Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 20
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 2 vuotta
 • tutkintonimike: metsätalousinsinööri (ylempi AMK)
 • seuraava hakuaika 15.-30.3.2023

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Metsäpalveluja, esimiestaitoja ja johtamista

Kehitä osaamistasi metsäpalveluissa, digitaalisissa palveluissa sekä esimiestaidoissa ja johtamisessa.

Työelämälähtöisessä metsätalouden liiketoimintaosaamiseen painottuvassa koulutuksessa kehität osaamistasi metsäpalveluissa, digitaalisissa palveluissa sekä esimiestaidoissa ja johtamisessa. Opinnoissasi yhdistät teoriaa käytännön työelämään, mikä tuo uusia näkökulmia oman työsi ja organisaatiosi kehittämiseen.

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa sinulle sellaisia tietoja ja taitoja, joita alan vaativissa tehtävissä toimivat ammattilaiset tarvitsevat. Metsäosaamisen laajeneminen liiketoiminnan suuntaan parantaa kilpailukykyäsi työmarkkinoilla sekä uralla etenemisen mahdollisuuksiasi. Kehität itseäsi niillä osa-alueilla, joista on juuri nyt polttava tarve metsäalalla toimintaympäristön muuttuessa.

Metsätalouden liiketoiminnan koulutus perustuu työelämän tarpeisiin. Hyödynnät koulutusta suoraan työssäsi liittämällä opintojaksojen tehtävät ja opinnäytetyön suoraan työtehtäviisi.

Xamkin metsätalouden YAMK-koulutuksella on vahvat työelämäsuhteet. Koulutus tekee yhteistyötä sekä suurten kansainvälisten metsäalan yritysten että paikallisesti toimivien yritysten kanssa. Tutkinnon suoritettuasi voit toimia esimerkiksi kehittämisprojektien johdossa, vaativissa liiketoiminnan suunnittelu- ja johtotehtävissä tai itsenäisenä yrittäjänä.

Koulutus on monialaista ja opintojen aikana tutustut eri alojen ammattilaisiin. He – yhdessä opettajien kanssa – haastavat sinua tarvittaessa kriittiseen ajatteluun ja argumentointiin. Saat siis uusia näkemyksiä omaan alaasi ja kehität samalla muita aloja. Opiskelun aikana saatu monen eri alan asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen.

Koulutus on suunnattu metsätalousinsinööri (AMK) -tutkinnon suorittaneille.

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Osaan koulutuksista voit hakea myös vastaavalla opintoasteen koulutuksella.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Opiskele joustavasti työn ohella

Koulutus järjestetäänmonimuoto-opintoina eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys. Opinnot sisältävät lähiopetusta, verkko-opetusta, itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä.  Voit hyödyntää opintoja suoraan oman työsi kehittämisessä integroimalla opintojaksojen oppimistehtäviä omaan organisaatioosi ja työtehtäviisi.

Osa opintojaksoista toteutetaan kokonaan verkko-opintoina. Opintojaksosta riippuen lähiopetusta on  yhteensä 2−4 päivää ja ne toteutetaan arkipäivinä 1−2 päivää kerrallaan Xamkin Mikkelin kampuksella.

Opintojen aikana voit hyödyntää Master schoolin kansainvälistä opintotarjontaa tai metsätalouden koulutuksen kansainvälisiä opiskelijavaihtomahdollisuuksia.

Verkostot työelämään mukaan

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin.  Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä.  Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Opintojesi alussa käynnistetään kanssasi henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnittelu (HOPS), jossa sinua tuetaan mm. opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi. Oma opiskelijavastaavasi ohjaa ja auttaa sinua suunnittelussa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle YAMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin. Koulutuksessa saat eväitä myös yrittäjäksi ryhtymiseen.

Opintojen sisältö

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä (op):

Ydinosaaminen, 20 op

 • digitaalisuus metsäasiantuntijan työvälineenä
 • metsäpalvelujen kehittäminen
 • johtamisen ja esimiestyön kehittäminen
 • myynnin johtaminen

Ydinosaamisen opinnot koskevat kaikkia tutkinnon opiskelijoita.

Täydentävä osaaminen, 10 op

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä,  monialaisesta Master School –tarjonnasta. Voit siten rakentaa urapolkuasi HOPSisi mukaisesti ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla.

Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:

 • tutkimus ja kehittäminen
 • johtaminen ja yrittäjyys
 • kansainväliset työympäristöt
 • tieto, digitaalisuus ja verkostot

Täydentäviä opintoja voit valita myös muissa korkeakouluissa tarjolla olevista, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista. Opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.

Opinnäytetyö, 30 op

Tärkeä osa opintojasi on opinnäytetyö. Se liittyy oman työsi tai työyhteisösi kehittämiseen. Opinnäytetyössä tunnistat ammattialasi kehittämistarpeita – suunnittelet ja toteutat työelämän muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin. Voit tehdä opinnäytetyön myös Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeissa.

Opiskelu on virkistävä irrotus työstä!

Metsätalouden YAMK-opintojen suorittaminen työn ohella on tehty joustavaksi. Opintojen kesto on itsestä ja omasta elämäntilanteesta kiinni ja muutama läsnäoloa vaativa koulupäivä kuukaudessa on virkistävä irrotus tavanomaisesta työelämästä.

Lue lisää Eveliinan opinnoista

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää

Bring Your Own Device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman päätelaitteen (esimerkiksi kannettavan tietokoneen) käyttöä.

Lue lisää

Mikkelin kampus

Tutustu tästä

Kaikki YAMK-tutkinnot

Tutustu tästä

Kysy lisää koulutuksesta

Koulutusvastaava Pasi Pakkala
puh. 0400 780 029
pasi.pakkala@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 040 585 6610
hakijapalvelut@xamk.fi