• Artikkeli
  • Henkilöjuttu
  • Kokemus
  • Uutinen
Artikkeli
Henkilöjuttu
Kokemus
Uutinen

Hyvinvointialaa nostetaan kukoistukseen Etelä-Savossa

Etelä-Savossa on aloitettu mittava työ, jonka tavoitteena on saada hyvinvointiala kukoistamaan yhtenä maakunnan merkittävimpänä vetovoimatekijänä. Active Life HUB -hankkeen puitteissa edistetään hyvinvointipalveluiden saatavuutta ja uudistetaan palvelutarjontaa alueen asukkaiden, matkailijoiden ja kausiasukkaiden tarpeisiin.

Mikkeliläisen Landhaus Kekkolan yrittäjä Manuela Zirkler odottaa mahdollisuuksia kansainvälistymiseen, verkostoitumista alueen muiden hyvinvointiyritysten kanssa ja ideoita esimerkiksi tuotepaketteihin.

– Meillä on Etelä-Savossa annettavana aivan ainutlaatuinen Järvi-Suomen luonto, vesistö ja maailman puhtain ja terveellisin ruoka. Nämä kun paketoidaan ja markkinoidaan oikein, voimme olla turismin osalta Lappia edellä, Zirkler uskoo.

Yksi mukana olevista yrittäjistä on savonlinnalainen Mikko Saajanlehto, joka pitää aloitettua hanketta erittäin tarpeellisena.

– Etelä-Savossa väestö ikääntyy nopeammin kuin suurissa kaupungeissa, ja lisäksi merkittävä määrä kausiasukkaita kasvattaa hyvinvointipalveluiden tarvetta. Palveluiden tarjonnan ja kysynnän kohtaamisessa on kuitenkin haasteita, joita pyrimme ratkaisemaan hankkeen yhteistyöverkoston tuella, hän toteaa.

Saajanlehdon yritys, eLive Ecosystem Oy, kehittää laitteistoja kosketuksettomaan elintoimintojen seurantaan. Yrityksen kehittämää edistynyttä sensoriteknologiaa käytetään kotihoidon sovelluksissa, joissa tarkka ja huomaamaton etäseuranta parantaa asiakkaiden turvallisuudentunnetta ja mahdollistaa hoitoresurssien tehokkaamman käytön.

Hyvinvointi on valittu Etelä-Savossa älykkään erikoistumisen strategiseksi vahvuuskärjeksi.

– Meillä on täällä korkeatasoinen hyvinvointialan koulutus sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta, ja haluamme tavoittaa alueen yrityksiä laajemmin tämän toiminnan piiriin, sanoo Active Life HUB -hankkeen projektipäällikkö Katja Kiukas.
– Hankkeen myötä tämän erikoisosaamisen toivotaan lentävän korkealle ja hyödyttävän paremmin alueen elinkeinotoimintaa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Etelä-Savon alueella toimivat hyvinvointialan yritykset, alanvaihtajat ja kausityöntekijät, mutta toiminnalla tavoitetaan myös kaupunkien ja kuntien elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittämisen henkilöstöä. Mukaan on koottu yrityksiä kulttuurin, luonnon, matkailun ja teknologian toimialoilta.

Syksyyn 2025 asti jatkuvaa Active Life HUB -hanketta toteuttaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkimusyksikkö Active Life Lab. Rahoittajana on Etelä-Savon maakuntaliitto.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Katja Kiukas, Xamkin Active Life Lab, p. 050 344 0856

Yrittäjä Mikko Saajanlehto, eLiveEcosystem Oy, Savonlinna, 050 579 0242

Yrittäjä Manuela Zirkler, Landhaus Kekkola, Mikkeli, p. 040 371 2708

Active Life HUB – hyvinvointialan ekosysteemi Etelä-Savoon – Xamk

Tutustu myös näihin artikkeleihin