• Artikkeli
  • Henkilöjuttu
  • Kokemus
  • Uutinen
Artikkeli
Henkilöjuttu
Kokemus
Uutinen

Laaja-alaiset havainnot nuorisotyöstä jalostuvat YAMK-opinnoissa


Olen Harri Liikala, 30-vuotias Helsingissä asuva kansalaistoiminnan ja nuorisotyön ammattilainen. Minua pyydettiin kertomaan työhistoriastani sekä opinnoistani Xamkissa. Tämä on minulle mieluisa tehtävä, koska olen ylpeä matkastani ja kokemuksistani Xamkissa.

Opiskelin Mikkelin ammattikorkeakoulussa 2010–2014 ja valmistuin yhteisöpedagogiksi. Opinnoissani painottui vahvasti kansalaistoiminta ja nuorisotyö. Pääsin Mikkeliin suoraan sisään nuorella iällä ja tämä näkyi omissa opinnoissani vahvana kasvun aikana. Sain hienoja ystäviä, elin aktiivista opiskelijaelämää ja toimin opintojen ohessa erilaisissa järjestötehtävissä.

Xamk on palkittu Suomen parhaana ammattikorkeakouluna ja tämän voin jakaa monella tapaa. Opetus oli korkeatasoista ja Mikkelin kampus oli todella viihtyisä. Niin mukavaa, kuin opiskelu olikin, oli aika siirtyä työelämään.

Työura

Valmistuttuani tulin valituksi Heinäveden kuntaan koulunuorisotyöntekijäksi. Tehtävä oli vuoden mittainen ja oli hankerahoitteinen. Heinäveden kunta on 3000 asukkaan kunta, joka tarjosi minulle aitiopaikan oppia ja havainnoida, millaista on nuorisotalotyö ja nuorisotyö pienessä kunnassa. Työyhteisö oli erinomainen ja minulla jäi vuodesta paljon käteen. Näin millaista on nuorisotyö pienessä kunnassa, jossa on yksi esihenkilö, nuorisotyöntekijä ja yksi etsivä nuorisotyöntekijä. Heinäveden opit ovat olleet aina mukanani, kun mietin nuorisotyön resurssointia ja kuinka pienissä kunnissa tehdään hyvää nuorisotyötä vaikkakin resurssit ovat henkilöstömitoituksena pienet.

Heinäveden jälkeen asuin vuoden Tallinnassa ja tutustuin virolaiseen nuorisotyöhön ja kansalaistoimintaan. Vuoden aikana opin, kuinka esimerkiksi Euroopan Unioni on merkittävä nuorisotyön rahoittaja.

Viron jälkeen muutin Helsinkiin ja toimin mm. Itäkeskuksen alue- ja osallisuusohjaajana vastaten kouluyhteistyöstä. Opin mm. monikulttuurisesta nuorisotyöstä. Itäkeskuksen jälkeen oli vuoden Vantaan nuorisopalveluilla digitaalisen nuorisotyön ohjaajana käynnistämässä Tikkurilan pelitaloa. Pelitalon käynnistäminen opetti minulle digitaalisesta nuorisotyöstä ja kuinka tehdään monialaista yhteistyötä esimerkiksi ict-tuen kanssa.

Teen opinnäytetyöni nuorisovaltuutettujen hyvinvoinnista nuorisovaltuustotoiminnassa.

Vantaan jälkeen minut kutsuttiin töihin Helsingin nuorisopalveluille toimimaan Helsingin nuorisoneuvoston nuoriso-ohjajana. Tässä tehtävässä toimin 3-vuotta ja se toimi minulle nuorisopolitiikan korkeakouluna. Olen toiminut itse nuorisovaltuuston puheenjohtajana, käynnistänyt Heinäveden nuorisovaltuustoa ja Helsingin nuorisovaltuuston ohjaajana toimiminen on antanut minulle vahvan ymmärryksen nuorisovaltuustotoiminnasta. Nuorisovaltuustotoiminnan tarkastelu jatkuu tällä hetkellä opinnäytetyön muodossa. Teen opinnäytetyöni nuorisovaltuutettujen hyvinvoinnista nuorisovaltuustotoiminnassa.

Tällä hetkellä toimin Espoon nuorisopalveluilla palveluvastaavana Matinkylä-Olari-Tapiola alueella. Tiimiini kuuluu 15 työntekijää. Toimin ensimmäistä kertaa esihenkilönä ja opinnoista on ollut suuri hyöty esihenkilötyössä. Opinnoissa on vahva johtamisen ja asiantuntijuuden painotus ja voit itse valita opinnoissasi haluatko poimia enemmän johtamisen vai asiantuntijaksi valmentavia opintoja.

Opintojen ohella toimin Nuoli ry:n puheenjohtajana kaudet 2022–2023. Nuolen puheenjohtajana toimin korkeasti koulutettujen nuoriso- ja liikunta-alan työntekijöiden sekä asiantuntija- ja esihenkilötyössä toimivien edunvalvojana. Tätä edunvalvontaa tukee myös YAMK-opinnot.

Saatoitte varmaankin hengästyä. Älkää pelätkö, niin minäkin. Mutta minulla on ollut tiedostettuna punainen lanka siinä, miksi olen halunnut nähdä erilaisia työmuotoja. Olen halunnut nähdä niin pienen kunnan nuorisotyön, kuin Suomen suurimman kaupungin tarjoamat palvelut. Olen saanut laaja-alaisesti havaintoja suomalaisesta nuorisotyöstä ja nyt ne jalostuvat YAMK-opinnoissa.

YAMK-opinnot

Aloitin nuorisokasvatuksen johtamisen- ja kehittämisen opinnot syksyllä 2021. Hain tarkoituksella 7-vuotta opintojen jälkeen, jotta osaisin havainnoida työssä oppimaani opinnoissa. Tässä YAMK-opinnot ovat olleet erinomaisia. Yhteisöpedagogitutkinto antoi perusosaamisen, jota työelämä on tukenut, mutta YAMK-opinnot ovat syventäneet ammatillisuuttani. Opinnot ovat opettaneet kriittistä arviointia niin omasta työtavasta, kuin nuorisotyön muodoista. Opinnot ovat antaneet minulle ymmärrystä esimerkiksi siitä, mitä on hyvä kehittäminen ja olen saanut vahvaa pohjaa kasvattaa omaa nuorisopolitiikan asiantuntijuuttani.

Opintoja voi suorittaa niin lähijaksoilla, kuin etänä. Olen itse pitänyt lähijaksoista, koska se tarjoaa mahdollisuuden tavata opiskelutovereita eri kunnista ja aloilta. Olen oppinut esimerkiksi työpajatoiminnan työkentästä sekä hankemaailmasta. Rautaisia ammattilaisia ja kontakteja, joista on hyötyä niin itselle, kuin toisille.

Kaiken kaikkiaan suosittelen vahvasti yamk-opintoja. Kyllä se aikaa vie ja energiaa, mutta antaa valtavasti. Xamkista tulee kovia osaajia, joita arvostetaan työmarkkinoilla. Meiltä tulee hyviä tyyppejä ja rautaisia osaajia monialaisiin työtehtäviin. Ole sinä yksi heistä.

Tutustu myös näihin artikkeleihin

Lue lisää nuorisokasvatuksen kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksesta