Tavoitteena lyhentää kokonaisopiskeluaikaa opintopolulla, joka koostuu ammatillisesta toisen asteen tutkinnosta ja ammattikorkeakoulututkinnosta.

Jatkoväylä-hankkeessa luodaan valtakunnalliset suositukset ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulun välistä siirtymää tukevien opintojen ja palveluiden toteuttamiseen. Tavoitteena on kokonaisopiskeluajan lyheneminen. Kehitystyön kohteena ovat mm. osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä opintojen ohjaus siirtymävaiheessa.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on lyhentää kokonaisopiskeluaikaa opintopolulla, joka koostuu ammatillisesta toisen asteen tutkinnosta ja ammattikorkeakoulututkinnosta. Hankkeessa luodaan ja kokeillaan koulutuksen tarjoajien yhteistyölle perustuvia toimintamalleja ja pedagogisia ratkaisuja toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun väliseen nivelvaiheeseen. Tavoitteena on myös lisätä ammatillisen koulutuksen vetovoimaa potentiaalisten opiskelijoiden näkökulmasta ja edistää koulutuksen osaamisperusteisuutta.

Toimenpiteet

Hanketta toteuttaa 11 ammatillisen oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun valtakunnallinen yhteistyöverkosto. Hanke koostuu kolmesta yli aluerajojen työstettävästä teemasta:
1. Opintojen nopeuttaminen siirtymää tukevien toimintamallien avulla
2. Jatko-opinto- ja siirtymävaiheen ohjauksen toimintatapojen yhdenmukaistaminen ja juurruttaminen
3. Yhteisten siirtymävaiheen toimintamallien ja rakenteiden reunaehtojen luominen, kokemusten ja käytäntöjen jakaminen ja valtakunnallisten suositusten laatiminen sekä tietoisuuden lisääminen ammatillisesta väylästä.

Työskentelyn ytimen muodostavat aluekohtaiset kokeilut, joista jokainen kehittää yhtä yllä mainituista teemoista keskittyen jonkin tietyn asian ratkaisemiseen tai uuden toimintatavan kokeilemiseen. Näin aluekohtaisilla kokeiluilla tavoitellaan myös isomman teemakokonaisuuden osatavoitteita.

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy
• Valtakunnalliset suositukset siirtymävaiheen opintojen ja palveluiden toteuttamiseen. Suositusten seurauksena opiskelijan kokonaisopiskeluaika lyhenee puolesta vuodesta vuoteen.
• Selkeä rakennekuvaus opintopolusta, joka koostuu toisen asteen ammatillisesta tutkinnosta ja amk-tutkinnosta.
• Siirtymävaiheen väyläopintojen ohjausprosessin kuvaus.
• Suositukset osaamisen tunnistamiselle ja tunnustamiselle väyläopinnoissa, jatko-opintojen ohjaukselle sekä ammattikorkeakoulujen hakukäytäntöjen uudistamiselle.
• Yhteinen visuaalinen ilme ja nimi ammatillisen väylän ja väyläopintojen markkinointiin ja tiedottamiseen.

Tavoitteena on, että väyläopinnot, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä jatko-opintojen ja siirtymävaiheen ohjaus kehittyvät toteuttajaorganisaatioissa hankkeen aikana laadittavien suositusten mukaisiksi.

 

Tervetuloa Jatkoväylä – sujuvasti ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun -päätösseminaariin 29.11.2018 klo 9-15.

Asiantuntijapuheenvuorojen lisäksi seminaaria vauhdittaa Jatkoväylä-studio: jatkoväyläopintojen ja ohjauksen valtakunnallisten suositusten julkkari – opiskelijoita unohtamatta.
Tilaisuuden juontajana ja studiokeskustelun luotsaajana toimii politiikan toimittaja Eeva Lehtimäki.

Tapahtumapaikkana on Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Pasilan kampus, Ratapihantie 13, 00520 Helsinki.

Ilmoittaudu tästä 31.10.2018 mennessä.

 

materiaalipankki

Pankkiin on koottu hankkeessa tuotettu materiaali ja esitykset

Jatkoväylä-hankkeen seminaarissa 9.5.2017 esitetyt aineistot löydät hankkeen blogista. 
Seminaarissa esitelty julkaisu on luettavissa osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-012-8

Työseminaarin 2.-3.5.2018 aineistot löydät hankkeen blogista.

 

Lisätietoja

Elina Ikonen
projektipäällikkö
p. 040 671 2794
piia-elina.ikonen@xamk.fi

Twitterissä #Jatkoväylä.

Ajankohtaista

Esedun jatkoväyläopiskelija Alisa nuorisotutkimuspäivillä

Marraskuussa minä sain hienon mahdollisuuden päästä osallistumaan Nuorisotutkimuspäiviin 2018, jotka järjestettiin tänä vuonna 5.- 6.11. Helsingissä. Sain lokakuun puolella viestin Jatkoväylä hankkeen projektipäälliköltä Ikosen Elinalta, jossa hän pyysi minua mukaan Nuorisotutkimuspäiviin kertomaan omista jatkoväylä-opiskelukokemuksista. Minä kiinnostuin asiasta ja lähdin innolla mukaan. Ostin tiistain 6.11. aamupäivälle junalipun Helsinkiin. Ennen matkaan lähtöä tutustuin tapahtuman ohjelmaan ja Jatkoväylän...

Vaikeuksista voittoon Kymenlaaksossa

Kymenlaakson teemoina Jatkoväylässä olivat yhteiset oppimisympäristöt ja siirrettävät opetuslaitteet. Alunperin tavoitteena oli Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk), Etelä-Kymenlaakson ammatiopiston (Ekami) ja Kouvolan seudun ammattiopiston (Ksao) kesken kolme tekniikan pilottia jatkoväyläopintoihin. Yksi peliohjelmointiin ja kaksi energiatekniikkaan. Peliohjelmoinnin pilotti jäi toteutumatta useiden henkilövaihdosten ja erilaisten syiden takia. Energiatekniikassa tavoitteet olivat pilotit bioenergian ja automaation opetuksiin. Bioenergiaan liittyvä pilotti vaikeutui,...

Uusi yhteisöpedagogi-jatkoväylä on syntynyt!

Xamkin avoin amk on avannut uuden jatkoväylän yhteisöpedagogiopintoihin. Jatkoväylälle voivat hakea kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoa suorittavat ammatillisen toisen asteen opiskelijat. Lukuisa joukko Suomen Nuoriso-opiston, eli Paukkulan opiskelijoita innostui jatkoväyläideasta ja kuusi opiskelijaa ilmoittautui opintoihin saman tien. Kaksi heistä Suvi ja Tiitus, jotka aloittivat jatkoväyläopintonsa nuorisokulttuurit ja nuoruuden ilmiöt –opintojaksolla. Tiituksella on ollut selvät sävelet suuntautumisestaan yhteisöpedagogiopintoihin...

Pohjanmaan tehoryhmä kokoontui jälleen kerran Centrian Ylivieskan kampuksella

Ryhmällä on ollut tapaamisia säännöllisesti sekä KPEDUn Kannuksen toimipaikassa, että Centrian Ylivieskan kampuksella. Olemme kaikki samaa mieltä siitä, että meillä on Pohjanmaalla todella mukava ja yhteistyökykyinen Jatkoväylä-porukka. Vaikka osa henkilöistä on hankkeen aikana siirtynyt muualle, niin tilalle on aina tullut uusia saman henkisiä toimijoita. Hanke on tuonut eri kouluasteet lähemmäksi toisiaan aikaisempaan tilanteeseen verrattuna. Hanke...

Uusi väylä AMK-opiskelijaksi

Kehittämistyö on tuottanut tulosta ja tänä syksynä seitsemän väyläopintoja suorittanutta opiskelijaa aloitti tutkinto-opiskelijana Kareliassa. Sujuva siirtymä on heidän kohdallaan toteutunut ammattiin valmistumisen lisäksi! Suvituuli Soininen on yksi heistä. Videolla hän kertoo tunnelmistaan ja tavoitteistaan viime talvena, jolloin hän oli aloittanut restonomin väyläopinnot. Video Olemme kokeilleet ja pilotoineet erilaisia toimintamalleja Pohjois-Karjalassa lukuvuoden 2017-2018 aikana. Yksi niistä...

Faktat

Jatkoväylä – sujuvasti ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun

01.10.2016 - 31.12.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Centria-ammattikorkeakoulu, Etelä-Savon ammattiopisto, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hyria koulutus, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Karelia ammattikorkeakoulu, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 1 125 147,00 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta

Jaa sivu