Ajankohta: 16.1.2023-31.12.2023
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot sisältäen pääsääntöisesti itsenäistä opiskelua, pienryhmätyöskentelyä, verkkoluentoja ja etätapaamisia.
Laajuus ja opintojen taso: 30 opintopistettä (op), AMK
Paikkamäärä: 100
Kohderyhmä: Sosionomin (AMK) tutkinnon suorittaneet, jotka haluavat täydentää osaamistaan kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaajana. Koulutus on tarkoitettu myös kaikille aiheesta kiinnostuneille.
Lisätiedot: Huomaathan, että voit ilmoittautua Kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaaja II, 30 op -koulutukseen vaikka et ole suorittanut I-osaa. Voit suorittaa Kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaaja I, 30 op ja Kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaaja II, 30 op -koulutukset haluamassasi järjestyksessä. Kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaaja I ja II muodostavat 60 opintopisteen laajuisen kokonaisuuden, jonka suorittamalla henkilö, joka on suorittanut tehtävään soveltuvan sosiaalialalle, kasvatusalalle tai käyttäytymistieteisiin suuntautuneen korkeakoulututkinnon, on kelpoinen koulukuraattorin tehtävään. Tutustuthan tarkemmin koulukuraattorin kelpoisuusehtoihin oheisesta linkistä: Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 – Ajantasainen lainsäädäntö – FINLEX ®
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettajat: Olli Rissanen, Hannele Pulkamo, Hanna-Leena Lipsanen, Niina Pietikäinen, Tiina Lybeck ja Haija Kankkunen.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua avoimen AMK:n opintoihin!

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sosionomi (AMK), kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen / Täydentävä osaaminen / Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 2.1.2023
Hinta: 360 € (12 €/op), laskutus kahdessa erässä aina lukukausien alussa (tammikuussa ja elokuussa). Osaajakoulutuksen hintaan ei ole mahdollista saada alennusta/hyvitystä sen perusteella, että opiskelija on aiemmin suorittanut kokonaisuuteen sisältyviä yksittäisiä opintojaksoja Xamkissa. Aiemmin suoritetut opintojaksot voidaan kuitenkin hyväksilukea osaksi osaajakoulutusta, jolloin niitä ei tarvitse suorittaa enää uudelleen. Osaajakoulutuksen hintaan ei sisälly muita avoimen AMK:n koulutuksia. Lisätietoa maksuperusteista löydät täällä

Mikä on osaajakoulutus?

Osaajakoulutukset ovat ammattikorkeakoulututkinnon erityisosaamisen kokonaisuuksia. Koulutuksen tuottama erityisosaaminen vastaa työelämän osaamistarvetta tai -vajetta.

 • Opiskelu ei johda tutkintoon, mutta saat koulutuksesta todistuksen.
 • Osaajakoulutuksen opintoja voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa, jos joskus tulet opiskelemaan tutkintoa Xamkiin.

Oletko jo suorittanut sosionomin AMK-tutkinnon ja haluat syventää osaamistasi kouluhyvinvoinnin sekä kuraattorityön näkökulmasta? Haluatko opiskella uutta alaa ja olet kiinnostunut kouluhyvinvointiin ja kuraattorityöhön liittyvistä ilmiöistä?

Kouluttaudu Kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaajaksi! Tällä hetkellä kouluhyvinvointi ja siihen liittyvät ilmiöt puhuttavat kovasti. Yhteiskuntamme tarvitsee koulutettuja ammattilaisia erilaisiin työtehtäviin koulumaailmassa – Tarve on suuri. 

Koulutuksessa ei ole edeltävyysvaatimuksia ja pääset mukaan vaikka et tällä hetkellä työskentele koulumaailmassa. Opiskelu tapahtuu joustavasti verkossa ja se onnistuu myös oman työn tai muun opiskelun ohessa. Koulutuksen myötä rakennat pienryhmätyöskentelyn kautta itsellesi myös vertaisverkostoa tulevaisuutta varten.

Kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaajakoulutuksen II suorittanut opiskelija osaa hyödyntää osaamistaan työelämässä ja tunnistaa kouluhyvinvointiin liittyviä ilmiöitä jokapäiväisessä elämässä ja yhteiskunnassa.

Huomaathan myös, että Kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaaja I ja II muodostavat 60 opintopisteen laajuisen kokonaisuuden, jonka suorittamalla henkilö, joka on suorittanut tehtävään soveltuvan sosiaalialalle, kasvatusalalle tai käyttäytymistieteisiin suuntautuneen korkeakoulututkinnon, on kelpoinen koulukuraattorin tehtävään. Tutustuthan tarkemmin koulukuraattorin kelpoisuusehtoihin oheisesta linkistä: Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 – Ajantasainen lainsäädäntö – FINLEX ®

Tavoitteet ja sisältö:
Kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaaja II, 30 op -koulutus koostuu kahdesta teemamoduulista: 

 1. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen oppilaitosympäristöissä, 15 op 
 2. Oppilaitosyhteisön haasteet ja tulevaisuus, 15 op 

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen oppilaitosympäristöissä, 15 op -teemamoduuli sisältää seuraavat opintojaksot. Huomaathan, että opintojaksot eivät ole kronologisessa järjestyksessä:

Seksuaali- ja sukupuoli-identiteetin tukeminen oppilaitosyhteisössä, 5 op
Verkkoluennot järjestetään keskiviikkoisin 8.3., 15.3., 29.3., 5.4., 19.4. ja 26.4.2023 klo 17-18.30. Kaikki opiskelijat ovat samassa ryhmässä.

Opettajat: Tiina Lybeck ja Haija Kankkunen, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Opintojaksolla:

 • perehdyt seksuaali- ja sukupuoli-identiteettiin liittyviin keskeisiin käsitteisiin
 • saat työvälineitä seksuaali- ja sukupuoli-identiteetin tukemiseen yksilötyössä ja oppilaitosyhteisössä
 • lisäät ymmärrystäsi oman sukupuolen ja seksuaalisuuden tiedostamisen merkityksestä sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin tukemisessa
 • tiedostat kulttuurisensitiivisen työotteen merkityksen sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin tukemisessa
 • vahvistat seksuaalioikeuksia koskevaa tietoperustaasi ja saat työvälineitä edistää niiden toteutumista omassa toimintaympäristössäsi
 • opit tunnistamaan seurusteluun liittyvän ja seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan muotoja sekä seksuaalisen häirinnän tunnusmerkkejä ja saat valmiuksia toimia häirintä- ja väkivaltauhkatilanteissa

Opintojakso sisältää itsenäisesti katsottavissa olevan orientaatioluennon, kuusi verkkoluentoa sekä aikataulutettuja tehtäviä luentojen teemoihin liittyen sekä osaamistestin. Opiskelijoita suositellaan osallistumaan verkkoluentoihin etäyhteydellä reaaliaikaisesti. Luentotallenteet ovat myöhemmin katseltavissa.

Neuropsykiatrisen ohjauksen lähtökohdat, 5 op
Verkkoluennot järjestetään touko-kesäkuussa 2023. Tehtävien palautus tapahtuu kesä-syyskuussa 2023. 
Ryhmä A: verkkoluennot tiistaisin 9.5., 16,5., 23.5., 30.5. ja 6.6. klo 16.30-17.
Ryhmä B: verkkoluennot torstaisin 11.5., HUOM! poikkeus helatorstain takia ke 17.5, 25.5., 1.6. ja to 8.6. klo 16.30-17.

Opettaja: Hanna-Leena Lipsanen, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Opintojaksolla:

 • perehdyt neuropsykiatriseen ohjaukseen  
 • ymmärrät, mitä neuropsykiatriset häiriöt ovat
 • tunnistat neuropsykiatriset erityisvaikeudet ja vahvuudet sekä osaat tukea ja ohjata asiakasta toimintaympäristöissä muu verkosto huomioiden
 • opit tukemaan eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien neuropsykiatrisen taustan omaavien asiakkaiden arjen- ja elämänhallintataitoja 
 • saat valmiuksia kehittää yhdessä asiakkaan kanssa uusia positiivisia toimintatapoja ja luoda pohjaa myönteiselle elämänpolulle 
 • osaat tarvittaessa ohjata asiakasta neuropsykiatristen palveluiden käytössä

Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä liittyen luentojen teemoihin. Opiskelijoita suositellaan osallistumaan virtuaaliluentoihin etäyhteydellä reaaliaikaisesti. Luennot nauhoitetaan ja ne ovat myös myöhemmin katseltavissa. 

