Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 30
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 3,5 vuotta
 • hakuaika 15.3.-5.4.2017

xamkfi_opintopolku_ei_hakuaika_banneri_2_hakukohdetta_kapea

Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 20
 • opiskelupaikka Kouvola
 • opintojen kesto 1,5-3,5 vuotta
 • hakuaika 6.-20.9.2017

xamkfi_opintopolku_ei_hakuaika_banneri_2_hakukohdetta_kapea

Nuorisotyön asiantuntija

Haluatko toimia lasten ja nuorten parissa?
Haluatko vaikuttaa ruohonjuuritasolla?
Oletko kiinnostunut aktivoimaan ihmisiä?

Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinnon suoritettuasi voit toimia asiantuntijatehtävissä nuorisotyössä, nuorisopolitiikassa, vapaa-aikatoiminnassa ja järjestötyössä. Tunnet nuorten hyvinvointiin vaikuttavat tekijät samoin kuin sosiaalisten ongelmien syntyyn vaikuttavat tekijät. Osaat myös toimia nuorten osallisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden vahvistajana.

Yksilön ja erilaisten yhteisöjen kasvun ja kehityksen tukemisessa osaat hyödyntää erilaisia kasvatuksellisia, ohjauksellisia ja osallistavia menetelmiä. Osaat myös suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia projekteja ja kehittää omaa työtäsi ja työyhteisöäsi.

Tutkinnon suoritettuasi olet nuorten kasvatuksen ja ohjauksen asiantuntija ja hyvinvoinnin kehittäjä. Opiskelet ydinosaamisessa (180 op) muun muassa:

 • ryhmä– ja yksilöohjaamisen taitoja
 • nuorisotyön pedagogisia menetelmiä
 • nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen tukemista
 • yhteistyö- ja organisointitaitoja
 • syrjäytymisen ehkäisemistä
 • suunnittelu-, kehittämis- ja johtamisosaamista

Täydentävissä opinnoissa (30 op) voit syventyä oman kiinnostuksesi mukaan:

 • yhteisöpedagogin työkenttiin
 • asiakkaan kohtaamiseen
 • digitaaliseen tiedonhallintaa ja palveluihin
 • innovaatio- ja yrittäjyysopintoihin
 • Venäjä-opintoihin
 • hyvinvointiteknologiaan

 

Opintojen sisältö

Yhteisöpedagogikoulutus (210 op) koostuu 135 opintopisteen (op) ydinosaamisesta, 30 op täydentävästä osaamisesta, 30 op harjoitteluista sekä 15 op opinnäytetyöstä.

Ydinosaamiseen liittyvissä opinnoissa opit kuinka erilaisin yhteistoiminnallisin ja yhteisöllisin menetelmin saat aikaan myönteisiä vaikutuksia nuorten arkeen ja elämänlaatuun.

 

 

Kansainväliseen toimintaan voit opintojesi aikana osallistua monin eri tavoin:

 • lähtemällä vaihto-opiskelijaksi johonkin yhteistyökorkeakouluistamme eri puolilla maailmaa
 • toteuttamalla yksi tai useampi harjoittelujakso ulkomaisissa harjoittelupaikoissa
 • osallistumalla ryhmävaihtoon osana opintojaksosuoritusta
 • osallistumalla kansainväliseen toimintaan kotimaassa eri opintojaksojen osana

Harjoittelijoitamme on ollut eri puolilla maailmaa. Lisäksi on lukuisia mahdollisuuksia kv-harjoitteluun eri nuoriso- ja järjestöalan toimipaikoissa yhteistyökorkeakoulujemme kautta.

Voit suorittaa yhteisöpedagogiopinnot joko päiväopiskeluna tai monimuoto-opiskeluna. Päiväopiskelu on päätoimista.

Monimuoto-opiskelussa lähiopetusta on 2-4 arkipäivää kuukaudessa. Lähiopetusjaksojen välillä opiskelu tapahtuu itsenäisenä työskentelynä mm. verkko-opintoina.

Yhteisöpedagogit Alpeilla

Uramahdollisuudet

Työelämän verkostoja pääset luomaan jo opintojesi aikana. Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinto toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa ja työelämän oppimisympäristöt ja kehittämistarpeet ovat läsnä opiskelujesi arjessa. Pääset työstämään aitoja työelämän tehtäviä osana opintojasi, joiden kautta saat entistä parempia valmiuksia työelämässä toimimiseen.

Yhteisöpedagogikoulutus antaa sinulle valmiudet toimia asiantuntijatehtävissä nuorisotyössä, nuorisopolitiikassa, vapaa-aikatoiminnassa ja järjestötyössä. Yhteisöpedagogit työskentelevät:

 • kunnallisessa nuorisotyössä (esim. ohjaus, suunnittelu- ja johtotehtävissä)
 • järjestöissä (esim. koordinointi-, koulutus- ja projektitehtävissä paikallis- ja aluetasolla)
 • lastensuojelussa (esim. sosiaalisen nuorisotyön tehtävissä)
 • kouluissa (esim. koulunuorisotyössä)
 • nuorten matalan kynnyksen palveluissa (esim. Ohjaamot)
 • nuorten työpajoilla (esim. yksilövalmentajina)
 • yrittäjinä (esim. vapaa-ajanpalvelujen tuottajina)
 • erityisnuorisotyössä, etsivässä nuorisotyössä
 • nuorisotiedotus- ja neuvontatehtävissä (esim. verkkonuorisotyö)
 • kansainvälisessä nuorisotyössä
 • monikulttuurisissa tehtävissä

Tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • järjestösihteeri
 • kouluttaja
 • projektipäällikkö
 • yksilövalmentaja
 • etsivä nuorisotyöntekijä
 • toiminnanjohtaja
 • nuorisotyöntekijä
 • nuorisosihteeri
 • nuoriso-ohjaaja
 • vapaa-ajan ohjaaja
 • vapaaehtoistoiminnan ohjaaja
 • sosiaalisen nuorisotyön ohjaaja
 • mediakasvattaja
 • kasvatusohjaaja
 • koordinaattori
 • palveluohjaaja

 

 

Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia

Juvenia on osa Xamkin yhteisöpedagogikoulutusta. Juvenian toiminta keskittyy lasten ja nuorten elinoloihin, syrjäytymisen ehkäisyyn sekä aktiivisen kansalaisuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Tätä tehtävää toteutetaan tutkimuksen ja kehittämistoiminnan, koulutuksen, asiantuntijapalveluiden sekä tiedotuksen avulla.

Juvenian hankkeet tarjoavat sinulle opinnäytetyöaiheita ja harjoittelumahdollisuuksia.

Juvenia osallistuu yhteistyössä nuorisoalan muiden toimijoiden kanssa myös nuorisoalan kansalliseen kehittämiseen sekä kansainvälistämiseen

Sanni Rihu

"Pääsykokeet olivat kivat! Niissä pääsi käyttämään ja näyttämään omia taitojaan monipuolisesti. Pääsykokeissa pärjäsi sellaisena kuin on, ei tarvinnut perehtyä ennakkomateriaaleihin tai muuhun.

Yksilöhaastattelu oli mielestäni ihan huippu. Sen lisäksi pääsykokeissa oli ohjaustehtävä ja ryhmätehtävä. Opiskelu on mielekästä, kun tietää olevansa oikealla alalla!"

Lue lisää

5 hyvää syytä opiskella yhteisöpedagogiksi

 1. Yhteisöpedagogit ovat niin luovia, positiivisia ja kaikin puolin valloittavia!
 2. Xamkin yhteisöpedagogikoulutusta arvostetaan ympäri Suomen = hyvät työllistymismahdollisuudet.
 3. Opiskelu yhteisöpedagogiksi on muutakin kuin vain istumista koneella. Kaikki pääsevät hyödyntämään omia vahvuuksiaan, esim. harrastustaustaa, monipuolisessa opiskelussa.
 4. Opiskelu on yhteisöllistä.
 5. Yhteisöpedagogiksi opiskeleminen on hauskaa.

 

Yhteisöpedagogiksi kouluttautuminen on ollut parhaita päätöksiä ikinä. Tulin vasta seikkailupedagogiikan alla järjestettävältä melontaretkeltä, jossa yövyttiin teltoissa, tehtiin ruoat leirinuotiolla ja laskettiin villejä koskia kanootilla. Siis aivan upeaa.

Kouvola

Kasarminmäen kampus

Tutustu kampukseen tästä

Mikkeli

Kasarmin kampus

Tutustu kampukseen tästä

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Syksyn 2016 hakijan opas

Hakuaika 7.-21.9.2016

Lataa tästä

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä

Polkuopinnoilla kohti tutkintoa

Avoin amk

Opiskelu avoimessa AMK:ssa

Avoimen AMK:n opintojaksoille voivat osallistua kaikki kiinnostuneet iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta.

Opiskelu avoimessa AMK:ssa ei johda suoraan tutkintoon, mutta jos myöhemmin haet ja tulet valituksi Kymenlaakson tai Mikkelin ammattikorkeakouluun tutkinto-opiskelijaksi, suorittamasi opinnot hyväksiluetaan osaksi tutkintoa.

Lue tästä

Kysy lisää koulutuksesta

koulutusvastaava Maija-Sisko Kauppila
puh. 040 519 5429
maija-sisko.kauppila@mamk.fi

lehtori Helena Timonen
puh. 040 826 6089
helena.timonen@mamk.fi

Kysy lisäÄ hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610

Share This