Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta. Ensimmäinen aloitus 1.9.2023
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus:3 opintopistettä
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettajat: Marjut Kasper

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki AMK-tutkinnot Xamkissa
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: vapaasti valittavat opinnot

lmoittautuminen päättyy: 31.5.2024. Tässä nonstop-aloituksena alkavassa koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Ensimmäinen nonstop-aloitus on 1.9.2023.
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä. Nonstop-aloituksena alkavien koulutusten ilmoittautumisia ei voi perua maksutta. Ilmoittautuminen on sitova.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin.

Tavoitteet:

  • Osaat kuvata mitä sosiaalisella vastuulla tarkoitetaan ja sen merkityksen liiketoiminnassa.
  • Osaat jäsentää eri sosiaalisen vastuullisuuden muotoja.
  • Osaat hahmottaa erilaisia toimia sosiaalisen vastuun kasvattamiseen työyhteisössä.

Sisältö:

  • Mikä on sosiaalisen vastuun merkitys yritystoiminnassa?
  • Mitkä ovat sosiaalisen vastuun eri muodot?
  • Minkälaisia keinoja yrityksellä sosiaalisen vastuun kasvattamiseen?

1 opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä, eli työmäärä tällä opintojaksolla on 54 h.

Toteutus: 

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Opintojaksolla ei ole aikaan sidottuja luentoja tai ryhmätöitä. Opintojakso on mahdollinen suorittaa itsenäisesti oman aikataulun mukaisesti opintojakson keston puitteissa.

Opiskelumateriaali:

Löytyy opintojakson Learn-alustalta.

Arviointi: 

Arviointi perustuu verkkotentteihin, joissa on kysymyksiä opiskeltavasta teoriasta ja annettaviin tehtäviin ja niiden ratkaisuihin pohjautuen. Tentit, joiden halutaan olevan mukana kokonaisarvosanaa laskettaessa, tulee olla suoritettuna opintojakson päättymispäivään mennessä. Tarkemmat tiedot tenttien suoritusajankohdista löytyvät Learn-alustalta.

Opintojaksolla ei ole uusimismahdollisuutta vaan uusimista/korotusta varten on ilmoittauduttava mukaan uuteen toteutukseen.

Arviointiasteikko: 1-5

Opintojakso kuuluu Sosiaalinen vastuu, työkykyjohtaminen ja vastuullisuusviestintä osana menestyvää liiketoimintaa, 10 op -kokonaisuuteen. Opintokokonaisuuden ensimmäisellä opintojaksolla kasvatetaan ymmärrystä sosiaalisen vastuun laajasta kokonaisuudesta. Sosiaalinen vastuu tarkoittaa organisaatioiden vastuuta työyhteisöistään. Työkykyjohtaminen osana sosiaalista vastuuta ja siitä viestiminen ovat tärkeitä osa-alueita hyvinvoivassa työyhteisöissä ja menestyvässä yrityksessä. Työkykyjohtamisella tarkoitetaan johtamistapaa, jossa tavoitteena on edistää työntekijöiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tarkoituksena on myös tukea ja edistää ennakoivasti työntekijöiden työssäjaksamista työuran kaikissa eri vaiheissa. Työkykyjohtaminen voidaan siten nähdä merkittävänä osana vastuullista henkilöstöjohtamista ja samalla osana sosiaalista vastuuta. Työkykyjohtamisen opintojaksolla syvennät ja täydennät osaamistasi näillä sosiaalisen vastuun osa-alueilla.  
 
Muut osiot ovat:

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Tämän koulutuksen pääset aloittamaan viikon sisällä ilmoittautumisesta (nk. nonstop-aloitus). Nonstop-aloituksena alkavien koulutusten ilmoittautumisia ei voi perua maksutta. 

Jos et pääse osallistumaan koulutukseen, olethan ystävällinen ja ilmoitat tästä sähköpostitse(avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää