• Artikkeli
  • Henkilöjuttu
  • Kokemus
  • Uutinen
Artikkeli
Henkilöjuttu
Kokemus
Uutinen

Mistä löytyy tulevaisuustietoa? -kysely peruskouluille Kymenlaaksossa

Peruskoulun tulevaisuustyö-hankkeessa (OKM) visioidaan, millainen koulu mahdollistaa nuorille merkityksellisen elämän ja tukee oppimista maailman muuttuessa. Suuret linjanvedot ovat tärkeitä. Ehkäpä voi huokaista, että “jo on aikakin”. Tulevaisuutta koskevia valintoja tehdään kuitenkin joka päivä. Yhä uudet oppilaat kasvavat sekä siirtyvät jatko-opintoihin ja työelämään. Välillä tuntuu, että vain kavereiden ja somen mielipiteellä on vaikutusta nuoren valintoihin. Loppupelissä kuitenkin kokonaisuus ratkaisee, ja “koko kylä kasvattaa”.

Mistä tulevaisuustietoa löytyy?

Mistä siis peruskoululaisten huoltajat ja kouluhenkilökunta löytävät tietoa tulevaisuudesta ja siihen liittyvistä valinnoista, jotta he voivat tukea omalta osaltaan tulevaisuutta koskevissa valinnoissa?

Kymistämö-hankkeessa on tehty pieni kysely Kymenlaakson peruskouluille tammi-helmikuun vaihteessa. Vastaajat kertoivat hyödyntävänsä laajaa kirjoa erilaisia tietolähteitä tulevaisuutta koskeviin aiheisiin perehtyessään, mutta kokivat myös haasteita erityisesti paikallisen tiedon saatavuudessa. Monet vastaajat mainitsivat median, koulutuksen, kirjallisuuden ja verkostoitumisen tärkeinä keinoina tiedon saamiseksi.

Kokemus ja elämän oppitunnit sekä kollegoilta saatu tieto koettiin myös arvokkaiksi. Samaan aikaan kuitenkin jotkut vastaajat kertoivat tietoa olevan vähän tai eivät tienneet, mistä sitä löytäisivät. 

Lisää tuloksia saatavilla myöhemmin

Pidempi artikkeli peruskoulujen tulevaisuusaiheita koskevasta kyselystä on luettavissa myöhemmin helmikuun aikana Xamk Next -verkkolehdestä. Artikkeli liitetään myös Kymistämö-hankkeen sekä ennakointi.kymenlaakso.fi -verkkosivuille. 

Verkkokyselyyn vastasi 49 peruskoululaisten huoltajaa ja kouluhenkilöstön sekä kuntatason edustajaa Kymenlaaksosta. Kysely oli avoinna tammi-helmikuun 2024 vaihteessa. Lisätiedustelut kysely tuloksista:

Kati Viljakainen | kati.viljakainen@xamk.fi | +358 504123188 

Blogikirjoitus julkaistu 8.2.2024.

Tutustu myös näihin artikkeleihin