Kehitämme kokonaisvaltaisesti opettajien, ohjaajien ja valmentajien taitoja toimia digitaalisissa ympäristöissä yhdessä asiakkaidensa kanssa.
indie kuvitus
Digitaalisuus voi aiheuttaa päänvaivaa iästä ja taustasta riippumatta. Kuva: Viivi Wright.

Koronan aiheuttamat poikkeusolot ovat korostaneet digitaitojen aiheuttamaa yhteiskunnan eriarvoistumista – osa opiskelijoista, ohjattavista ja valmennettavista jää digitaaliseen pimentoon oppiasteesta ja organisaatiosta riippumatta. Digitaalisten laitteiden ja järjestelmien tuoma lisäkuorma voi pahimmillaan johtaa opiskelun tai ohjausprosessin keskeyttämiseen.

Opiskelijat ovat laajasti nostaneet esille koronan vuoksi lisääntyneen verkko-opetuksen kasvattavan opiskelijan kuormaa jopa sietämättömäksi. Opintojen keskeyttäminen on tullut todennäköisemmäksi kuin koronaa edeltävissä normaalioloissa.

Parempaa opetusta, ohjausta ja valmennusta

Välityömarkkinatoimijoiden, kuten hankkeen osatoteuttaja Parik-säätiön, asiakaskunta on hyvin laaja, joten asiakkaiden lähtökohta ja suhde digitaalisiin palveluihin on hyvin vaihtelevaa, jopa kahtia jakautunutta. On asiakkaita, joilla on esteitä digilaitteiden tai -palveluiden käytössä, mutta toisaalta myös sellaisia henkilöitä, jotka kokevat verkossa toimimisen luontaiseksi. Yleisimpiä esteitä ovat puutteelliset taidot ja tarvittavat laitteet, taloudelliset esteet sekä ylipäätään kielteiset asenteet.

Lisäksi välityömarkkinoilla erityisesti on tarve tukea työ- ja yksilövalmentajien digi- ja etäohjaustaitoja. Jotta valmentajat osaavat käyttää osallistavia ja asiakkaita parhaiten tukevia menetelmiä myös digitaalisissa ympäristöissä, on tärkeää  rakentaa ymmärrystä tietotekniikan soveltamisesta.

Xamkissa ja Parikissa on havaittu tarve käyttäjän – ohjaajan sekä ohjattavan – näkökulmasta toimivan etävalmennusmallin kehittämiselle. Tasa-arvoisella ja saavutettavalla opetuksella ja valmennuksella voidaan vastata yhä paremmin erilaisiin palvelutarpeisiin ja kehittää asiakkaiden työ- ja opiskeluvalmiuksia.

Lisätietoja

Minna Porvari
projektipäällikkö
minna.porvari@xamk.fi
050 452 4218

Samuli Karevaara
Digitaalisen pedagogiikan asiantuntija
samuli.karevaara@xamk.fi

Sara Ojaniemi
Palvelumuotoilija
sara.ojaniemi@xamk.fi

Tietosuojaseloste (173 kt, pdf)

ESR-hankkeen osallistujista kerättävät henkilötiedot

ESR-henkilörekisterin tietosuojaseloste

Kenelle?

Hankkeen kohderyhmää ovat

 • Opettajat, ohjaajat, valmentajat
 • Opiskelijat, ohjattavat ja valmennettavat

Hanke on suunnattu myös

 • Erityisen tuen tarpeessa oleville
 • Työttömille
 • Nuorille ja eläkeläisille
 • Kaikille heikot digitaidot omaaville

 

indie-logo-vari-web

Mitä?

Aluksi teemme katsauksen digitaalisen opetuksen, ohjauksen ja valmennuksen nykytilanteeseen inklusiivisen digitaalisen pedagogiikan näkökulmasta. Esimerkiksi mitä haasteita opettajilla tai valmennettavilla on digiympäristöissä toimimisessa.

Alkuselvityksen jälkeen jatkamme aihetta työpajojen merkeissä palvelumuotoilun keinoin. Työpajoissa käydään läpi nykyistä ohjausta, opetusta ja valmennusta sekä sisältöjä inklusiivisuuden, tasa-arvon ja saavutettavuuden näkökulmasta.

Lisäksi hankkeen ohjelmistoon kuuluu henkilökunnalle suunnattuja koulutuksia. Koulutuksissa pyrimme siihen, että osallistujien ymmärrys tietotekniikan soveltamisesta lisääntyy ja he oppivat käyttämään osallistavia ja asiakkaiden yhteistyötä tukevia menetelmiä myös digitaalisessa ympäristössä. Osallistujien digipedagogista osaamista pyritään kehittämään kokonaisvaltaisesti, ei vain teknisiä taitoja kasvattaen.

Lopuksi hankkeen tulokset tuotteistetaan, jotta niiden käyttöönotto helpottuu jatkossa.

Hankkeessa järjestetään myös digitaalisen pedagogiikan laboratorio, jossa voidaan testata välineiden soveltuvuutta ja soveltamista inklusiiviseen digitaaliseen pedagogiikan näkökulmasta. Laboratoriossa voidaan myös esimerkiksi ratkaista digitaalisia ja pedagogisia ongelmia sekä testata näitä ratkaisuja.

 

Selvitämme vastauksia kysymyksiin

 • Mikä on nykytilanne inklusiivisen digitaalisen pedagogiikan näkökulmasta?
 • Miten lisäämme osallisuutta digitaalisessa oppimisessa?
 • Millaista tukea digitaalisten työkalujen käyttöön tulisi tarjota?

 

Tulokset & tavoitteet

Opettajille, ohjaajille ja valmentajille

Alkuselvitysvaiheessa nousevat haasteet ja kehittämisehdotukset kootaan julkaisuksi, ja työpajoissa suunnitellaan malli, joka auttaa toimimaan digitaalisissa ympäristöissä. Tavoitteenamme on auttaa opettajia ja ohjaajia toimimaan digitaalisesti asiakkaidensa kanssa.

Käyttäjänäkökulmasta toimivan etävalmennusmallin kehittämisen lisäksi tuemme työ- ja yksilövalmentajien digi- ja etäohjaustaitoja sekä autamme rakentamaan ymmärrystä tietotekniikan soveltamisesta valmennustyössä.

Koulutuksen kehittämiseen ja osallisuuden parantamiseen liittyvistä tuloksista luodaan ohjeistusta ja perehdytysmateriaalia, joka madaltaa inklusiivisten digitaalisten menetelmien käyttöönoton kynnystä. Näin menetelmät saadaan jalkautumaan ja juurtumaan opetukseen, ohjaukseen ja valmennukseen paremmin.

Ja heidän asiakkailleen

 • Lisäämme aliedustettujen ryhmien osallistumista ammatilliseen koulutukseen, amk-koulutukseen ja välityömarkkinoille.
 • Parannamme osallistujien opiskelukykyä, motivaatiota ja työelämätaitoja.
 • Edistämme osallistujien siirtymistä koulutukseen ja työelämään.
 • Vähennämme digitaalisuuden aiheuttamaa kuormaa opetuksessa ja valmennuksessa.

Hankkeen tuloksena syntyy tasa-arvoisempaa ja parempaa opetusta, ohjausta ja valmennusta. Hankkeen osallistujien digitaidot parantuvat.

Digitaalisuuden aiheuttama eriarvoisuus ja syrjäytyminen vähenee.

Digitaalisuuden aiheuttama kognitiivinen kuorma käyttäjille vähenee.

Opiskelijoiden, ohjattavien ja valmennettavien keskeytysprosentti pienenee.

Hankkeessa tuotettua

Julkaisut

Digitalisaatio on tuonut palveluiden kehittämiseen runsaasti uusia mahdollisuuksia. Palveluita voi entistä helpommin käyttää esimerkiksi liikuntarajoitteinen tai sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsivä. Samaan aikaan digitaalisuuden jatkuva kehitys myös muuttaa eriarvoistumisen ja syrjäytymisen mekanismeja.

Julkaistu Xamk Next-verkkolehdessä 23.3.2022. Kirjoittajat Samuli Karevaara, Sara Ojaniemi, Arja Koski ja Minna Porvari.

Kansainvälisellä Peliviikolla 2021 Kouvolan kampuksella järjestettiin paneelikeskustelu, jossa asiantuntijat keskustelivat yleisön kanssa pelien ja pelillisyyden hyödyntämättömästä potentiaalista. Keskustelussa kiinnostusta herätti erityisesti pelien potentiaali oppimisalustana.

Julkaistu Xamk READ-verkkolehdessä 4/2021. Kirjoittajat Miikka-Petteri Lesonen ja Minna Porvari.

Video: Mikä Discord on ja mihin sitä käytetään?

Katso tallenne Peliviikolla 10.11.2021 pidetystä esityksestä. Aiheena ”Mikä on Discord ja mihin sitä käytetään?”. Tallenne on tekstitetty ja esitysmateriaalit ovat tarkasteltavissa samasta linkistä.

Tapahtumat

Miltä työsi digitaaliset polut näyttävät asiakkaille?
Onko digitaalinen prosessi selkeä, viitoitettu valtatie vai kiemurainen, juurakkoinen metsäpolku, jonka läpi asiakas rämpii yksin?

INDIE-hankkeessa kehitämme saavutettavampaa ja parempaa verkko-ohjausta ja opetusta. Asiakaslähtöisyys on yksi paremman ohjauksen kulmakivistä, erityisesti kun toimimme kokonaan verkossa. Tervetuloa ottamaan haltuun ajattelutapaa, jonka avulla voimme yhdessä kehittää tasa-arvoisempaa ohjausta!

12:00 – 12:45 Tutustumme käyttäjälähtöisemmän ajattelun maailmaan
12:45 – 13:30 Pienryhmätyöskentely: Miten poistamme esteitä käyttäjän polulta?

Tilaisuus järjestetään Teams-alustalla. Saat osallistumislinkin ilmoittauduttuasi, ethän jaa linkkiä muille.
Käytämme Miro-alustaa työskentelyssä, joten suosittelemme osallistumaan tilaisuuteen tietokoneella.

INDIE on mukana toteuttamassa Xamkin pedavalmennusta. Mukaan voivat osallistua Xamkin henkilökunnan opettajat ja muut opetustehtävissä toimivat, jotka ovat kiinnostuneita oman opetuksensa kehittämisestä. Pedavalmennuksen järjestää E-kampus.

Valittavana on kolme teemaryhmää:

 • Automatisoitu suurryhmätoteutus (verkko100/verkko75)
 • Oman opetuksen kehittäminen
 • Saavutettavuus, innostaminen ja uudet välineet

Lisätiedot ja ilmoittautumiset Luxissa: Ilmoittaudu nyt syksyn Pedavalmennukseen!

Millaisia kokemuksia sinulla on digitaalisesta opetuksesta?
Meillä INDIE-hankkeessa on tavoitteena saavutettavampi ja tasa-arvoisempi digitaalinen opetus ja ohjaus. Tarvitsemme Sinua, aiheen asiantuntijaa, kertomaan kokemuksistasi.

Järjestämme joulukuussa 2021 verkkotyöpajan opettajille, ohjaajille sekä opiskelijoille. Työpajan ohjaa palvelumuotoilija Sara Ojaniemi.

Huom. Kymenlaakson heikentyneen koronatilanteen vuoksi päätimme siirtää työpajan verkkoon alun perin suunnitellun hybridipajan sijaan.

indie-tp1-opettajat-opiskelijat-some-web

Xamkin Kouvolan kampuksella järjestettiin Peliviikolla keskiviikkona 10.11. kello 15-16 Mikä Discord on? -tapahtuma. Tapahtumassa tutustuttiin Discordiin, miksi sitä käytetään ja miksi se on erityisesti noussut nuorten suosioon.

XAMKIN PELIVIIKKO 2021: katso ohjelma ja aikataulu.

 

Saapumisohjeet

Future Experience Lab -tila
Ravintola Pajan alakerta
Kuuselankatu 1, 45100 Kouvola

Sisäänkäynti ravintolan ovesta. FUEL-tila sijaitsee alakerrassa, suoraan edessäpäin portaiden alastulosta.

Ajankohtaista

Tasa-arvoisemman ohjauksen puolesta

Vietämme aikaa digitaalisten välineiden ja alustojen parissa niin työssä kuin vapaa-ajalla. Vanha vertauskuva huonosta isännästä ja hyvästä rengistä pätee varsin mainiosti myös digitaalisuuteen. Digitaalinen väline voi olla apuna kohtaamisissa. Se voi olla yhteinen työskentelyalusta tai kommunikaation edellytys. Henkilökuntaa edustavat vastaajat kertoivat hankkeen selvityksessä varsin selkeästi, että digitaalisuus on tullut jäädäkseen osaksi päivittäistä työntekoa. Jotta voisimme...

Inklusiivisuus digiyhteiskunnassa

Tietotekniikka toi ensin koteihin ja työpaikoille tullessaan muutoksia toimistotyöntekoon ja kodin pienimuotoiseen tietotyöhön. Kirjoituskone vaihtui tekstinkäsittelyohjelmaksi ja valokopioidut lomakkeet sähköisiksi. Työn prosessi säilyi kuitenkin tämän digitalisaation ensimmäisen aallon aikana hyvin samankaltaisena kuin kynää ja paperia käytettäessä. Lue koko artikkeli täältä: Inklusiivisuus digiyhteiskunnassa – Next (xamk.fi)

Digihaasteita selvittämässä

Syksyn 2021 työpajoissa selvitettiin, mitkä asiat koetaan digitaalisissa ympäristöissä tai toteutuksissa haastaviksi tai hidastaviksi, sekä minkälaisiin asioihin kaivataan kehitystä. Työpajoja järjestettiin syksyllä kaksi, joista toinen paikan päällä Xamkin Kouvolan kampuksen uudessa FUEL-tilassa ja toinen etäyhteyksin toteutettuna. Ensimmäisessä, Parik-säätiön digiryhmäläisille järjestetyssä kolmivaiheisessa työpajassa lähestyttiin aihetta osallistujien omien kiinnostuksen kohteiden kautta. Tavoitteena oli selvittää digitaalisuuden roolia arkielämässä...

INDIE blogin otsikko Saavutettavaa oppimista pelien avulla

Saavutettavaa oppimista pelien avulla

Voiko peli olla saavutettava ja inklusiivinen oppimisalusta? Pohdimme aihetta yhdessä Waypoint ja DIGIT-hankkeiden asiantuntijan, Miikka-Petteri Lesosen, kanssa Xamkin READ-verkkolehden uusimmassa numerossa. Lue artikkeli täältä: Saavutettava ja inklusiivinen oppimisalusta – peleissä on potentiaalia | READ Xamk

INDIE-blogi-02

Digielämän havaintojen viidakossa

Syksyn päivät ovat vierähtäneet INDIE-hankkeen tiimoilta esiselvitystä tehdessä. Ytimenä on ollut käyttäjähaastatteluiden ja -kyselyjen avulla selvittää ensinnäkin ihmisten tottumuksia käyttää eri laitteita, ohjelmia ja sovelluksia sekä minkälaisia kokemuksia heillä näistä on. Haastatteluissa on myös selvitetty, mitä haasteita käytössä on ilmennyt, niin alustojen kanssa kuin mitä vaikutuksia se on tuottanut mm. fyysiseen ja psyykkiseen olotilaan. Näiden...

Faktat

INDIE - Inklusiivinen digitaalinen pedagogiamuotoilu

01.05.2021 – 30.04.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Parik-säätiö sr

Tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 267 765 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 198 150 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto