Hankkeen toteutusaika oli 1.10.2016 - 31.12.2018.

Jatkoväylä-hankkeessa luotiin valtakunnalliset suositukset ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulun välistä siirtymää tukevien opintojen ja palveluiden toteuttamiseen. Tavoitteena oli kokonaisopiskeluajan lyheneminen. Kehitystyön kohteena ovat mm. osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä opintojen ohjaus siirtymävaiheessa.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli lyhentää kokonaisopiskeluaikaa opintopolulla, joka koostuu ammatillisesta toisen asteen tutkinnosta ja ammattikorkeakoulututkinnosta. Hankkeessa oli tavoitteena luoda ja kokeilla koulutuksen tarjoajien yhteistyölle perustuvia toimintamalleja ja pedagogisia ratkaisuja toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun väliseen nivelvaiheeseen. Tavoitteena oli myös lisätä ammatillisen koulutuksen vetovoimaa potentiaalisten opiskelijoiden näkökulmasta ja edistää koulutuksen osaamisperusteisuutta.

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa:
• Valtakunnalliset suositukset siirtymävaiheen opintojen ja palveluiden toteuttamiseen. Suositusten seurauksena opiskelijan kokonaisopiskeluaika lyhenee puolesta vuodesta vuoteen.
• Selkeä rakennekuvaus opintopolusta, joka koostuu toisen asteen ammatillisesta tutkinnosta ja amk-tutkinnosta.
• Siirtymävaiheen väyläopintojen ohjausprosessin kuvaus.
• Suositukset osaamisen tunnistamiselle ja tunnustamiselle väyläopinnoissa, jatko-opintojen ohjaukselle sekä ammattikorkeakoulujen hakukäytäntöjen uudistamiselle.
• Yhteinen visuaalinen ilme ja nimi ammatillisen väylän ja väyläopintojen markkinointiin ja tiedottamiseen.

Tavoitteena oli, että väyläopinnot, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä jatko-opintojen ja siirtymävaiheen ohjaus kehittyvät toteuttajaorganisaatioissa hankkeen aikana laadittavien suositusten mukaisiksi.

Toimenpiteet

Hanketta toteutti 11 ammatillisen oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun valtakunnallinen yhteistyöverkosto. Hanke koostui kolmesta yli aluerajojen työstettävästä teemasta:
1. Opintojen nopeuttaminen siirtymää tukevien toimintamallien avulla
2. Jatko-opinto- ja siirtymävaiheen ohjauksen toimintatapojen yhdenmukaistaminen ja juurruttaminen
3. Yhteisten siirtymävaiheen toimintamallien ja rakenteiden reunaehtojen luominen, kokemusten ja käytäntöjen jakaminen ja valtakunnallisten suositusten laatiminen sekä tietoisuuden lisääminen ammatillisesta väylästä.

Työskentelyn ytimen muodostivat aluekohtaiset kokeilut, joista jokainen kehittää yhtä yllä mainituista teemoista keskittyen jonkin tietyn asian ratkaisemiseen tai uuden toimintatavan kokeilemiseen. Näin aluekohtaisilla kokeiluilla tavoiteltiin myös isomman teemakokonaisuuden osatavoitteita.

Tulokset

Jatkoväylä – sujuvasti ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun -päätösseminaari pidettiin Haaga-Helia amk Pasilan kampuksella 29.11.2018. Seminaarin ohjelma

Tilaisuudessa julkaistiin jatkoväyläopintojen ja –ohjauksen valtakunnalliset suositukset ja niistä olivat keskustelemassa koulutuksen eri asiantuntijat ja kehittämistyön toimijat yhdessä opiskelijoiden kanssa. Seminaarin tallenne

Jatkoväylällä: Yhteistyöllä ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun  –julkaisussa kuvataan Jatkoväylä-hankkeen tuloksina ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyönä syntyneitä rakenteita, kokemuksia ja toimintamalleja jatkoväyläopinnoista ja –ohjauksesta. Nämä tiivistyvät kirjan lopussa valtakunnallisiksi suosituksiksi  jatkoväyläopintojen ja –ohjauksen järjestämisestä ammatillisen toisen asteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

Anne Vuorisen esitys

Jouni Välijärven esitys

Uudenmaan aluetoteutukset

”Mä oon vaan halunnu olla siinä kampaajakuplassa”   Opintopolku amiksesta korkeakouluun – opiskelijoiden kokemuksia ohjauksesta ja opinnoista. Tuloksia haastattelututkimuksesta. Haaga-Helia AOKK, Päivi-Katriina Juutilainen & Nina Mäkelä

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiuksien tukeminen jatko-opintojen tukena, Keudan ja Hyrian toteutusmallit  Outi Kari ja Erja Kärnä, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Leena Hietanen, Hyria koulu

AMK-opinnot osana ammatillisia opintoja, Hyrian ja Keudan AMK-yhteistyön casekuvaukset  Tiina Myrsky, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Kaisa Tsupari, Hyria koulutus

Etelä-Savon ja Kymenlaakson aluetoteutukset

Prosessitekniikka tutuksi ja jatkoväyläopinnot alulle XAMK-Samiedu Savonlinnan tekniikan jatkoväyläkokeilusta opittua, Ritva Käyhkö, biotuotetekniikan lehtori, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk

Matkailun jatkoväylä XAMK-Esedu, Niina Liukkonen, opettaja, Etelä-Savon ammattiopisto Esedu

Tekniikan yhteisopettajuus ja yhteiset oppimisympäristöt, Xamk ja Ksao Kymenlaaksossa Vesa Kankkunen, lehtori, rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö, Xamk

Johdanto insinööriopintoihin – Xamk ja Esedu   Petteri Järvelä, talotekniikan lehtori, Xamk

Pohjanmaan aluetoteutukset

Oppisopimusopiskelijat mukaan väyläopintoihin ja muita hankehaasteita Tuula Hohenthal, Centria-amk ja Anne Kaartinen, Jedu

Jedun visuaalinen ohjaussuunnitelma

Väyläopintojen tunnistaminen ja tunnustaminen ammatillisiin opintoihin uusien tutkinnon perusteiden mukaan Terhi Petäjä, Kpedu

Pohjois-Karjalan aluetoteutukset

Sujuvasti Riveriasta Kareliaan Eine Paldan, Riveria ja Mervi Lätti Karelia-ammattikorkeakoulu

 

Jatkoväyläopintojen ja -ohjauksen tilannekartoitus 2018

Jatkoväyläopintojen ja -ohjauksen tilannekartoitus 2018 oli jatkoa hankkeen ensimmäiselle, alkuvuodesta 2017 toteutetulle tilannekartoitukselle (Tamlander&Hohenthal, 2017). Keskeisimmät tulokset infograafina tästä.

 

muut hankkeessa tuotetut materiaalit ja esitykset

 

Jatkoväylä-hankkeen seminaarissa 9.5.2017 esitetyt aineistot löydät hankkeen blogista. 
Seminaarissa esitelty julkaisu on luettavissa osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-012-8

Työseminaarin 2.-3.5.2018 aineistot löydät hankkeen blogista.

 

Lista alla olevista blogikirjoituksista

Lisätietoja

Elina Ikonen
projektipäällikkö
p. 040 671 2794
piia-elina.ikonen@xamk.fi

Twitterissä #Jatkoväylä.

Ajankohtaista

Jatkoväylä hanke päätöksessään

Jatkoväylä hanke päättyy 31.12.2018. Hankkeen tulokset elävät osana ammatillisten koulutusten ja ammattikorkeakoulujen perustoimintaa. Voit lukea hankkeen uusimman julkaisun Jatkoväylällä täältä. Toivotan kaikille kumppaneille, verkostotoimijoille ja yhteistyötahoille hyvää joulua ja menestystä vuoteen 2019.   Piia-Elina Ikonen Jatkoväylän projektipäällikkö

Väyläopinnoista on kehittynyt uusi polku korkeakouluun

Jos opiskelija suorittaa vähintään 55 opintopistettä Karelia-ammattikorkeakoulun tarjoamia väyläopintoja, hän voi hakeutua Kareliaan tutkinto-opiskelijaksi ja edetä korkeakouluopinnoissa suoraan toiselle lukuvuodelle. Tänä vuonna vuoden väyläopinnot on aloittanut 25 Riverian eri alojen opiskelijaa. Väyläopintojen tavoitteena on lyhentää opiskelijan ammatillisen toisen asteen ja korkeakouluopintoihin käyttämää kokonaisopiskeluaikaa. Väyläopinnoilla kaksinkertainen hyöty – lyhyempi kokonaisopiskeluaika. Eri aloilla tämä toteutuu hiukan eri tavoin....

Jatkoväyläopintojen ja –ohjauksen tilannekartoitus 2018

Syksyllä 2018 toteutettu jatkoväyläopintojen ja –ohjauksen tilannekartoitus oli jatkoa Jatkoväylä-hankkeen ensimmäiselle, alkuvuodesta 2017 toteutetulle tilannekartoitukselle (Tamlander & Hohenthal, 2017). Jatkokyselyt kohdistettiin niihin ammattikorkeakouluihin ja ammatillisiin toisen asteen oppilaitoksiin, jotka vastasivat ensimmäiseen tilannekartoitukseen. Vastauksia saatiin koulutusalat ja maantieteellisesti kattavasti 10 ammattikorkeakouluista ja 32 ammatillisen toisen asteen oppilaitoksista. Jatkoväyläopintoja toteutetaan lähiopetuksena omina erillisinä ryhminä ja paikallisen ammattikorkeakoulun...

Kuuluuks ohjaus mulle?

Kyllä. Se kuuluu ihan kaikille opettajille, opoille ja muille ohjauksen toimijoille läpi koulutusjärjestelmän. Koulutustenjärjestäjien tulee varmistaa, että opiskelijat saavat riittävästi ohjausta ja tukea urasuunnittelunsa tueksi. Laadukas ohjaus- ja opetustyö syntyy aidoista kohtaamisista, ajasta ja yhteistyöstä. o Jatkoväyläopiskelija tarvitsee nimetyn opettajan amk:ssa! o Opetuksen ja ohjauksen sujuva yhteistyö amiksen ja amkin välillä ehdottoman tärkeää o Opetushenkilöstön uraohjausvalmiuksien vahvistaminen on...

Jatkoväylästä osaamisen hankkimisen ekosysteemi?

Jatkoväylä hankkeen päätösseminaarissa 29.11.2018 kuultiin asiantuntijoiden puhetta ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun yhteistyöstä, osaamisesta, siirtymävaiheesta, työelämän toiveista tulevaisuuden koulutukselle, erilaisista opiskelijoista sekä kulttuurisesta pedagogiikan murroksesta. Keskustelussa pureuduttiin jatkoväyläopintojen ja –ohjauksen valtakunnallisiin suosituksiin, mutta keskusteluissa pohdittiin laajemmin tulevaisuuden osaamista ja sen kehittämistä. Professori Jouni Välijärvi pohdiskeli puheessaan, vaadimmeko nuorilta opiskelijoilta enemmän kuin ennen? Onko osaamisen vaatimukset kiristyneet ja...

Faktat

Jatkoväylä – sujuvasti ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun

01.10.2016 – 31.12.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Centria-ammattikorkeakoulu, Etelä-Savon ammattiopisto, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hyria koulutus, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Karelia ammattikorkeakoulu, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 1 125 147,00 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta