Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 20
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 1-2 vuotta
 • tutkintonimike: metsätalousinsinööri (ylempi AMK)
 • seuraava hakuaika 11.-25.3.2025

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Metsäpalveluja, esimiestaitoja ja johtamista

Kehitä osaamistasi metsäpalveluissa, digitaalisissa palveluissa sekä esimiestaidoissa ja johtamisessa.

Työelämälähtöisessä metsätalouden liiketoimintaosaamiseen painottuvassa YAMK-koulutuksessa kehität osaamistasi metsäpalveluissa, digitaalisissa palveluissa sekä esimiestaidoissa ja johtamisessa. Opinnoissasi yhdistät teoriaa käytännön työelämään, mikä tuo uusia näkökulmia oman työsi ja organisaatiosi kehittämiseen.

Metsäosaamisen laajeneminen liiketoiminnan suuntaan parantaa kilpailukykyäsi työmarkkinoilla. Kehität itseäsi niillä osa-alueilla, joista on juuri nyt polttava tarve metsäalalla toimintaympäristön muuttuessa.

Xamkin metsätalouden YAMK-koulutuksen voit räätälöidä tarpeittesi mukaiseksi. Se lisää opintojen mielekkyyttä ja osuvuutta juuri sinun tarpeisiisi 

Metsätalouden liiketoiminnan koulutus perustuu työelämän tarpeisiin. Hyödynnät koulutusta suoraan työssäsi liittämällä opintojaksojen tehtävät ja opinnäytetyön suoraan työtehtäviisi.

Xamkin metsätalouden YAMK-koulutuksella on vahvat työelämäsuhteet. Koulutus tekee yhteistyötä sekä suurten kansainvälisten metsäalan yritysten että paikallisesti toimivien yritysten kanssa. Tutkinnon suoritettuasi voit toimia esimerkiksi kehittämisprojektien johdossa, vaativissa liiketoiminnan suunnittelu- ja johtotehtävissä tai itsenäisenä yrittäjänä.

Koulutus on monialaista ja opintojen aikana tutustut eri alojen ammattilaisiin. He – yhdessä opettajien kanssa – haastavat sinua tarvittaessa kriittiseen ajatteluun ja argumentointiin. Saat siis uusia näkemyksiä omaan alaasi ja kehität samalla muita aloja. Opiskelun aikana saatu monen eri alan asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen.

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Osaan koulutuksista voit hakea myös vastaavalla opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Opiskele joustavasti työn ohella

Koulutus järjestetäänmonimuoto-opintoina eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys. Opinnot sisältävät lähiopetusta, verkko-opetusta, itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä.  Voit hyödyntää opintoja suoraan oman työsi kehittämisessä integroimalla opintojaksojen oppimistehtäviä omaan organisaatioosi ja työtehtäviisi.

Opintojaksosta riippuen lähiopetusta on yhteensä 24 päivää ja ne toteutetaan arkipäivinä (torstai ja perjantai)  12 päivää kerrallaan. Lähiopetuksen määrä koko tutkinnossasi riippuu valinnoistasi, mutta yhteensä se on noin 12 –  16 päivää jakautuen tasaisesti elokuun – huhtikuun väliselle ajalle. Kaikissa opintojaksoissa on myös verkossa järjestettyä opetusta. Osa opintojaksoista toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jolloin lähiopetusta ei ole lainkaan.  

Tarjonta on jaettu kahteen ryhmään:

 • 1) Metsätalouden opetuksen
 • 2) Master Schoolin kaikille YAMK-opiskelijoille suunnattuun yhteiseen tarjontaan.

Metsätalouden opetuksen tarjoamat opintojaksot ovat:

 • Digitaalisuus metsäasiantuntijan työvälineenä 5 op
 • Metsäpalvelujen kehittäminen 5 op
 • Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen 5 op
 • Myynnin johtaminen 5 op. 

Opetus järjestetään Mikkelissä, Kasarmin kampuksella. Verkko-oppimisympäristöinä käytetään Learn-oppimisalustaa sekä MS Teamsia. 

Opintojesi alussa käynnistetään kanssasi henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnittelu (HOPS), jossa sinua tuetaan mm. opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Oma opiskelijavastaavasi ohjaa ja auttaa sinua suunnittelussa.

Verkostot työelämään mukaan

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin. Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Opintojen sisältö

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä (op)
Opinnot jakautuvat 30 opintopisteen opintojaksoihin ja 30 opintopisteen opinnäytetyöhön. Opintojaksot jakautuvat edelleen 20 opintopisteen ydinosaamiseen ja 10 opintopisteen täydentävään osaamiseen. 

Ydinosaaminen, 20 op

 • Digitaalisuus metsäasiantuntijan työvälineenä, 5 op 
 • Metsäpalvelujen kehittäminen, 5 op 
 • Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen, 5 op  
 • Myynnin johtaminen, 5 op 

Täydentävä osaaminen, 10 op

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta.   

Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:    

 • tutkimus ja kehittäminen 
 • johtaminen ja yrittäjyys 
 • kansainväliset työympäristöt 
 • tieto, digitaalisuus ja verkostot. 

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat).   

Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.   

Opinnäytetyö, 30 op

Tärkeä osa opintojasi on opinnäytetyö. Opinnäytetyö tehdään yleensä oman työnantajasi ja sinun yhdessä määrittelemästä aiheesta. Aihe on usein kehittämistehtävä. Viime aikoina aiheet ovat keskittyneet mm. strategiatyöhön, puunhankintaan, työhyvinvointiin, metsäpalvelujen kehittämiseen, digitalisiin palveluihin sekä esimiestyöhön. Opinnäytetyö on aina julkinen, mutta luottamukselliset tiedot voidaan jättää vain ohjaajasi tietoon.    

Opiskelu on virkistävä irrotus työstä!

Metsätalouden YAMK-opintojen suorittaminen työn ohella on tehty joustavaksi. Opintojen kesto on itsestä ja omasta elämäntilanteesta kiinni ja muutama läsnäoloa vaativa koulupäivä kuukaudessa on virkistävä irrotus tavanomaisesta työelämästä.

Lue lisää Eveliinan opinnoista

Xamkin yamk-opiskelijat ovat tyytyväisiä opintoihinsa.

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää opintojen sisällöstä

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää valintaperusteista

Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman päätelaitteen (esimerkiksi kannettavan tietokoneen) käyttöä.

Lue lisää Byodista

Mikkelin kampus

Tutustu Mikkelin kampukseen

Kaikki YAMK-tutkinnot

Tutustu tästä YAMK-tutkintoihin

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Kati Kontinen
kati.kontinen@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 040 585 6610
hakijapalvelut@xamk.fi