Kehitimme kokonaisvaltaisesti opettajien, ohjaajien ja valmentajien taitoja toimia digitaalisissa ympäristöissä yhdessä asiakkaidensa kanssa.
indie kuvitus
Digitaalisuus voi aiheuttaa päänvaivaa iästä ja taustasta riippumatta. Kuva: Viivi Wright.

Koronan aiheuttamat poikkeusolot ovat korostaneet digitaitojen aiheuttamaa yhteiskunnan eriarvoistumista – osa opiskelijoista, ohjattavista ja valmennettavista jää digitaaliseen pimentoon oppiasteesta ja organisaatiosta riippumatta. Digitaalisten laitteiden ja järjestelmien tuoma lisäkuorma voi pahimmillaan johtaa opiskelun tai ohjausprosessin keskeyttämiseen.

Opiskelijat ovat laajasti nostaneet esille koronan vuoksi lisääntyneen verkko-opetuksen kasvattavan opiskelijan kuormaa jopa sietämättömäksi. Opintojen keskeyttäminen on tullut todennäköisemmäksi kuin koronaa edeltävissä normaalioloissa.

Parempaa opetusta, ohjausta ja valmennusta

Välityömarkkinatoimijoiden, kuten hankkeen osatoteuttaja Parik-säätiön, asiakaskunta on hyvin laaja, joten asiakkaiden lähtökohta ja suhde digitaalisiin palveluihin on hyvin vaihtelevaa, jopa kahtia jakautunutta. On asiakkaita, joilla on esteitä digilaitteiden tai -palveluiden käytössä, mutta toisaalta myös sellaisia henkilöitä, jotka kokevat verkossa toimimisen luontaiseksi. Yleisimpiä esteitä ovat puutteelliset taidot ja tarvittavat laitteet, taloudelliset esteet sekä ylipäätään kielteiset asenteet.

Lisäksi välityömarkkinoilla erityisesti on tarve tukea työ- ja yksilövalmentajien digi- ja etäohjaustaitoja. Jotta valmentajat osaavat käyttää osallistavia ja asiakkaita parhaiten tukevia menetelmiä myös digitaalisissa ympäristöissä, on tärkeää  rakentaa ymmärrystä tietotekniikan soveltamisesta.

Xamkissa ja Parikissa on havaittu tarve käyttäjän – ohjaajan sekä ohjattavan – näkökulmasta toimivan etävalmennusmallin kehittämiselle. Tasa-arvoisella ja saavutettavalla opetuksella ja valmennuksella voidaan vastata yhä paremmin erilaisiin palvelutarpeisiin ja kehittää asiakkaiden työ- ja opiskeluvalmiuksia.

Lisätietoja

Minna Porvari
projektipäällikkö
minna.porvari@xamk.fi
050 452 4218

Samuli Karevaara
Digitaalisen pedagogiikan asiantuntija
samuli.karevaara@xamk.fi

Satu Hynynen
TKI-asiantuntija
satu.hynynen@xamk.fi

Tietosuojaseloste (172 kt, pdf)

ESR-hankkeen osallistujista kerättävät henkilötiedot

ESR-henkilörekisterin tietosuojaseloste

Kenelle?

Hankkeen kohderyhmää olivat

 • Opettajat, ohjaajat, valmentajat
 • Opiskelijat, ohjattavat ja valmennettavat

Hanke oli suunnattu myös

 • Erityisen tuen tarpeessa oleville
 • Työttömille
 • Nuorille ja eläkeläisille
 • Kaikille heikot digitaidot omaaville

 

indie-logo-vari-web

Mitä?

Aluksi tehtiin katsaus digitaalisen opetuksen, ohjauksen ja valmennuksen nykytilanteeseen inklusiivisen digitaalisen pedagogiikan näkökulmasta. Esimerkiksi mitä haasteita opettajilla tai valmennettavilla on digiympäristöissä toimimisessa.

