Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 20
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 2 vuotta
 • tutkintonimike: insinööri (ylempi AMK)
 • seuraava hakuaika ei ole tiedossa

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

 

Paranna kilpailukykyäsi ja uralla etenemistä sähköalalla

Sähkövoimatekniikan YAMK-koulutuksessa saat tiedot sähköalan viimeisimmistä kehitystrendeistä sähkötekniikan ja voimalaitostekniikan alalta.

Sähkö- ja energiatekninen ala on nopeassa muutoksessa: hajautettu energiantuotanto, energian varastointi, älykkäät sähköverkot sekä tulevaisuuden energiaratkaisut vaativat tekijältään uusia valmiuksia. Sähkönhuoltokentän organisaatiot kehittyvät, tehtäviä ulkoistetaan ja yritykset keskittyvät ydinosaamisalueisiinsa. Näiden muutosten kohtaamiseen saat parhaat mahdolliset eväät Xamkin sähkövoimatekniikan YAMK-koulutuksessa.

Koulutuksessa perehdyt johtamiseen, yrittäjyyteen sekä yleisiin kehittämismenetelmiin yhdessä muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Saat tiedot sähköalan viimeisimmistä kehitystrendeistä sähkötekniikan ja voimalaitostekniikan alalta. Sähkövoimatekniikan tulevaisuuden tekniikoiden tunnistaminen, energiatekninen osaaminen sekä liiketoimintaosaaminen parantavat kilpailukykyäsi työmarkkinoilla sekä uralla etenemisen mahdollisuuksiasi.

Sähkötekniikan opinnot keskittyvät sähkönjakelun luotettavuuteen ja älykkäisiin sähköverkkoihin sekä sähkökäyttöihin. Voimalaitostekniikan opinnoissa kehität osaamistasi energiatekniikan ja uusien energian tuotantojärjestelmien osalta.  

Sähkövoimatekniikan YAMK-koulutus on suunnattu pääosin asiantuntija- ja esimiestehtävissä oleville tai niihin pyrkiville sähköalan työntekijöille.

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Osaan koulutuksista voit hakea myös vastaavalla opintoasteen koulutuksella.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Opiskele joustavasti työn ohessa

Koulutus järjestetään monimuoto-opintoina, eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys. Opinnot sisältävät luentoja, tenttejä ja etänä tapahtuvaa virtuaalityöskentelyä, mutta myös itsenäistä opiskelua ja kirjallisia töitä. Opetusta on ryhmätyöskentelynä sekä laboratoriossa ja simulointiluokassa. Etätyöskentely voi myös olla mahdollista. 

Koulutus on pääosin lähiopetusta perjantai-illasta lauantaihin kerran kuukaudessa. Lisäksi ovat kaikkien koulutusten yhteisellä tarjottimelta olevat opinnot, joita voi olla keskiviikosta perjantaihin, mutta nämä opinnot voit suorittaa kahden vuoden aikana valintasi mukaan. Opetus tapahtuu pääosin Mikkelissä, mutta voimalaitostekniikan osalta osa koulutuksesta järjestetään Kotkassa. 

Verkostot työelämään mukaan

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin.  Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä.  Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Xamkilla on vahvat yhteistyösuhteet yrityksiin, julkiseen sektoriin ja kolmannen sektorin toimijoihin.

Sähkövoimatekniikan YAMK-koulutuksen tärkeimpiä työelämäkumppaneita ovat sähkönsiirto-operaattorit, sähköalalla toimivat suunnittelutoimistot ja teollisuus.

Opintojesi alussa käynnistetään koulutuksesi opiskelijavastaavan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi (HOPS), joka tukee opintojesi etenemistä ja ammatillista kasvuasi.

Opintojen sisältö

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä (op):

Ydinosaaminen, 20 op

 • älykkäät sähköverkot
 • johtaminen sähköalalla
 • energiatekniikka
 • sähkökäytöt

Ydinosaamisen opinnot koskevat kaikkia tutkinnon opiskelijoita.

Älykkäät sähköverkot –opintojaksossa perehdyt älykkäiden sähköverkkojen käsitteisiin sen eri osa-alueisiin sekä tietokonepohjaisiin laskentamenetelmiin. 

Johtaminen sähköalalla –opintojaksossa perehdyt johtamisen keskeisiin työkaluihin energia-alalla. 

Energiatekniikassa keskitytään termodynamiikan perusteisiin, kiertoprosesseihin ja energiataselaskelmiin. Tulet hallitsemaan uusiutuvien energiantuotantotapojen perustekniikat sekä voimalaitoskäytön perusteet. 

Sähkökäytöt -opintojakson suoritettuasi ymmärrät sähkökäytöt kokonaisuuksina. 

Täydentävä osaaminen, 10 op

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä,  monialaisesta Master School –tarjonnasta.

Täydentävissä opinnoissa tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä verkko- ja lähiopetuksena toteutettavia opintoja seuraavista kokonaisuuksista:

 • tutkimus ja kehittäminen
 • johtaminen ja yrittäjyys
 • kansainväliset työympäristöt
 • tieto, digitaalisuus ja verkostot

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat). Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta. 

Opinnäytetyö, 30 op

Tärkeä osa opintojasi on opinnäytetyö (30 op). Se liittyy parhaimmillaan oman työsi tai työyhteisösi kehittämiseen. Opinnäytetyössä tunnistat ammattialasi kehittämistarpeita – suunnittelet ja toteutat työelämän muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin. Voit tehdä opinnäytetyön myös Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeissa tai koulutuksen yhteistyöorganisaatioiden toimeksiannosta.

Opinnäytetyö ei välttämättä ole sidoksissa puhtaasti sähkö- tai energiatekniikoihin, vaan ymmärretään laajasti. Se voi sisältää alan muutosvaatimusten käytännön toteutusta, eri ilmiöiden tutkimista ja organisaatioiden kehittämistä.

Xamkin yamk-opiskelijat ovat tyytyväisiä opintoihinsa.

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman päätelaitteen (esimerkiksi kannettavan tietokoneen) käyttöä.

Lue lisää

Suurin kehitysaskel tuli työnantajalle tekemästäni opinnäytetyöstä

Strateginen johtamisen kurssi auttoi ymmärtämään silloisen työnantajani strategisia linjauksia. Jokaisessa opiskelutehtävässä vertasin strategiaa ja toimintatapoja siihen mitä opinnoissa käytiin. Miten työnantajani on strategiassaan onnistunut ja missä voisi olla parantamisen varaa? Tämä tosielämän ja teorian yhdistäminen auttoi helpommin ymmärtämään asioita.

Suurin kehitysaskel tuli työnantajalle tekemästäni opinnäytetyöstä, jolla oli yllättävän suuri merkitys itselleni ja yritykselle.

Juhani Liljanko, kunnossapitoinsinööri, Teollisuuden Voima Oyj

Lue lisää Juhanin opiskelusta.

Mikkelin kampus

Tutustu tästä

Kaikki YAMK-tutkinnot

Tutustu tästä

Kysy lisää koulutuksesta

Yliopettaja Juha Korpijärvi
puh. 050 312 5060
juha.korpijarvi@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 040 585 6610
hakijapalvelut@xamk.fi