Tavoitteena lyhentää kokonaisopiskeluaikaa opintopolulla, joka koostuu ammatillisesta toisen asteen tutkinnosta ja ammattikorkeakoulututkinnosta.

Jatkoväylä-hankkeessa luodaan valtakunnalliset suositukset ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulun välistä siirtymää tukevien opintojen ja palveluiden toteuttamiseen. Tavoitteena on kokonaisopiskeluajan lyheneminen. Kehitystyön kohteena ovat mm. osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä opintojen ohjaus siirtymävaiheessa.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on lyhentää kokonaisopiskeluaikaa opintopolulla, joka koostuu ammatillisesta toisen asteen tutkinnosta ja ammattikorkeakoulututkinnosta. Hankkeessa luodaan ja kokeillaan koulutuksen tarjoajien yhteistyölle perustuvia toimintamalleja ja pedagogisia ratkaisuja toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun väliseen nivelvaiheeseen. Tavoitteena on myös lisätä ammatillisen koulutuksen vetovoimaa potentiaalisten opiskelijoiden näkökulmasta ja edistää koulutuksen osaamisperusteisuutta.

Toimenpiteet

Hanketta toteuttaa 11 ammatillisen oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun valtakunnallinen yhteistyöverkosto. Hanke koostuu kolmesta yli aluerajojen työstettävästä teemasta:
1. Opintojen nopeuttaminen siirtymää tukevien toimintamallien avulla
2. Jatko-opinto- ja siirtymävaiheen ohjauksen toimintatapojen yhdenmukaistaminen ja juurruttaminen
3. Yhteisten siirtymävaiheen toimintamallien ja rakenteiden reunaehtojen luominen, kokemusten ja käytäntöjen jakaminen ja valtakunnallisten suositusten laatiminen sekä tietoisuuden lisääminen ammatillisesta väylästä.

Työskentelyn ytimen muodostavat aluekohtaiset kokeilut, joista jokainen kehittää yhtä yllä mainituista teemoista keskittyen jonkin tietyn asian ratkaisemiseen tai uuden toimintatavan kokeilemiseen. Näin aluekohtaisilla kokeiluilla tavoitellaan myös isomman teemakokonaisuuden osatavoitteita.

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy
• Valtakunnalliset suositukset siirtymävaiheen opintojen ja palveluiden toteuttamiseen. Suositusten seurauksena opiskelijan kokonaisopiskeluaika lyhenee puolesta vuodesta vuoteen.
• Selkeä rakennekuvaus opintopolusta, joka koostuu toisen asteen ammatillisesta tutkinnosta ja amk-tutkinnosta.
• Siirtymävaiheen väyläopintojen ohjausprosessin kuvaus.
• Suositukset osaamisen tunnistamiselle ja tunnustamiselle väyläopinnoissa, jatko-opintojen ohjaukselle sekä ammattikorkeakoulujen hakukäytäntöjen uudistamiselle.
• Yhteinen visuaalinen ilme ja nimi ammatillisen väylän ja väyläopintojen markkinointiin ja tiedottamiseen.

Tavoitteena on, että väyläopinnot, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä jatko-opintojen ja siirtymävaiheen ohjaus kehittyvät toteuttajaorganisaatioissa hankkeen aikana laadittavien suositusten mukaisiksi.

materiaalipankki

Pankkiin on koottu hankkeessa tuotettu materiaali ja esitykset

Jatkoväylä-hankkeen 9.5.2017 järjestämässä seminaarissa esitetyt aineistot löydät hankkeen blogista. 

Seminaarissa esitelty julkaisu on luettavissa osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-012-8

Lisätietoja

Elina Ikonen
projektipäällikkö
p. 040 671 2794
piia-elina.ikonen@xamk.fi

Twitterissä #Jatkoväylä.

Ajankohtaista

Jatkoväylä-hankkeen työseminaari Haaga-Heliassa 11.-12.1.2018

Viime viikolla, 11.-12.1.2018, toteutettiin Jatkoväylä-hankkeen ensimmäinen työseminaari Haaga-Heliassa. Työseminaarissa päästiin jakamaan hanketyön kokemuksia sekä aluekokeilujen alustavia tuloksia. Etenkin ensimmäisenä seminaaripäivänä ohjelma painottui vahvasti hankkeessa kehitettyjen hyvien käytänteiden kokoamiseen ja jakamiseen hanketoimijoiden kesken. Tavoitteena oli suunnata ajatuksia kohti valtakunnallisia suosituksia ja siinä onnistuttiin hienosti. Työseminaarissa saatiin myös tilannekatsaus Nopsa-hankkeeseen projektipäällikkö Tuomas Eerolalta (HAMK) ja kuultiin ammattikorkeakoulujen valintauudistuksen...

Urasuunnitteluseminaarin materiaalit

Jatkoväylä järjesti yhteistyössä Ohjaamo 2.0 ja Work Smart – Älykkäästi töihin -hankkeiden kanssa urasuunnittelupäivän. Joensuussa 1.9.2017. Päivän aikana pohdittiin mm. miten uraohjaus opinnoissa ja työllistymisen tuki toteutuvat tulevaisuudessa, ja millaista työnhaku on tänä päivänä. Asiantuntijapuheenvuoron piti KT, opintoja-ohjaaja Helena Kasurinen. Kasurisen puheenvuoro tallennettiin ja tämä tallenne sekä muut päivän materiaalit löytyvät täältä: http://pkky-wp.pkky.fi/ammattiura/materiaalikansio/   19.9.2017/SL

Jatkoväylä-hanke mukana urasuunnittelupäivässä 1.9.2017 Joensuussa

Tervetuloa opinto-ohjaajille sekä uraohjaus- ja työllisyystoimijoille tarkoitettuun urasuunnittelupäivään 1.9. Joensuun Tiedepuistolle. Päivän aikana pohditaan mm. miten uraohjaus opinnoissa ja työllistymisen tuki toteutuvat tulevaisuudessa, ja millaista työnhaku on tänä päivänä. Asiantuntijapuheenvuoron pitää Satakunnan ammattikorkeakoulun Erja Kuurila. Lisäksi kuullaan PKKY:stä ja Karelia-amk:sta valmistuneiden uratarinoita sekä työskennellään yhdessä päivän aiheiden parissa. Seminaari tallennetaan ja striimataan verkkoon aamupäivän osalta...

Tekniikan koulutuksen kuulumisia Pohjois-Karjalasta

Karelia-ammattikorkeakoulun (Karelia AMK) talo-, rakennus- ja konetekniikan koulutukset ovat olleet mukana valtakunnallisessa Jatkoväylä -hankkeessa selvittämässä keinoja, joilla tuetaan Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän (PKKY) tekniikan alan ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden mahdollisuuksia suorittaa insinööritutkinto Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aikaisemmissa väylähankkeissa on jo selvitetty, mitä yhteisiä, mahdollisesti AMK+ -näyttöinä suoritettavia opintoja ko. koulutuksissa on. Samalla on luotu väyläopintoja, joilla on tuettu ammatillisen puolen opiskelijoiden...

Jatkoväylä-hankkeen 9.5.2017 seminaarin aineistot

Jatkoväylä-hankkeen 9.5.2017 järjestämässä seminaarissa esitetyt aineistot löytyvät ohesta. Pdf-tiedostot aukeavat uudella välilehdellä näkyvää ensimmäistä diaa klikkaamalla. Aamupäivän seminaaripuheenvuorot: Jatta Herranen, ammatillisen koulutuksen reformi koulutuksen järjestäjän näkökulmasta Ilmari Hyvönen, ammatillinen koulutus ja korkeakoulujen opiskelijavalinnat Timo Vainionpää, ammatillisen koulutuksen reformi opinto-ohjaajan näkökulmasta Tiia Tamlander, selvitys ammatillisen koulutuksen ja amkn välisestä siirtymävaiheesta   Iltapäivän Learnin Café -sessioiden esitykset:...

Faktat

Jatkoväylä – sujuvasti ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun

01.10.2016 - 31.12.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Centria-ammattikorkeakoulu, Etelä-Savon ammattiopisto, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hyria koulutus, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Karelia ammattikorkeakoulu, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 1 125 147,00 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta

Share This