Kattava kouluruoka ja välkyt välipalat -hanke selvittää koululounaan ja välipalan tarjoamisen nykytilaa ja antaa kehittämissuosituksia.

Suomalainen innovaatio, maksuton kouluruokailu, on toiminut jo yli 70 vuotta. Kouluruokailusuosituksen mukaan perusopetuksessa tarjottavan lounaan tulisi kattaa kolmannes oppilaan päivittäisestä energiantarpeesta ja pitkinä koulupäivinä oppilaille tulee tarjota myös välipala.

Tasapainoiset ruokailutottumukset tukevat lapsen ja nuoren normaalia kasvua ja kehitystä sekä hyvinvointia. Kouluikäisten lasten ja nuorten ruokavalio ei kaikilta osin täytä ravitsemussuosituksia, kun pääaterioita syödään vaihtelevasti ja välipalatyyppinen ruokailu on lisääntynyt.

Kouluaikaisen ruokailun järjestämistapojen vaikutusta koululaisten ruokailutottumuksiin ei ole aiemmin selvitetty, eikä välipalan tarjoamisen käytännöistä eri puolella Suomea ole kattavaa kuvaa.

Kattava koululounas ja välkyt välipalat -hankkeen tavoitteena on selvittää kouluruokailun nykytilanne ja koulupäivän aikana tarjottavien välipalojen jakelun edellytykset peruskoulussa sekä arvioida koulujakelujärjestelmän (hedelmät, maito) roolia välipalojen tarjoamisessa.

Selvityksen tuloksia käytetään koulupäivän uudistamisprosessin ja kouluruoan kehittämisohjelman valmistelun tukena. Selvityksen pohjalta esitetään kouluruokailun ja välipalan jakelun järjestämisvaihtoehtoja ja arvioidaan niiden kustannusvaikutuksia kuntatalouteen. Tuloksena syntyy myös tiedotusaineistoa koulupäivän aikaisen ruokailun ja koulujakelujärjestelmän merkityksestä.

Itä-Suomen yliopisto (UEF), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Ammattikeittiöosaajat ry (Amko) ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu vastaavat hankkeen toteuttamisesta. Keskeisimmät toimenpiteet on kuvattu alla olevassa kuvassa.

Hankkeen toimenpiteet ja vastuutahot

Työpaketit Kattava koululounas ja välkyt välipalat -hankkeessa

Lue täältä miten henkilötietoja ja tutkimusaineistoa käsitellään hankkeessa

Tietosuojaseloste_ Kattava Koululounas ja välkyt välipalat

 

Lisätietoja

Teija Rautiainen
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
tutkimuspäällikkö
p. 0400 872 759
teija.rautiainen(at)xamk.fi

 

Tanja Tilles-Tirkkonen
Itä-Suomen yliopisto
vastuullinen tutkija
p. 040 727 9791
tanja.tilles-tirkkonen(at)uef.fi

 

Välkyt välipalat kouluruokailussa

Webinaari katsottavissa 27.4.2021 asti  https://tinyurl.com/valipalat

 

Kattava koululounas ja välkyt välipalt hankkeen loppuseminaari järjestetään 13.4.2021 kello 13-15 verkkoseminaarina.

 

 

TULEVAISUUDEN KOULURUOKAILU -POLICY BRIEF

Sivuilta saatavissa myös englanninkielinen versio

Tulevaisuuden kouluruokailu policy briefin etusivu

Lisätietoa, tapahtumia ja tilaisuuksia

Lue lisää hankkeen havainnoista ja tuloksista:

Koululounaan aterioilla kohti terveyttä 

Julkiset ruokapalvelut hoitava mallikkaasti poikkeusolojen ruokapalvelun

Koulun välipala auttaa jaksamaan  Ammattikeittiöosaaja verkkolehti24.2.2021

 

Seuraa myös muiden toteuttajien sivuja, Niissä lisää Kattava koululounas ja Välkyt välipalat asiaa.

Itä-Suomen yliopisto

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos

Ammattikeittiöosaajat ry

Kuva: Kotimaiset kasvikset ry/ Teppo Johansson

Ajankohtaista

Ilmianna paras välipala!

  Kattava, täysipainoinen, tarkoituksenmukainen, ravitseva. Näitä perusopetuslain sanoja on joutunut makustelemaan viime viikkoina. Maksuton kouluruokailu on hieno etu meille suomalaisille. Koululounaan maistuminen koululaisille nousee säännöllisin väliajoin keskusteluun. On hyvä, että keskustelua käydään, koska se lisää ymmärrystä ja antaa mahdollisuuden toimintatapojen parantamiseen. Pitkien koulupäivien aikana on tarjottava mahdollisuus välipalaan, jotta koululaisten vireystila pysyy yllä. Kouluruokailun tarkoituksenmukaisuus...

Faktat

Koulupäivän välipalat edistämään jaksamista

01.05.2020 - 30.04.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Itä-Suomen yliopisto

Osatoteuttajat: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Ammattikeittiöosaajat ry (AMKO)

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 200 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 42 250 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Valtioneuvoston kanslia