Suomeen tarvitaan lisää ideoita ja keksintöjä!

Tähän haasteeseen vastaamme 1,5 tunnin innovaatiotyöpajalla. Työpajan sisällössä sovelletaan mm. startup lean -ajattelua, rapid experimentation -metodeja ja itsetietoisuuden oppeja käytännönläheisesti. 

Työpaja jakautuu kolmeen eri osioon:

Intro: käydään läpi innovoinnin lähtökohdat, sen tärkeys niin yrittäjän kuin Suomenkin näkökulmasta ja käydään läpi onnistuneita sekä epäonnistuneita innovaatioita. Myös innovoinnin esteitä ja mahdollistavia asioita käsitellään lyhyesti. 

Työpajan fasilitointi: tarkoituksena on auttaa jokaista työpajan osallistujaa kehittämään mahdollisimman monta ideaa innovoinnin lisäämiseksi. Ideointi ja ideoiden kerääminen tapahtuu Hopscotch -menetelmällä. Työpajan ideoinnin tulosten keräämiseen hyödynnetään Miro boardia. 

Koonti, yhteinen keskustelu ja rahoitusmahdollisuudet: koonnissa käydään avointa keskustelua eri ideoista ja niiden potentiaalista vaikutuksesta. Innovaation merkitys ja vaikutus niin yksilön kuin yhteiskunnankin tasolla tulee osallistujille selväksi: jos innovaatio muuttaa tarpeeksi suuren massan käyttäytymistä, niin siitä tulee Suomenkin, jopa maailman, tasolla merkittävä. Koonnin jälkeen käydään ytimekkäästi läpi rahoitusvaihtoehdot sekä julkiselta että yksityiseltä puolelta painottaen julkisia rahoituslähteitä.

Koulutuksen jälkeen osallistujat ymmärtävät innovoinnin merkityksen, sen vaikuttavuuden ja potentiaalin. 

Valmentajana toimii toimitusjohtaja Oki Tåg, Trainshare Universal Oy.

Koulutuksessa yhdistyy kouluttajan yli 20 vuoden kokemus innovaatiotoiminnsata, ideoiden validoinnista ja yli 1000:n yrittäjän sparraaminen asian tiimoilta.

Innovaatiotyöpajan tarjoaa EESpäin Innovaatiot -hanke, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk), Xentre -yksikkö. Projekti on Euroopan unionin osarahoittama ja sen tavoitteena on ekosysteemisesti toimivat innovaatiopalvelut, jotka mahdollistavat vaativien ideoiden kehittämisen kohti kaupallistamista. 

EESpäin Innovaatiot -hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat toimivat yritykset ja aloittavat yrittäjät, joilla on tahtotila kehittää uutta, innovatiivista liiketoimintaa ja lisätä omaa TKI-toimintaansa.

Työpaja on kaikille avoin ja maksuton! 

Muutokset ovat mahdollisia. 

Lisätietoja: Johanna Koponen, 040 487 5111, johanna.koponen@xamk.fi 

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää