teollisuuden energiayksikössä, suunnittelutoimistossa, laitetoimittajilla tai kunnossapito-organisaatiossa. Xamkin yrittäjyysopinnot antavat valmiuksia tekniikan alan yrittäjänä toimimiseen.

Xamkin energiatekniikkainsinöörin (AMK) koulutuksessa saat voimalaitoksen käytönvalvojan teoreettisen pätevyyden. Riittävän työkokemuksen myötä vastuualueenasi voi olla kokonaisen voimalaitoksen energiatuotantoon liittyvä toiminta.

Tehtävänimikkeitä voivat olla esimerkiksi:

 • automaatiosuunnittelija
 • energia-alan myynti-insinööri
 • energianeuvoja
 • energiatehokkuusinsinööri
 • kone-, laite- tai laitossuunnittelija
 • kunnossapitoinsinööri
 • käyttöinsinööri
 • projekti-insinööri
 • suunnitteluinsinööri
 • prosessi-insinööri
 • valvomo-operaattori
 • voimalaitoksen kunnossapitomestari
 • voimalaitosinsinööri

Opiskelijat äänessä

Kolmantena kesänä pääsee jo kilpailuttamaan palkkaa

Lue lisää

Asentajan työtaustasta on ollut paljon apua opiskelussa

Lue lisää

Energia-alalle tarvitaan kestävän energiatuotannon osaajia

Lue lisää

5 syytä valita Xamk

 1.  Meiltä saat koulutuksen, jota työelämä arvostaa.
 2. Joustavat, ajasta ja paikasta riippumattomat opiskelutavat. Voit valita oman oppimisväyläsi ja yhdistellä erilaisia tapoja opiskella.
 3. Rento ja yhteisöllinen opiskeluympäristö, viihtyisät kampukset.
 4. Toimivat opiskelijan tukipalvelut – meillä saat tukea ja apua sekä ohjausta. Et jää huolinesi yksin.
 5. Mahdollisuus lähteä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ympäri maailmaa.

Parasta opiskelussa ovat ammattitaitoiset opettajat ja yksilöllinen huomioiminen. Se, että opettajat muistavat ja morjestavat käytävällä on ihan huippua. Meistä opiskelijoista välitetään ja meihin panostetaan ihan oikeasti.

Tutustu Xamkiin

Kotkan kampus

Tutustu kampukseen

Millaista on opiskelu Xamkissa?

Lue lisää

Opiskelija äänessä

Xamkilainen-blogi

Lue lisää

Jatko-opintomahdollisuuksia

Sinulla on mahdollinen polku Xamkista Aalto-yliopiston maisteriohjelmaan!

Kun suoritat tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon hyvin arvosanoin, ja valinnaisina opintoina syvennät erityisesti matemaattis-luonnontieteellistä osaamistasi, sinulla on hyvä mahdollisuus hakeutua jatkamaan opintojasi Aalto-yliopistossa tekniikan 2-vuotisessa maisteriohjelmassa. Valinnat yliopiston maisteriohjelmiin ovat kilpailullisia ja perustuvat pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön. Pääsykokeita ei järjestetä.

Lue lisää.

Mahdollisuus hakeutua tekniikan jatko-opintoihin Aalto-yliopiston maisterikoulutukseen.

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Jyri Mulari
puh. 044 702 8417
jyri.mulari@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610

Jaa sivu