Metsätalouden liiketoiminta

Ylempi AMK-tutkinto

Kehitä osaamistasi metsäpalveluissa, digitaalisissa palveluissa sekä esimiestaidoissa ja johtamisessa.

Hyödynnä koulutusta suoraan työssäsi!

Hae kevään 2025 yhteishaussa!

Kevään yhteishaku on 11.-25.3.2025.

Monimuoto-opiskelu

Mikkeli

Aloituspaikat: 20 Opintojen kesto: 1-2 vuotta Seuraavat hakuajat: 11.3.-25.3.2025 Hakeminen ja valintaperusteet opintopolku.fi

Tutkintonimikkeet

 • Metsätalousinsinööri (ylempi AMK)

Metsäpalveluja, esimiestaitoja ja johtamista

Työelämälähtöisessä metsätalouden liiketoimintaosaamiseen painottuvassa YAMK-koulutuksessa kehität osaamistasi metsäpalveluissa, digitaalisissa palveluissa sekä esimiestaidoissa ja johtamisessa. Opinnoissasi yhdistät teoriaa käytännön työelämään, mikä tuo uusia näkökulmia oman työsi ja organisaatiosi kehittämiseen.

Metsäosaamisen laajeneminen liiketoiminnan suuntaan parantaa kilpailukykyäsi työmarkkinoilla. Kehität itseäsi niillä osa-alueilla, joista on juuri nyt polttava tarve metsäalalla toimintaympäristön muuttuessa.

Xamkin metsätalouden YAMK-koulutuksen voit räätälöidä tarpeittesi mukaiseksi. Se lisää opintojen mielekkyyttä ja osuvuutta juuri sinun tarpeisiisi.  

Metsätalouden liiketoiminnan koulutus perustuu työelämän tarpeisiin. Hyödynnät koulutusta suoraan työssäsi liittämällä opintojaksojen tehtävät ja opinnäytetyön suoraan työtehtäviisi.

Xamkin metsätalouden YAMK-koulutuksella on vahvat työelämäsuhteet. Koulutus tekee yhteistyötä sekä suurten kansainvälisten metsäalan yritysten että paikallisesti toimivien yritysten kanssa. Tutkinnon suoritettuasi voit toimia esimerkiksi kehittämisprojektien johdossa, vaativissa liiketoiminnan suunnittelu- ja johtotehtävissä tai itsenäisenä yrittäjänä.

Koulutus on monialaista ja opintojen aikana tutustut eri alojen ammattilaisiin. He – yhdessä opettajien kanssa – haastavat sinua tarvittaessa kriittiseen ajatteluun ja argumentointiin. Saat siis uusia näkemyksiä omaan alaasi ja kehität samalla muita aloja. Opiskelun aikana saatu monen eri alan asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen.

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

 • liiketoimintaosaaminen
 • metsäpalvelut
 • digitaaliset palvelut
 • esimiestaidot
 • johtaminen

Miksi kannattaa opiskella metsätalouden liiketoiminnan YAMK-koulutus Xamkissa?

.

Opintojen sisältö

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä (op)
Opinnot jakautuvat 30 opintopisteen opintojaksoihin ja 30 opintopisteen opinnäytetyöhön. Opintojaksot jakautuvat edelleen 20 opintopisteen ydinosaamiseen ja 10 opintopisteen täydentävään osaamiseen. 

Ydinosaaminen, 20 op

 • Digitaalisuus metsäasiantuntijan työvälineenä, 5 op 
 • Metsäpalvelujen kehittäminen, 5 op 
 • Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen, 5 op  
 • Myynnin johtaminen, 5 op 

Täydentävä osaaminen, 10 op

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta.   

Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:    

 • tutkimus ja kehittäminen   
 • johtaminen ja yrittäjyys   
 • kansainväliset työympäristöt   
 • tieto, digitaalisuus ja verkostot.   

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat).   

Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.   

Opinnäytetyö, 30 op

Tärkeä osa opintojasi on opinnäytetyö. Opinnäytetyö tehdään yleensä oman työnantajasi ja sinun yhdessä määrittelemästä aiheesta. Aihe on usein kehittämistehtävä. Viime aikoina aiheet ovat keskittyneet mm. strategiatyöhön, puunhankintaan, työhyvinvointiin, metsäpalvelujen kehittämiseen, digitalisiin palveluihin sekä esimiestyöhön. Opinnäytetyö on aina julkinen, mutta luottamukselliset tiedot voidaan jättää vain ohjaajasi tietoon.  

Opintojen ohjaus

Opintojesi alussa käynnistetään kanssasi henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnittelu (HOPS), jossa sinua tuetaan mm. opintoihisi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi.

Oma opiskelijavastaavasi ohjaa ja auttaa sinua suunnittelussa. Opiskelu Master Schoolissa auttaa sinua rakentamaan urapolkuasi mielenkiintosi ja tavoitteidesi mukaan. 

Lue opiskelijoiden tarinoita

YAMK-tutkinnon voit suorittaa työn ohella!

Koulutus järjestetään monimuoto-opintoina eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys. Opinnot sisältävät lähiopetusta, verkko-opetusta, itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä.  Voit hyödyntää opintoja suoraan oman työsi kehittämisessä integroimalla opintojaksojen oppimistehtäviä omaan organisaatioosi ja työtehtäviisi.

Koulutuksen toteutus

Opintojaksosta riippuen lähiopetusta on yhteensä 2−4 päivää ja ne toteutetaan arkipäivinä (torstai ja perjantai)  1−2 päivää kerrallaan. Lähiopetuksen määrä koko tutkinnossasi riippuu valinnoistasi, mutta yhteensä se on noin 12 –  16 päivää jakautuen tasaisesti elokuun – huhtikuun väliselle ajalle. Kaikissa opintojaksoissa on myös verkossa järjestettyä opetusta. Osa opintojaksoista toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jolloin lähiopetusta ei ole lainkaan.  

Tarjonta on jaettu kahteen ryhmään:

 • 1) Metsätalouden opetuksen
 • 2) Master Schoolin kaikille YAMK-opiskelijoille suunnattuun yhteiseen tarjontaan.

Metsätalouden opetuksen tarjoamat opintojaksot ovat:

 • Digitaalisuus metsäasiantuntijan työvälineenä 5 op
 • Metsäpalvelujen kehittäminen 5 op
 • Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen 5 op
 • Myynnin johtaminen 5 op. 

Opetus järjestetään Mikkelissä, Kasarmin kampuksella. Verkko-oppimisympäristöinä käytetään Learn-oppimisalustaa sekä MS Teamsia. 

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa. 

.

.

Verkostot mukaan työelämään

YAMK-opinnot ovat monialaisia ja opintojen aikana tutustut eri alojen ammattilaisiin. He – yhdessä opettajien kanssa – haastavat sinua tarvittaessa kriittiseen ajatteluun ja argumentointiin. Saat siis uusia näkemyksiä omaan alaasi ja kehität samalla muita aloja.

Opiskelun aikana saatu monen eri alan asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen. Tätä ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneet pitävät yhtenä Master Schoolin tärkeimmistä asioista.

Jos suunnittelet urasi kansainvälistymistä, antaa Master School myös mahdollisuuden kansainväliseen vaihtoon partnerikouluissa.

Tarjolla kehittävä ote työhön

Master Schoolissa opit hankkimaan ja käsittelemään oman alasi tutkimustietoa ja soveltamaan sitä työssäsi. Oppiminen on tutkivaa, kehittävää ja innovaatioita edistävää.

Voit halutessasi tehdä kehittämistöitä ja muita tehtäviä Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) hankkeissa.

TKI-asiantuntijat ovatkin tärkeä osa Xamkin Master Schoolia, joista rakentuu hyvä verkosto myös työelämään. Xamkissa on Suomen ammattikorkeakoulujen laajin TKI-toiminta, hankkeita on vuositasolla käynnissä noin 300.

Nainen ja mies katsovat tietokonetta kahvikuppien äärellä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä koulutuksesta

Ylempään AMK-tutkintoon voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Joihinkin YAMK-koulutuksiin voi hakea myös vastaavan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneet.

Lisäksi kaikkiin YAMK-koulutuksiin vaaditaan kahden vuoden alan työkokemus.

YAMK-tutkinnon voi suorittaa työn ohessa. Koulutukset toteutetaan joko monimuoto-opetuksena tai kokonaan verkko-opetuksena.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään opintojen alussa oma henkilökohtainen opintosuunnitelma. Tee tämän pohjalta oma aikataulusi ja opiskelusuunnitelma, joka on arkeesi sopiva. Ole realistinen ja mieti mitkä ajat voit käyttää opiskeluun ja mitkä työhön, muuhun elämään ja vapaa-aikaan.

Xamkin YAMK-tutkinnot koostuvat

 • ydinosaamisesta
  • syventävät ammattiopinnot (50-70 op, tutkinnon laajuudesta riippuen)
  • opinnäytetyö (30 op)
 • täydentävästä osaamisesta
  • vapaasti valittavat opinnot opiskelijan valintojen mukaisesti (5-20 op, tutkinnon laajuudesta riippuen

Keskeinen osa tutkintoa on opinnäytetyönä tehtävä työelämän kehittämistehtävä, jonka aiheen voit valita oman työsi kehittämistarpeiden mukaan.

Koulutuskohtaiset opintojen rakennetaulukot ja opintojen sisällön löydät opinto-oppaasta.

Xamkissa tuetaan opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Tukea saat sekä opintojen suorittamiseen, osaamisen kehittämiseen sekä hyvinvointiin ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen. Hyvinvointisi eteen tekee töitä koko korkeakoulumme henkilökunta. 

 • Oppimisen ja opintojen suorittamisen tuki: opettajat, harjoittelun ohjaajat, opintotoimisto, E-kampus ja muut tukipalvelut
 • Osaamisen kehittäminen ja urasuunnittelun tuki: opettajat, opiskelijavastaavat, opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat ja Xamkin tukipalvelut
 • Hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tuki: opintopsykologit, opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijat, erityisopettajat, opiskeluterveydenhuolto, tutorit, Xamk Sports, opiskelijakunta Kaakko, oppilaitospastorit.

Kansainvälinen yhteistyöverkostossa on partnereita kymmenistä eri maista. Xamkissa on mahdollista lisätä opiskeluun kansainvälisyyttä monella tavalla. Voit opiskella tai suorittaa harjoittelun ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa tai -organisaatiossa joko Erasmus+-, Nordplus- tai kahdenvälisten vaihtosopimusten kautta. Voit myös suorittaa tutkinnon tai osan siitä englannin kielellä. 

Ulkomailla opiskelu tarjoaa mielenkiintoisten opintojen lisäksi myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa sekä itsevarmuutta. Valmiutesi toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työelämässä kasvavat. Opiskeluvaihto on osa laadukasta korkeakouluopiskelua ja se edistää ammatillista kasvua ja osaamista. 

Xamk on myös mukana Eurooppa -yliopisto INGENIUM-verkostossa, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin 10 Days of INGENIUM tapahtumien Junior ja Senior Schooleihin.

Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esimerkiksi kannettavia tietokoneita).

Xamk ilmoittaa opiskelijalle opintoihin suositellun laitteiston ja opiskelija hankkii laitteen omatoimisesti ja -kustanteisesti. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan laitesuosituksen mukaisesti. Joissain koulutuksissa, joissa tarvitaan ohjelmistoja, joita ei ole järkevästi saatavilla omiin päätelaitteisiin, osa opetuksesta järjestetään kampusten atk-luokissa. Microsoft Office -tuotteet saat opintoja varten käyttöösi maksutta.

Master Schoolissa arvostetaan sekä työelämässä että aikaisemmissa opinnoissa hankittua osaamista. Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa suunnitellaan opintopolku, jossa huomioidaan aiemmat opinnot ja osaaminen.

Niitä voidaan hyväksilukea osaksi opintoja kolmella tavalla

 • korvaamalla
 • sisällyttämällä
 • näytöllä.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopistossa suoritettu maisteritutkinto.

Tutustu kampukseen

Tutustu kampukseen

Xamkin kampukset ovat Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa.

Viisi eri-ikäistä naista istuu neuvottelupöydän ääressä.

Miten YAMK-tutkinto suoritetaan?

Miten YAMK-tutkinto suoritetaan?

Lue lisää toteutustavoista ja opintojen yleisestä rakenteesta.

YAMK-tutkintoon polun kautta?

YAMK-tutkintoon polun kautta?

Polkuopinnoissa suoritetaan tietyn YAMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opintoja. Suoritetut opinnot antavat hakukelpoisuuden Xamkiin avoimen väylän haussa.

Nainen ja mies katsovat tietokonetta kahvikuppien äärellä.

Kansainvälisty Xamkissa

Kansainvälisty Xamkissa

Tiesitkö että voit lähteä vaihtoon myös YAMK-opinnoissa? Lue lisää kansainvälisyydestä.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Tilaa uutiskirje!

Tilaa uutiskirje Xamkin koulutuksista. Saat tietoa Xamkista, AMK- ja YAMK-tutkintokoulutuksista sekä kiinnostavista Xamk Pulse avoimen ammattikorkeakoulun opintojaksoista.

Kysy lisää koulutuksesta

Sähköposti
Kati.Kontinen@xamk.fi
Yksikkö
Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksi
Kati Kontinen
Lehtori
Kati.Kontinen@xamk.fi

Ota yhteyttä hakijapalveluihin

Xamkin hakijapalvelut palvelee ensisijaisesti tutkinto-opiskeluun hakemiseen liittyvissä asioissa. Voit ottaa meihin yhteyttä soittamalla tai verkkolomakkeellamme.

Puhelinpalvelu heinäkuussa:

 • mape klo 1013

Suomenkielinen tutkintokoulutus:

 • 044 702 8891 
 • 040 585 6610

Englanninkielinen tutkintokoulutus:

 • 040 585 6610

Yhteydenottopyyntö verkkolomakkeella: