*** Edeltävyysehto: Jokin seuraavista AMK-tutkinnoista: ensihoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK), geronomi (AMK), jalkaterapeutti (AMK), liikunnanohjaaja (AMK), naprapaatti (AMK), sairaanhoitaja (AMK), sosionomi (AMK), terveydenhoitaja (AMK), yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinto tai Suomessa suoritettu edellä mainittuja tutkintoja vastaava opistoasteen tutkinto.

Laajuus: 30 opintopistettä, 1. lukuvuosi, monimuoto-opinnot
Ajankohta: 17.8.2023-31.7.2024
Koulutuspaikka: Xamk, Savonlinnan kampus, Savonniemenkatu 6, 57100 Savonlinna

Edeltävyysehto: Jokin seuraavista AMK-tutkinnoista: ensihoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK), geronomi (AMK), jalkaterapeutti (AMK), liikunnanohjaaja (AMK), naprapaatti (AMK), sairaanhoitaja (AMK), sosionomi (AMK), terveydenhoitaja (AMK), yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinto tai Suomessa suoritettu edellä mainittuja tutkintoja vastaava opistoasteen tutkinto. Tarvittava todistus tulee liittää ilmoittautumislomakkeelle.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (YAMK)

Ilmoittautumisaika: Sitova ilmoittautuminen. Ilmoittautumislomake avautuu ke 2.8.2023 klo 9, ilmoittautuminen on avoinna 2.-13.8.2023. Huomaathan, että ilmoittautumisaikaa on jatkettu su 13.8. klo 23:59 saakka.

Paikkamäärä: 10

Hinta: 175,00 / lukukausi, yhteensä 350,00 / vuosi, laskutus lukukausittain. Lisätietoa maksuista löydät täältä. Avoimen AMKin opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Huomaathan, että Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua polkuopintoihin.

Tavoitteet:
Polkuopintojen tavoitteena on suorittaa yhden lukuvuoden aikana 30 opintopistettä koulutukseen sisältyviä ydinopintoja, mikä oikeuttaa hakemaan kyseiseen koulutukseen avoimen väylän haussa. Ylempään AMK-koulutukseen haettaessa on lisäksi täytettävä yleinen hakukelpoisuusvaatimus (koulutukseen soveltuva korkeakoulututkinto ja sen jälkeinen vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta).

Sisältö ja toteutus:
Koulutuksen sisällöt ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman mukaiset. Opetussuunnitelman pohjalta opiskelijalle voidaan tehdä henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jossa otetaan huomioon mm. opiskelijan aiemmat opinnot, omat toiveet ja tavoitteet. Polkuopinnoissa aiempia opintoja ei voi hyväksilukea, mutta mikäli saat tutkinto-opiskelijan paikan, suorittamasi opinnot voidaan hyväksyä osaksi tutkintoa.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina tutkintoa suorit-tavien opiskelijoiden ryhmässä. Opintoja suoritetaan kahden lukukauden aikana yhteensä 30 opintopistettä. Opintojen alussa ensimmäiset kaksi aloituspäivää toteutetaan lähiopetuksena kampuksella.

Syksyn 2023 lähiopiskelupäivät Savonlinnan kampuksella ovat:

  • to-pe 17.-18.8.2023 klo 9-15.45

Syksyn 2023 Teams-etäyhteydellä verkossa toteutettavat lähiopiskelupäivät ovat:

  • ma-ti 11.-12.9.2023 klo 8.15-16.15
  • to-pe 12.-13.10.2023 klo 8.15-16.15
  • ti-ke 14.-15.11.2023 klo 8.15-16.15 ja
  • ke-to 13.-14.12.2023 klo 8.15-16.15

Tarkemmat tiedot syksyn 2023 lähiopetuspäivistä on julkaistu lukkarikoneeseen. Löydät tiedot lukkarikoneesta ryhmätunnuksella ''SJSA23SY''.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:
Koulutusvastaava Tarja Turtiainen, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Tutkinto-opinnoista lisätietoa tästä.

Tutustu opetussuunnitelmaan tästä.

Ilmoittautuminen
Polkuopintoihin otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos ilmoittaudut useammalle polulle, ensisijaiseksi toiveeksesi katsotaan se polku, johon ilmoittaudut ensimmäisenä. Polkuopintoja ei ole tarkoitettu Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Peruutusehdot
Ilmoittautuminen avoimen AMKin polkuopintoihin on sitova. Voit perua polkuopiskelupaikkasi maksutta 13.8.2023 mennessä. Tämän jälkeen sinulta peritään lukukausimaksu. Mikäli et ota paikkaa vastaan, ilmoita siitä välittömästi avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla avoinamk@xamk.fi, jotta voimme antaa paikkasi seuraavalle.

BYOD – Bring Your Own Device
Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman kannettavan tietokoneen käyttöä. Koulun tarjoamat ohjelmat ovat Windows-yhteensopivia. Lue lisää täältä.

Opiskelujen aikaiset tuet
Avoimessa AMKissa opiskelu ei oikeuta Kelan myöntämään opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Varmistathan taloudellisen toimeentulosi ennen opintojesi alkua esim. TE-toimistosta. Tukea opiskeluun voi saada myös Työllisyysrahastosta.

Polulta tutkintoon
1. Polkuopintojen aikana sinulla on mahdollisuus hakea valtakunnallisessa syksyn tai kevään yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi, mikäli täytät ammattikorkeakouluopintoihin vaadittavat pääsyvaatimukset.

2. Tutkinto-opiskelijaksi voit hakea myös avoimessa AMKissa suorittamiesi opintopisteiden perusteella kaksi kertaa vuodessa avoimen väylän haussa. Ylempään AMK-koulutukseen haettaessa on lisäksi täytettävä yleinen hakukelpoisuusvaatimus (koulutukseen soveltuva korkeakoulututkinto ja sen jälkeinen vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta).

Ilmoittautumisesta ja polkuopinnoista yleisesti
Avoimen AMKin toimisto, Heidi Väisänen, puh. 050 312 5090, heidi.vaisanen@xamk.fi

Opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tiedotetaan sähköpostitse ennen opintojen alkua.

Muutokset ovat mahdollisia.

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää