Kokemusten talo tutkii, kokeilee ja kehittää erilaisia virtuaali- ja simulaatiotiloja ja niihin liittyviä kokemuksia.

Covid19-pandemian aiheuttamat rajoitukset ovat tuottaneet ylipääsemättömiä haasteita etenkin aloilla, joiden liiketoiminta perustuu sekä fyysiseen läsnäoloon ja vuorovaikutukseen että asiakkaiden skaalautuvuuteen isoissa paikallisissa tiloissa. Kokemusten talo -hankkeessa virtuaalitiloista kehitetään uutta kestävää liiketoimintaa etenkin matkailu-, ravintola-, tapahtuma- sekä luovan alan pk-yritysten muuttuneisiin tarpeisiin. 

Balettitanssija on ottanut asennon tyhjässä huoneessa päässään vr-lasit.

Neljän ammattikorkeakoulun yhteisessä projektissa

  • Tutkitaan loppukäyttäjien ja asiakkaiden tilakokemukseen vaikuttavia virtuaalisia, sosiaalisia ja fyysisiä tekijöitä.
  • Tutkitaan ja ennakoidaan näihin perustuvia liiketoimintamahdollisuuksia ja kasvuhaasteita matkailu-, ravintola- ja tapahtuma- sekä luovilla aloilla.
  • Yhteiskehitetään tutkimukseen perustuvia virtuaali- ja hybriditiloja sekä liiketoimintamalleja.
  • Etsitään myös kestäviä ratkaisuja tyhjiksi, vajaakäytölle tai pandemian takia käyttötarkoitukseltaan muuttuneille fyysisille tiloille.

Xamkin osatoteutuksessa testataan digitaalisen vuorovaikutuksen, peli- ja virtuaalitaiteen mahdollisuuksia sekä tehdään erilaisia kosketus-, liike- ja puheohjauksen kokeiluja. Lisäksi kartoitamme yleisön kokemuksia virtuaalisista tiloista ja palveluista.

Xamk.fi -palvelun saavutettavuusseloste löytyy tästä linkistä: Saavutettavuus ja esteettömyys – XAMK

Lisätietoja

Projektipäällikkö, Muotoilija AMK
Tiina Savallampi

Luovien alojen tutkimusyksikkö

+358 44 702 8960
tiina.savallampi@xamk.fi

TAVOITTEET

  • Selvittää loppuasiakkaan virtuaaliset, fyysiset ja sosiaaliset tekijät, jotka vaikuttavat tilakokemukseen​.
  • Selvittää virtuaalisten ja fyysisten tilojen rajaehdot kestävälle ja liiketoiminnallisesti järkevälle käytölle.​
  • Kehittää loppuasiakkaan elämyksellistä tilakokemusta ja tuottaa monikulttuurisen ja vuorovaikutteisen elämyksen simulointitiloja, joita MaRaTa- ja luovien alojen yritykset pääsevät hyödyntämään oman liiketoimintansa skaalaamisessa.​
  • Kehittää kestäviä ja rajoitukset huomioon ottavia liiketoiminta- ja palvelukonsepteja MaRaTa ja luovan alan pienille ja keskisuurille yrityksille.​
  • Kehittää kestäviä ja liiketoiminnallisesti kannattavia tilakonsepteja kiinteistöalalle.

 

 

TULOKSET

1) Uutta tietoa loppuasiakkaiden tilakokemuksesta

2) Uutta tietoa virtuaalisten ja fyysisten tilojen käyttömahdollisuuksista

3) Uusia virtuaali- ja hybriditilakonsepteja MaRaTa ja luovan alan toimijoiden käyttöön

4) Uusia liiketoiminta- ja palvelukonsepteja MaRaTa- ja luovan alan toimijoiden käyttöön

5) Uusia tilakonsepteja kiinteistöalan toimijoille sekä kumppanuusverkostoja alojen välille.

KENELLE?

Kohderyhmät

Luovan alan pk-yritykset
Matkailualan pk-yritykset
Ravintola-alan pk-yritykset
Tapahtuma-alan pk-yritykset

Erilaisiin virtuaalitilojen kokeiluihin ja digitaalisen vuorovaikutuksen testauksiin kutsumme osallistujiksi erilaisia yleisöjä. Teemme kokeiluja esimerkiksi Valkealan Iltatähti ry:n asukkaiden ja henkilökunnan kanssa.

Faktat

Kokemusten talo - virtuaalisista elämystiloista kestävää liiketoimintaa ja hyvinvointia

01.09.2021 - 31.08.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Laurea amk

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Turun amk, Haaga-Helia amk

Painoalat: Digitaalinen talous
Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 612 780 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 143 192 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Uudenmaan liitto, REACT EU:n EAKR-toimenpiteet