Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikat 15
 • opiskelupaikka Kotka
 • opintojen kesto 1,5 vuotta
 • tutkintonimike merikapteeni (ylempi AMK), insinööri (ylempi AMK)
 • seuraava hakuaika ei ole tiedossa

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Pätevöidy monipuolisiin merenkulun johtotehtäviin

Jatkuva muutos meriliikenteessä, merikuljetuksissa sekä alan hallinnossa edellyttää johtamistaitoja.

Merenkulun ammattilaisella tulee olla kykyä johtaa organisaatioita sekä ihmisten että strategisten tavoitteiden ja vastuullisuuden näkökulmasta. Pitää myös olla kykyä huomioida toimialan kilpailutilanne, vaatimukset ja ympäristö ja juuri näihin tulevaisuuden tarpeisiin Xamkin merenkulun koulutus osaltaan vastaa.

Koulutuksen tavoitteena on johtamistaitojen kehittäminen. Tavoitteena on myös parantaa valmiuksiasi toimia merenkulkualan elinkeinon ja hallinnon asiantuntija- ja johtotehtävissä tulevaisuuden tarpeita vastaavasti.

Merenkulun johtamisen YAMK-tutkinnon suoritettuasi pätevöidyt monipuolisiin merenkulun johtotehtäviin. Voit toimia paremmin merenkulun kansainvälisessä toimintaympäristössä mm. itsenäisissä kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä, kehittämisprojektien johtajana, esimiehenä tai yrittäjänä.

Tutkintonimikkeesi on joko merikapteeni (ylempi AMK) tai insinööri (ylempi AMK), riippuen aikaisemmasta koulutustaustastasi.Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto.

Koulutus on suunnattu AMK-tutkinnon suorittaneille merikapteeneille tai merenkulun insinööreille, joilla on vähintään kaksi vuotta alaan liittyvää työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

| merenkulku | johtaminen | merikuljetukset | vastuullisuus | merenkulun hallinto |

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Osaan koulutuksista voit hakea myös vastaavalla opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Opiskele joustavasti työn ohella

Koulutus järjestetään monimuoto-opintoina, eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys. Opinnot sisältävät lähiopetusta, verkko-opetusta, itsenäistä opiskelua ja ryhmätyöskentelyä. Voit hyödyntää opintoja suoraan oman työsi kehittämisessä integroimalla opintojaksojen oppimistehtäviä omaan organisaatioosi ja työtehtäviisi. Jokaiseen opintojaksoon sisältyy 3-4 lähipäivää kampuksella.

Verkostot mukaan työelämään

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin.  Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä.  Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Xamkilla on vahvat yhteistyösuhteet yrityksiin, julkiseen sektoriin ja kolmannen sektorin toimijoihin. Koulutuksen tärkeimpiä työelämäkumppaneita ovat varustamot ja valtionhallinto.

Opintojesi alussa käynnistetään koulutuksesi opiskelijavastaavan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi (HOPS), joka tukee opintojesi etenemistä ja ammatillista kasvuasi.

Opintojen sisältö

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä (op):

Ydinosaaminen, 25 op

 • Merenkulun johtaminen (Leadership in Maritime Industry)
 • Projektijohtaminen ja asiantuntijuus (Project Management and Expertise)
 • Talousjohtaminen (Financial management)
 • Liiketoiminnan kehittäminen ja innovaatiot (Developing business and innovations)
 • Vastuullinen liiketoiminta merenkulussa (Responsible maritime business)

Merenkulun toimintaympäristöt

 • Tunnistat merenkulun toimintaympäristön ja sidosryhmien toiminnan.
 • Osaat arvioida liiketoiminnan mahdollisuuksia ja rajoitteita niin omassa organisaatiossasi kuin kilpailuympäristössä.
 • Osaat hankkia ja analysoida yrityksen tilaa ja tulevaisuutta koskevaa tietoa ja tehdä päätöksiä.
 • Osaat ennakoida ja arvioida liiketoimintaa ja liiketoiminnan kehittämistä talouden johtamisen näkökulmasta.

Projektit ja kehittäminen

 • Hallitset projektijohtamisen menetelmiä ja osaat suunnitella toteutuksia projektilähtöisesti resursseja hyödyntäen.
 • Osaat analysoida yrityksesi tai organisaatiosi nykytilaa ja tunnistat kehittämiskohteita.
 • Osaat suunnitella, johtaa ja toteuttaa kehittämishankkeita ja toimia erilaisissa kehittämisryhmissä.

Johtaminen

 • Osaat toimia ja tehdä päätöksiä yrityksessä tai organisaatiossa sekä strategisella että operatiivisella tasolla.
 • Tunnistat vastuullisuuden elementit osana johtamista.
 • Osaat toimia esimiehenä ja alaisena.

Ydinosaamisen opinnot koskevat kaikkia tutkinnon opiskelijoita.

Täydentävä osaaminen, 5 op

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä,  monialaisesta Master School –tarjonnasta. Voit siten rakentaa urapolkuasi HOPSisi mukaisesti ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla.

Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä verkko- ja lähiopetuksena toteutettavia opintoja seuraavista kokonaisuuksista:

 • tutkimus ja kehittäminen
 • johtaminen ja yrittäjyys
 • kansainväliset työympäristöt
 • tieto, digitaalisuus ja verkostot

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat). Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Opinnäytetyö, 30 op

Tärkeä osa opintojasi on opinnäytetyö. Se liittyy parhaimmillaan oman työsi tai työyhteisösi kehittämiseen. Opinnäytetyössä tunnistat ammattialasi kehittämistarpeita – suunnittelet ja toteutat työelämän muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin. Voit tehdä opinnäytetyön myös Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeissa.

Meriala on tulevaisuutta! Lue lisää.

Xamkin yamk-opiskelijat ovat tyytyväisiä opintoihinsa.

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman päätelaitteen (esimerkiksi kannettavan tietokoneen) käyttöä.

Lue lisää

Oma osaamiseni kehittyi hallintoon ja johtamiseen liittyvissä asioissa.

Koulutus auttoi hahmottamaan laajemman kokonaisuuden merenkulun alasta. Koulutus tarjosi myös eväitä johtamisen eri näkökulmiin. Tutkinnon suoritettuani työsuhteeni vakinaistettiin.

Oma osaamiseni kehittyi hallintoon ja johtamiseen liittyvissä asioissa. Opin esimerkiksi lukemaan tilinpäätöstietoja, johtamaan osaamista ja innovoimaan. Nämä ovat tärkeitä taitoja nykyajan muuttuvassa maailmassa.

Antti Lanki, merikapteeni (ylempi AMK)

Lue lisää Antin opinnoista.

Kotkan kampus

Tutustu tästä

Kaikki YAMK-tutkinnot

Tutustu tästä

Kysy lisää koulutuksesta

Opiskelijapalveluneuvoja Päivi Martin
puh. 044 702 8442
paivi.martin@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 044 702 8891
hakijapalvelut@xamk.fi