Kattava kouluruoka ja välkyt välipalat -hanke selvittää koululounaan ja välipalan tarjoamisen nykytilaa ja antaa kehittämissuosituksia.

Suomalainen innovaatio, maksuton kouluruokailu, on toiminut jo yli 70 vuotta. Kouluruokailusuosituksen mukaan perusopetuksessa tarjottavan lounaan tulisi kattaa kolmannes oppilaan päivittäisestä energiantarpeesta ja pitkinä koulupäivinä oppilaille tulee tarjota myös välipala.

Tasapainoiset ruokailutottumukset tukevat lapsen ja nuoren normaalia kasvua ja kehitystä sekä hyvinvointia. Kouluikäisten lasten ja nuorten ruokavalio ei kaikilta osin täytä ravitsemussuosituksia, kun pääaterioita syödään vaihtelevasti ja välipalatyyppinen ruokailu on lisääntynyt.

Kouluaikaisen ruokailun järjestämistapojen vaikutusta koululaisten ruokailutottumuksiin ei ole aiemmin selvitetty, eikä välipalan tarjoamisen käytännöistä eri puolella Suomea ole kattavaa kuvaa.

Kattava koululounas ja välkyt välipalat -hankkeen tavoitteena on selvittää kouluruokailun nykytilanne ja koulupäivän aikana tarjottavien välipalojen jakelun edellytykset peruskoulussa sekä arvioida koulujakelujärjestelmän (hedelmät, maito) roolia välipalojen tarjoamisessa.

Selvityksen tuloksia käytetään koulupäivän uudistamisprosessin ja kouluruoan kehittämisohjelman valmistelun tukena. Selvityksen pohjalta esitetään kouluruokailun ja välipalan jakelun järjestämisvaihtoehtoja ja arvioidaan niiden kustannusvaikutuksia kuntatalouteen. Tuloksena syntyy myös tiedotusaineistoa koulupäivän aikaisen ruokailun ja koulujakelujärjestelmän merkityksestä.

Itä-Suomen yliopisto (UEF), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Ammattikeittiöosaajat ry (Amko) ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu vastaavat hankkeen toteuttamisesta. Keskeisimmät toimenpiteet on kuvattu alla olevassa kuvassa.

Hankkeen toimenpiteet ja vastuutahot

Työpaketit Kattava koululounas ja välkyt välipalat -hankkeessa

Lue täältä miten henkilötietoja ja tutkimusaineistoa käsitellään hankkeessa

Tietosuojaseloste_ Kattava Koululounas ja välkyt välipalat

 

Lisätietoja

Teija Rautiainen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
tutkimuspäällikkö
p. 0400 872 759
teija.rautiainen(at)xamk.fi

 

Tanja Tilles-Tirkkonen
Itä-Suomen yliopisto
vastuullinen tutkija
p. 040 727 9791
tanja.tilles-tirkkonen(at)uef.fi

 

Välkyt välipalat kouluruokailussa

Kattava koululounas ja välkyt välipalt hankkeen loppuseminaari järjestetään 13.4.2021 kello 13-15 verkkoseminaarina.

 

 

Oletko tehnyt itse tai kuullut hyvästä välipalasta koulussa tai muualla, esimerkiksi harrastustoiminnassa? Ilmianna se meille!

Kyselyn tavoitteena on löytää hyviä tapoja toteuttaa koulussa tarjottava välipala ja jakaa parhaimmat ideat kaikkien käyttöön. Kysely ei kartoita kotona valmistettuja välipaloja.

siirry kyselylomakkeelle

Arvostamme jokaista välipalavinkkiä. Kyselyyn vastaaminen kestää 5 – 10 minuuttia. Kiitos, että vastaat!

Kattava koululounas ja välkyt välipalat – kolmen verkkotyöpajan sarja järjestettiin loka-marraskuussa 2020 .

Kerromme tuloksista alkuvuodesta 2021.

 

kiitos kaikille mukana olleille!

Lisätietoa, tapahtumia ja tilaisuuksia

Seuraa myös muiden toteuttajien sivuja, Niissä lisää Kattava koululounas ja Välkyt välipalat asiaa.

Itä-Suomen yliopisto

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos

Ammattikeittiöosaajat ry

Ajankohtaista

Ilmianna paras välipala!

  Kattava, täysipainoinen, tarkoituksenmukainen, ravitseva. Näitä perusopetuslain sanoja on joutunut makustelemaan viime viikkoina. Maksuton kouluruokailu on hieno etu meille suomalaisille. Koululounaan maistuminen koululaisille nousee säännöllisin väliajoin keskusteluun. On hyvä, että keskustelua käydään, koska se lisää ymmärrystä ja antaa mahdollisuuden toimintatapojen parantamiseen. Pitkien koulupäivien aikana on tarjottava mahdollisuus välipalaan, jotta koululaisten vireystila pysyy yllä. Kouluruokailun tarkoituksenmukaisuus...

Faktat

Koulupäivän välipalat edistämään jaksamista

01.05.2020 - 30.04.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Itä-Suomen yliopisto

Osatoteuttajat: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Ammattikeittiöosaajat ry (AMKO)

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 200 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 42 250 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Valtioneuvoston kanslia