Alkuselvityksen jälkeen jatkettiin aihetta työpajojen merkeissä palvelumuotoilun keinoin. Työpajoissa käytiin läpi nykyistä ohjausta, opetusta ja valmennusta sekä sisältöjä inklusiivisuuden, tasa-arvon ja saavutettavuuden näkökulmasta.

Lisäksi hankkeen ohjelmistoon kuului henkilökunnalle suunnattuja koulutuksia. Koulutuksissa pyrittiin siihen, että osallistujien ymmärrys tietotekniikan soveltamisesta lisääntyisi ja he oppisivat käyttämään osallistavia ja asiakkaiden yhteistyötä tukevia menetelmiä myös digitaalisessa ympäristössä. Osallistujien digipedagogista osaamista pyrittiin kehittämään kokonaisvaltaisesti, ei vain teknisiä taitoja kasvattaen.

Lopuksi hankkeen tulokset tuotteistettiin, jotta niiden käyttöönotto helpottuu jatkossa.

Hankkeessa järjestettiin myös digitaalisen pedagogiikan laboratorio, jossa testattiin välineiden ja ohjelmistojen soveltuvuutta ja soveltamista inklusiiviseen digitaaliseen pedagogiikan näkökulmasta.

 

Selvitimme vastauksia kysymyksiin

 • Mikä on nykytilanne inklusiivisen digitaalisen pedagogiikan näkökulmasta?
 • Miten lisäämme osallisuutta digitaalisessa oppimisessa?
 • Millaista tukea digitaalisten työkalujen käyttöön tulisi tarjota?

 

Tulokset & tavoitteet

Opettajille, ohjaajille ja valmentajille

Alkuselvitysvaiheessa nousevat haasteet ja kehittämisehdotukset koottiin julkaisuksi, ja työpajoissa suunniteltiin malli, joka auttaa toimimaan digitaalisissa ympäristöissä. Tavoitteena oli auttaa opettajia ja ohjaajia toimimaan digitaalisesti asiakkaidensa kanssa.

Käyttäjänäkökulmasta toimivan etävalmennusmallin kehittämisen lisäksi hankkeessa tuettiin työ- ja yksilövalmentajien digi- ja etäohjaustaitoja sekä autettiin rakentamaan ymmärrystä tietotekniikan soveltamisesta valmennustyössä.

Koulutuksen kehittämiseen ja osallisuuden parantamiseen liittyvistä tuloksista luotiin ohjeistusta ja perehdytysmateriaalia, joka madaltaa inklusiivisten digitaalisten menetelmien käyttöönoton kynnystä. Näin menetelmät saatiin jalkautumaan ja juurtumaan opetukseen, ohjaukseen ja valmennukseen paremmin.

Ja heidän asiakkailleen

 • Lisättiin aliedustettujen ryhmien osallistumista ammatilliseen koulutukseen, amk-koulutukseen ja välityömarkkinoille.
 • Parannettiin osallistujien opiskelukykyä, motivaatiota ja työelämätaitoja.
 • Edistettiin osallistujien siirtymistä koulutukseen ja työelämään.
 • Vähennettiin digitaalisuuden aiheuttamaa kuormaa opetuksessa ja valmennuksessa.

Hankkeen tuloksena syntyi tasa-arvoisempaa ja parempaa opetusta, ohjausta ja valmennusta. Hankkeen osallistujien digitaidot parantuivat.

Digitaalisuuden aiheuttama eriarvoisuus ja syrjäytyminen väheni.

Digitaalisuuden aiheuttama kognitiivinen kuorma käyttäjille väheni.

Opiskelijoiden, ohjattavien ja valmennettavien keskeytysprosentti pieneni.

Hankkeessa tuotettua

Piirroskuva vaaleahiuksisesta naisesta opettamassa Learn-kurssin käyttöä kahdelle henkilölle, osoittaen ruutua.

Eväitä parempaan verkkototeutukseen

Avoimella ja ilmaisella verkkokurssilla käydään läpi aiheita ja vinkkejä verkko-opetuksen ja -ohjauksen suunnitteluun. Teemoina ovat esimerkiksi saavutettavuus, käytettävyys, oppimismuotoilu ja pelillisyys. Kurssille voi osallistua kuka tahansa, joka on kiinnostunut sillä esitellyistä teemoista. Kurssille pääsy vaatii rekisteröitymisen Xamkin Open Learn -alustalle, ohjeet rekisteröitymiseen alla.

Kurssin käytyäsi

✔ Tiedät, miten saavutettavuutta ja inklusiivisuutta voi edistää verkko-opetuksessa ja -ohjauksessa

✔ Tiedät, miten ratkoa digitaalisuuden aiheuttamia haasteita opetuksessa ja ohjauksessa

✔ Opit uusia menetelmiä innostamiseen verkko-opetuksessa ja -ohjauksessa

 

Tutustu kurssiin tästä

 

Ohjeet Open Learn -tunnuksen luomiseen

Päästäksesi opintojaksoalueelle käytä Haka-kirjautumista tai luo itsellesi käyttäjätunnus ja salasana. Rekisteröitymiseen tarvitset sähköpostiosoitteen. Yli 12 kk kirjautumatta olleet tunnukset poistetaan automaattisesti ympäristöstä.

Luo tunnus näin:

 1. Täytä lomake uusi tunnus henkilötiedoillasi.
 2. Saat sähköpostitse vahvistusviestin antamaasi osoitteeseen. Jos tarkistusviestiä ei kuulu, tarkistathan roskapostilaatikon.
 3. Saamassasi vahvistusviestissä on linkki; napsauta sitä.
 4. Tunnuksesi vahvistetaan ja sinut kirjataan sisään OpenLearniin.
 5. Etsi opintojakso hakutoiminnolla tai valitse opintojaksoalue, jolle haluat liittyä.
 6. Jos opintojaksoalueelle pääsy vaatii avaimen, kirjoita se vastaavaan kenttään ja napsauta Liity opintojaksolle -painiketta.
 7. Liittyessäsi opintojaksoalueelle syntyy siihen linkki myös Työpöydälle. Jatkossa pääset opintojaksoalueillesi kirjautumalla Open Learniin ja valitsemalla haluamasi opintojaksoalueen Työpöytä-näkymästä.

Etävalmennusmalli

Saavutettavan verkko-ohjauksen tueksi kehitettiin yhdessä Parik-säätiön henkilökunnan ja asiakkaiden kanssa etävalmennusmalli, joka antaa pohjan etänä tai hybridinä tehtävälle ohjaukselle. Mallia voi hyödyntää verkko-opetuksessa ja -ohjauksessa suunnittelun ohjenuorana ja työpohjina.

Alta voit ladata sähköisesti täytettävän muistivihkon. Vihkon kohtiin voi luonnostella suunnitelman ja sen voi tulostaa, mutta pohjat voi myös tulostaa suoraan ja täyttää käsin kirjoittamalla.

Ladattavana on myös juliste, josta etävalmennusmallin askeleet löytyvät.

→ Lataa tästä etävalmennusmallin muistivihko [1,17Mt, PDF]

→ Lataa tästä etävalmennusmallin juliste, koko 60 x 135cm [2,35Mt, PDF]

Julkaisut

Käytettävyys, saavutettavuus, inklusiivisuus ja osallisuus ovat keskeisiä tuotteiden, palvelujen ja ympäristöjen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin liittyviä käsitteitä. Niiden tavoitteet ja hyvät käytänteen ovat osittain päällekkäisiä, ja niiden yhteinen tavoite on luoda parempia kokemuksia kaikille käyttäjille.

Julkaisussa esitellään inklusiivisen digitaalisen pedagogiikan laboratoriomalli ja kumppanuusmalli sekä toimintaa hankkeessa. Lisäksi avataan erilaisia ohjelmistoja ja alustoja sekä havaintoja niiden soveltuvuudesta inklusiiviseen digitaaliseen pedagogiikkaan.

