Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta.

Jos opiskelet kesällä Pulsen opintoja, huomioithan, että lehtorit eivät anna ohjausta tai arvioi opintosuorituksia pääsääntöisesti 1.6. – 18.8.2024 välisenä aikana.

Tämä opintojakso tulee tarjolle myös syksyllä 2024. Opintojakson ilmoittautuminen aukeaa kesäkuussa.

Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
 

Itsenäisesti suoritettava opintojakso

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki AMK-tutkinnot Xamkissa
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: vapaasti valittavat opinnot

llmoittautuminen päättyy: 18.6.2024. Tässä nonstop-aloituksena alkavassa koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen.
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä.

Huomioithan, että ilmoittautuminen Xamk Pulsen opintoihin on sitova eikä opiskelupaikan maksuton peruminen ole mahdollista. Saatuasi opiskelupaikan sinulta laskutetaan hinnastomme mukainen maksu, jota ei palauteta, vaikka keskeyttäisit opinnot.  

Jos et kuitenkaan aloita opintoja, ilmoita meille siitä ajoissa, jotta saamme poistettua sinut opintojaksolta. Näin tietoihisi ei jää merkintää suorittamatta jääneestä koulutuksesta. Peruminen tulee tehdä osoitteeseen avoinamk@xamk.fi. 

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin.

Tämän opintojakson rakentanut opettaja kertoo: ”Tämä aihealue on itselleni kovin tuttua työelämästä ja tiedän, että se on erittäin haasteellinen henkilöstöjohtamisen osa-alue monille esihenkilöille ja johtajille. Liveohjauksissa opintojaksolle osallistuvilla on mahdollisuus vapaamuotoiseen keskusteluun kaikkiin opintojakson aihealueisiin liittyen. Minulle voi esittää kysymyksiä tai jakaa omia kokemuksiaan haasteellisista asioista tai tilanteista, joihin löydämme yhteisesti erilaisia vaihtoehtoisia lähestymiskulmia ja sitä kautta uusia mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja. Tavoitteena on, että opiskelijat pääsevät sekä opintojakson tehtävissä ja tenteissä eteenpäin, että tekevät lisäksi uusia oivalluksia omien työkykyjohtamiseen liittyvien arkihaasteiden kehittämiseksi”.

Tavoitteet:

 • Osaat huomioida ja hyödyntää työkykyjohtamisen eri keinoja työntekijöiden työuran eri vaiheissa.
 • Ymmärrät työntekijöiden psykososiaalisten tekijöiden merkityksen työkyvyn johtamisessa.
 • Osaat arvioida ja kehittää työyhteisöiden dynamiikkaa työkykyä tukevaksi ja ymmärrät näiden vaikuttavuuden merkityksen.
 • Osaat tukea osatyökykyisyyttä erilaisin keinoin ja tunnet korvaavan työn vaihtoehtoja
 • Osaat hyödyntää ja kehittää työterveyshuoltoyhteistyötä.
 • Ymmärrät tekemättömän työn kustannusvaikutusten merkityksen yritystasolla sekä yhteiskunnallisesti.

Sisältö:

 • Mikä on työkyvyn tukemisen merkitys ja mitä keinoja työuran eri vaiheissa on?
 • Miten varhainen- ja tehostettu tuki saadaan pysyväksi osaksi johtamista?
 • Mikä on psykososiaalisten tekijöiden ja työyhteisödynamiikan vaikutus työkykyisyyteen?
 • Miten työterveyshuoltoyhteistyötä voidaan kehittää?
 • Miten osatyökykyisyys mahdollistetaan ja tuetaan?
 • Miten korvaavan työn mahdollisuuksia voidaan hyödyntää?
 • Mikä on tekemättömän työn kustannusten vaikuttavuus yritystasolla sekä yhteiskunnallisesti?

Toteutus: 

Osallistu vapaaehtoiseen opettajan järjestämään liveohjaukseen Teamsin kautta! 

 • ti 23.4.2024 klo 17-18

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Itsenäisesti suoritettava opintojakso, joka ei sisällä verkkotapaamisia tai ryhmätehtäviä. Opintojakso on mahdollinen suorittaa oman aikataulun mukaisesti opintojakson keston puitteissa.

1 opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä, eli työmäärä tällä opintojaksolla on 135 h.

Opiskelumateriaali:

Löytyy opintojakson Learn-alustalta.

Arviointi: 

Arviointi perustuu verkkotentteihin, joissa on kysymyksiä opiskeltavasta teoriasta ja annettaviin tehtäviin ja niiden ratkaisuihin pohjautuen. Tentit, joiden halutaan olevan mukana kokonaisarvosanaa laskettaessa, tulee olla suoritettuna opintojakson päättymispäivään mennessä. Tarkemmat tiedot tenttien suoritusajankohdista löytyvät Learn-alustalta.

Opintojaksolla ei ole uusimismahdollisuutta vaan uusimista/korotusta varten on ilmoittauduttava mukaan uuteen toteutukseen.

Arviointiasteikko: 1-5

Opintojakso kuuluu Sosiaalinen vastuu, työkykyjohtaminen ja vastuullisuusviestintä osana menestyvää liiketoimintaa, 10 op -kokonaisuuteen. Opintokokonaisuuden ensimmäisellä opintojaksolla kasvatetaan ymmärrystä sosiaalisen vastuun laajasta kokonaisuudesta. Sosiaalinen vastuu tarkoittaa organisaatioiden vastuuta työyhteisöistään. Työkykyjohtaminen osana sosiaalista vastuuta ja siitä viestiminen ovat tärkeitä osa-alueita hyvinvoivassa työyhteisöissä ja menestyvässä yrityksessä.
 
Työkykyjohtamisella tarkoitetaan johtamistapaa, jossa tavoitteena on edistää työntekijöiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tarkoituksena on myös tukea ja edistää ennakoivasti työntekijöiden työssäjaksamista työuran kaikissa eri vaiheissa. Työkykyjohtaminen voidaan siten nähdä merkittävänä osana vastuullista henkilöstöjohtamista ja samalla osana sosiaalista vastuuta. Työkykyjohtamisen opintojaksolla syvennät ja täydennät osaamistasi näillä sosiaalisen vastuun osa-alueilla.  
 
Muut osiot ovat:

Jos aiot suorittaa kaikki kokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot, niin suosittelemme seuraavaa järjestystä

 • Sosiaalisen vastuun ulottuvuudet, 3 op
 • Työkykyjohtaminen osana yrityksen vastuullisuutta, 5 op
 • Keinoja vaikuttavaan vastuullisuusviestintään, 2 op

 
Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 050 576 0037/Ruut Kokki

Opintosuoritusrekisterin ote 
Lähetämme sinulle sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusrekisterin otteen sen jälkeen, kun olet suorittanut opintojakson ja saanut siitä arvosanan. Ote toimii dokumenttina, jos esimerkiksi haet hyväksilukuja opintoihisi jossain toisessa korkeakoulussa. Opintoja voidaan hyväksilukea myös Xamkissa, jos tulet meille tutkinto-opiskelijaksi. Katso lisää nettisivultamme Opiskelu Xamk Pulsessa – Xamk

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää