Kehitämme matkailutoimijoiden valmiuksia matkailupalvelujen tuotteistamisessa, digimarkkinoinnissa ja myynnissä sekä rakennamme yhteistyöverkostoja.

Eteläsavolaisen matkailun osaamisloikka –hanke on alkanut 1.1.2019 ja toiminta-aikaa on vuoden 2020 loppuun saakka. Mukana on reilu 20 yritystä eri puolelta Etelä-Savoa: ravitsemis- ja/tai majoituspalveluja tuottavia yrityksiä, tapahtumatuotantoon keskittynyt yritys ja museoita ja muita liikunta- ja kulttuuripalvelujen tuottajia – käytännössä mökinvuokraajista kansallisesti arvostettuun kartanoravintolaan ja helikopterilentoja tarjoavaan yritykseen.

LISÄÄ OSAAMISTA JA YHTEISTYÖVERKOSTOJA

Järjestämme yrityksille ja organisaatioille osaamisen kehittämisen toimenpiteitä mm. täsmäkoulutuksia, kurssituksia, webinaareja, työpajoja ja verkkovälitteisiä tietoiskuja. Toimenpiteiden sisällöt määräytyvät mukana olevien yritysten ja organisaatioiden tarpeista ja niitä ovat mm. elämyksellisten matkailu- ja ravitsemispalvelujen tuotteistaminen niin kotimaisille kuin kansainvälisille asiakkaille, digitaalinen markkinointi ja myynti, viestintä, verkostot ja yhteistyön rakentaminen .
Matkailun kehittäminen vastuullisesti on läpileikkaavana teemana, jolloin painotetaan sitä, ettei kehitystyössä nakerreta niitä luontoarvoja ja sosiokulttuurisia vetovoimatekijöitä, joiden vuoksi matkailijat jatkossakin Etelä-Savoon tulevat.
Hankkeessa selvitetään millaisia matkailualan toimijoiden osaamistarpeet ovat ja rakennetaan malli ja osaamisverkosto, joilla jatkossakin varmistetaan matkailualan toimijoiden  osaamistarpeisiin vastaaminen.
Matkailupalveluoivallus- innovaatiokilpailun avulla nostamme esille uudenlaisia matkailupalveluihin liittyviä ideoita ja tuomme Etelä-Savoa esille matkailualueena.

IDEOITA, MALLEJA JA MARKKINOITA MAAILMALTA

Hankkeessa järjestetään kotimaisia ja ulkomaisia opintomatkoja. Jaamme aktiivisesti kokemuksia jo olemassa olevista, elämyksellisistä matkailupalvelutuotteista, joihin järjestämme käyntejä tuotteiden testaamiseksi. Järjestämme tutustumismatkoja myös ulkomaille erityisesti korkeatasoisia elämyspalveluja tarjoaviin kansainvälisiin kohteisiin, jotka ovat hyviä esimerkkejä viestinnän, tuotteistamisen tai verkostojen näkökulmasta.

Kehitämme matkailualan yrittäjien, työntekijöiden, kouluttajien ja sitä kautta myös opiskelijoiden valmiuksia elämyspalveluiden tuotteistamiseen, markkinointiin ja digitaalisuuden hyödyntämiseen. Lisäksi pyrimme lisäämään alueen toimijoiden valmiuksia ja osaamista kansainvälisesti houkuttelevien matkailupalvelujen kehittämisessä ja luomaan toimivia yhteistyöverkostoja.
Johtoajatuksena on matkailualan yritystoiminnan kannattavuuden ja jatkuvuuden kehittäminen, joilla haetaan pitkällä aikavälillä alueen suoran ja välillisen matkailutulon kasvua.

TIETO KÄYTÄNTÖÖN

Selvitämme millaisia osaamistarpeita eteläsavolaisilla matkailun yrittäjillä ja matkailupalvelujen tuottajilla on. Mallinnamme, kuinka yrittäjille ja matkailupalvelujen tuottajille voidaan tarjota entistä tehokkaammin ja täsmällisemmin olemassa olevaa tietoa matkailualan liiketoiminnan kehittämiseksi ja tehostamiseksi. Pilotoimme uudenlaisia, joustavia toimintatapoja, jotta matkailualan osaamistarpeisiin pystytään vastaamaan entistä ketterämmin myös hankkeen jälkeen.

 

nopeasti lisätietoa matkailun kehittämiseen

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun toteuttama Matkailun vartti on 15 minuutin mittainen YouTube-talkshow, joka on tarkoitettu yrityksille ja matkailualan toimijoille. Matkailun vartti pyrkii antamaan ajankohtaista tietoa esimerkiksi siitä, miten markkinointia sekä myyntiä voisi kehittää, miten tehdä yhteistyötä ja ratkoa henkilökunnan kouluttamisen haasteita. Joka Vartissa on oma teemansa, esimerkiksi:

Matkailun vartti #001
https://www.youtube.com/watch?v=S8WQLoQotLM
Matkailun vartin esittely ja sen tulevat aihealueet ja matkailun keskeiset trendit (matkailun kehittämisen tarpeelliset toimenpiteet, digitaalinen liiketoiminta, vastuullinen matkailu, hyvinvointimatkailu, luonto- ja ruokamatkailu) Haastateltavina mm. Johanna Heinonen ja Marjut Kasper Xamk, Ismo Räty Kotkan Saaret Oy, Juho Pesonen Itä-Suomen yliopisto, Sakari Pasanen Tykkimäki.

Matkailun vartti #002
https://www.youtube.com/watch?v=aQPaLu4bw0c
Hyvinvointimatkailu käsitteenä, suomalaiset hyvinvointimatkailutuotteet, hyvinvointimatkailutuotteiden kehittäminen (=tuotteistaminen/paketointi) Haastateltavina mm. Kiti Häkkinen/Visit Finland ja Pirjo Manninen, Kyyhkylän kartano.

Matkailun vartti #003
https://www.youtube.com/watch?v=U5SSQXqjODo
Hungry for Finland –ruokamatkailun tuotteistamisprojekti, ruokamatkailu ja sen merkitys suomalaisessa matkailukentässä, lähiruoka, aamiaisen merkitys ja elämysruokatuotteet mm. villiyrttien käyttö. Haastateltavina mm. Iida Kekkonen ja Juho Hämäläinen Woikoski Feelingistä ja Kristiina Havas Hungry for Finland –hankkeesta.

Matkailun vartti #004

https://www.youtube.com/watch?v=OqoKAtvMcOo

Mitä on vastuullinen tai kestävä matkailu? Mihin sillä pyritään ja miten se näkyy yritysten arjessa? Haastateltavina Eeva Koivula Xamkista, Kirsi Vainio Kinnosta (Kouvola), professori Harold Goodwin Manchester Metropolitan University ja yrittäjä Viljami Taimisto Tykkimäen Saunasta.

Matkailun vartti #005

https://www.youtube.com/watch?v=ZMjavWHZ4gI

Kulttuurimatkailua Unescon perintökohteessa Verlassa ja Tykkimäen saunassa. Haastateltavina Anu Vainio Xamkista ja Viljami Taimisto Tykkimäen saunasta.

Matkailun vartti #006

https://www.youtube.com/watch?v=fVlJbiGeTPY

Digitalisaatio kannattaa ottaa haltuun, sillä se tarjoaa kustannustehokkaan mahdollisuuden erityisesti pienille yrityksille (kansainvälisten) asiakkaiden tavoittamiseksi. Haastateltavina Juho Pesonen UEF:sta ja Sakari Pasanen Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy:stä sekä Viljami Taimisto Tykkimäen saunasta.

Matkailun vartti #007

https://www.youtube.com/watch?v=6NzhBllNn5U

Suomesta älykäs matkakohde. Mikä on Suomen matkailun digiroad map? Miten Helsinki voitti European Capital of Smart Tourism -palkinnon ja mitä se käytännössä vaati ja tarkoittaa? Haastateltavina Kaisa Kosonen Visit Finlandista ja Jukka Punamäki Helsingin kaupungin elinkeino-osastosta.

Kaikki  Matkailun Vartit löytyvät osoitteesta: https://www.youtube.com/channel/UCfKVa6dKjXthz-rZSjYjjKA/

ajankohtaista

alla oleva aikataulu on alustava ja pidätämme oikeuden muutoksiin.

Lisätietoja

projektipäällikkö
Teija Skyttä
teija.skytta@xamk.fi
050 56 888 97

TKI-asiantuntija
Kaisa Voutila
kaisa.voutila@xamk.fi
040 193 4869

lehtori
Eeva Koivula
eeva.koivula@xamk.fi
040 772 3365

opettaja
Niina Liukkonen
niina.liukkonen@esedu.fi
050 38 93 087

opettaja
Timo Leso
timo.leso@esedu.fi
044 71 15 702

projektipäällikkö/tutkija
Jenni Mikkonen
jenni.mikkonen@uef.fi
050 35 98 337

 

Ajankohta Tilaisuus (työpaja, koulutus, webinaari tms.) Paikkakunta Lisätietoa ja ilmoittautumislinkki
26.9.2019 Elämysruokailut, riistan hankinnat, erikoissienet (teoriapäivä) Mikkeli riista ja sienet_koulutus_0919_teija
30.9.2019 Tarinallistamisen työpaja Mikkeli tarinallistaminen_tyopaja
2.10.2019 Kansainväliset osaajat ja omistajanvaihdos matkailuyrityksissä Mikkeli KV-osaajat
2.10.2019 Restorace-tapahtumakiertue Mikkeli http://www.restorace.com
8.10.2019 Matkailun elämys- ja palvelutuotteiden kehittäminen (työpaja, tuotekehitys) Mikkeli  

tuotteistamisen_tyopaja

9.10.2019 Digitaalinen myynti ja erilaiset matkailun myynti-/jakelukanavat (työpaja+klinikat, digimyynti) Mikkeli digimyynti_tyopaja
10.10.2019 Riistaa ja erikoissieniä Salosaaren laavulla Mikkeli riista ja sienet_koulutus_0919_teija
28.10.-1.11.2019 ulkomainen opintomatka Viroon Viro lähtö 28.10. ja paluu 1.11.2019
6.11.2019 Tutustuminen tryffeleihin Mikkeli riista ja sienet_koulutus_0919_teija
27.11.2019 Mikkelin matkailufoorumi Mikkeli tulossa