Välittävän kouluyhteisön rakentaminen, 5 op
Verkko-opetus järjestetään elo-syyskuussa 2023. Verkko-opetusta on keskiviikkoisin 23.8., 30.8., 6.9. ja 13.9. klo 16.30-18. Lisäksi järjestetään päätöseminaarit (läsnäolovelvollisuus verkossa):
Ryhmä A: ke 27.9. klo 16.30-18
Ryhmä B: to 28.9 .klo 16.30-18

Opettaja: Hannele Pulkamo, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Opintojaksolla: 

 • lisäät ymmärrystäsi psyykkisesti turvallisen yhteisön merkityksestä ja sen muodostumiseen yhteydessä olevista tekijöistä 
 • saat työvälineitä lämpimän, hyväksyvän ja välittävän ryhmän ja yhteisön rakentamiseen  
 • opit tunnistamaan ryhmästä pandoja, leopardeja ja muita rooleja sekä huomioimaan heidän yksilölliset ja yhteisölliset vahvuuteensa 
 • saat rohkeutta puuttua yhteisöllistä toimintaa haittaaviin ilmiöihin

Opintojakso sisältää ennakkotehtäviä ja aikataulutettuja tehtäviä liittyen opintojakson teemoihin. Opiskelijoita suositellaan osallistumaan verkko-opetukseen etäyhteydellä reaaliaikaisesti. Verkkotapaamiset nauhoitetaan ja ne ovat myös myöhemmin katseltavissa.

Oppilaitosyhteisön haasteet ja tulevaisuus, 15 op -teemamoduuli sisältää seuraavat opintojaksot. Huomaathan, että opintojaksot eivät ole kronologisessa järjestyksessä:

Kriisien kohtaaminen kuraattorityössä, 5 op
Verkkoluennot järjestetään lauantaisin seuraavan aikataulun mukaan: 21.1., 28.1. ja 4.2. klo 10-12. Kaikki opiskelijat ovat samassa ryhmässä.
Huomaathan, että Kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaaja II -koulutus käynnistyy Kriisien kohtaaminen kuraattorityössä -opintojaksolla.
Opettaja: Niina Pietikäinen, etunimi.sukunimi@xamk.fi 
 
Opintojaksolla: 

 • perehdyt erilaisten kriisien määritelmiin ja syvennät kriisin vaiheiden tuntemustasi 
 • tiedostat kuraattorin roolit kouluyhteisön kohtaamissa kriisitilanteissa 
 • vahvistat yksilötyöskentelyosaamistasi kuraattorina oppilaan kriisitilanteissa 

Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä liittyen luentojen teemoihin ja verkkotentin. Opiskelijoita suositellaan osallistumaan virtuaaliluentoihin etäyhteydellä reaaliaikaisesti. Luennot nauhoitetaan ja ne ovat myös myöhemmin katseltavissa.

Mielenterveys ja päihteet oppilaitoksissa, 5 op
Verkko-opetusta on keskiviikkoisin 4.10., 11.10., 18.10., 1.11. ja 8.11. klo 16.30-18.

Opettajatiedot julkaistaan myöhemmin. 

Opintojaksolla:

 • saat ajantasaista tietoa lasten ja nuorten mielenterveydestä, päihteistä, päihteiden käytöstä ja niihin liittyvistä ilmiöistä 
 • saat valmiuksia kohdata lapsia ja nuoria, joilla on mielenterveyteen ja/tai päihteiden käyttöön liittyviä kysymyksiä ja murheita
 • opit kysymään rohkeasti päihteiden käytöstä ja mielen hyvinvoinnista  
 • opit tarvittaessa ohjaamaan lapsia ja nuoria heidän tarpeitaan vastaaviin mielenterveys- ja päihdepalveluihin

Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä liittyen luentojen teemoihin. Opiskelijoita suositellaan osallistumaan virtuaaliluentoihin etäyhteydellä reaaliaikaisesti. Luennot nauhoitetaan ja ne ovat myös myöhemmin katseltavissa.

Kohti tulevaisuuden koulua, 5 op
Verkkoluennot järjestetään marras-joulukuussa 2023 seuraavan aikataulun mukaisesti: ke 15.11., ke 22.11., ke 29.11., to 7.12. ja ke 13.12. klo 16.30-18.

Opettajatiedot julkaistaan myöhemmin. 
 
Opintojaksolla: 

 • ymmärrät suomalaisen koulun nykyhetken peilaten sitä menneisyyteen ja tulevaisuuteen 
 • hahmotat koulussa tapahtuvaa murrosta sekä kuinka digitalisaatio vaikuttaa työhön, koulutukseen ja arkeen 
 • ymmärrät opetusteknologian kehityksen merkityksen tulevaisuuden kouluympäristössä 
 • tiedostat kouluverkoston harvenemisen vaikutuksen kansallisesti tai alueellisesti 
 • tiedostat minkälaista osaamista tulevaisuuden koulussa tarvitaan

Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä liittyen luentojen teemoihin. Opiskelijoita suositellaan osallistumaan virtuaaliluentoihin etäyhteydellä reaaliaikaisesti. Luennot nauhoitetaan ja ne ovat myös myöhemmin katseltavissa.

Toteutus:
Kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaaja II, 30 op -koulutus toteutetaan verkko-opintoina. Opiskelutapoina ovat mm. verkkoluennot, etätapaamiset ryhmän kanssa, itsenäinen opiskelu, pienryhmätyöskentely, aikataulutetut yksilö- ja ryhmätehtävät, mahdolliset ennakkotehtävät, itseopiskeltava kirjallinen materiaali sekä verkossa käytävät keskustelut.

Opiskelijoita suositellaan osallistumaan verkkoluentoihin ja -tapaamisiin etäyhteydellä reaaliaikaisesti. Joissain opintojaksoissa oppimistehtävien esittely tapahtuu läsnäolovelvoitteissa webinaarissa. Suurin osa verkkoluennoista ja -tapaamisista nauhoitetaan ja ne ovat tarvittaessa katseltavissa myös myöhemmin. Tämä koulutus soveltuu työn ohessa suoritettavaksi.

Koulutukseen sisältyy kuusi opintojaksoa. Tammikuussa 2023 opiskelijoille järjestetään aloitusinfo nauhoitettuna etätilaisuutena sekä mahdollisuus tutustua ennakkoon Teams-ohjelmaan.

Kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaajakoulutus II:n laajuus on 30 opintopistettä. Yksi 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tuntia opiskelijan työtä. Osaajakoulutuksen työmäärä on siten kokonaisuudessaan n. 800 tuntia, eli noin 100 työpäivää.

Lisätietoja koulutuksesta ja koulutuksen sisällöstä:
Koulutusvastaava Olli Rissanen, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Lisätietoja ilmoittautumisesta: Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 472 8993/ Evangelia Antzaka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

HUOM! TÄMÄ KOULUTUS ON TÄYNNÄ!
Voit tutustua vuonna 2024 alkavaan Kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaaja I, 30 op -koulutukseen tämän linkin kautta.

Lisäksi sinun kannattaa seurata Facebook-sivujamme sekä tilata uutiskirjeemme, niin pysyt ajan tasalla uusista koulutuksistamme. Halutessasi voit myös ilmoittautua Turvallinen ja hyvinvoiva kouluyhteisö (nonstop-aloitus), 5 op -opintojaksolle tämän linkin kautta. Opintojakso on maksuton kaikille osallistujille ja sisältyy Kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaaja I, 30 op -koulutukseen.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää