Xamk Game Studios (XGS) keskittyy tutkimaan mahdollisuuksia hyödyntää peliteknologiaa kaikilla aloilla sekä vastaamaan kasvavaan pelialan tarpeeseen jakaa asiantuntemusta myös muiden alojen kanssa, kuten esimerkiksi liike-elämässä, matkailussa, rakentamisessa ja hoitoaloilla. 

XGS järjesti kesän 2023 aikana pelialan opiskelijoille tarkoitetun harjoitteluohjelman. Harjoittelun aikana opiskelijat pääsivät oppimaan uutta, työskentelemään peliprojektien parissa ja kerryttämään kokemustaan pelialan työkentällä. Harjoitteluohjelman aikana työstetyt projekti tehtiin yhteistyössä muun muassa KRAO:n ja sosiaalikasvatuksen alan kanssa. Projekteissa tärkeää oli asiakaslähtöiset projektit, jotta opiskelijat saivat kokemusta asiakkaalle tehdystä työstä. Harjoitteluohjelmassa oli mukana niin peliprojekteja kuin myös muita aloja pelillistäviä projekteja ja yhteistyökumppaneita. Nämä harjoitteluohjelman projektit heijastavat XGS:n monipuolista näkemystä ja tavoitetta hyödyntää peliteknologiaa kaikkialla, alasta riippumatta.

XGS järjesti jo toista kesää myös Game Track –tapahtuman, joka tarjosi mahdollisuuden pelialan verkostoitumiseen, kansainvälisten alan asiantuntijoiden avainpuheenvuoroihin sekä lahjakkaiden harjoittelijoiden projektien esittelyyn Demo Day -päivissä. Viime viikolla järjestetyssä kesän viimeisessä Demo Dayssä pääsi tutustumaan kesän aikana työn alla olleisiin peliprojekteihin.  

Kesä 2023 oli harjoittelijoille kokonaisuudessaan mielenkiintoinen oppimismatka, jonka aikana opiskelijat pääsivät työstämään yhdessä toistensa kanssa pelillisiä kokonaisuuksia yhteistyökumppaneille. Kokonaisuuksissa hahmottui asiakkaiden konkreettiset tarpeet, toimintamallit ja peliteknologia. Yhteensä viidessä eri projektissa yhdistyi harjoittelijoiden monialainen osaaminen ja laaja hahmotus peliteknologiaa kohtaan. Kussakin tiimissä työskenneltiin kohti yhteisiä tavoitteita, joiden tarkoituksena oli myös kerryttää kokemusta pelialan työprojekteista ja lisätä opiskelijoiden tiimityöskentelytaitoja.  

Kesän 2023 projektit olivat:  

  • Haptic Feedback: Haptic Feedback -projekti on mekaaninen tieteiskirjallisuuteen perustuva VR-peli, joka käyttää haptista palautetta luodakseen tuntuvan VR kokemuksen jättiläismäisen mekanismin ohjaamisesta aavikkoplaneetalla. 
  • KRAO Railroads: KRAO Education VR on erityislaatuinen projekti, joka osoittaa VR:n immersiivisen voiman tiedottaakseen tuleville rautatietyöntekijöille ja veturinkuljettajille heidän työalastaan. 
  • Lower Back: Sovellusta käytetään kannustamaan ja motivoimaan alaselkäkipuisia ihmisiä harjoittelemaan kipua lievittäviä liikkeitä. Sovellus sisältää videopelimäisiä elementtejä ja käyttää 3D-mallisimulaatiota hyödyntääkseen harjoitusrutiinia mahdollisimman tehokkaasti.
  • Social Education: Koulutus-VR-peli sosiaalityön opiskelijoille. Koulutuspelissä vertaillaan 360 asteen videoiden käyttöä 3D-peliympäristöön kotikäyntejä varten. Peli on ensimmäinen alallaan.
  • Dualsense: Koe tuhoisa voima hyökkäyksissäsi haptisen palautteen avulla. Dualsensen kaikki haptiset ominaisuudet ovat täysimääräisesti käytössä, liikkeenohjaukseen perustuvasta valosta tulipalon kaltaisiin värinöihin. 

XGS:n panos näiden projektien toteuttamisessa on ollut merkittävä. Opiskelijat ovat saaneet mahdollisuuden kokea peliteknologian monipuoliset sovellukset eri aloilla ja samalla luoda innovatiivisia ratkaisuja toimeksiantajien projekteihin. 

Xamk Game Studiosin toiminta osoittaa, kuinka peliteknologia voi avata ovia monille aloille ja samalla tarjota opiskelijoille ainutlaatuisen tilaisuuden päästä osaksi dynaamista ja moniulotteista alaa.