Tyhjä taulu. Siitä alkoi meidän osaltamme Mikkelin kampukselle opiskelemaan tulevien yhteisöpedagogiopiskelijoiden (YAMK) tuutoroinnin suunnitteleminen ja kehittäminen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa keväällä 2019 yhdessä lehtori Pekka Penttisen kanssa.

Aloitimme tuutoroinnin verkko-ohjauksena Facebookissa kesällä 2019. Kesän aikana informoimme uusia opiskelijoita muun muassa Xamkista opiskelupaikkana, Kasarmin kampuksesta ja Mikkelistä, kulkuyhteyksistä ja kimppakyydeistä, majoitusvaihtoehdoista sekä kirjastopalveluista, opiskelijakortista ja sovelluksista. Lisäksi Facebook-ryhmä toimi uusien opiskelijoiden tutustumisalustana.

Tuutoreina toimiminen aikuisille alan ammattilaisille oli kokemuksena palkitseva.

 

Tuutoreina toimiminen aikuisille alan ammattilaisille oli kokemuksena palkitseva. Aloitimme tuutoroinnin siis jo kesän aikana ennen opintojen varsinaista käynnistymistä. Uusien opiskelijoiden ensimmäisessä lähiopetuspäivässä mukana oleminen osoittautui tuutoroinnin tähtihetkeksi. Erityisesti päivän päätteeksi sovittu yhteinen päivällinen oli antoisa, sillä keskustelua syntyi niin opinnoista ja työstä kuin oman elämän ilonaiheista ja kipupisteistä.

Syksyn aikana vähensimme tuutorointia asteittain ja samalla kannustimme opiskelijoita omatoimisuuteen ja itseohjautuvuuteen Facebook-ryhmässä. Iloksemme huomasimme, että ryhmä toimi hyvin omatoimisesti ja kokoontui seuraavienkin lähiopetuspäivien aikana viettämään yhdessä aikaa iltaisin.

Verkko-ohjauksena toteutettu tuutorointi onnistui hyvin tehdyn suunnitelman mukaisesti. Tuutorointi sai palautteissa paljon kiitosta, sillä tuutorointi koettiin tarpeelliseksi ja toimivaksi:

Älyttömän hyvä. Aloitin viime syksynä toisessa yamk-ohjelmassa ilman tuutoreita, ja jos sitä vertaa tähän, niin tästä on ollut ISO apu.

 

Kannustamme YAMK-yhteisöpedagogeja jatkamaan uusien opiskelijaryhmien tuutorointia tulevina vuosina, mutta myös muita aloja aloittamaan ja/tai kehittämään YAMK-tuutorointiaan.

Kirjoittajat: yhteisöpedagogi (YAMK) -opiskelijat Timo Soininen ja Reeta Lanki

Kirjoita kommentti

*