Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson (arvioitu) suoritusaika on 3 kuukautta. Huom. ensimmäinen aloitus on 13.2.2024.

Jos opiskelet kesällä Pulsen opintoja, huomioithan, että lehtorit eivät anna ohjausta tai arvioi opintosuorituksia pääsääntöisesti 1.6.-18.8.2024 välisenä aikana.

Tämä opintojakso tulee tarjolle myös syksyllä 2024. Opintojakson ilmoittautuminen aukeaa kesäkuussa.

Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus:5 opintopistettä
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytä aikaisempaa osaamista
Opettaja: Pia Jääskeläinen, pia.m.jaaskelainen@xamk.fi

Väyläopinnot ammattiin opiskeleville: Liiketoiminnan perustutkinto -> Tradenomi (AMK), turvallisuusala

Muita turvallisuusalan opintojaksoja ovat mm.
Turvallisuusalan lainsäädäntö 5 op
Turvallisuusprojekti 5 op
Työturvallisuus 5 op
Turvallisuusalan tulevaisuuden teknologiat 5 op

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (AMK), turvallisuusala
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 18.6.2024. Tässä nonstop-aloituksena alkavassa koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen.
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Huomioithan, että ilmoittautuminen Xamk Pulsen opintoihin on sitova eikä opiskelupaikan maksuton peruminen ole mahdollista. Saatuasi opiskelupaikan sinulta laskutetaan hinnastomme mukainen maksu, jota ei palauteta, vaikka keskeyttäisit opinnot.  

Jos et kuitenkaan aloita opintoja, ilmoita meille siitä ajoissa, jotta saamme poistettua sinut opintojaksolta. Näin tietoihisi ei jää merkintää suorittamatta jääneestä koulutuksesta. Peruminen tulee tehdä osoitteeseen avoinamk@xamk.fi

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin

Tavoitteet:
Saat kokonaiskäsityksen tapahtumiin liittyvistä turvallisuusasioista. Hallitset tapahtumien turvallisuuteen liittyvien viranomaisten edellyttämien turvallisuus- ja pelastussuunnitelmien laadinnan. Osaat myös kartoittaa tapahtumiin liittyvät riskit. Ymmärrät yksityisen turvallisuusalan ja viranomaisten välisen yhteistyön merkityksen suunnitelmien laadinnassa ja tapahtuman toteuttamisessa. Hallitset tapahtuminen turvallisuutta ja järjestyksenvalvojien toimintaa määräävän lainsäädännön sisällön. Pystyt suunnittelemaan ja toteuttamaan turvallisen yleisötapahtuman.

Sisältö:
Mitä asioita tulee ottaa huomioon tapahtumien turvallisuutta pohdittaessa?
Miten laadit turvallisuus- ja pelastussuunnitelman yhteistyössä turvallisuusalan ja viranomaisten kanssa?
Miten tunnistat tapahtumiin liittyviä riskejä?
Miten toteutat turvallisen yleisötapahtuman?
Miten johdat ja valvot yleisötapahtumassa toimivia järjestyksenvalvojia.

Toteutus:
Opintojakso koostuu 10:stä eri kokonaisuudesta, jotka löytyvät ohjeistuksineen Learn-oppimisalustalta. Teet 2 lainsäädäntöön liittyvää monivalintatestiä sekä 8 erillistä turvallisuussuunnitteluun liittyvää tehtävää tai kirjallista tuotosta.

Osiot ovat suoritettavissa opintojakson avaamisen jälkeen itselle soveltuvassa aikataulussa. Lähiopetusta ei järjestetä.

Monivalintatestit:
1) Kokoontumislaki
2) Löytötavaralaki

Kirjalliset suunnitelmat tai tuotokset:

3) Esisuunnittelu ja riskien arviointi: pohjaa hyödyntäen arvioidaan toteutukseen liittyvät riskit
4) Turvallisuussuunnittelun käynnistäminen organisaatiokaaviolla
5) Viestintäkaavio: organisaation jakaminen toimiviin viestiryhmiin sekä kanaville.
6) Aluesuunnitelma: sisä- ja ulkotilat merkintöineen.
7) Liikenteenohjaussuunnitelma: pää- ja varareitit miehistöineen ja pysäköintipaikkoineen.
8) Riskien arviointi: yksittäiseen toimintoon liittyvä riskitarkastelu ja hallintakeinot.
9) Pääsuunnitelma, varasuunnitelma ja hätäsuunnitelma: yleinen toiminnan suunnittelu eri tilanteisiin.
10) Tarkistuslistat: ennen toiminnan aloitusta tehtävä yksinkertainen turvallisuuden varmistaminen listan avulla.

Määräajat löytyvät Learn-oppimisalustalta. Opintojakson aloituksen jälkeen kaikki osiot ovat auki ja voit suorittaa ne soveltuvassa aikataulussa. Monivalintestien suorituskertoja sekä -aikaa on rajattu ja ne kerrotaan alustalla.

Opintojakson hyväksyttyyn suorittamiseen vaaditaan 2 monivalintatentin suorittamista sekä muiden kahdeksan kirjallisen osion tuottamista.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Monivalintatesteissä kysymykset on laadittu kokoontumis- ja löytötavaralaista. Näistä laista on myös powerpoint-esitykset, joissa on keskeinen sisältö koottuna. Kokoontumis- ja löytötavaralain soveltamisen osalta lainsäädäntö on kansallista. Muuten toteutusympäristöä ei ole rajattu.

Turvallisuussuunnittelussa hyödynnetään Tapahtumanjärjestäjän 2020 opasta. Opintomateriaaleista ja hyödynnettävistä pohjista löydät tiedot Learn-alustalta.

Arviointi:
Osaat käyttää johdonmukaisesti erilaisia ammattikäsitteitä.
Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tietolähteistä.
Osaat hahmottaa erilaisia tehtäväkokonaisuuksia.
Osaat toimia asiakkaiden, sidosryhmien kanssa yhteistyössä.
Osaat toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien osioiden palauttamista ja riittävän pistemäärän keräämistä seuraavasti:

0-40 p = 0 hylätty
41-52 p = 1
53-64 p = 2
65-76 p = 3
77-88 p = 4
89-100 p = 5

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Xamk Pulse, avoinamk@xamk.fi, puh. 044 702 8523 / Leena Parviainen

Opintosuoritusrekisterin ote 
Lähetämme sinulle sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusrekisterin otteen sen jälkeen, kun olet suorittanut opintojakson ja saanut siitä arvosanan. Ote toimii dokumenttina, jos esimerkiksi haet hyväksilukuja opintoihisi jossain toisessa korkeakoulussa. Opintoja voidaan hyväksilukea myös Xamkissa, jos tulet meille tutkinto-opiskelijaksi. Katso lisää nettisivultamme Opiskelu Xamk Pulsessa – Xamk.  
 

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää