Kehitämme kokonaisvaltaisesti opettajien, ohjaajien ja valmentajien taitoja toimia digitaalisissa ympäristöissä yhdessä asiakkaidensa kanssa.
indie kuvitus
Digitaalisuus voi aiheuttaa päänvaivaa iästä ja taustasta riippumatta. Kuva: Viivi Wright.

Koronan aiheuttamat poikkeusolot ovat korostaneet digitaitojen aiheuttamaa yhteiskunnan eriarvoistumista – osa opiskelijoista, ohjattavista ja valmennettavista jää digitaaliseen pimentoon oppiasteesta ja organisaatiosta riippumatta. Digitaalisten laitteiden ja järjestelmien tuoma lisäkuorma voi pahimmillaan johtaa opiskelun tai ohjausprosessin keskeyttämiseen.

Opiskelijat ovat laajasti nostaneet esille koronan vuoksi lisääntyneen verkko-opetuksen kasvattavan opiskelijan kuormaa jopa sietämättömäksi. Opintojen keskeyttäminen on tullut todennäköisemmäksi kuin koronaa edeltävissä normaalioloissa.

Parempaa opetusta, ohjausta ja valmennusta

Välityömarkkinatoimijoiden, kuten hankkeen osatoteuttaja Parik-säätiön, asiakaskunta on hyvin laaja, joten asiakkaiden lähtökohta ja suhde digitaalisiin palveluihin on hyvin vaihtelevaa, jopa kahtia jakautunutta. On asiakkaita, joilla on esteitä digilaitteiden tai -palveluiden käytössä, mutta toisaalta myös sellaisia henkilöitä, jotka kokevat verkossa toimimisen luontaiseksi. Yleisimpiä esteitä ovat puutteelliset taidot ja tarvittavat laitteet, taloudelliset esteet sekä ylipäätään kielteiset asenteet.

Lisäksi välityömarkkinoilla erityisesti on tarve tukea työ- ja yksilövalmentajien digi- ja etäohjaustaitoja. Jotta valmentajat osaavat käyttää osallistavia ja asiakkaita parhaiten tukevia menetelmiä myös digitaalisissa ympäristöissä, on tärkeää  rakentaa ymmärrystä tietotekniikan soveltamisesta.

Xamkissa ja Parikissa on havaittu tarve käyttäjän – ohjaajan sekä ohjattavan – näkökulmasta toimivan etävalmennusmallin kehittämiselle. Tasa-arvoisella ja saavutettavalla opetuksella ja valmennuksella voidaan vastata yhä paremmin erilaisiin palvelutarpeisiin ja kehittää asiakkaiden työ- ja opiskeluvalmiuksia.

Lisätietoja

Minna Porvari
projektipäällikkö
minna.porvari@xamk.fi
050 452 4218

Samuli Karevaara
Digitaalisen pedagogiikan asiantuntija
samuli.karevaara@xamk.fi

Satu Hynynen
TKI-asiantuntija
satu.hynynen@xamk.fi

Tietosuojaseloste (172 kt, pdf)

ESR-hankkeen osallistujista kerättävät henkilötiedot

ESR-henkilörekisterin tietosuojaseloste

Kenelle?

Hankkeen kohderyhmää ovat

 • Opettajat, ohjaajat, valmentajat
 • Opiskelijat, ohjattavat ja valmennettavat

Hanke on suunnattu myös

 • Erityisen tuen tarpeessa oleville
 • Työttömille
 • Nuorille ja eläkeläisille
 • Kaikille heikot digitaidot omaaville

 

indie-logo-vari-web

Mitä?

Aluksi teemme katsauksen digitaalisen opetuksen, ohjauksen ja valmennuksen nykytilanteeseen inklusiivisen digitaalisen pedagogiikan näkökulmasta. Esimerkiksi mitä haasteita opettajilla tai valmennettavilla on digiympäristöissä toimimisessa.

Alkuselvityksen jälkeen jatkamme aihetta työpajojen merkeissä palvelumuotoilun keinoin. Työpajoissa käydään läpi nykyistä ohjausta, opetusta ja valmennusta sekä sisältöjä inklusiivisuuden, tasa-arvon ja saavutettavuuden näkökulmasta.

Lisäksi hankkeen ohjelmistoon kuuluu henkilökunnalle suunnattuja koulutuksia. Koulutuksissa pyrimme siihen, että osallistujien ymmärrys tietotekniikan soveltamisesta lisääntyy ja he oppivat käyttämään osallistavia ja asiakkaiden yhteistyötä tukevia menetelmiä myös digitaalisessa ympäristössä. Osallistujien digipedagogista osaamista pyritään kehittämään kokonaisvaltaisesti, ei vain teknisiä taitoja kasvattaen.

Lopuksi hankkeen tulokset tuotteistetaan, jotta niiden käyttöönotto helpottuu jatkossa.

Hankkeessa järjestetään myös digitaalisen pedagogiikan laboratorio, jossa voidaan testata välineiden soveltuvuutta ja soveltamista inklusiiviseen digitaaliseen pedagogiikan näkökulmasta. Laboratoriossa voidaan myös esimerkiksi ratkaista digitaalisia ja pedagogisia ongelmia sekä testata näitä ratkaisuja.

 

Selvitämme vastauksia kysymyksiin

 • Mikä on nykytilanne inklusiivisen digitaalisen pedagogiikan näkökulmasta?
 • Miten lisäämme osallisuutta digitaalisessa oppimisessa?
 • Millaista tukea digitaalisten työkalujen käyttöön tulisi tarjota?

 

Tulokset & tavoitteet

Opettajille, ohjaajille ja valmentajille

Alkuselvitysvaiheessa nousevat haasteet ja kehittämisehdotukset kootaan julkaisuksi, ja työpajoissa suunnitellaan malli, joka auttaa toimimaan digitaalisissa ympäristöissä. Tavoitteenamme on auttaa opettajia ja ohjaajia toimimaan digitaalisesti asiakkaidensa kanssa.

Käyttäjänäkökulmasta toimivan etävalmennusmallin kehittämisen lisäksi tuemme työ- ja yksilövalmentajien digi- ja etäohjaustaitoja sekä autamme rakentamaan ymmärrystä tietotekniikan soveltamisesta valmennustyössä.

Koulutuksen kehittämiseen ja osallisuuden parantamiseen liittyvistä tuloksista luodaan ohjeistusta ja perehdytysmateriaalia, joka madaltaa inklusiivisten digitaalisten menetelmien käyttöönoton kynnystä. Näin menetelmät saadaan jalkautumaan ja juurtumaan opetukseen, ohjaukseen ja valmennukseen paremmin.

Ja heidän asiakkailleen

 • Lisäämme aliedustettujen ryhmien osallistumista ammatilliseen koulutukseen, amk-koulutukseen ja välityömarkkinoille.
 • Parannamme osallistujien opiskelukykyä, motivaatiota ja työelämätaitoja.
 • Edistämme osallistujien siirtymistä koulutukseen ja työelämään.
 • Vähennämme digitaalisuuden aiheuttamaa kuormaa opetuksessa ja valmennuksessa.

Hankkeen tuloksena syntyy tasa-arvoisempaa ja parempaa opetusta, ohjausta ja valmennusta. Hankkeen osallistujien digitaidot parantuvat.

Digitaalisuuden aiheuttama eriarvoisuus ja syrjäytyminen vähenee.

Digitaalisuuden aiheuttama kognitiivinen kuorma käyttäjille vähenee.

Opiskelijoiden, ohjattavien ja valmennettavien keskeytysprosentti pienenee.

Hankkeessa tuotettua

Julkaisut

Moni tekemisen ja kokemisen muoto on siirtynyt viime vuosina digitaaliseen suuntaan. Kehityksen vauhti on ollut hurjaa, erityisesti tekniikan ja ohjelmistokehityksen saralla.

