Polkuopinnot SYKSY 2024 Xamk Pulse avoin AMK
Ilmoittautumisajankohta elokuussa alkaviin polkuopintoihin on 2.-8.8.2024. 

Huom! Joissain koulutuksissa ilmoittautuminen on poikkeavina aikoina!

Tarjonta avataan koulutuksittain näkyviin koulutuskalenteriin kevään 2024 aikana!

Muutokset ovat mahdollisia!

Huom! ***sisältää edeltävyysehtoja

Tietoa polkuopinnoista Xamkin sivulla Polkuopiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi – Xamk.

Syksyllä alkavat AMK-koulutukset aloittain

Terveysala (AMK)

 • Sairaanhoitaja (AMK), verkko-opinnot
 • Sairaanhoitaja (AMK), monimuoto-opinnot, Savonlinna 
 • Sairaanhoitaja ( AMK), monimuoto-opinnot, Kotka
 • Terveydenhoitaja (AMK), monimuoto-opinnot, Kouvola

Sosiaaliala (AMK)

 • Sosionomi (AMK), kouluhyvinvointi ja kuraattorityö, päiväopinnot, Savonlinna
 • Geronomi (AMK), monimuoto-opinnot, Kouvola
 • Sosionomi (AMK), verkko-opinnot 
 • Yhteisöpedagogista sosionomiksi, monimuoto-opinnot, Mikkeli*** – erillinen ilmoittautumisaika huhti-/toukokuussa 2024

Liikunta- ja kuntoutusala (AMK)

 • Liikunnanohjaaja (AMK), päiväopinnot, Savonlinna
 • Jalkaterapeutti (AMK), monimuoto-opinnot, Savonlinna
 • Fysioterapeutti (AMK), monimuoto-opinnot, Savonlinna – ilmoittautuminen aukeaa kesäkuussa
 • Naprapaatti (AMK), päiväopinnot, Kotka

Liiketalous ja turvallisuus (AMK)

 • Tradenomi (AMK), data-analytiikka, verkko-opinnot
 • Tradenomi (AMK), liiketalous, päiväopinnot, Kouvola
 • Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto-opinnot, Mikkeli
 • Tradenomi (AMK), turvallisuusala, päiväopinnot, Savonlinna
 • Tradenomi (AMK), hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen, monimuoto-opinnot, Mikkeli

Tekniikan alat ja metsätalous (AMK)

 • Insinööri (AMK), robotiikka ja tekoäly, päiväopinnot, Kouvola
 • Insinööri (AMK, energiateknikka, päiväopinnot, Kotka
 • Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päiväopinnot, Kotka
 • Insinööri (AMK), rakennustekniikka, teollinen puurakentaminen, päiväopinnot, Savonlinna
 • Insinööri (AMK), biotuotetekniikka, päiväopinnot, Savonlinna
 • Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päiväopinnot, Mikkeli
 • Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto-opinnot, Mikkeli***
 • Insinööri (AMK), talotekniikka (LVI), päiväopinnot, Mikkeli
 • Tradenomi (AMK), logistiikka, verkko-opinnot
 • Insinööri (AMK), logistiikka, päiväopinnot, Kotka
 • Insinööri (AMK), kehittyvä elintarviketekniikka, päiväopinnot, Kouvola
 • Insinööri (AMK), ympäristöteknologia, monimuoto-opinnot, Mikkeli
 • Metsätalousinsinööri (AMK), metsätalous, päiväopinnot, Mikkeli
 • Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, verkko-opinnot
 • Insinööri (AMK), ohjelmistotekniikka, päiväopinnot, Mikkeli
 • Insinööri (AMK), kyberturvalisuus, päiväopinnot, Kotka

Matkailu- ja ravitsemisala (AMK)

 • Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkko-opinnot

 

Huom! ***sisältää edeltävyysehtoja

Syksyllä alkavat YAMK-koulutukset aloittain

Sosiaaliala ja terveysala (YAMK)

 • Dataperustaisten hyvinvointipalveluiden kehittäminen (YAMK), monimuoto-opinnot, Mikkeli***
 • Sosiaali- ja terveysala (YAMK), terveyden edistäminen, monimuoto-opinnot, Kotka***
 • Seksuaaliterveyden asiantuntija (YAMK), monimuoto-opinnot, Mikkeli***
 • Sosiaali- ja terveysala (YAMK), Digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveysalalla, monimuoto-opinnot, Savonlinna***
 • Sosiaali- ja terveysala (YAMK), akuutti hoitotyö, monimuoto-opinnot, Kotka***
 • Sosiaali- ja terveysala (YAMK), mielenterveyshoitotyö, monimuoto-opinnot, Kotka***
 • Sosiaali- ja terveysala (YAMK), hyvinvoinnin edistäminen, monimuoto-opinnot, Kouvola***

Liikunta- ja kuntoutusala (YAMK)

 • Sosiaali- ja terveysala (YAMK), monialainen toimintakyvyn edistäminen, monimuoto-opinnot, Savonlinna***

Liiketalous (YAMK)

 • Tradenomi (YAMK), kestävän liiketoiminnan kehittäjä, verkko-opinnot***
 • Tradenomi (YAMK), HR, viestintä ja johtaminen, verkko-opinnot***

Tekniikan alat ja metsätalous (YAMK)

 • Insinööri (YAMK), projekti- ja myyntijohtaminen, verkko-opinnot***
 • Insinööri (YAMK), kestävä rakentaminen ja muotoilu, verkko-opinnot***
 • Insinööri (YAMK), logistiikka, verkko-opinnot***
 • Insinööri (YAMK), kestävän kehityksen teknologiat, verkko-opinnot***
 • Insinööri (YAMK), kyberturvallisuus, monimuoto-opinnot, Kotka***

Kulttuuri (YAMK)

 • Muotoilija (YAMK), palvelumuotoilu, monimuoto-opinnot, Kouvola***

Matkailu- ja ravitsemisala (YAMK)

 • Restonomi (YAMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, monimuoto-opinnot, Mikkeli***

Humanistinen ja kasvatusala (YAMK)

 • Yhteisöpedagogi (YAMK), nuorisokasvatuksen johtaminen ja kehittäminen, monimuoto-opinnot, Mikkeli***

Path Studies

 • Bachelor of Business Administration, Digital International Business (BBA), day time studies, Kouvola
 • Bachelor of Engineering, Information Technology, day time studies, Mikkeli
 • Bachelor of Engineering, Environmental Engineering, online day time studies 
 • Master of Health Care and Social Services, Rehabilitation***, online studies

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää