ILMOITTAUTUMINEN KEVÄÄLLÄ 2018 ALKAVIIN POLKUOPINTOIHIN 4.-10.12.2017

Hakukohteet päivitetään tälle sivulle ennen hakuajan alkamista.

Opiskelijat otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

  • Opinnot maksavat 175 euroa / lukukausi, yhteensä 350 euroa.

 

Kysyttävää polkuopinnoista? Kysy lisää koulutussuunnittelijoiltamme:

Mari Hämäläinen
mari.hamalainen(at)xamk.fi p. 044 702 8928
Kulttuuri, yhteiset opinnot, sosiaali,- terveys- ja kuntoutusala Kotkan ja Kouvolan seutu

Päivi Kitunen
paivi.kitunen(at)xamk.fi p. 044 702 8221
IT, logistiikka ja merenkulku, tekniikka (energia,- sähkö,- rakennus,- talo- ja materiaalitekniikka), kielet ja viestintä

María del Mar Márquez
maria.marquez(at)xamk.fi p. 040 826 6050
Humanistinen ja kasvatusala, liiketalous, matkailu- ja ravitsemisala, ympäristö, metsätalous

Piia Pöysä
piia.poysa(at)xamk.fi p. 040 630 2520
Sosiaali,- terveys- ja kuntoutusala Mikkelin ja Savonlinnan seutU

 

Avoimen AMK:n polkuopinnot voivat avata väylän tutkinto-opiskelijaksi

AMK-tason polut ovat avoinna pääasiallisesti kaikille iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Ylempään AMK-polkuun voivat ilmoittautua alalle soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneet.

Polkuopinnot toteutetaan joko tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmässä tai erillisessä, pelkästään avoimen AMK:n opiskelijoista muodostuvasta polkuryhmässä. Polulla opiskellaan yksi vuosi, eli valitsemasi koulutuksen ensimmäisen vuoden opinnot. Opinto-oikeutta sinulla on kuitenkin kaksi vuotta, joten halutessasi voit jatkaa polulla vielä toisen vuoden.

Suoritettuasi tietyn määrän opintopisteitä, voit hakea opintopolku.fi -linkin ja siellä koulutuksen ”Avoimen väylä” -haun kautta tutkinto-opiskelupaikkaa. Jos tulet valituksi tutkinto-opiskelijaksi, jatkat opiskelua toisen tai kolmannen vuoden opinnoilla ja siitä eteenpäin aina tutkintoon saakka.

HUOM! Haku tutkinto-opiskelijaksi on muuttunut kaksi kertaa vuodessa tapahtuvaksi (toukokuussa ja lokakuussa). Lue lisää avoimen väylän hausta tästä linkistä.

Avoimen väylästä tutkinto-opiskelijaksi on erilaisia polkuja, lue niistä lisää tästä linkistä.

Merenkulun opinnot ovat STCW-lainsäädännön alaisia. Yhden vuoden aikana ei voi suorittaa tarvittavaa opintomäärää voidakseen hakea myöhemmin tutkinto-oikeutta. Mikäli olet kiinnostunut merenkulun polkuopinnoista, ota yhteyttä avoimen AMKin toimistoon: avoinamk@xamk.fi.

 

 

Kun suunnittelet polkuopintoja, on hyvä tietää että

  1. AMK-polulle ei pääsääntöisesti ole edeltävyysvaatimuksia. YAMK-polulle ilmoittauduttaessa sinulla on oltava korkeakoulututkinto ja tutkinto-opiskelijaksi haettaessa riittävästi työkokemusta.
  2. Polkuopinnot voivat olla joko päiväopintoja tai monimuoto-opiskelua, koulutuksesta riippuen.
  3. Opinnot vaativat sitoutumista, sillä niissä edetään tutkinto-opiskelun rytmissä. AMK-polulla tehdään 60 opintopistettä/vuosi ja YAMK-polulla 30 opintopistettä/vuosi. 1 opintopiste on 27 tuntia opiskelijan työtä, joten vuoden AMK-tason opinnot tarkoittavat n. 200 opiskelupäivää.
  4. Avoimen AMK:n polkuopinnot eivät johda tutkintoon, jonka vuoksi Kela ei myönnä opintotukea tai muita opintososiaalisia etuuksia. Jos olet työtön, ole yhteydessä TE-toimistoon ja selvitä opiskelu- ja tukimahdollisuutesi ennen polkuopintojen aloittamista. Jos olet töissä, voit kysyä aikuiskoulutustuen mahdollisuutta Koulutusrahastosta.
  5. Keväällä 2018 aloittavilta Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää tästä.
  6. Opetushallituksen (OKM) määrittämä tutkintokatto voi rajata polulta tutkinto-opiskelijoiksi valittujen määrää.

Voit hakea tutkinto-opiskelijaksi aina myös yhteishaussa. Polulla tekemäsi opinnot hyväksiluetaan saman alan tutkintoon sellaisinaan.

ELOKUUSSA 2017 ALKANEET POLKUOPINNOT

AMK-POLUT, 60 opintopistettä

PÄIVÄOPINTOINA
(lähiopetus pääasiassa arkisin klo 8-18)

KOTKA

Polku insinööriopintoihin, energia- ja ympäristötekniikka
Polku insinööriopintoihin, logistiikka
Polku insinööriopintoihin, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Polku insinööriopintoihin, tieto- ja viestintätekniikka

Polku ensihoitajaopintoihin
Polku sosionomiopintoihin

Polku tradenomiopintoihin, liiketoiminnan logistiikka

KOUVOLA

Polku artenomiopintoihin, restaurointi
Polku muotoilijaopintoihin, graafinen muotoilu
Polku muotoilijaopintoihin, sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu

Polku terveydenhoitajaopintoihin

Polku tradenomiopintoihin, liiketalous
Polku oikeustradenomiopintoihin, laajuus 95 op (edeltävyysehtona aiemmin suoritettu Tradenomi (AMK) -tutkinto

Englanninkieliset koulutukset

Bachelor of Business Administration, International Business
Bachelor of Culture and Arts, Game Design

MIKKELI

Polku insinööriopintoihin, metsätalous
Polku insinööriopintoihin, sähkö- ja automaatiotekniikka
Polku insinööriopintoihin, talotekniikka (LVI)

Polku sairaanhoitajaopintohin
Polku sosionomiopintoihin

Polku tradenomiopintoihin, liiketalous

Englanninkieliset koulutukset

Bachelor of Engineering, Information Technology

SAVONLINNA

Polku insinööriopintoihin, biotuotetekniikka
Polku sairaanhoitajaopintoihin

AMK-POLUT, 60 opintopistettä

MONIMUOTO-OPINTOINA
(lähiopetusta ja verkko-opintoja)

KOTKA

Polku insinööriopintoihin, energia- ja ympäristötekniikka

Polku restonomiopintoihin

Polku ensihoitajaopintoihin
Polku sairaanhoitajaopintoihin

KOUVOLA

Polku geronomiopintoihin
Polku terveydenhoitajaopintoihin opistoasteen tutkinnon tai AMK-tutkinnon suorittaneille

MIKKELI

Polku insinööriopintoihin, sähkö- ja automaatiotekniikka
Polku insinööriopintoihin, talotekniikka (LVI)
Polku insinööriopintoihin, ympäristöteknologia

Polku restonomiopintoihin

Polku tradenomiopintoihin, liiketalous
Polku tradenomiopintoihin, tietojenkäsittely

SAVONLINNA

Polku insinööriopintoihin, biotuotetekniikka

Polku fysioterapeutin opintoihin
Polku sairaanhoitajaopintoihin

YAMK-POLUT, 15-30 opintopistettä
opintojen laajuudesta riippuen

 

KOTKA

Yamk insinööri, teknologiaosaamisen johtaminen

Yamk sosiaali- ja terveysala, akuutti hoitotyö
Yamk sosiaali- ja terveysala, ensihoidon kehittäminen ja johtaminen
Yamk sosiaali- ja terveysala, terveyden edistäminen

KOUVOLA

Yamk muotoilija, palvelumuotoilu

Yamk sosiaali– ja terveysala, sosiaaliala

Englanninkieliset koulutukset

Master of Business Administration, International Business Management

MIKKELI

Yamk metsätalousinsinööri, metsätalouden liiketoiminta
Yamk insinööri, sähkövoimatekniikka
Yamk insinööri, talotekniikka
Yamk insinööri, ympäristöteknologia

Yamk restonomi, matkailu- ja palveluliiketoiminta
Yamk sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

Yamk tradenomi, tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen

Yamk yhteisöpedagogi, järjestö- ja nuorisotyö

SAVONLINNA

Yamk sosiaali- ja terveysala, monialainen toimintakyvyn edistäminen

Share This