Digitaalisen etäoppimisen ja -ohjaamisen siirtäminen pelkästään verkkoon ei kuitenkaan ole aivan yksinkertaista. Jokainen meistä kokee digitaalisen etäilyn eri tavoin. Toisille se on vapauttavaa ja helppoa, toisille täynnä haasteita.

Julkaistu Xamk READ-verkkolehdessä 2/2022. Kirjoittajat Sara Ojaniemi ja Minna Porvari.

Digitalisaatio on tuonut palveluiden kehittämiseen runsaasti uusia mahdollisuuksia. Palveluita voi entistä helpommin käyttää esimerkiksi liikuntarajoitteinen tai sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsivä. Samaan aikaan digitaalisuuden jatkuva kehitys myös muuttaa eriarvoistumisen ja syrjäytymisen mekanismeja.

Julkaistu Xamk Next-verkkolehdessä 23.3.2022. Kirjoittajat Samuli Karevaara, Sara Ojaniemi, Arja Koski ja Minna Porvari.

Kansainvälisellä Peliviikolla 2021 Kouvolan kampuksella järjestettiin paneelikeskustelu, jossa asiantuntijat keskustelivat yleisön kanssa pelien ja pelillisyyden hyödyntämättömästä potentiaalista. Keskustelussa kiinnostusta herätti erityisesti pelien potentiaali oppimisalustana.

Julkaistu Xamk READ-verkkolehdessä 4/2021. Kirjoittajat Miikka-Petteri Lesonen ja Minna Porvari.

Persoonat

Hankkeen esiselvitysvaiheessa kerätyn tiedon ja ymmärryksen pohjalta kehitettiin neljä persoonaa erityisesti ohjaus– ja valmennustyöhön; Kaksi erilaista asiakaspersoonaa ja kaksi erilaista ohjaaja- tai valmentajapersoonaa. Nämä persoonat painivat siis samojen digihaasteiden parissa kuin ohjaus- ja opetustyötä tekevät oikeasti. Persoonia voi hyödyntää missä tahansa kehittämistyössä, silloin kun käyttäjän näkökulmaa kaivataan. Kehittämiskohteen tarkastelu persoonan silmin voi auttaa näkemään sen aivan eri valossa ja antaa ideoita.

Tutustu persooniin ja lataa materiaali käyttöösi!

Pertti Peruskallio profiilikuva

Perttiä motivoivat selkeys ja luotettavuus, jotka pitävät arjen sujuvana ja hänet mukana kehityksessä. Hän on käsistään taitava ja sisukas. Eniten Perttiä ketuttaa asioiden muuttuminen ja hän poteekin digiepäluuloa. Vertaistuesta olisi hänelle apua.

Sirpa Serpentiini profiilikuva

Sirpa tarvitsee kannustusta ja onnistumisia itseluottamuksen rakentamiseksi. Hän ei ole vieläniin itsenäinen kuin haluaisi, mutta askeltaa haparoiden kohti vakaampaa elämää. Sirpalla onkin tapana haukata liian monta palaa kerralla ja sinnikkyydestään huolimatta keskittyminen on haastavaa. Sosiaalisuutta ja innostusta häneltä ei kuitenkaan puutu.

Paula Pitkälinja profiilikuva

Uuden oppiminen ja itsensä kehittäminen motivoivat Paulaa, vaikka hän mieluiten tekisi ohjaustyötä kokonaan ilman digiä. Kiire, perehdytyksen puute ja tietotulva aiheuttavat Paulalle päänvaivaa, mutta hän ymmärtää, että maailma ja työtavat kehittyvät ja haluaa pysyä ajan tasalla.

Ulla Uusimieli profiilikuva

Ulla haluaa olla digiosaamisen aallonharjalla. Osaamisestaan huolimatta hän kokee tietotulvan usein kuormittava. Ohi sprinttaavan Ullan tehokkuus ja ideat saavat joskus kollegat ja asiakkaat pyörryksiin, mutta hänen intonsa ja positiivinen energiansa on myös tarttuvaa.

Video: Mikä Discord on ja mihin sitä käytetään?

Katso tallenne Peliviikolla 10.11.2021 pidetystä esityksestä. Aiheena ”Mikä on Discord ja mihin sitä käytetään?”. Tallenne on tekstitetty ja esitysmateriaalit ovat tarkasteltavissa samasta linkistä.

Tapahtumat

Selkokielen tarkoitus on auttaa selkokieltä tarvitsevia ihmisiä tiedon saamisessa, lukemisessa, omien ajatusten ilmaisemisessa ja osallistumisessa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Selkokieli on saavutettavaa kieltä.

Koulutus on jaettu kahdelle päivälle, jotka pidetään Teams-yhteydellä keskiviikkoina 7. ja 14.12. kello 14:00-15:45.

Kouluttajana on Elina Stordell (FM), joka on maahanmuuttajakoulutusten kouluttaja ja kielitaidon arvioinnin asiantuntija.

Pedagogiset pakopelit ovat innostava tapa tukea erilaista oppimista. Pakopeleissä pelaamisen ja pelillisyyden hyödyt valjastetaan tukemaan oppimista ja pedagogisen sisällön toteutusta. Koulutuksessa käydään läpi pakopelin suunnittelua ja tuottamista sekä pelillisyyden pedagogista hyödyntämistä.

Koulutuksessa tutuksi tulevat pakopelien mekaniikka ja sisältö sekä avataan pakopelien suunnittelun ja tuottamisen prosessi sekä elementit.

Kouluttajana on yhteisöpedagogi Katariina Kovanen, joka käyttää ohjauksellisia ja osallistavia menetelmiä sekä toiminnallisuutta. Lisätietoja kouluttajasta: Kova Production | Katariina Kovanen

INDIE on mukana toteuttamassa Xamkin pedavalmennusta. Mukaan voivat osallistua Xamkin henkilökunnan opettajat ja muut opetustehtävissä toimivat, jotka ovat kiinnostuneita oman opetuksensa kehittämisestä. Pedavalmennuksen järjestää E-kampus.

Valittavana on kolme teemaryhmää:

 • Automatisoitu suurryhmätoteutus (verkko100/verkko75)
 • Oman opetuksen kehittäminen
 • Saavutettavuus, innostaminen ja uudet välineet

Millaisia kokemuksia sinulla on digitaalisesta opetuksesta?

Meillä INDIE-hankkeessa on tavoitteena saavutettavampi ja tasa-arvoisempi digitaalinen opetus ja ohjaus. Tarvitsemme Sinua, aiheen asiantuntijaa, kertomaan kokemuksistasi.

Järjestämme joulukuussa 2021 verkkotyöpajan opettajille, ohjaajille sekä opiskelijoille. Työpajan ohjaa palvelumuotoilija Sara Ojaniemi.

Huom. Kymenlaakson heikentyneen koronatilanteen vuoksi päätimme siirtää työpajan verkkoon alun perin suunnitellun hybridipajan sijaan.

indie-tp1-opettajat-opiskelijat-some-web

Xamkin Kouvolan kampuksella järjestettiin Peliviikolla keskiviikkona 10.11. kello 15-16 Mikä Discord on? -tapahtuma. Tapahtumassa tutustuttiin Discordiin, miksi sitä käytetään ja miksi se on erityisesti noussut nuorten suosioon.

XAMKIN PELIVIIKKO 2021: katso ohjelma ja aikataulu.

 

Saapumisohjeet

Future Experience Lab -tila
Ravintola Pajan alakerta
Kuuselankatu 1, 45100 Kouvola

Sisäänkäynti ravintolan ovesta. FUEL-tila sijaitsee alakerrassa, suoraan edessäpäin portaiden alastulosta.

Ajankohtaista

Tarinallisuutta ja pelillisyyttä verkkokurssilla

Tärkeä osa INDIE-hanketta on paremman ja saavutettavamman verkko-oppimisen ja -ohjauksen ratkaisujen tuotteistaminen sellaiseen muotoon, että niistä on hyötyä vielä hankkeen päätyttyä. Aloitimme syksyllä 2022 verkkokurssin suunnitellun ja sisältöjen toteutuksen Xamkin Open Learn -verkkoympäristöön. Kurssilla on opettavaa sisältöä saavutettavuudesta, innostamisesta ja uusien välineiden haltuunottamisesta verkko-opetuksessa ja -ohjauksessa. Itsenäisesti suoritettavalla verkkokurssilla opitaan mitä inklusiivisuus on ja miten se auttaa (digi)haasteiden...

Indie blogissa: "Mitä Ulla sanoisi?"

”Mitä Ulla sanoisi?”

Persoonat auttavat ymmärtämään kohderyhmän eli esimerkiksi kehitettävän palvelun käyttäjien näkökulman. Mikä tuottaa haasteita käyttäjille? Mitkä ovat heille tärkeimmät ominaisuudet?  INDIE-hankkeessa on kehitetty esiselvitysvaiheessa kerätyn tiedon ja ymmärryksen pohjalta neljä persoonaa erityisesti ohjaus- ja valmennustyöhön. Kaksi erilaista asiakaspersoonaa ja kaksi erilaista ohjaaja- tai valmentajapersoonaa. Nämä persoonat painivat siis samojen digihaasteiden parissa kuin ohjaus- ja opetustyötä tekevät...

Tulevaisuustyöskentely avartaa näkökulmia

Tulevaisuustyöskentely ei vaadi erityistä valmistautumista tai ennakkotietoja. Sitran kehittämässä Tulevaisuustaajuus-työpajamenetelmässä laajennetaan näkökulmaa nykyhetken kehittämisestä tulevaan sekä opitaan nykytilanteen haastamista, uusien mahdollisuuksien näkemistä ja tunnistetaan tulevaisuuteen vaikuttavia asioita.  Tulevaisuustyöskentely otettiin INDIE-hankkeessa osaksi inklusiivisen digitaalisen pedagogiikan mallin kehittämistä. Digitaalisuuden uskotaan yleisesti olevan yhä voimakkaammin läsnä tulevaisuudessa, joten tulevaisuustyöskentelyn avulla pystytään kehittämään tulevaisuuden tarpeisiin vastaavaa mallia paremmin.  Tulevaisuustaajuus-työpaja...

Sukellus inklusiivisen digipedagogiikan maailmaan

Välityömarkkinoilla operoivan Parik-säätiön perustoiminta tähtää inklusiivisuuteen, kaikkien ihmisten mahdollisuuteen tehdä töitä ja opiskella vammasta tai rajoitteista riippumatta. Digitaalisuus läpäisee koko yhteiskunnan ja siltä on vaikea välttyä. Silti välityömarkkinat hyödyntävät digipedagogiikkaa vaihtelevasti, sekä yhteisöjen että yksilöiden taidoissa ja valmiuksissa on hajontaa. Parik-säätiön työntekijöistä osa hyödyntää digitaalisia alustoja sujuvasti, osa käyttää vain välttämättömiä digitaalisia ohjelmia. Samoin palvelujen...

Tasa-arvoisemman ohjauksen puolesta

Vietämme aikaa digitaalisten välineiden ja alustojen parissa niin työssä kuin vapaa-ajalla. Vanha vertauskuva huonosta isännästä ja hyvästä rengistä pätee varsin mainiosti myös digitaalisuuteen. Digitaalinen väline voi olla apuna kohtaamisissa. Se voi olla yhteinen työskentelyalusta tai kommunikaation edellytys. Henkilökuntaa edustavat vastaajat kertoivat hankkeen selvityksessä varsin selkeästi, että digitaalisuus on tullut jäädäkseen osaksi päivittäistä työntekoa. Jotta voisimme...

Faktat

INDIE - Inklusiivinen digitaalinen pedagogiamuotoilu

01.05.2021 – 30.04.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Parik-säätiö sr

Tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 267 765 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 198 150 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto