Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson (arvioitu) suoritusaika on 3 kuukautta. Huom. ensimmäinen aloitus on 13.2.2024.

Jos opiskelet kesällä Pulsen opintoja, huomioithan, että lehtorit eivät anna ohjausta tai arvioi opintosuorituksia pääsääntöisesti 1.6.-18.8.2024 välisenä aikana.

Tämä opintojakso tulee tarjolle myös syksyllä 2024. Opintojakson ilmoittautuminen aukeaa kesäkuussa.

Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus:5 opintopistettä
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytä aikaisempaa osaamista
Opettaja: Pia Jääskeläinen, pia.m.jaaskelainen@xamk.fi

Väyläopinnot ammattiin opiskeleville: Liiketoiminnan perustutkinto -> Tradenomi (AMK), turvallisuusala

Muita turvallisuusalan opintojaksoja ovat mm.
Turvallisuusalan lainsäädäntö 5 op
Tapahtumaturvallisuus 5 op
Työturvallisuus 5 op
Turvallisuusalan tulevaisuuden teknologiat 5 op

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (AMK), turvallisuusala
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 18.6.2024. Tässä nonstop-aloituksena alkavassa koulutuksessa opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen.
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Huomioithan, että ilmoittautuminen Xamk Pulsen opintoihin on sitova eikä opiskelupaikan maksuton peruminen ole mahdollista. Saatuasi opiskelupaikan sinulta laskutetaan hinnastomme mukainen maksu, jota ei palauteta, vaikka keskeyttäisit opinnot.  

Jos et kuitenkaan aloita opintoja, ilmoita meille siitä ajoissa, jotta saamme poistettua sinut opintojaksolta. Näin tietoihisi ei jää merkintää suorittamatta jääneestä koulutuksesta. Peruminen tulee tehdä osoitteeseen avoinamk@xamk.fi

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin

Tavoitteet:
Toteutat yhteistyössä yrityksen, viranomaisten tai muiden alan toimijoiden kanssa turvallisuusprojektin. Projekti voi liittyä tapahtumaan, paikkaan, riskikartoitukseen tai muuhun alan keskeiseen toimintaan. Opit toimimaan käytännön tehtävässä suunnitelmallisesti, vastuullisesti ja asiantuntevasti. Saat toiminnastasi palautteen muilta toimijoilta ja opintojakson opettajalta. Tavoitteena on oppia soveltamaan opittuja asioita käytäntöön.

Sisältö:
Miten turvallisuusprojekti toteutetaan yhdessä yrityksen, viranomaisten ja alan toimijoiden kanssa?
Mitä suunnitelmallinen, vastuullinen ja asiantunteva toiminta näkyy turvallisuusprojektissa?
Miten sovellat opittua asiaa aidossa turvallisuusprojektissa?
Miten osaat hyödyntää saamaasi palautetta tulevissa tehtävissä?

Toteutus:
Voit opiskella opintojakson itsenäisesti verkossa. Lähiopetusta ei järjestetä.

Projektinhallintaan liittyvään teoriaan on tehty monivalintatesti, jonka voit suorittaa soveltuvana ajankohtana. Xamkin raportointiohjeen mukaisesti laaditut projektisuunnitelma ja raportti projektista ovat kirjallisia tuotoksia. Ne ovat osa kurssin hyväksyttyä suoritusta.

Kaikille pakolliset osiot:
1) PROJEKTINHALLINNAN TEORIA
2) PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN

Valinnaiset aihekokonaisuudet:
1) LEAN JA 5S: sovellat 5S-menetelmää työkohteeseen ja raportoit toteutuksen.
2) AVAINTURVALLISUUS: selvität avainturvallisuuden nykytason ja laadit tai päivität ohjeen.
3) TYÖOHJE: teet työohjeen kuvineen siitä, kuinka työ tehdään lähteiden mukaan turvallisesti.
4) TIETOTURVA: auditoi tietoturvallisuus VAHTI-ohjeistuksia hyödyntäen ja anna käytännön ohjeet kehittämiseen.
5) VAPAAVALINTAINEN AIHE: tämä aihe hyväksytään erikseen.

Määräajat löytyvät Learn-oppimisalustalta. Opintojakson aloituksen jälkeen kaikki osiot ovat auki ja voit suorittaa ne soveltuvassa aikataulussa. Monivalintatestin suorituskertoja sekä -aikaa on rajattu ja se kerrotaan alustalla.

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää monivalintatestin suorittamista, projektisuunnitelman sekä projektista laaditun raportin laatimista.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Projektiin liittyvässä teoriaosuudessa monivalintakysymykset on laadittu Hallittu projekti-kirjasta. Alustalla on myös aiheeseen liittyvä powerpoint-esitys, jossa lähdemateriaalista löytyvät tarkemmat tiedot.

Projektisuunnitelma osiossa on lähdemateriaalia turvallisuuden eri osa-alueista. Projektityö voi liittyä mihinkä tahansa näistä. Alustalla annetaan 4 eri nimettyä vaihtoehtoa turvallisuuden kehittämistyöksi. Näihin liittyen on myös powerpoint -aineistoa sekä linkkejä lisätietoihin.

Arviointi:
Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tietolähteistä.
Osaat hahmottaa turvallisuuteen liittyviä tehtävä kokonaisuuksia.
Toimia asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa yhteistyössä turvallisuusprojektissa.
Osaat toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti, asiantuntevasti ja vastuullisesti.

Opintojakson suoritus perustuu kokonaispisteisiin:

0-40 p = 0 hylätty
41-52 p = 1
53-64 p = 2
65-76 p = 3
77-88 p = 4
89-100 p = 5

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Xamk Pulse, avoinamk@xamk.fi, puh. 044 702 8523 / Leena Parviainen

Opintosuoritusrekisterin ote 
Lähetämme sinulle sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusrekisterin otteen sen jälkeen, kun olet suorittanut opintojakson ja saanut siitä arvosanan. Ote toimii dokumenttina, jos esimerkiksi haet hyväksilukuja opintoihisi jossain toisessa korkeakoulussa. Opintoja voidaan hyväksilukea myös Xamkissa, jos tulet meille tutkinto-opiskelijaksi. Katso lisää nettisivultamme Opiskelu Xamk Pulsessa – Xamk.  
 

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää