Itseohjautuvuus on työelämän aikuisuutta

Ensimmäisessä webinaarissa Filosofian Akatemian Eero Lahtinen analysoi niin yksikön kuin organisaation vinkkelistä, miksi itseohjautuvuus on tavoittelemisen arvoinen asia.

Sisäisen motivaation teorian mukaan ihminen motivoituu, kun kolme asiaa toteutuu: ihmisellä on vapautta, virtaus toimii ja vastuut ovat selkeät.

Vapaus tarkoittaa sitä, että ihminen kokee voivansa päättää työhönsä liittyvistä asioista.

Virtaus takaa palautetta ja ihminen kokee, että hän pystyy oppimaan.

Vastuu merkitsee yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvaisuuden kokemusta, kun ihmiset kokevat, että päämäärä on yhteinen ja merkityksellinen.

Lahtinen korostaa, että kun nämä kolme asiaa toimivat, ihminen voi hyvin työssä, on tyytyväinen työhönsä, hänellä on sisäistä motivaatiota ja hän myös saa aikaan asioita.

Mahdollistaako organisaatio itseohjautuvuuden?

Itseohjautuvuuden eri muodot työelämässä Lahtinen jakaa kolmeen eri tyyppiin. Yksilö on itseohjautuva, kun hän on riittävän omatoiminen ja osaa johtaa itseään.

Yhteisö-ohjautuvuus tarkoittaa työyhteisön tapaa johtaa työtä yhdessä sille annetussa organisoitumismuodossa.

Kolmas muoto, itseorganisoituminen, tarkoittaa yhteisön omatoimista organisoitumista annettuun rakenteeseen.

”On myytti, että aikuinen ihminen tarvitsisi jonkin valtasuhteen. Voidaankin kysyä, toimiiko organisaatio niin, että ihminen pystyy itseohjautumaan.”

Esimerkkinä Lahtinen kertoi 15 000 työntekijän hollantilaisesta kotipalveluyrityksestä, Buurtzorgista, jonka hallinnossa on vain 50 työntekijää. Käytännön työ on organisoitu 12 hoitajan itseohjautuviin tiimeihin. Jokaisella hoitajalla on oma yhteisörooli sekä päämäärä- ja tavoiterooli.

”Näin he pystyvät käyttämään yli 60 prosenttia työajastaan asiakkaiden kanssa.”

Etäyhteistyö tarvitsee pelinsäännöt

Koronakevät lisäsi työyhteisöissä etä(yhteis) työtä. Lahtinen muistuttaa, että etäyhteistyön eri mallit voidaan jakaa viiteen eri tasoon. Ankeinta on, jos etäyhteistyön sujuvuuden eteen ei tehdä mitään.

Kakkostasolla toimiston yritetään monistaa virtuaaliseksi, mikä lisää kokouksia, sähköpostien määrää, pikaviesteihin vastaamista ja odotuksena on, että jokainen on jatkuvasti saatavilla.

Kolmostasolla etätyöskentelyyn jo sopeudutaan. Laitteet, työkalut ja palvelut sovitetaan tukemaan etätyötä ja niitä hyödynnetään tehokkaasti.

Tasolle neljä päästyä työskentely on jo keskittynyttä ja siinä voi kokea flow-kokemuksia. Tämä edellyttää, että tehokkaan tiedonkulun eteen tehdään ennakkoon töitä ja asiat esitetään selkeästi.

Tasolle viisi pääsyn eli nirvanan tunnistaa siitä, että hajautettu organisaatio tai tiimi toimii paremmin kuin mitä olisi edes mahdollista kasvotusten.

Lahtinen korostaa, että työyhteisöllä pitää olla yhteiset pelinsäännöt siitä, mihin asioihin eri viestimiä käytetään ja mitä häiritsevämpi väline on, sitä rajatummin sitä käytetään.

Tärkeää on myös, että toisen työn suunnittelua ja priorisointia kunnioitetaan, kun hänelle delegoidaan tehtäviä tai häneltä pyydetään jotain. On myös syytä noudattaa etäkokouksen ABC-sääntöjä, jotka takaavat onnistuneen kokouksen.

Kun kokonaiset tiimit työskentelevät etänä, sosiaalisten suhteiden hoitoon löytyy hyviä vinkkejä eli työkaverin tai tiimin kanssa voi pitää etäyhteyttä auki äänettömänä tai äänellisenä, sovittuna aikana voi lounastaa tai juoda kello kahden kahvit yhdessä ja viikoittain kannattaa varata aikaa sille, että kuunnellaan mitä ihmisille kuuluu. Myös töiden jälkeen voidaan tehdä asioita yhdessä etäyhteyden välityksellä.

PYKin webinaareista löytyy jokaiselle jotain

8.5. Positiivinen psykologia apuna yrittäjyyskasvatuksessa. DI Reetta Lauretsalo Tamora Oy:stä kouluttaa. Ilmoittaudu 4.5. mennessä: https://www.xamk.fi/tapahtumat/positiivinen-psykologia-apuna-yrittajyyskasvatuksessa-verkkokoulutus-8-5-2020/

11.5. klo 12-16 Hyöty irti kansainvälisistä messuista -koulutus. Ilmoittaudu mukaan 6.5. mennessä: niko.arola@xamk.fi

13.5. Palvelumuotoilun ABC. Design Huovin Heidi Huovinen ja Marja Heinistö kouluttavat. Ilmoittaudu mukaan 8.5. mennessä: https://www.xamk.fi/tapahtumat/palvelumuotoilun-abc-verkkokoulutus/

20.5. Palvelumuotoilu ja nopeat kokeilut. Tom Hagelberg Tamora Muutosmuotoilu Oy:stä asiantuntijana. Ilmoittaudu mukaan 17.5. mennessä: https://www.xamk.fi/tapahtumat/82312/

20.5. Opettajasta valmentajaksi -verkkokoulutus ensisijaisesti eteläsavolaisille opettajaille. Kouluttajana Tapu Holttinen, Happy rain woman. .     https://www.xamk.fi/tapahtumat/opettajasta-valmentajaksi-verkkokoulutus-20-5-2020/

27.5. klo 12-16 Sales Pitch in English workshop. Ilmoittautuminen 15.5. mennessä: niko.arola@xamk.fi

Lisätietoja:

XAMK Pienyrityskeskus: http://www.pienyrityskeskus.fi