Pelillisyys menetelmänä taipuu tueksi monenlaiseen opetus- ja ohjaustyöhön. Sen hyödyntämistä ei kuitenkaan kannata aloittaa hypyllä syvään päätyyn, vaan rauhassa tutustumalla erilaisiin tapoihin pelillistää ja oppimalla näkemään mikä omassa työssä itseasiassa on jo pelillistettyä tai liippaa läheltä sitä.

Hyvä, parempi, pelillistetty -podcastissa kuullaan tiivis johdatus pelillistämisen maailmaan, joka tähtää avartamaan kuulijan ajatuksia sen hyödyistä ja mahdollisuuksista. Esimerkkinä kerrotaan INDIE-hankkeessa tuotettavasta Open Learn -verkkokurssista, jolla pelillistämistä käytetään erilaisin tavoin.

Äänessä ovat pelillisyyden asiantuntijat Minna Porvari sekä Miikka-Petteri Lesonen.

Äänimaisema: YleArkisto (freesound.org)

Julkaistu 1.2.2023 Soundcloudissa.

Moni tekemisen ja kokemisen muoto on siirtynyt viime vuosina digitaaliseen suuntaan. Kehityksen vauhti on ollut hurjaa, erityisesti tekniikan ja ohjelmistokehityksen saralla.

Digitaalisen etäoppimisen ja -ohjaamisen siirtäminen pelkästään verkkoon ei kuitenkaan ole aivan yksinkertaista. Jokainen meistä kokee digitaalisen etäilyn eri tavoin. Toisille se on vapauttavaa ja helppoa, toisille täynnä haasteita.

Julkaistu Xamk READ-verkkolehdessä 2/2022. Kirjoittajat Sara Ojaniemi ja Minna Porvari.

Digitalisaatio on tuonut palveluiden kehittämiseen runsaasti uusia mahdollisuuksia. Palveluita voi entistä helpommin käyttää esimerkiksi liikuntarajoitteinen tai sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsivä. Samaan aikaan digitaalisuuden jatkuva kehitys myös muuttaa eriarvoistumisen ja syrjäytymisen mekanismeja.

Julkaistu Xamk Next-verkkolehdessä 23.3.2022. Kirjoittajat Samuli Karevaara, Sara Ojaniemi, Arja Koski ja Minna Porvari.

Kansainvälisellä Peliviikolla 2021 Kouvolan kampuksella järjestettiin paneelikeskustelu, jossa asiantuntijat keskustelivat yleisön kanssa pelien ja pelillisyyden hyödyntämättömästä potentiaalista. Keskustelussa kiinnostusta herätti erityisesti pelien potentiaali oppimisalustana.

Julkaistu Xamk READ-verkkolehdessä 4/2021. Kirjoittajat Miikka-Petteri Lesonen ja Minna Porvari.

Persoonat

Hankkeen esiselvitysvaiheessa kerätyn tiedon ja ymmärryksen pohjalta kehitettiin neljä persoonaa erityisesti ohjaus– ja valmennustyöhön; Kaksi erilaista asiakaspersoonaa ja kaksi erilaista ohjaaja- tai valmentajapersoonaa. Nämä persoonat painivat siis samojen digihaasteiden parissa kuin ohjaus- ja opetustyötä tekevät oikeasti. Persoonia voi hyödyntää missä tahansa kehittämistyössä, silloin kun käyttäjän näkökulmaa kaivataan. Kehittämiskohteen tarkastelu persoonan silmin voi auttaa näkemään sen aivan eri valossa ja antaa ideoita.

Tutustu persooniin ja lataa materiaali käyttöösi!

