Edeltävyysehto***: Pohjakoulutusvaatimuksena on humanistisen ja kasvatusalan tai lähialan (sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan, kulttuurialan, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon, matkailu- ja ravitsemisalan) opistoasteen tutkinto tai em. alojen toisen asteen ammatillinen perustutkinto tai em. alojen korkeakoulututkinto tai vastaavat opinnot. Opiskelijalla tulee olla perustaidot tietokoneen ja internetin käytöstä.

Laajuus: keskimäärin 60 opintopistettä, 1 lukuvuosi, monimuoto-opinnot
Ajankohta: 9.1.–31.12.2024, opintojen aloitus tiistaina 9.1. klo 9.00 
Koulutuspaikka: Xamk, Kouvolan kampus, Paraatikenttä 7, Kouvola 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Yhteisöpedagogi (AMK), nuorisokasvatus ja nuorisotyö 

Opinnot ovat suomen kielellä. Opinnoissa pärjätäksesi, sinulla tulisi olla vähintään B2-tason kielitaito. Voit käydä testaamassa suomen kielen taitosi esimerkiksi Dialang-kielitestin avulla.

Ilmoittautumisaika: Sitova ilmoittautuminen. Ilmoittautumislomake avautuu to 30.11.2023 klo 9, ilmoittautuminen on avoinna 30.11. – 6.12.2023.

Paikkamäärä: 10

Hinta: 175,00 / lukukausi, yhteensä 350,00 / vuosi, laskutus lukukausittain. Lisätietoa maksuista löydät täältä. Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Huomioithan, että ilmoittautuminen Xamk Pulsen opintoihin on sitova eikä opiskelupaikan peruminen ole mahdollista. Saatuasi opiskelupaikan sinulta laskutetaan hinnastomme mukainen maksu aina lukukausien alussa.

Jos et kuitenkaan aloita opintoja, ilmoita meille siitä ajoissa, jotta saamme poistettua sinut koulutukseen sisältyviltä opintojaksoilta. Näin tietoihisi ei jää merkintää suorittamatta jääneistä opinnoista. Jos keskeytät opinnot, keskeyttämistä seuraavien lukukausien maksut peruuntuvat. Peruminen tulee tehdä osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Huomaathan, että Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua polkuopintoihin. 

 

Tavoitteet:

Polkuopintojen tavoitteena on suorittaa yhden lukuvuoden aikana 60 opintopistettä koulutukseen sisältyviä ydinopintoja. Suorittamalla vähintään 50 op em. opintoja sinulla on oikeus hakea tutkinto-opiskelijaksi kyseiseen koulutukseen. 

 Koulutuksen tavoitteet ovat:  

 • Tunnistat nuoren kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät samoin kuin sosiaalisten ongelmien syntymekanismit sekä yhteiskunnalliset muutokset.   
 • Tunnistat nuorisokasvatuksen keskeiset kasvatukselliset, ohjaukselliset ja osallisuutta tukevat menetelmät ja osaat hyödyntää niitä yksilön, ryhmän ja yhteisön kasvun ja oppimisen tukemisessa.    
 • Hallitset kohtaavan työotteen.    
 • Ymmärrät nuorten elämää ja nuoruuden ilmiöitä.    
 • Osaat toimia nuorisokasvatuksen monialaisissa toimintaympäristöissä yhdessä toisten toimijoiden kanssa ja ymmärrät heidän toimintaperiaatteensa.    
 • Osaat kehittää oma työtäsi, työyhteisöäsi ja ammattialaasi. Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia projekteja. 

Sisältö ja toteutus:
Koulutuksen sisällöt ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman mukaiset. Suoritettavien opintopisteiden määrä selviää HOPS-keskustelussa opintojen alussa. Opetussuunnitelman pohjalta jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon opiskelijan omat tavoitteet. Suorittamasi opinnot luetaan myöhemmin hyväksi osana tutkintoa.  Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina (verkkopainotteisesti).

Lähipäivät keväällä 2024 

 • 9.-11.1.2024 lähikontakti Kouvolan kampuksella klo 9–17 
 • 5.-6.2.2024 verkkokontakti Teams-yhteydellä klo 8–16 
 • 12.-13.3.2024 lähikontakti Kouvolan kampuksella klo 9–17 
 • 8.-9.4.2024 verkkokontakti Teams-yhteydellä klo 8–16 
 • 6.-7.5.2024 lähikontakti Kouvolan kampuksella klo 9–17  

Opintojaksot keväällä 2024 

 • Opinto- ja urasuunnittelut 3 op/ 5 op 
 • Nuorten hyvinvoinnin rakentuminen yhteiskunnassa 5 op  
 • Sosiaalipedagogiikka ja kriittinen kasvatus 5 op 
 • Järjestöt ja vapaaehtoistoiminta 5 op 
 • Nuorisokasvatuksen lähtökohtia 5 op 
 • Viestintätaidot 5 op 
 • Ammattienglanti 5 op 

  Opintojaksot syksyllä 2024 (ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin) 

 • Ympäristö- ja luontokasvatus 5 op 
 • Nuorisokasvatuksen toimintaympäristöt 5 op 
 • Nuorisokasvatus kehittämisen kenttänä 5 op 
 • Erityispedagogiikka nuorisokasvatuksen viitekehyksessä 5 op 
 • Opinto- ja urasuunnittelu 1 op / 5 op 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:

Koulutusvastaava Maija-Sisko Kauppila, puh. 040 519 5429, maija-sisko.kauppila@xamk.fi  

Yhteisöpedagogiopinnot Xamkissa https://www.xamk.fi/koulutukset/yhteisopedagogi-amk/  

Linkki opetussuunnitelmaan https://opinto-opas.xamk.fi/30/fi/54/123477/1744

Ilmoittautuminen
Polkuopintoihin otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos ilmoittaudut useammalle polulle, ensisijaiseksi toiveeksesi katsotaan se polku, johon ilmoittaudut ensimmäisenä. Polkuopintoja ei ole tarkoitettu Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Peruutusehdot

Huomioithan, että ilmoittautuminen Xamk Pulsen opintoihin on sitova eikä opiskelupaikan peruminen ole mahdollista. Saatuasi opiskelupaikan sinulta laskutetaan hinnastomme mukainen maksu aina lukukausien alussa.

Jos et kuitenkaan aloita opintoja, ilmoita meille siitä ajoissa, jotta saamme poistettua sinut koulutukseen sisältyviltä opintojaksoilta. Näin tietoihisi ei jää merkintää suorittamatta jääneistä opinnoista. Jos keskeytät opinnot, keskeyttämistä seuraavien lukukausien maksut peruuntuvat. Peruminen tulee tehdä osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

BYOD – Bring Your Own Device
Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman kannettavan tietokoneen käyttöä. Koulun tarjoamat ohjelmat ovat Windows-yhteensopivia. Lue lisää täältä.

Opiskelujen aikaiset tuet
Avoimessa AMK:ssa opiskelu ei oikeuta Kelan myöntämään opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Varmistathan taloudellisen toimeentulosi ennen opintojesi alkua esim. TE-toimistosta. Tukea opiskeluun voi saada myös Työllisyysrahastosta.

Polulta tutkintoon
1. Polkuopintojen aikana sinulla on mahdollisuus hakea valtakunnallisessa syksyn tai kevään yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi, mikäli täytät ammattikorkeakouluopintoihin vaadittavat pääsyvaatimukset.

2. Tutkinto-opiskelijaksi voit hakea myös avoimessa AMKissa suorittamiesi opintopisteiden perusteella kaksi kertaa vuodessa avoimen väylän haussa.

Ilmoittautumisesta ja polkuopinnoista yleisesti
Avoimen AMKin toimisto, Tiina Valjakka, puh. 040 631 9828, tiina.valjakka@xamk.fi. 

Opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tiedotetaan sähköpostitse ennen opintojen alkua.

Muutokset ovat mahdollisia.

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää