Yhteiskehittämistapahtumat ovat intensiivisiä ja nopeatempoisia tapahtumia,
joissa monialaiset opiskelijatiimit tuottavat ideoita työelämän haasteisiin.

Etusivu

Opiskelijoille

Opettajille

Kumppanina yhteiskehittämistapahtumassa

Yhteiskehittämistapahtumien kumppaneina voivat olla yritykset, muut organisaatiot, järjestöt tai hankkeet. Yritykset ja hankkeet voivat osallistua myös yhdessä.

Yhteistyökumppanin tehtävät

– antaa tosielämän haaste opiskelijoiden ratkottavaksi

– antaa omia resurssejaan toteutusprosessiin.

Osallistuminen antaa kumppanille mahdollisuuden haastaa omaa ajattelua. Tarkoitus ei ole saada valmiita ratkaisuja, vaan syötteitä ja polttoainetta toiminnan kehittämiseen.

Samalla voi saada uusia kontakteja alan osaajiin, jolloin tapahtuma voi olla apuna myös rekrytoinnissa. Etuna onkin monialainen verkostoituminen, jossa voi saada sparrausta kehittämistyöhön.

Hyöty kumppanille

Haastetta ratkomassa on useita monialaisia tiimejä, jotka tuottavat runsaan määrän ideoita. Yksi pidemmälle jalostettu idea pitchataan eli esitellään ”hissipuheella”. Yritykset saavat kaikki idea-aihiot käyttöönsä.

Tuotettujen ideoiden joukosta voi löytyä helmiä jatkokehittämiseen. Jatkokehittämistä voi jatkaa joko yrityksessä tai opiskelijayhteistyönä opintojaksoilla, harjoitteluissa tai opinnäytteenä.

Yhteiskehittämistapahtumaan osallistuvalta yritykseltä odotetaan

– Osallistumista kokouksiin ja haasteen muotoiluun.

– Haasteen taustamateriaalin toimittamista ennakkoon.

– Haasteen esittämistä opiskelijatiimeille tapahtuman alussa.

– Tapahtuman aikana tavoitettavuutta määräaikoina, mikäli opiskelijoilla on kysyttävää.

– Ideoiden pitchausesitysten kuuntelua (noin 6 minuuttia/esitys).

– Osallistumista parhaiden ideoiden arviointiraatiin ja tuomarityöskentelyyn

– Palautteen antamista opiskelijatiimeille.

– ”Panostusta” parhaan idean palkitsemiseen noin 50 euroa/opiskelija,  tiimeissä yleensä 3–5 opiskelijaa

Osallistujat ovat monialainen joukko osaajia

Kuvassa kolme opiskelijaa esittelee ideaansa raadille.

Yhteiskehittämistapahtumien (hackathon) osallistujamäärä vaihtelee useista kymmenistä jopa satoihin.

Opiskelijoista muodostetaan monialaisia joukkueita  ratkomaan haasteita. Tiimissä on 3–5 opiskelijaa. Samaa haastetta ratkomassa on useita tiimejä, joten ratkaisuja on luvassa useita.

Tapahtumia rikastuttaa se, että opiskelijat ovat mukana erilaisin valmiuksin eri opintojaksoilta ja aloilta. Lisäksi mukana on opintojaksojen opettajia ja hankehenkilöstöä mentoreina. Mentorit auttavat ja sparraavat opiskelijatiimien etenemisessä  tapahtuman aikana.

Tapahtuman järjestäjät  eli fasilitaattorit ohjaavat tapahtuman etenemistä. Mukana on usein myös eri alojen asiantuntijoita innostamassa luovaan työskentelyyn.

Lopuksi tuomaristo tai raati (haasteen antajat, yritysten edustajat, opettajat ja hankehenkilöstö) valitsevat parhaan ratkaisun, joka palkitaan.

Millainen on hyvä haastetehtävä?

Hyvä haastetehtävä on riittävän laaja, mutta kuitenkin teemaltaan rajattu.

Haaste voi olla yhden tai useamman yrityksen, hankkeen tai toimeksiantajan yhteinen (verkostoituminen).

Hyvä haaste mahdollistaa opiskelijoiden monialaisen osaamisen hyödyntämiseen ideoinnissa.

Opiskelijoilla on oltava saatavilla riittävästi tietoa ja taustamateriaalia yrityksestä ja haasteesta työskentelyn tueksi. Materiaali voi olla kirjallista, internetlinkkejä, kuvia, videoita ja sosiaalisen median materiaalia. Mahdollisuuksien mukaan opiskelijoille voi järjestää vierailun kohdeyritykseen.

Haasteen muotoiluun saa asiantuntija-apua yhteiskehittämistapahtuman järjestäjiltä.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Alumni- ja työelämäkoordinaattori
Laura Häkkinen
laura.hakkinen@xamk.fi

Jos olet mukana Xamkin hankkeissa, ota yhteyttä hankkeen projektipäällikköön tai opetushenkilöstöön.

Luokassa on kaksi pöytää, jonka äärellä opiskelijoita työssään.