Pertti Peruskallio profiilikuva

Perttiä motivoivat selkeys ja luotettavuus, jotka pitävät arjen sujuvana ja hänet mukana kehityksessä. Hän on käsistään taitava ja sisukas. Eniten Perttiä ketuttaa asioiden muuttuminen ja hän poteekin digiepäluuloa. Vertaistuesta olisi hänelle apua.

Sirpa Serpentiini profiilikuva

Sirpa tarvitsee kannustusta ja onnistumisia itseluottamuksen rakentamiseksi. Hän ei ole vieläniin itsenäinen kuin haluaisi, mutta askeltaa haparoiden kohti vakaampaa elämää. Sirpalla onkin tapana haukata liian monta palaa kerralla ja sinnikkyydestään huolimatta keskittyminen on haastavaa. Sosiaalisuutta ja innostusta häneltä ei kuitenkaan puutu.

Paula Pitkälinja profiilikuva

Uuden oppiminen ja itsensä kehittäminen motivoivat Paulaa, vaikka hän mieluiten tekisi ohjaustyötä kokonaan ilman digiä. Kiire, perehdytyksen puute ja tietotulva aiheuttavat Paulalle päänvaivaa, mutta hän ymmärtää, että maailma ja työtavat kehittyvät ja haluaa pysyä ajan tasalla.

Ulla Uusimieli profiilikuva

Ulla haluaa olla digiosaamisen aallonharjalla. Osaamisestaan huolimatta hän kokee tietotulvan usein kuormittava. Ohi sprinttaavan Ullan tehokkuus ja ideat saavat joskus kollegat ja asiakkaat pyörryksiin, mutta hänen intonsa ja positiivinen energiansa on myös tarttuvaa.

Video: Näin teet esittelyvideon

Pertti Peruskallio haluaa tehdä kurssiesittelyvideon, muttei vielä tiedä miten. Videon aikana opitaan hyödyllisiä käytäntöjä esittelyvideon tekemiseen.

MUISTILISTA VIDEON TEKEMISEEN

1. Suunnittele opetusvideon sisältö
2. Laadi käsikirjoitus
3. Valitse kuvauslaite
4. Valitse kuvauspaikka
5. Tee harjoituksia
6. Tarkista video ja muokkaa tarvittaessa
7. Kun olet tyytyväinen videoon, jaa se haluamallasi alustalla

Video: Tallenne hankkeen päätöstilaisuudesta 24.4.2023

Video: Mikä Discord on ja mihin sitä käytetään?

Katso tallenne Peliviikolla 10.11.2021 pidetystä esityksestä. Aiheena ”Mikä on Discord ja mihin sitä käytetään?”. Tallenne on tekstitetty ja esitysmateriaalit ovat tarkasteltavissa samasta linkistä.

Tapahtumat

Tervetuloa kuulemaan INDIE-hankkeen tuloksista ma 24.4. klo 12-13 ja ottamaan haltuun eväitä parempaan verkko-opetukseen ja -ohjaukseen. Tilaisuudessa esitellään hankkeessa tuotettua Open Learn -verkkokurssia ja sen polkutarinoita sekä Parik-säätiön kanssa kehitettyä etävalmennusmallia. Tilaisuus tallennetaan ja se on myöhemmin katsottavissa hankkeen verkkosivulla.

Innostu pelillisyydestä — pelillisyys oppimisen mahdollistajana

Oppimismuotoilija Tony Sundell Mediamaisterilta pitää osallistavan puheenvuoron pelillisyydestä oppimisen mahdollistajana. Tilaisuus tallennetaan ilmoittautuneiden käyttöön.

👉 Voit virittäytyä tunnelmaan kuuntelemalla Hyvä, parempi, pelillistetty -podcastin: https://soundcloud.com/xamkpodcast/hyva-parempi-pelillistetty

INDIE on mukana toteuttamassa Xamkin pedavalmennukseen Pelillisyys-osakokonaisuutta, joka sisältää 5 tuntia osallistujan työtä. Osakokonaisuuteen kuuluu ennakkomateriaali, valmennustapaaminen, vapaaehtoisia webinaarisisältöjä sekä osaamisen näytto.

Mukaan voivat osallistua Xamkin henkilökunnan opettajat ja muut opetustehtävissä toimivat, jotka ovat kiinnostuneita oman opetuksensa kehittämisestä. Pedavalmennuksen järjestää E-kampus.

Selkokielen tarkoitus on auttaa selkokieltä tarvitsevia ihmisiä tiedon saamisessa, lukemisessa, omien ajatusten ilmaisemisessa ja osallistumisessa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Selkokieli on saavutettavaa kieltä.

Koulutus on jaettu kahdelle päivälle, jotka pidetään Teams-yhteydellä keskiviikkoina 7. ja 14.12. kello 14:00-15:45.

Kouluttajana on Elina Stordell (FM), joka on maahanmuuttajakoulutusten kouluttaja ja kielitaidon arvioinnin asiantuntija.

Pedagogiset pakopelit ovat innostava tapa tukea erilaista oppimista. Pakopeleissä pelaamisen ja pelillisyyden hyödyt valjastetaan tukemaan oppimista ja pedagogisen sisällön toteutusta. Koulutuksessa käydään läpi pakopelin suunnittelua ja tuottamista sekä pelillisyyden pedagogista hyödyntämistä.

Koulutuksessa tutuksi tulevat pakopelien mekaniikka ja sisältö sekä avataan pakopelien suunnittelun ja tuottamisen prosessi sekä elementit.

Kouluttajana on yhteisöpedagogi Katariina Kovanen, joka käyttää ohjauksellisia ja osallistavia menetelmiä sekä toiminnallisuutta. Lisätietoja kouluttajasta: Kova Production | Katariina Kovanen

INDIE on mukana toteuttamassa Xamkin pedavalmennusta. Mukaan voivat osallistua Xamkin henkilökunnan opettajat ja muut opetustehtävissä toimivat, jotka ovat kiinnostuneita oman opetuksensa kehittämisestä. Pedavalmennuksen järjestää E-kampus.

Valittavana on kolme teemaryhmää:

 • Automatisoitu suurryhmätoteutus (verkko100/verkko75)
 • Oman opetuksen kehittäminen
 • Saavutettavuus, innostaminen ja uudet välineet

Millaisia kokemuksia sinulla on digitaalisesta opetuksesta?

Meillä INDIE-hankkeessa on tavoitteena saavutettavampi ja tasa-arvoisempi digitaalinen opetus ja ohjaus. Tarvitsemme Sinua, aiheen asiantuntijaa, kertomaan kokemuksistasi.

Järjestämme joulukuussa 2021 verkkotyöpajan opettajille, ohjaajille sekä opiskelijoille. Työpajan ohjaa palvelumuotoilija Sara Ojaniemi.

Huom. Kymenlaakson heikentyneen koronatilanteen vuoksi päätimme siirtää työpajan verkkoon alun perin suunnitellun hybridipajan sijaan.

indie-tp1-opettajat-opiskelijat-some-web

Xamkin Kouvolan kampuksella järjestettiin Peliviikolla keskiviikkona 10.11. kello 15-16 Mikä Discord on? -tapahtuma. Tapahtumassa tutustuttiin Discordiin, miksi sitä käytetään ja miksi se on erityisesti noussut nuorten suosioon.

XAMKIN PELIVIIKKO 2021: katso ohjelma ja aikataulu.

 

Saapumisohjeet

Future Experience Lab -tila
Ravintola Pajan alakerta
Kuuselankatu 1, 45100 Kouvola

Sisäänkäynti ravintolan ovesta. FUEL-tila sijaitsee alakerrassa, suoraan edessäpäin portaiden alastulosta.

Ajankohtaista

”Eiköhän me tällä saada kurssi täyteen!”

Eväitä parempaan verkkototeutukseen -kurssille tuotettiin video videoiden tekemisestä, joka kertoo käytännössä videon tuottamisesta esimerkiksi verkkokurssin esittelemiseen. Kuvaukset pidettiin Xamkin Kouvolan kampuksen Pajalla. Tuotannosta vastasi Medialouhos. Videolla esitellään restauroinnin opettaja, Pertti Peruskallio (Matti Olenius), joka tuskailee kurssin esittelyvideon kanssa. Onneksi pelastava kertojaääni opastaa Perttiä askeleissa. Katso video alta ja nappaa muistilista talteen tulevia omia videotuotantojasi varten....

Digihaasteita keräämässä Digimessuilla

Osallistuimme INDIE ja DIGIT2 -hankkeissa yhteisellä esittelypisteellä Digimessuille 13.4., jotka järjestettiin Taideruukin Pato Areenalla Kuusankoskella. Messuilla palvelujen tarjoajat, Kymenlaakson hyvinvointialue, pankit, kirjasto, oppilaitokset ja yhdistykset opastivat käytännönläheisesti digilaitteiden äärelle. Messujen ohjelma oli monipuolinen ja siinä tuotiin esille digitalisoituvan maailman erilaisia näkökulmia. Tapahtuma oli kohderyhmille tarpeellinen ja ihmisten tapaaminen kasvokkain korona-ajan jälkeen oli hienoa. Esillä olevat...

selkokielestä hyötyvät kaikki

Selkokielestä hyötyvät kaikki

Järjestimme selkokielen koulutusta viime joulukuussa erityisesti ohjausalalla työskenteleville. Mukana oli monelta eri kantilta työssään selkokielestä hyötyviä osallistujia. Selvitimme hankkeen alkupuoliskolla digitaalisuuteen liittyviä haasteita ohjaustyössä sekä millaista tukea näiden haasteiden taklaamiseksi tulisi tarjota. Näistä haasteista nousi tarve selkeämmän kommunikaation ja selkokielen koulutukselle. Ohjaajat kantoivat huolta siitä, ymmärtääkö vastaanottaja eli ohjattava tai valmennettava viestin samalla tavalla kuin...

Tarinallisuutta ja pelillisyyttä verkkokurssilla

Tärkeä osa INDIE-hanketta on paremman ja saavutettavamman verkko-oppimisen ja -ohjauksen ratkaisujen tuotteistaminen sellaiseen muotoon, että niistä on hyötyä vielä hankkeen päätyttyä. Aloitimme syksyllä 2022 verkkokurssin suunnitellun ja sisältöjen toteutuksen Xamkin Open Learn -verkkoympäristöön. Kurssilla on opettavaa sisältöä saavutettavuudesta, innostamisesta ja uusien välineiden haltuunottamisesta verkko-opetuksessa ja -ohjauksessa. Itsenäisesti suoritettavalla verkkokurssilla opitaan mitä inklusiivisuus on ja miten se auttaa (digi)haasteiden...

Indie blogissa: "Mitä Ulla sanoisi?"

”Mitä Ulla sanoisi?”

Persoonat auttavat ymmärtämään kohderyhmän eli esimerkiksi kehitettävän palvelun käyttäjien näkökulman. Mikä tuottaa haasteita käyttäjille? Mitkä ovat heille tärkeimmät ominaisuudet?  INDIE-hankkeessa on kehitetty esiselvitysvaiheessa kerätyn tiedon ja ymmärryksen pohjalta neljä persoonaa erityisesti ohjaus- ja valmennustyöhön. Kaksi erilaista asiakaspersoonaa ja kaksi erilaista ohjaaja- tai valmentajapersoonaa. Nämä persoonat painivat siis samojen digihaasteiden parissa kuin ohjaus- ja opetustyötä tekevät...

Faktat

INDIE - Inklusiivinen digitaalinen pedagogiamuotoilu

01.05.2021 – 30.04.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Parik-säätiö sr

Tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 267 765 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 198 150 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto