CEBIPRO -hankkeessa kehitetään teollisia ja online-kuitu- ja vesianalyysiteknologioita kuidunkäsittely- ja suunnitteluprosesseihin ja tuotteisiin

Kiertotalous, vihreä siirtymä, uusien kuitutuotteiden kehitys ja jatkuvat paremmat ympäristötehokkuustavoitteet luovat Suomen metsäteollisuuden ekosysteemeille suuren mahdollisuuden kehittää innovatiivisia korkean teknologian ratkaisuja, palveluita, lopputuotteita ja osaamista globaaleille markkinoille. Merkittävä potentiaali löytyy puusta saatavasta selluloosasta, kun löydämme perinteisen paperin ja kartongin rinnalle uusia korkean jalostusarvon sovelluksia. 

Innovatiivisia ratkaisuja kuitu- ja vesianalytiikkaan

Uusien depolymeroitujen selluloosa-, modifioitujen selluloosa-, mikro- ja nanoselluloosafibrillimateriaalien (MFC/CNF) laajamittainen tuotanto ja niiden käyttö useilla eri aloilla mahdollistaa siirtymisen kohti kierto- ja uusiutuvaa biotaloutta. Syvää teollista ymmärrystä mikrokuiduista fibrilloinnin ja retention suhteen ei kuitenkaan tunneta vielä tarpeeksi hyvin. Xamk on tehnyt soveltavaa tutkimusta MFC:n karakterisoimiseksi fraktiointi- ja NMR-tekniikoiden avulla ja CEBIPRO-hankkeessa tätä soveltavaa tutkimusta syvennetään merkittävällä tavalla yhteistyössä teollisuuden johtajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Biopohjaisten tuotteiden kestävän tuotannon edistämiseksi tässä hankkeessa arvioidaan myös näiden karakterisointitekniikoiden soveltuvuutta analyyttisen alustan luomiseen suljetun vesikierron kemiallisten ainesosien online-seurantaan ja tuetaan uusien prosessi- ja kiertovesitekniikoiden kehittämistä biojalostamoissa.

CEBIPRON toimenpiteet

CEBIPRO-hankkeen toimenpiteet jakaantuvat kahdeksaan työpakettiin (TP1-TP8):

  • TP1. Kuitujen morfologian tutkiminen
  • TP2. Mikrokuituselluloosan karakterisointi
  • TP3. DP-analyysi menetelmän kehittäminen NMR-teknologialla
  • TP4. Mallintaminen ja simulointi
  • TP5. Biojalostamojen suljettujen vesikiertojen prosessitehokkuuden parantaminen
  • TP6. Uusien mittausmenetelmien soveltuvuusselvitys ja pilotointi
  • TP7. Liiketoimintatapausten kehittäminen ja arviointi
  • TP8. Projektin hallinnointi, yhteistyö ja viestintä

Lisätietoja

Lasse Pulkkinen
Tutkimusjohtaja

Metsä, ympäristö ja energia
p. 044 571 5861

lasse.pulkkinen@xamk.fi

 

Yrjö Hiltunen

Tutkimuspäällikkö

p. 040 707 1180

yrjo.hiltunen@xamk.fi

 

Ella Tirronen

Projektitutkija

p. 050 439 9143

ella.tirronen@xamk.fi

Faktat

CEBIPRO - New analysis technologies for circular economy biorefineries

01.01.2023 – 30.04.2025

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Muut kumppanit: Valmet Oyj, Aquaflow Oy, Wetend Technologies Oy, Fiber-X Finland Oy, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj

Tutkimuskeskus: Kuitulaboratorio

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 1 345 714 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 318 813 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hankkeelle on myönnetty Euroopan unionin NextGenerationEU -rahoitusta Suomen kestävän kasvun ohjelmasta