Kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden säilyttäminen ja kehittäminen matkailua kasvattamaan.

mILJÖÖMATKAILU 2017-2018

 • Kehitetään Kaakkois-Suomen maaseutualueiden kansainvälisesti arvokkaita kulttuuriperintökohteita ja niihin liittyvää palveluliiketoimintaa paikallista elinkeinotoimintaa tukevalla tavalla.
 • Yksittäisten kulttuuriperintökohteiden sijaan kehitetään kokonaisuuksia.
 • Vahvistetaan mikroyritysten, paikallisyhteisöjen ja uuden yrittäjyyden yhteistyötä

Hyödyntämällä paikallisia verkostoja,
kehittämällä uusia tapoja tarjota palvelua asiakkaille,
haastamalla perinteisiä toimintamalleja uusien ratkaisujen löytämiseksi.

KOHTEET

Kymenlaaksossa kehitetään paperiteollisuuden ympärille rakentuneita teollisuushistoriallisia kohteita. Kymenlaakson kohteet sijaitsevat Kouvolassa: Inkeroisissa Ankkapurhan Kulttuuripuiston alueella ja Verlassa.

Etelä-Karjalassa kehityskohteina ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaat linnoitukset ja puolustuslinjat: Miettilän kasarmialue Rautjärvellä ja Partakosken-Kärnäkosken linnoitusalue Savitaipaleella.

mitä tehdään?

 • Luodaan uudenlaisia toimintamalleja kulttuuriperintökohteiden matkailupalvelujen
  tuotteistamiseen käyttäjälähtöisesti, eri toimijoiden yhteiskehittelyn avulla.
 • Kulttuuriperintökohteiden liiketoimintaedellytysten vahvistamista
  säilyttämisen hallintasuunnitelman  avulla.
 • Tiedonvälitystä kulttuuriperinnön merkityksestä ja siihen liittyvistä liiketoimintamahdollisuuksista.

miksi tehdään?

 • Kulttuuriperinnön tunnettuuden nostamiseksi.
 • Alueiden elinvoimaisuuden lisäämiseksi.
 • Palvelutason parantamiseksi.
 • Yrittäjyyden vahvistamiseksi.
 • Verkostojen luomiseksi.

miten tehdään?

 • Ketterästi kokeilemalla.
 • Asiakaslähtöisyyttä vahvistamalla.
 • Verkostossa toimimalla.
 • Monialaisesti innovoimalla.

tulokset

 • Kaakkois-Suomen toimijaverkosto, jolla on kokemusta käyttäjälähtöisestä yhteiskehittämisestä.
 • Asiakas ja kohderyhmäkuvaukset kohteittain.
 • Tuotteistetut palvelukokonaisuudet kohteittain.
 • Säilyttämisen hallintasuunnitelmat kohteittain.
  Alueen erityistarpeet ja uuden liiketoiminnan tarpeet huomioiden.
 • Lisääntynyt tietämys ja tuntemus kulttuuriperinnön arvosta ja mahdollisuuksista osallistua sen kehittämiseen niin vapaaehtoistyön pohjalta kuin liiketaloudellisesti.

AJANKOHTAISTA HANKKEESSA

https://www.xamk.fi/tapahtumat/karnakoskesta-karjeksi-28-11-2017-matkailun-kehittamisen-seminaari/

Lisätietoja

Projektipäällikkö Anu Vainio
anu.vainio@xamk.fi
044 702 8724

Faktat

Miljöömatkailu - MIMA

01.01.2017 – 31.12.2018

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Osatoteuttajat: Saimaan ammattikorkeakoulu, Saimia

Muut kumppanit: Kohdealueilla toimivat yrittäjät ja yritykset, kohdealueiden paikallisaktiivit ja -yhteisöt sekä Kaakkois-Suomen kunnalliset ja alueelliset päättäjät ja palveluliiketoiminnan kehittäjät

Tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 276 636 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 165 100 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Maaseutuvirasto, Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahasto