• Artikkeli
  • Henkilöjuttu
  • Kokemus
  • Uutinen
Artikkeli
Henkilöjuttu
Kokemus
Uutinen

Xamkin tutkimus: Kotka-Sillamäe-laivareitille ei löydy potentiaalia

Xamkissa on päivitetty Suomenlahden ylittävän rahti- ja matkustajaliikenteen mahdollisuuksien tilannekuvaa vastaamaan tämänhetkistä turvallisuuspoliittista ympäristöä sekä markkinatilannetta. Tutkimuksessa selvitettiin haastatteluiden ja kyselytutkimusten avulla, miten tarpeellinen laivayhteys olisi, ja ketkä voisivat olla mahdollisia asiakkaita laivayhteydelle.

– Itämeren alueen turvallisuuspoliittinen tilanne on muuttunut riskialttiimmaksi Venäjän hybridivaikuttamisen ja Ukrainan drone-iskujen vuoksi. Tutkimuksen vastaajat eivät kuitenkaan vielä nykytilanteessa näe tätä varsinaisena esteenä liikenteen aloittamiselle, projektipäällikkö Arto Ahlberg kertoo.


Mahdollisten matkustajien määrä Itä-Suomen alueella on samaan aikaan vähentynyt taloudellisen laman ja Venäjän rajalle asetetun sulun vuoksi. Myöskään rahdinkuljetuksen suhteen ei löydetty Ropax-alukselle sopivaa rahtia riittävässä määrin kummallakaan puolella Suomenlahtea.


Ympäristölainsäädäntö ja tulevat sekoitevelvollisuudet myös laivoille asettavat käytetylle polttoaineelle ja alukselle rajoituksia, jotka vaikuttavat suoraan kannattavuuteen. Suomen puolelta ei myöskään löydetty mahdollista rahoittajaa, kun selvitettiin laivareitin tukirahoitusta.


Tutkimus tehtiin hankkeessa ”Kotka-Sillamäe -yhteyspotentiaali”, jota rahoittaa Kymenlaakson liitto. Rahoitusmuotona on Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE).

Lisätietoja
Kehitysjohtaja Toni Vanhala, Kotkan kaupunki, 040 512 3356, etunimi.sukunimi@kotka.fi
Projektipäällikkö Arto Ahlberg, Xamk, 050 572 3785, etunimi.sukunimi@xamk.fi
Tutkimusjohtaja Ville Henttu, Xamk, 044 702 8522, etunimi.sukunimi@xamk.fi


Koko tutkimusraportti on luettavissa osoitteessa
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/kotka-sillamae-yhteyspotentiaali/

Tutustu myös näihin artikkeleihin