Menneet koulutukset

Ajankohta Koulutus Paikkakunta Lisätietoa
8.2.2019 Harold Goodwin: Responsible Tourism: what does it mean for Hospitality, Education & R&D Mikkeli Tallenne luennosta https://youtu.be/eiNHrPMsgfQ
8.2.2019 Harold Goodwin: The Business Case for Responsible Tourism Mikkeli Tallenne luennosta https://youtu.be/7XfUtBIPxhU
21.3.2019 Verkostoitumistilaisuus: Case Mikkelin musiikkijuhlat Mikkeli
3.4.2019 Digiä pienin askelin (yhteistyössä Digiportaat-hankkeen kanssa) Savonlinna
10.4.2019 1. Eteläsavolaisen matkailun osaamisloikka -hankkeen aloitustilaisuus Mikkeli
9.5.2019 Vastuullisuusviestinnän työpaja Mikkeli
13.-14.5.2019 BOKUN-työpaja (yhteistyössä Digiportaat-hankkeen kanssa) Savonlinna
17., 20., 21. ja 27.5.2019 Villiyrttikoulutus Sami Tallbergin vetämänä Mikkeli
4., 10.6.2019 Palveluosaaminen käytännön asiakaspalvelussa (kesätyöntekijät ja henkilöstö) Mikkeli
9.9.2019 Syyskauden avaus, Asiakkaan palvelupolku, Asiakasymmärrys ja segmentointi (työpaja) Mikkeli

UUSIMMAT BLOGIKIRJOITUKSET

Tiesitkö, kuinka paljon on olemassa maksuttomia palveluita matkailualan rekrytointihaasteisiin vastaamiseksi?

Matkailualalla on puhuttu viime vuosina paljon työvoimapulasta ja...

Tarinallistamisen työpajassa etsittiin punaista lankaa

Eteläsavolaisen matkailun osaamisloikka -hankkeessa on mukana innostunut porukka...

Ajankohtaista

Tiesitkö, kuinka paljon on olemassa maksuttomia palveluita matkailualan rekrytointihaasteisiin vastaamiseksi?

Matkailualalla on puhuttu viime vuosina paljon työvoimapulasta ja työn sesonkiluonteisuudesta. Osaavia työntekijöitä on hankala löytää ja mikäli sellaisen onnistuu löytämään, palailee suomalainen kesätyöntekijä takaisin koulun penkille elokuussa, kun koulut taas alkavat, mutta ulkomaalaisia turisteja olisi edelleen liikkeellä palveltavana. Entä jos palkkaisitkin ulkomaalaisen työntekijän palvelemaan asiakkaitasi? Lokakuun toinen päivä järjestettiin Mikkelissä aamupäivän kestävä ”Kansainväliset osaajat ja...

Tarinallistamisen työpajassa etsittiin punaista lankaa

Eteläsavolaisen matkailun osaamisloikka -hankkeessa on mukana innostunut porukka matkailualan yrityksiä. Yritykset ovat ruokamatkailuun, kulttuurimatkailuun, majoitukseen, hyvinvointiin ja tapahtumatuotantoon suuntautuneita osaajia, jotka haluavat kehittää osaamistaan entistä paremmaksi. Tarinallistamisen keinoihin paneuduttiin Xamkilla 30.9.2019 järjestetyssä koulutuksessa, jossa mietittiin, mitä yrityksen toiminnan suunnitteleminen tarinalähtöisesti tarkoittaa. Kouluttajaksi saimme tamperelaisen Tarinakone-yrityksen Anne Kalliomäen, joka avasi tarinallistamisen prosessia kehittämällään Stooripuu-menetelmällä. Mukana tilaisuudessa...

Faktat

Eteläsavolaisen matkailun osaamisloikka

01.01.2019 - 31.12.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Esedu, Itä-Suomen yliopisto

Muut kumppanit: Airavia Oy, Anttolanhovi Oy, Big Wheels, Etelä-Savon liikunta ry., Härkäniemen tuvat, Kaidan Kiho Villas, Kaijonselän mökit, Lusto Suomen metsämuseo, Mikkelin kaupungin museot, Mikkelin Musiikkijuhlat, Mikkelipuistoyhdistys ry., Naturlomat, Opas-Guide Tiina, Osuuskauppa Suur-Savo (Mikkelin klubi), Raijan Aitta Oy, Rapion tuote/Rapion Mylly, Saimaa Stadiumi Oy, Sodan ja Rauhan keskus Muisti, Tartu's Tryffeli, Taidekartano Johanna Oras, Tanhuvaaran urheiluopisto, Tertin kartano, Motopark, Vuokravenho Oy, Woikoski Feeling

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 583 946 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto

Jaa sivu