Kehitämme kokonaisvaltaisesti opettajien, ohjaajien ja valmentajien taitoja toimia digitaalisissa ympäristöissä yhdessä asiakkaidensa kanssa.

Koronan aiheuttamat poikkeusolot ovat korostaneet digitaitojen aiheuttamaa yhteiskunnan eriarvoistumista – osa opiskelijoista, ohjattavista ja valmennettavista jää digitaaliseen pimentoon oppiasteesta ja organisaatiosta riippumatta. Digitaalisten laitteiden ja järjestelmien tuoma lisäkuorma voi pahimmillaan johtaa opiskelun tai ohjausprosessin keskeyttämiseen.

Opiskelijat ovat laajasti nostaneet esille koronan vuoksi lisääntyneen verkko-opetuksen kasvattavan opiskelijan kuormaa jopa sietämättömäksi. Opintojen keskeyttäminen on tullut todennäköisemmäksi kuin koronaa edeltävissä normaalioloissa.

Välityömarkkinatoimijoiden, kuten hankkeen osatoteuttaja Parik-säätiön, asiakaskunta on hyvin laaja, joten asiakkaiden lähtökohta ja suhde digitaalisiin palveluihin on hyvin vaihtelevaa, jopa kahtia jakautunutta. On asiakkaita, joilla on esteitä digilaitteiden tai -palveluiden käytössä, mutta toisaalta myös sellaisia henkilöitä, jotka kokevat verkossa toimimisen luontaiseksi. Yleisimpiä esteitä ovat puutteelliset taidot ja tarvittavat laitteet, taloudelliset esteet sekä ylipäätään kielteiset asenteet.

Lisäksi välityömarkkinoilla erityisesti on tarve tukea työ- ja yksilövalmentajien digi- ja etäohjaustaitoja. Jotta valmentajat osaavat käyttää osallistavia ja asiakkaita parhaiten tukevia menetelmiä myös digitaalisissa ympäristöissä, on tärkeää  rakentaa ymmärrystä tietotekniikan soveltamisesta.

Xamkissa ja Parikissa on havaittu tarve käyttäjän – ohjaajan sekä ohjattavan – näkökulmasta toimivan etävalmennusmallin kehittämiselle. Tasa-arvoisella ja saavutettavalla opetuksella ja valmennuksella voidaan vastata yhä paremmin erilaisiin palvelutarpeisiin ja kehittää asiakkaiden työ- ja opiskeluvalmiuksia.

Lisätietoja

Minna Porvari
projektipäällikkö
minna.porvari@xamk.fi
050 452 4218

Samuli Karevaara
Digitaalisen pedagogiikan asiantuntija
samuli.karevaara@xamk.fi

Sara Ojaniemi
Palvelumuotoilija
sara.ojaniemi@xamk.fi

Tietosuojaseloste (173 kt, pdf)

ESR-hankkeen osallistujista kerättävät henkilötiedot ja ESR-henkilörekisterin tietosuojaseloste

Kenelle?

Hankkeen kohderyhmää ovat

 • Opettajat, ohjaajat, valmentajat
 • Opiskelijat, ohjattavat ja valmennettavat

Hanke on suunnattu myös

 • Erityisen tuen tarpeessa oleville
 • Työttömille
 • Nuorille ja eläkeläisille
 • Kaikille heikot digitaidot omaaville

 

indie-logo-vari-web

Mitä?

Aluksi teemme katsauksen digitaalisen opetuksen, ohjauksen ja valmennuksen nykytilanteeseen inklusiivisen digitaalisen pedagogiikan näkökulmasta. Esimerkiksi mitä haasteita opettajilla tai valmennettavilla on digiympäristöissä toimimisessa.

Alkuselvityksen jälkeen jatkamme aihetta työpajojen merkeissä palvelumuotoilun keinoin. Työpajoissa käydään läpi nykyistä ohjausta, opetusta ja valmennusta sekä sisältöjä inklusiivisuuden, tasa-arvon ja saavutettavuuden näkökulmasta.

Lisäksi hankkeen ohjelmistoon kuuluu henkilökunnalle suunnattuja koulutuksia. Koulutuksissa pyrimme siihen, että osallistujien ymmärrys tietotekniikan soveltamisesta lisääntyy ja he oppivat käyttämään osallistavia ja asiakkaiden yhteistyötä tukevia menetelmiä myös digitaalisessa ympäristössä. Osallistujien digipedagogista osaamista pyritään kehittämään kokonaisvaltaisesti, ei vain teknisiä taitoja kasvattaen.

Lopuksi hankkeen tulokset tuotteistetaan, jotta niiden käyttöönotto helpottuu jatkossa.

Hankkeessa järjestetään myös digitaalisen pedagogiikan laboratorio, jossa voidaan testata välineiden soveltuvuutta ja soveltamista inklusiiviseen digitaaliseen pedagogiikan näkökulmasta. Laboratoriossa voidaan myös esimerkiksi ratkaista digitaalisia ja pedagogisia ongelmia sekä testata näitä ratkaisuja.

 

Selvitämme vastauksia kysymyksiin

 • Mikä on nykytilanne inklusiivisen digitaalisen pedagogiikan näkökulmasta?
 • Miten lisäämme osallisuutta digitaalisessa oppimisessa?
 • Millaista tukea digitaalisten työkalujen käyttöön tulisi tarjota?

Tulokset & tavoitteet

Opettajille, ohjaajille ja valmentajille

Alkuselvitysvaiheessa nousevat haasteet ja kehittämisehdotukset kootaan julkaisuksi, ja työpajoissa suunnitellaan malli, joka auttaa toimimaan digitaalisissa ympäristöissä. Tavoitteenamme on auttaa opettajia ja ohjaajia toimimaan digitaalisesti asiakkaidensa kanssa.

Käyttäjänäkökulmasta toimivan etävalmennusmallin kehittämisen lisäksi tuemme työ- ja yksilövalmentajien digi- ja etäohjaustaitoja sekä autamme rakentamaan ymmärrystä tietotekniikan soveltamisesta valmennustyössä.

Koulutuksen kehittämiseen ja osallisuuden parantamiseen liittyvistä tuloksista luodaan ohjeistusta ja perehdytysmateriaalia, joka madaltaa inklusiivisten digitaalisten menetelmien käyttöönoton kynnystä. Näin menetelmät saadaan jalkautumaan ja juurtumaan opetukseen, ohjaukseen ja valmennukseen paremmin.

Ja heidän asiakkailleen

 • Lisäämme aliedustettujen ryhmien osallistumista ammatilliseen koulutukseen, amk-koulutukseen ja välityömarkkinoille.
 • Parannamme osallistujien opiskelukykyä, motivaatiota ja työelämätaitoja.
 • Edistämme osallistujien siirtymistä koulutukseen ja työelämään.
 • Vähennämme digitaalisuuden aiheuttamaa kuormaa opetuksessa ja valmennuksessa.

Hankkeen tuloksena syntyy tasa-arvoisempaa ja parempaa opetusta, ohjausta ja valmennusta. Hankkeen osallistujien digitaidot parantuvat.

Digitaalisuuden aiheuttama eriarvoisuus ja syrjäytyminen vähenee.

Digitaalisuuden aiheuttama kognitiivinen kuorma käyttäjille vähenee.

Opiskelijoiden, ohjattavien ja valmennettavien keskeytysprosentti pienenee.

Tapahtumat

 

Xamkin Kouvolan kampuksella järjestetään Peliviikolla keskiviikkona 10.11. kello 15-16 Mikä Discord on? -tapahtuma. Tapahtumassa tutustutaan Discordiin, miksi sitä käytetään ja miksi se on erityisesti noussut nuorten suosioon.

Tapahtumaan toivotaan ennakkoilmoittautumisia tilan koon vuoksi. Ilmoittautuneille lähetetään myös linkki päivän striimiin.

Ilmoittaudu täällä.

XAMKIN PELIVIIKKO: katso ohjelma ja aikataulu.

 

Saapumisohjeet

Future Experience Lab -tila
Ravintola Pajan alakerta
Kuuselankatu 1, 45100 Kouvola

Sisäänkäynti ravintolan ovesta. FUEL-tila sijaitsee alakerrassa, suoraan edessäpäin portaiden alastulosta.

Faktat

INDIE - Inklusiivinen digitaalinen pedagogiamuotoilu

01.05.2021 - 30.04.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Parik-säätiö sr

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 267 765 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 198 150 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto